Νότιο Βιετνάμ
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Νότιο Βιετνάμ - Κατάλογος Νομισμάτων

Νότιο Βιετνάμ>Νότιο Βιετνάμ|1953 - 1975
 Χρονική Περίοδος

Νότιο Βιετνάμ 1 Ξού - obverseΝότιο Βιετνάμ 1 Ξού - reverse
1 Ξού
1975
Αλουμίνιο, ø 19mm
KM# A8
Τιμή: 2.93
Νότιο Βιετνάμ 2 Ξού - obverseΝότιο Βιετνάμ 2 Ξού - reverse
2 Ξού
1975
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 21mm
KM# A9
Τιμή: 4.33
Νότιο Βιετνάμ 2 Ξού - obverseΝότιο Βιετνάμ 2 Ξού - reverse
2 Ξού
1975
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 18mm
KM# A11
Τιμή: 1.54

Νότιο Βιετνάμ 5 Ξού - obverseΝότιο Βιετνάμ 5 Ξού - reverse
5 Ξού
1975
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 23mm
KM# A10
Τιμή: 3.46
Νότιο Βιετνάμ 10 Σού - obverseΝότιο Βιετνάμ 10 Σού - reverse
10 Σού
1953
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 23mm
KM# 1
Τιμή: 2.93
Νότιο Βιετνάμ 20 Σού - obverseΝότιο Βιετνάμ 20 Σού - reverse
20 Σού
1953
Αλουμίνιο, 2.2g, ø 27mm
KM# 2
Τιμή: 2.32

Νότιο Βιετνάμ 50 Ξού - obverseΝότιο Βιετνάμ 50 Ξού - reverse
50 Ξού
1953
Αλουμίνιο, 3.5g, ø 31mm
KM# 3
Τιμή: 6.28
Νότιο Βιετνάμ 50 Σού - obverseΝότιο Βιετνάμ 50 Σού - reverse
50 Σού
1960
Αλουμίνιο, 4g, ø 30.75mm
KM# 4
Τιμή: 2.34
Νότιο Βιετνάμ 50 Ξού - obverseΝότιο Βιετνάμ 50 Ξού - reverse
50 Ξού
1963
Αλουμίνιο, 2.94g, ø 30mm
KM# 6
Τιμή: 2.55

Νότιο Βιετνάμ 1 Ντόνγκ - obverseΝότιο Βιετνάμ 1 Ντόνγκ - reverse
1 Ντόνγκ
1960
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 22mm
KM# 5
Τιμή: 1.83
Νότιο Βιετνάμ 1 Ντόνγκ - obverseΝότιο Βιετνάμ 1 Ντόνγκ - reverse
1 Ντόνγκ
1964
Χαλκονικέλιο, 3.95g, ø 22.3mm
KM# 7
Τιμή: 1.68
Νότιο Βιετνάμ 1 Ντόνγκ - obverseΝότιο Βιετνάμ 1 Ντόνγκ - reverse
1 Ντόνγκ
1971
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.6g, ø 22.2mm
KM# 7a
Τιμή: 0.77

Νότιο Βιετνάμ 5 Ντόνγκ - obverseΝότιο Βιετνάμ 5 Ντόνγκ - reverse
5 Ντόνγκ
1966
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 24mm
KM# 9
Τιμή: 1.74
Νότιο Βιετνάμ 5 Ντόνγκ - obverseΝότιο Βιετνάμ 5 Ντόνγκ - reverse
5 Ντόνγκ
1971
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 24.25mm
KM# 9a
Τιμή: 4.21
Νότιο Βιετνάμ 10 Ντόνγκ - obverseΝότιο Βιετνάμ 10 Ντόνγκ - reverse
10 Ντόνγκ
1964
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 25.5mm
KM# 8
Τιμή: 1.05

Νότιο Βιετνάμ 10 Ντόνγκ - obverseΝότιο Βιετνάμ 10 Ντόνγκ - reverse
10 Ντόνγκ
1968 - 1970
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 25.5mm
KM# 8a
Τιμή: 2.08
Νότιο Βιετνάμ 10 Ντόνγκ - obverseΝότιο Βιετνάμ 10 Ντόνγκ - reverse
10 Ντόνγκ
1974
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4.39g, ø 24mm
KM# 13
Τιμή: 1.3
Νότιο Βιετνάμ 20 Ντόνγκ - obverseΝότιο Βιετνάμ 20 Ντόνγκ - reverse
20 Ντόνγκ
1968
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 9g, ø 29.6mm
KM# 11
Τιμή: 3.63

Νότιο Βιετνάμ 20 Ντόνγκ - obverseΝότιο Βιετνάμ 20 Ντόνγκ - reverse
20 Ντόνγκ
1968
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 9g, ø 29.6mm
KM# 10
Τιμή: 2.22
Νότιο Βιετνάμ 50 Ντόνγκ - obverseΝότιο Βιετνάμ 50 Ντόνγκ - reverse
50 Ντόνγκ
1975
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας
KM# 14
Τιμή: 21.18

uCoin