Μπάντεν
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Μπάντεν - Κατάλογος Νομισμάτων

Μπάντεν>Μεγάλο Δουκάτο του Μπάντεν|1806 - 1871
 Χρονική Περίοδος

Μπάντεν ¼ Κρόιτσερ - obverseΜπάντεν ¼ Κρόιτσερ - reverse
¼ Κρόιτσερ
1821 - 1824
Χαλκός, ø 18mm
KM# 181
Κοπή
Μπάντεν ½ Κρόιτσερ - obverseΜπάντεν ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1809 - 1812
Χαλκός, 2.4g, ø 20mm
KM# 139
Τιμή: 3
Μπάντεν ½ Κρόιτσερ - obverseΜπάντεν ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1814 - 1817
Χαλκός, ø 21mm
KM# 164
Τιμή: 24.09

Μπάντεν ½ Κρόιτσερ - obverseΜπάντεν ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1814
Χαλκός, ø 21mm
KM# 165
Κοπή
No ImageNo Image
½ Κρόιτσερ
1817
Χαλκός, ø 21mm
KM# 171
Κοπή
Μπάντεν ½ Κρόιτσερ - obverseΜπάντεν ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1821 - 1826
Χαλκός, ø 22mm
KM# 186
Κοπή

Μπάντεν ½ Κρόιτσερ - obverseΜπάντεν ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1821
Χαλκός, ø 21mm
KM# 182
Κοπή
Μπάντεν ½ Κρόιτσερ - obverseΜπάντεν ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1828 - 1830
Χαλκός, ø 19mm
KM# 188
Κοπή
Μπάντεν ½ Κρόιτσερ - obverseΜπάντεν ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1830 - 1835
Χαλκός
KM# 194
Κοπή

Μπάντεν ½ Κρόιτσερ - obverseΜπάντεν ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1842 - 1852
Χαλκός, ø 18mm
KM# 213
Τιμή: 3.17
Μπάντεν ½ Κρόιτσερ - obverseΜπάντεν ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1856
Χαλκός, 1.56g, ø 18.5mm
KM# 230
Τιμή: 5.08
Μπάντεν ½ Κρόιτσερ - obverseΜπάντεν ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1859 - 1871
Χαλκός, 1.56g, ø 19mm
KM# 241
Τιμή: 3.06

Μπάντεν 1 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1807 - 1808
Χαλκός, ø 23.2mm
KM# 141
Τιμή: 35.42
Μπάντεν 1 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1809 - 1812
Χαλκός, ø 24.9mm
KM# 147
Τιμή: 4.92
No ImageNo Image
1 Κρέουζερ
1813
Χαλκός, ø 25mm
KM# 160
Κοπή

Μπάντεν 1 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1813
Χαλκός, 6g, ø 25mm
KM# 159
Κοπή
Μπάντεν 1 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1813
Χαλκός, 6g, ø 25mm
KM# 157
Τιμή: 5.83
Μπάντεν 1 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1814 - 1820
1 KREUZER
Χαλκός, 5.3g, ø 25mm
KM# 167
Κοπή

Μπάντεν 1 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1814 - 1817
1 KREUTZER
Χαλκός, 5.3g, ø 24.5mm
KM# 166
Τιμή: 3.6
Μπάντεν 1 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1821 - 1826
Χαλκός, ø 24mm
KM# 183
Τιμή: 8.6
Μπάντεν 1 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1827 - 1830
Χαλκός, ø 24mm
KM# 189
Τιμή: 6.82

No ImageNo Image
1 Κρέουζερ
1831 - 1837
Χαλκός, 3.8g, ø 21mm
KM# 197
Τιμή: 4.89
Μπάντεν 1 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1836 - 1845
Χαλκός, 3.8g, ø 21.25mm
KM# 203
Τιμή: 2.1
Μπάντεν 1 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1845 - 1852
Χαλκός, 3.8g, ø 21.5mm
KM# 218
Τιμή: 3.07

Μπάντεν 1 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1856
Χαλκός, 3.4g, ø 21mm
KM# 231
Τιμή: 3.02
Μπάντεν 1 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1856
Χαλκός, 3.4g, ø 21mm
KM# 232
Τιμή: 5.89
Μπάντεν 1 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1859 - 1871
Χαλκός, 4g, ø 21.7mm
KM# 242
Τιμή: 3.13

Μπάντεν 3 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1808
Ασήμι 0.312, 1.42g, ø 18mm
KM# 144
Κοπή
Μπάντεν 3 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1809 - 1813
Ασήμι 0.312, 1.42g, ø 18mm
KM# 148
Κοπή
Μπάντεν 3 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1813 - 1817
Ασήμι 0.312, 1.25g, ø 17.5mm
KM# 161
Τιμή: 2.05

