Υεμένη
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Υεμένη - Κατάλογος Νομισμάτων

Υεμένη>Δημοκρατία της Υεμένης|1993 - 2015
 Χρονική Περίοδος

Υεμένη 1 Ριάλ - obverseΥεμένη 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
1993
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.65g, ø 19.95mm
KM# 25
Τιμή: 0.59
Υεμένη 5 Ριάλ - obverseΥεμένη 5 Ριάλ - reverse
5 Ριάλ
1993 - 2004
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.5g, ø 22.85mm
KM# 26
Τιμή: 0.65
Υεμένη 10 Ριάλ - obverseΥεμένη 10 Ριάλ - reverse
10 Ριάλ
1995 - 2009
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.05g, ø 26mm
KM# 27
Τιμή: 0.61

Υεμένη 20 Ριάλ - obverseΥεμένη 20 Ριάλ - reverse
20 Ριάλ
2004
Δύο Μετάλλων: Χάλυβας με επιμετάλλωση Ορείχαλκου στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στον δακτύλιο, 7.1g, ø 29.85mm
KM# 29
Τιμή: 1.14
Υεμένη 20 Ριάλ - obverseΥεμένη 20 Ριάλ - reverse
20 Ριάλ
2006
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.62g, ø 30mm
KM# 29a
Τιμή: 0.96

Υεμένη>Αραβική Δημοκρατία|1969 - 1993
 Χρονική Περίοδος

Υεμένη 1 Φίλς - obverseΥεμένη 1 Φίλς - reverse
1 Φίλς
1974 - 1980
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 15.1mm
Y# 33
Τιμή: 6.67
Υεμένη 5 Φίλς - obverseΥεμένη 5 Φίλς - reverse
5 Φίλς
1974 - 1980
Ορείχαλκος, 2.75g, ø 21mm
Y# 34
Τιμή: 0.16
Υεμένη 10 Φίλς - obverseΥεμένη 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
1974 - 1980
Ορείχαλκος, 4.25g, ø 23mm
Y# 35
Τιμή: 0.74

Υεμένη 25 Φίλς - obverseΥεμένη 25 Φίλς - reverse
25 Φίλς
1974 - 1980
Χαλκονικέλιο, 3.1g, ø 20mm
Y# 36
Τιμή: 0.58
Υεμένη 50 Φίλς - obverseΥεμένη 50 Φίλς - reverse
50 Φίλς
1974 - 1985
Χαλκονικέλιο, 5.3g, ø 24mm
Y# 37
Τιμή: 0.6
Υεμένη 1 Ριάλ - obverseΥεμένη 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
1976 - 1993
Χαλκονικέλιο, 8.2g, ø 28mm
Y# 42
Τιμή: 0.82

Υεμένη>Αραβική Δημοκρατία|1963 - 1969
 Χρονική Περίοδος

Υεμένη 1/80 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/80 Ριάλ - reverse
1/80 Ριάλ
1963
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.2g, ø 22mm
Y# 20
Κοπή
Υεμένη 1/80 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/80 Ριάλ - reverse
1/80 Ριάλ
1963
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.2g, ø 22mm
Y# 21
Τιμή: 4.84
Υεμένη ½ Μπούκσα - obverseΥεμένη ½ Μπούκσα - reverse
½ Μπούκσα
1963
Χαλκός-Αλουμίνιο, 2.3g, ø 18.2mm
Y# 26
Τιμή: 2

Υεμένη ½ Μπούκσα - obverseΥεμένη ½ Μπούκσα - reverse
½ Μπούκσα
1963
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), ø 21mm
Y# 32
Κοπή
Υεμένη 1/40 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/40 Ριάλ - reverse
1/40 Ριάλ
1963 - 1965
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.5g, ø 26.4mm
Y# 22
Τιμή: 3.24
Υεμένη 1 Μπούκσα - obverseΥεμένη 1 Μπούκσα - reverse
1 Μπούκσα
1963
Χαλκός-Αλουμίνιο, 3.6g, ø 21mm
Y# 27
Τιμή: 2.88

Υεμένη 1/20 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/20 Ριάλ - reverse
1/20 Ριάλ
1963
Ασήμι 0.720, ø 15mm
Y# 23
Κοπή
Υεμένη 2 Μπούκσα - obverseΥεμένη 2 Μπούκσα - reverse
2 Μπούκσα
1963
Χαλκός-Αλουμίνιο, 4.9g, ø 23mm
Y# A27
Τιμή: 2.35
Υεμένη 1/10 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/10 Ριάλ - reverse
1/10 Ριάλ
1963
Ασήμι 0.720, ø 15mm
Y# 24
Κοπή

Υεμένη 5 Μπούκσα - obverseΥεμένη 5 Μπούκσα - reverse
5 Μπούκσα
1963
Ασήμι 0.720, 2.5g, ø 19mm
Y# 28
Τιμή: 4.22
Υεμένη 2/10 Ριάλ - obverseΥεμένη 2/10 Ριάλ - reverse
2/10 Ριάλ
1963
Ασήμι 0.720, ø 23mm
Y# 25
Κοπή
Υεμένη ¼ Ριάλ - obverseΥεμένη ¼ Ριάλ - reverse
¼ Ριάλ
1963
Ασήμι 0.720, ø 23mm
Y# A25
Κοπή

