Βαυαρία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Βαυαρία - Κατάλογος Νομισμάτων

Βαυαρία>Βασίλειο της Βαυαρίας|1806 - 1873
 Χρονική Περίοδος

Βαυαρία 1 Πφένινγκ - obverseΒαυαρία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1806 - 1829
Χαλκός, 1.2g, ø 18mm
KM# 680
Τιμή: 3.59
Βαυαρία 1 Πφένινγκ - obverseΒαυαρία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1830 - 1835
Χαλκός, 1.5g, ø 17mm
KM# 742
Τιμή: 0.97
Βαυαρία 1 Πφένινγκ - obverseΒαυαρία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1839 - 1856
Χαλκός, 1.2g, ø 17mm
KM# 797
Τιμή: 1.88

Βαυαρία 1 Πφένινγκ - obverseΒαυαρία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1858 - 1871
Χαλκός, 1.24g, ø 17mm
KM# 856
Τιμή: 1.18
Βαυαρία 2 Πφένινγκ - obverseΒαυαρία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1806 - 1829
Χαλκός, ø 21mm
KM# 681
Τιμή: 3.54
Βαυαρία 2 Πφένινγκ - obverseΒαυαρία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1830 - 1835
Χαλκός, ø 19mm
KM# 745
Τιμή: 5

Βαυαρία 2 Πφένινγκ - obverseΒαυαρία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1839 - 1850
Χαλκός, ø 21mm
KM# 798
Τιμή: 0.23
Βαυαρία 2 Πφένινγκ - obverseΒαυαρία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1858 - 1871
Χαλκός, 2.4g, ø 20mm
KM# 857
Τιμή: 2.39
Βαυαρία ½ Κρόιτσερ - obverseΒαυαρία ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1851 - 1856
Χαλκός, 2.46g, ø 21mm
KM# 843
Τιμή: 2.13

Βαυαρία 1 Χέλλερ - obverseΒαυαρία 1 Χέλλερ - reverse
1 Χέλλερ
1806 - 1829
Χαλκός, ø 14mm
KM# 679
Τιμή: 2.83
Βαυαρία 1 Χέλλερ - obverseΒαυαρία 1 Χέλλερ - reverse
1 Χέλλερ
1830 - 1835
Χαλκός, ø 14mm
KM# 740
Τιμή: 15.84
Βαυαρία 1 Χέλλερ - obverseΒαυαρία 1 Χέλλερ - reverse
1 Χέλλερ
1839 - 1856
Χαλκός, ø 15mm
KM# 796
Τιμή: 3.67

Βαυαρία 1 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1806 - 1825
Ασήμι 0.187, 0.77g, ø 15mm
KM# 684
Τιμή: 4.72
Βαυαρία 1 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1806
Χαλκός, 4.2g, ø 25mm
KM# 683
Τιμή: 1
Βαυαρία 1 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1827 - 1830
Ασήμι 0.187, 0.77g, ø 15mm
KM# 727
Κοπή

Βαυαρία 1 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1830 - 1836
Ασήμι 0.187, 0.77g, ø 12mm
KM# 746
Τιμή: 9.06
Βαυαρία 1 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1839 - 1856
Ασήμι 0.166, 0.84g, ø 14mm
KM# 799
Τιμή: 2
Βαυαρία 1 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1858 - 1864
Ασήμι 0.166, 0.8g, ø 14mm
KM# 858
Τιμή: 4.41

Βαυαρία 1 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1865 - 1871
Ασήμι 0.166, 0.8g, ø 14.18mm
KM# 873
Τιμή: 3.74
Βαυαρία 3 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1807 - 1825
Ασήμι 0.333, 1.35g, ø 18mm
KM# 697
Τιμή: 5.9
Βαυαρία 3 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1827 - 1830
Ασήμι 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 728
Κοπή

Βαυαρία 3 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1830 - 1835
Ασήμι 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 747
Τιμή: 4.72
Βαυαρία 3 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1839 - 1856
Ασήμι 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 800
Τιμή: 4.72
Βαυαρία 3 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1865 - 1868
Ασήμι 0.350, 1.23g, ø 18mm
KM# 875
Τιμή: 4.72

Βαυαρία 6 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1806 - 1825
Ασήμι 0.333, 2.7g, ø 21mm
KM# 686
Τιμή: 0.39
Βαυαρία 6 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1827 - 1829
Ασήμι 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 729
Τιμή: 5.9
Βαυαρία 6 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1830 - 1835
Ασήμι 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 748
Τιμή: 4.95

Βαυαρία 6 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1839 - 1856
Ασήμι 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 802
Τιμή: 5.24
Βαυαρία 6 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1866 - 1867
Ασήμι 0.350, 2.46g, ø 20mm
KM# 880
Κοπή
Βαυαρία 20 Κρέουζερ - obverseΒαυαρία 20 Κρέουζερ - reverse
20 Κρέουζερ
1806 - 1825
Ασήμι 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 688
Τιμή: 49.06

Βαυαρία 1/2 Γκούλντεν - obverseΒαυαρία 1/2 Γκούλντεν - reverse
1/2 Γκούλντεν
1838 - 1848
Ασήμι 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 794
Τιμή: 15
Βαυαρία 1/2 Γκούλντεν - obverseΒαυαρία 1/2 Γκούλντεν - reverse
1/2 Γκούλντεν
1848 - 1864
Ασήμι 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 825
Τιμή: 35.39
Βαυαρία 1/2 Γκούλντεν - obverseΒαυαρία 1/2 Γκούλντεν - reverse
1/2 Γκούλντεν
1864 - 1866
Ασήμι 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 866
Κοπή

