Νέα Γή
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Νέα Γή - Κατάλογος Νομισμάτων

Νέα Γή>Κυριαρχία της Νέας Γής|1865 - 1949
 Χρονική Περίοδος

Νέα Γή 1 Σέντ - obverseΝέα Γή 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1865 - 1896
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.67g, ø 25.33mm
KM# 1
Τιμή: 3.83
Νέα Γή 1 Σέντ - obverseΝέα Γή 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1904 - 1909
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.67g, ø 25.53mm
KM# 9
Τιμή: 5.42
Νέα Γή 1 Σέντ - obverseΝέα Γή 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1913 - 1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.67g, ø 25.47mm
KM# 16
Τιμή: 4.67

Νέα Γή 1 Σέντ - obverseΝέα Γή 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1938 - 1947
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.24g, ø 19mm
KM# 18
Τιμή: 1.83
Νέα Γή 5 Σέντς - obverseΝέα Γή 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1865 - 1896
Ασήμι 0.925, 1.18g, ø 15.49mm
KM# 2
Τιμή: 8.19
Νέα Γή 5 Σέντς - obverseΝέα Γή 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1903 - 1908
Ασήμι 0.925, 1.18g, ø 15.49mm
KM# 7
Τιμή: 7.16

Νέα Γή 5 Σέντς - obverseΝέα Γή 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1912 - 1929
Ασήμι 0.925, 1.18g, ø 15.49mm
KM# 13
Τιμή: 6.34
Νέα Γή 5 Σέντς - obverseΝέα Γή 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1938 - 1943
Ασήμι 0.925, 1.18g, ø 15.49mm
KM# 19
Τιμή: 5.53
Νέα Γή 5 Σέντς - obverseΝέα Γή 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1944 - 1947
Ασήμι 0.800, 1.18g, ø 15.49mm
KM# 19a
Τιμή: 4.49

Νέα Γή 10 Σέντς - obverseΝέα Γή 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1865 - 1896
Ασήμι 0.925, 2.36g, ø 18mm
KM# 3
Τιμή: 9.59
Νέα Γή 10 Σέντς - obverseΝέα Γή 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1903 - 1904
Ασήμι 0.925, 2.36g, ø 18mm
KM# 8
Τιμή: 4.45
Νέα Γή 10 Σέντς - obverseΝέα Γή 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1912 - 1919
Ασήμι 0.925, 2.36g, ø 18mm
KM# 14
Τιμή: 5.75

Νέα Γή 10 Σέντς - obverseΝέα Γή 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1938 - 1944
Ασήμι 0.925, 2.36g, ø 18mm
KM# 20
Τιμή: 7.04
Νέα Γή 10 Σέντς - obverseΝέα Γή 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1945 - 1947
Ασήμι 0.800, 2.33g, ø 18mm
KM# 20a
Τιμή: 11.24
Νέα Γή 20 Σέντς - obverseΝέα Γή 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1865 - 1900
Ασήμι 0.925, 4.71g, ø 23.19mm
KM# 4
Τιμή: 6.24

Νέα Γή 20 Σέντς - obverseΝέα Γή 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1904
Ασήμι 0.925, 4.71g, ø 23.19mm
KM# 10
Τιμή: 13.78
Νέα Γή 20 Σέντς - obverseΝέα Γή 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1912
Ασήμι 0.925, 4.71g, ø 23.19mm
KM# 15
Τιμή: 11.48
Νέα Γή 25 Σεντς - obverseΝέα Γή 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1917 - 1919
Ασήμι 0.925, 5.83g, ø 23.62mm
KM# 17
Τιμή: 14.19

Νέα Γή 50 Σέντς - obverseΝέα Γή 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1870 - 1900
Ασήμι 0.925, 11.78g, ø 29.85mm
KM# 6
Τιμή: 4.58
Νέα Γή 50 Σέντς - obverseΝέα Γή 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1904 - 1909
Ασήμι 0.925, 11.78g, ø 29.74mm
KM# 11
Τιμή: 13.01
Νέα Γή 50 Σέντς - obverseΝέα Γή 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1911 - 1919
Ασήμι 0.925, 11.78g, ø 30mm
KM# 12
Τιμή: 12.08

Νέα Γή 2 Δολάρια - obverseΝέα Γή 2 Δολάρια - reverse
2 Δολάρια
1865 - 1888
Χρυσός 0.917, 3.33g, ø 17.98mm
KM# 5
Τιμή: 153.4

uCoin