Μπρουνέι
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Μπρουνέι - Κατάλογος Νομισμάτων

Μπρουνέι>Έθνος του Μπρουνέι|1967 - 2017
 Χρονική Περίοδος

Μπρουνέι 1 Σέν - obverseΜπρουνέι 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1967
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.24g, ø 17.7mm
KM# 4
Τιμή: 1.46
Μπρουνέι 1 Σέν - obverseΜπρουνέι 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1968 - 1977
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.24g, ø 17.7mm
KM# 9
Τιμή: 0.27
Μπρουνέι 1 Σέν - obverseΜπρουνέι 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1977 - 1986
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.24g, ø 17.7mm
KM# 15
Τιμή: 1.01

Μπρουνέι 1 Σέν - obverseΜπρουνέι 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1986 - 1993
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.7g, ø 17.7mm
KM# 15a
Τιμή: 0.37
Μπρουνέι 1 Σέν - obverseΜπρουνέι 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1993 - 2006
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.75g, ø 17.7mm
KM# 34
Τιμή: 0.3
Μπρουνέι 1 Σέν - obverseΜπρουνέι 1 Σέν - reverse
1 Σέν
2008 - 2016
Ορείχαλκος, 1.7g, ø 17.7mm
KM# 34b
Τιμή: 0.26

Μπρουνέι 5 Σέν - obverseΜπρουνέι 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1967
Χαλκονικέλιο, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 5
Τιμή: 3.14
Μπρουνέι 5 Σέν - obverseΜπρουνέι 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1968 - 1977
Χαλκονικέλιο, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 10
Τιμή: 0.64
Μπρουνέι 5 Σέν - obverseΜπρουνέι 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1977 - 1993
Χαλκονικέλιο, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 16
Τιμή: 0.23

Μπρουνέι 5 Σέν - obverseΜπρουνέι 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1993 - 2016
Χαλκονικέλιο, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 35
Τιμή: 0.37
Μπρουνέι 10 Σέν - obverseΜπρουνέι 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1967
Χαλκονικέλιο, 2.82g, ø 19.4mm
KM# 6
Τιμή: 1.53
Μπρουνέι 10 Σέν - obverseΜπρουνέι 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1968 - 1977
Χαλκονικέλιο, 2.82g, ø 19.4mm
KM# 11
Τιμή: 0.51

Μπρουνέι 10 Σέν - obverseΜπρουνέι 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1977 - 1993
Χαλκονικέλιο, 2.82g, ø 19.4mm
KM# 17
Τιμή: 0.2
Μπρουνέι 10 Σέν - obverseΜπρουνέι 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1993 - 2016
Χαλκονικέλιο, 2.82g, ø 19.4mm
KM# 36
Τιμή: 0.39
Μπρουνέι 20 Σέν - obverseΜπρουνέι 20 Σέν - reverse
20 Σέν
1967
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 7
Τιμή: 2.75

Μπρουνέι 20 Σέν - obverseΜπρουνέι 20 Σέν - reverse
20 Σέν
1968 - 1977
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 12
Τιμή: 0.25
Μπρουνέι 20 Σέν - obverseΜπρουνέι 20 Σέν - reverse
20 Σέν
1977 - 1993
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 18
Τιμή: 0.7
Μπρουνέι 20 Σέν - obverseΜπρουνέι 20 Σέν - reverse
20 Σέν
1993 - 2016
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 37
Τιμή: 0.46

Μπρουνέι 50 Σέν - obverseΜπρουνέι 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1967
Χαλκονικέλιο, 9.33g, ø 27.7mm
KM# 8
Τιμή: 5.47
Μπρουνέι 50 Σέν - obverseΜπρουνέι 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1968 - 1977
Χαλκονικέλιο, 9.33g, ø 27.7mm
KM# 13
Τιμή: 1.29
Μπρουνέι 50 Σέν - obverseΜπρουνέι 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1977 - 1993
Χαλκονικέλιο, 9.33g, ø 27.7mm
KM# 19
Τιμή: 0.78

Μπρουνέι 50 Σέν - obverseΜπρουνέι 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1993 - 2016
Χαλκονικέλιο, 9.33g, ø 27.7mm
KM# 38
Τιμή: 0.81
Μπρουνέι 1 Δολάριο - obverseΜπρουνέι 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1970
Χαλκονικέλιο, 16.05g, ø 33.4mm
KM# 14
Τιμή: 24.35
Μπρουνέι 1 Δολάριο - obverseΜπρουνέι 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1979 - 1992
Χαλκονικέλιο
KM# 20
Τιμή: 19.45

uCoin