Βαυαρία 1/2 Γκούλντεν - obverseΒαυαρία 1/2 Γκούλντεν - reverse
1/2 Γκούλντεν
1867 - 1871
Ασήμι 0.900, 5.3g, ø 25mm
KM# 882
Κοπή
No ImageNo Image
½ Τάλερ
1806
Ασήμι 0.833, 14.03g
KM# 690
Κοπή
No ImageNo Image
½ Τάλερ
1807
Ασήμι 0.833, 14.03g
KM# 698
Κοπή

No ImageNo Image
½ Τάλερ
1808
Ασήμι 0.833, 14.03g
KM# 705
Κοπή
Βαυαρία 1 Γκούλντεν - obverseΒαυαρία 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1837 - 1848
Ασήμι 0.900, 10.6g, ø 30.02mm
KM# 788
Τιμή: 19.51
Βαυαρία 1 Γκούλντεν - obverseΒαυαρία 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1848 - 1864
Ασήμι 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 826
Κοπή

Βαυαρία 1 Γκούλντεν - obverseΒαυαρία 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1864 - 1866
Ασήμι 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 867
Τιμή: 66.41
Βαυαρία 1 Γκούλντεν - obverseΒαυαρία 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1867 - 1871
Ασήμι 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 884
Κοπή
Βαυαρία 1 Τάλερ - obverseΒαυαρία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1806
Ασήμι 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 692
Κοπή

Βαυαρία 1 Τάλερ - obverseΒαυαρία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1807 - 1822
Ασήμι 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 701
Κοπή
Βαυαρία 1 Τάλερ - obverseΒαυαρία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1822 - 1825
Ασήμι 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 716
Τιμή: 220
Βαυαρία 1 Τάλερ - obverseΒαυαρία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1865 - 1871
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 877
Τιμή: 40

Βαυαρία 1 Βαρέινσταλερ - obverseΒαυαρία 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1857 - 1864
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 852
Τιμή: 45.49
Βαυαρία 1 Βαρέινσταλερ - obverseΒαυαρία 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1864 - 1866
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 869
Κοπή
Βαυαρία 1 Βαρέινσταλερ - obverseΒαυαρία 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1866 - 1871
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 886
Τιμή: 50.39

Βαυαρία 2 Γκούλντεν - obverseΒαυαρία 2 Γκούλντεν - reverse
2 Γκούλντεν
1845 - 1848
Ασήμι 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 819
Τιμή: 60
Βαυαρία 2 Γκούλντεν - obverseΒαυαρία 2 Γκούλντεν - reverse
2 Γκούλντεν
1848 - 1856
Ασήμι 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 828
Τιμή: 62.13
Βαυαρία 2 Τάλερ - obverseΒαυαρία 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1839 - 1841
Ασήμι 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 805
Κοπή

Βαυαρία 2 Τάλερ - obverseΒαυαρία 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1842 - 1848
Ασήμι 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 814
Κοπή
Βαυαρία 2 Τάλερ - obverseΒαυαρία 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1849 - 1856
Ασήμι 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 837
Κοπή
Βαυαρία 1 Κρονερτάλερ - obverseΒαυαρία 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1809 - 1825
Ασήμι 0.868, 29.34g, ø 39mm
KM# 706
Τιμή: 75.66

Βαυαρία 1 Κρονερτάλερ - obverseΒαυαρία 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1826 - 1829
Ασήμι 0.868, 29.54g, ø 39mm
KM# 723
Κοπή
Βαυαρία 1 Κρονερτάλερ - obverseΒαυαρία 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1830 - 1837
Ασήμι 0.868, 29.54g, ø 39mm
KM# 751
Κοπή
Βαυαρία 2 Βαρέινσταλερ - obverseΒαυαρία 2 Βαρέινσταλερ - reverse
2 Βαρέινσταλερ
1859 - 1860
Ασήμι 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 861
Κοπή

Βαυαρία 2 Βαρέινσταλερ - obverseΒαυαρία 2 Βαρέινσταλερ - reverse
2 Βαρέινσταλερ
1861 - 1864
Ασήμι 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 862
Κοπή
Βαυαρία 2 Βαρέινσταλερ - obverseΒαυαρία 2 Βαρέινσταλερ - reverse
2 Βαρέινσταλερ
1865 - 1869
Ασήμι 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 879
Κοπή
No ImageNo Image
1 Δουκάτο
1806
Χρυσός 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 695
Κοπή

Βαυαρία 1 Δουκάτο - obverseΒαυαρία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1807 - 1822
Χρυσός 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 703
Κοπή
Βαυαρία 1 Δουκάτο - obverseΒαυαρία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1823 - 1825
Χρυσός 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 718
Κοπή
Βαυαρία 1 Δουκάτο - obverseΒαυαρία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1826 - 1828
Χρυσός 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 725
Κοπή

Βαυαρία 1 Δουκάτο - obverseΒαυαρία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1828 - 1835
Χρυσός 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 737
Κοπή
Βαυαρία 1 Δουκάτο - obverseΒαυαρία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1840 - 1848
Χρυσός 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 808
Κοπή
Βαυαρία 1 Δουκάτο - obverseΒαυαρία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1842 - 1846
Χρυσός 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 816
Κοπή

Βαυαρία 1 Δουκάτο - obverseΒαυαρία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1849 - 1856
Χρυσός 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 839
Κοπή
Βαυαρία 1 Δουκάτο - obverseΒαυαρία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1850 - 1856
Χρυσός 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 841
Κοπή

uCoin