Υεμένη 10 Μπούκσα - obverseΥεμένη 10 Μπούκσα - reverse
10 Μπούκσα
1963
Ασήμι 0.720, 5g, ø 23.9mm
Y# 29
Τιμή: 3.24
Υεμένη 20 Μπούκσα - obverseΥεμένη 20 Μπούκσα - reverse
20 Μπούκσα
1963
Ασήμι 0.720, 9.85g, ø 30mm
Y# 30
Τιμή: 1.88
Υεμένη 1 Ριάλ - obverseΥεμένη 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
1963
Ασήμι 0.720, 19.75g, ø 40mm
Y# 31
Τιμή: 16.53

Υεμένη>Βασίλειο της Υεμένης|1904 - 1963
 Χρονική Περίοδος

Υεμένη 1 Ζαλάτ - obverseΥεμένη 1 Ζαλάτ - reverse
1 Ζαλάτ
1923 - 1928
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.6g, ø 16.5mm
Y# 1
Κοπή
Υεμένη 1/80 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/80 Ριάλ - reverse
1/80 Ριάλ
1911 - 1942
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.1g, ø 21mm
Y# 2
Τιμή: 9.34
Υεμένη 1/80 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/80 Ριάλ - reverse
1/80 Ριάλ
1948
Αλουμίνιο, 1.38g, ø 22mm
Y# 18
Τιμή: 6.47

Υεμένη 1/80 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/80 Ριάλ - reverse
1/80 Ριάλ
1949 - 1962
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.5g, ø 21mm
Y# 11
Τιμή: 2.89
Υεμένη 1/80 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/80 Ριάλ - reverse
1/80 Ριάλ
1955 - 1960
Αλουμίνιο, ø 21mm
Y# 11a
Τιμή: 3.88
No ImageNo Image
1/40 Ριάλ
1911
Ασήμι, 1g, ø 15mm
Y# A3
Κοπή

Υεμένη 1/40 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/40 Ριάλ - reverse
1/40 Ριάλ
1923 - 1948
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 29mm
Y# 3
Τιμή: 14.54
Υεμένη 1/40 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/40 Ριάλ - reverse
1/40 Ριάλ
1948
Αλουμίνιο, 2.2g, ø 27mm
Y# 19
Τιμή: 30.19
Υεμένη 1/40 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/40 Ριάλ - reverse
1/40 Ριάλ
1949 - 1960
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.8g, ø 26.7mm
Y# 12
Τιμή: 1.87

Υεμένη 1/40 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/40 Ριάλ - reverse
1/40 Ριάλ
1952 - 1958
Αλουμίνιο, ø 26.7mm
Y# 12a
Τιμή: 5.93
No ImageNo Image
1/20 Ριάλ
1911
Ασήμι
Y# A4
Κοπή
Υεμένη 1/20 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/20 Ριάλ - reverse
1/20 Ριάλ
1919 - 1947
Ασήμι, ø 15mm
Y# 4
Κοπή

Υεμένη 1/16 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/16 Ριάλ - reverse
1/16 Ριάλ
1948 - 1955
Ασήμι 0.835, 2.65g, ø 16.5mm
Y# 13
Τιμή: 7.69
Υεμένη 1/10 Ριάλ - obverseΥεμένη 1/10 Ριάλ - reverse
1/10 Ριάλ
1919 - 1948
Ασήμι, 2.07g, ø 18.2mm
Y# 5
Τιμή: 20
No ImageNo Image
⅛ Ριάλ
1921
Ασήμι
Y# 8
Κοπή

Υεμένη ⅛ Ριάλ - obverseΥεμένη ⅛ Ριάλ - reverse
⅛ Ριάλ
1948 - 1960
Ασήμι 0.835, 3.26g, ø 19mm
Y# 14
Τιμή: 7.61
No ImageNo Image
¼ Ριάλ
1923 - 1924
Ασήμι, ø 23mm
Y# 6
Κοπή
Υεμένη ¼ Ριάλ - obverseΥεμένη ¼ Ριάλ - reverse
¼ Ριάλ
1925 - 1947
Ασήμι, 5.2g, ø 24mm
Y# 10
Κοπή

Υεμένη ¼ Ριάλ - obverseΥεμένη ¼ Ριάλ - reverse
¼ Ριάλ
1948 - 1960
Ασήμι 0.835, 7g, ø 25mm
Y# 15
Τιμή: 35
Υεμένη ¼ Ριάλ - obverseΥεμένη ¼ Ριάλ - reverse
¼ Ριάλ
1952 - 1957
Χρυσός 0.900, 6.46g, ø 24mm
Y# G15
Κοπή
Υεμένη ½ Ριάλ - obverseΥεμένη ½ Ριάλ - reverse
½ Ριάλ
1949 - 1963
Ασήμι 0.835, 14g, ø 31mm
Y# 16
Τιμή: 6.79

Υεμένη ½ Ριάλ - obverseΥεμένη ½ Ριάλ - reverse
½ Ριάλ
1951 - 1957
Χρυσός 0.900, 16g, ø 30mm
Y# G16
Κοπή
Υεμένη 1 Ριάλ - obverseΥεμένη 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
1924 - 1926
Ασήμι, 28.07g, ø 37mm
Y# 7
Κοπή
Υεμένη 1 Ριάλ - obverseΥεμένη 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
1948 - 1961
Ασήμι 0.900, 28g, ø 39.5mm
Y# 17
Κοπή

Υεμένη 1 Ριάλ - obverseΥεμένη 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
1954 - 1961
Χρυσός 0.900, 32.486g, ø 40mm
Y# G17
Κοπή

uCoin