Μπάντεν 3 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1817 - 1820
Ασήμι 0.312, 1.2g, ø 17mm
KM# 172
Κοπή
Μπάντεν 3 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1820 - 1825
Ασήμι 0.312, 1.2g, ø 17mm
KM# 178
Κοπή
Μπάντεν 3 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1829 - 1830
Ασήμι 0.312, 1.14g, ø 15.7mm
KM# 191
Τιμή: 1.35

Μπάντεν 3 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1832 - 1837
Ασήμι 0.312, 1.14g, ø 16mm
KM# 199
Τιμή: 2.68
Μπάντεν 3 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1841 - 1856
Ασήμι 0.312, 1.3g, ø 17.2mm
KM# 211
Τιμή: 2.28
Μπάντεν 3 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1866 - 1871
Ασήμι 0.312, 1.23g, ø 17.2mm
KM# 246
Τιμή: 6.26

Μπάντεν 6 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1806 - 1808
Ασήμι 0.375, 2.35g, ø 22mm
KM# 140
Κοπή
Μπάντεν 6 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1809 - 1813
Ασήμι 0.375, 2.35g, ø 22mm
KM# 149
Κοπή
Μπάντεν 6 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1814 - 1817
Ασήμι 0.375, 2.22g, ø 20.5mm
KM# 168
Τιμή: 1.89

Μπάντεν 6 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1816 - 1818
Ασήμι 0.375, 2.22g, ø 20.5mm
KM# 170
Τιμή: 15
Μπάντεν 6 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1819 - 1822
Ασήμι 0.375, 2.22g, ø 19mm
KM# 173
Κοπή
Μπάντεν 6 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1820
Ασήμι 0.375, 2.22g, ø 19mm
KM# 179
Κοπή

Μπάντεν 6 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1820 - 1821
Ασήμι 0.375, 2.22g, ø 20mm
KM# 180
Κοπή
Μπάντεν 6 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1831 - 1837
Ασήμι 0.375, 2.22g, ø 20mm
KM# 198
Τιμή: 2.9
Μπάντεν 6 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1839 - 1856
Ασήμι 0.375, 2.6g, ø 21mm
KM# 210
Τιμή: 1.64

Μπάντεν 10 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 10 Κρέουζερ - reverse
10 Κρέουζερ
1808
Ασήμι 0.500, 3.89g, ø 28mm
KM# 145
Κοπή
Μπάντεν 10 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 10 Κρέουζερ - reverse
10 Κρέουζερ
1809
Ασήμι 0.500, 3.89g, ø 28mm
KM# 150
Κοπή
Μπάντεν 10 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 10 Κρέουζερ - reverse
10 Κρέουζερ
1829 - 1830
Ασήμι 0.500, 2.784g, ø 20mm
KM# 192
Τιμή: 8.6

Μπάντεν 20 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 20 Κρέουζερ - reverse
20 Κρέουζερ
1807 - 1808
Ασήμι 0.583, 6.682g, ø 28mm
KM# 146
Κοπή
Μπάντεν 20 Κρέουζερ - obverseΜπάντεν 20 Κρέουζερ - reverse
20 Κρέουζερ
1809 - 1810
Ασήμι 0.583, 6.682g, ø 28mm
KM# 151
Κοπή
Μπάντεν 1/2 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 1/2 Γκούλντεν - reverse
1/2 Γκούλντεν
1838 - 1846
Ασήμι 0.900, 5.303g, ø 24.2mm
KM# 209
Τιμή: 26.26

Μπάντεν 1/2 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 1/2 Γκούλντεν - reverse
1/2 Γκούλντεν
1845 - 1852
Ασήμι 0.900, 5.303g, ø 24.5mm
KM# 221
Τιμή: 28.66
Μπάντεν 1/2 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 1/2 Γκούλντεν - reverse
1/2 Γκούλντεν
1856 - 1860
Ασήμι 0.900, 5.303g, ø 24mm
KM# 234
Κοπή
Μπάντεν 1/2 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 1/2 Γκούλντεν - reverse
1/2 Γκούλντεν
1860 - 1865
Ασήμι 0.900, 5.291g, ø 24.2mm
KM# 243
Κοπή

Μπάντεν 1/2 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 1/2 Γκούλντεν - reverse
1/2 Γκούλντεν
1867 - 1869
Ασήμι 0.900, 5.291g, ø 24mm
KM# 248
Κοπή
Μπάντεν 1 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1821 - 1825
Ασήμι 0.750, 12.727g, ø 33mm
KM# 184
Κοπή
Μπάντεν 1 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1826
Ασήμι 0.750, 12.727g, ø 33mm
KM# 187
Κοπή

Μπάντεν 1 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1837 - 1841
Ασήμι 0.750, 12.727g, ø 30mm
KM# 207
Τιμή: 55.93
Μπάντεν 1 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1842 - 1845
Ασήμι 0.750, 12.727g, ø 30.5mm
KM# 214
Κοπή
Μπάντεν 1 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1845 - 1852
Ασήμι 0.900, 10.606g, ø 30mm
KM# 219
Κοπή

