Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής - Κατάλογος Νομισμάτων

Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|2008 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΒρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2008
Granting Letters Patent
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 1
Τιμή: 13.72
Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΒρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2009
Antarctic Treaty
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 5
Τιμή: 7.58
Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΒρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2012
Scott's Terra Nova Expedition
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 6
Τιμή: 8.63

Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΒρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2013
Queen Elizabeth Land
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 8
Τιμή: 8.97
Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΒρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2013
Emperor Penguin
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 9
Τιμή: 7.43
Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΒρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2013
Halley VI
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 11
Τιμή: 7.65

No ImageNo Image
2 Λίρες (πάουντ)
2014
Killer Whale
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 10
Κοπή
Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΒρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2014
Imperial Trans-Antarctic Expedition
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 12
Τιμή: 10.25
No ImageNo Image
2 Λίρες (πάουντ)
2015
Hourglass Dolphin
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 13
Κοπή

Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΒρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2016
Emperor Penguin
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 16
Τιμή: 7.38
No ImageNo Image
2 Λίρες (πάουντ)
2016
Sperm Whale
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 15
Τιμή: 23.94
Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΒρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2017
Southern Right Whale
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 101
Τιμή: 9.13

Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΒρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2017
Crabeater Seal
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 102
Κοπή
No ImageNo Image
2 Λίρες (πάουντ)
2018
Blue Petrel
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 100
Τιμή: 9.61

uCoin