Μπάντεν 1 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1852
Ασήμι 0.900, 10.606g, ø 30.5mm
KM# 224
Κοπή
Μπάντεν 1 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1856 - 1860
Ασήμι 0.900, 10.582g, ø 30mm
KM# 236
Κοπή
Μπάντεν 1 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1856
Ασήμι 0.900, 10.582g, ø 29mm
KM# 235
Κοπή

Μπάντεν 1 Τάλερ - obverseΜπάντεν 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1809 - 1811
Ασήμι 0.833, 28.06g
KM# 152
Κοπή
Μπάντεν 1 Κρονερτάλερ - obverseΜπάντεν 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1813 - 1814
Ασήμι 0.868, 59.516g
KM# 163
Κοπή
Μπάντεν 1 Κρονερτάλερ - obverseΜπάντεν 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1814 - 1819
Ασήμι 0.868, 59.516g
KM# 169
Κοπή

Μπάντεν 1 Κρονερτάλερ - obverseΜπάντεν 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1819 - 1821
Ασήμι 0.871, 59.516g, ø 39mm
KM# 175
Κοπή
Μπάντεν 1 Κρονερτάλερ - obverseΜπάντεν 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1829 - 1830
Ασήμι 0.875, 18.148g, ø 33mm
KM# 193
Κοπή
Μπάντεν 1 Κρονερτάλερ - obverseΜπάντεν 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1830 - 1837
Ασήμι 0.875, 29.489g
KM# 195
Τιμή: 88.94

Μπάντεν 1 Κρονερτάλερ - obverseΜπάντεν 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1836
Ασήμι 0.875, 18.15g, ø 38.5mm
KM# 204
Κοπή
Μπάντεν 1 Βαρέινσταλερ - obverseΜπάντεν 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1857 - 1865
Ασήμι 0.900, 18.16g, ø 33mm
KM# 240
Τιμή: 80.67
Μπάντεν 1 Βαρέινσταλερ - obverseΜπάντεν 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1865 - 1871
Ασήμι 0.900, 18.159g, ø 33mm
KM# 245
Τιμή: 55.32

Μπάντεν 2 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 2 Γκούλντεν - reverse
2 Γκούλντεν
1821 - 1825
Ασήμι 0.750, 25.454g, ø 38.5mm
KM# 185
Κοπή
Μπάντεν 2 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 2 Γκούλντεν - reverse
2 Γκούλντεν
1846 - 1852
Ασήμι 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 222
Τιμή: 70
Μπάντεν 2 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 2 Γκούλντεν - reverse
2 Γκούλντεν
1856
Ασήμι 0.900, 21.21g, ø 37mm
KM# 237
Κοπή

Μπάντεν 2 Τάλερ - obverseΜπάντεν 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1841 - 1843
Ασήμι 0.900, 37.12g, ø 41.5mm
KM# 212
Κοπή
Μπάντεν 2 Τάλερ - obverseΜπάντεν 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1844
Ασήμι 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 217
Κοπή
Μπάντεν 2 Τάλερ - obverseΜπάντεν 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1845 - 1852
Ασήμι 0.900, 37.12g, ø 42mm
KM# 220
Κοπή

Μπάντεν 2 Τάλερ - obverseΜπάντεν 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1854
Ασήμι 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 225
Κοπή
Μπάντεν 5 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 5 Γκούλντεν - reverse
5 Γκούλντεν
1819 - 1826
Χρυσός 0.900, 3.439g, ø 19.5mm
KM# 176
Κοπή
Μπάντεν 5 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 5 Γκούλντεν - reverse
5 Γκούλντεν
1827 - 1828
Χρυσός 0.900, 3.439g, ø 19.5mm
KM# 190
Κοπή

Μπάντεν 1 Δουκάτο - obverseΜπάντεν 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1807
Χρυσός 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 143
Κοπή
Μπάντεν 1 Δουκάτο - obverseΜπάντεν 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1832 - 1836
Χρυσός 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 201
Κοπή
Μπάντεν 1 Δουκάτο - obverseΜπάντεν 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1837 - 1842
Χρυσός 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 208
Κοπή

Μπάντεν 1 Δουκάτο - obverseΜπάντεν 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1843 - 1846
Χρυσός 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 215
Κοπή
Μπάντεν 1 Δουκάτο - obverseΜπάντεν 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1847 - 1852
Χρυσός 0.937, 3.66g, ø 20.5mm
KM# 223
Κοπή
Μπάντεν 1 Δουκάτο - obverseΜπάντεν 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1854
Χρυσός 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 227
Κοπή

Μπάντεν 5 Τάλερ - obverseΜπάντεν 5 Τάλερ - reverse
5 Τάλερ
1830
Χρυσός 0.900, 5.73g, ø 20.5mm
KM# 196
Κοπή
Μπάντεν 10 Γκούλντεν - obverseΜπάντεν 10 Γκούλντεν - reverse
10 Γκούλντεν
1819 - 1825
Χρυσός 0.900, 6.88g, ø 24mm
KM# 177
Κοπή

uCoin