Σαξωνία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Σαξωνία - Κατάλογος Νομισμάτων

Σαξωνία>Βασίλειο της Σαξονίας (Τάλερ)|1806 - 1873
 Χρονική Περίοδος

Σαξωνία 1/48 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/48 Τάλερ - reverse
1/48 Τάλερ
1806 - 1815
Ασήμι 0.250, 0.97g, ø 12mm
KM# 1048
Τιμή: 0.23
Σαξωνία 1/24 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/24 Τάλερ - reverse
1/24 Τάλερ
1816 - 1818
Ασήμι 0.250, 1.98g, ø 19mm
KM# 1075
Κοπή
Σαξωνία 1/24 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/24 Τάλερ - reverse
1/24 Τάλερ
1819 - 1823
Ασήμι 0.250, 1.98g, ø 19mm
KM# 1082
Κοπή

Σαξωνία 1/24 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/24 Τάλερ - reverse
1/24 Τάλερ
1824 - 1827
Ασήμι 0.250, 1.98g, ø 19mm
KM# 1094
Κοπή
Σαξωνία 1/24 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/24 Τάλερ - reverse
1/24 Τάλερ
1827 - 1828
Ασήμι 0.250, 1.98g, ø 19mm
KM# 1105
Κοπή
Σαξωνία 1/12 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/12 Τάλερ - reverse
1/12 Τάλερ
1806 - 1818
Ασήμι 0.438, 3.34g, ø 21.2mm
KM# 1049
Τιμή: 3.54

Σαξωνία 1/12 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/12 Τάλερ - reverse
1/12 Τάλερ
1819 - 1823
Ασήμι 0.438, 3.34g, ø 21mm
KM# 1083
Τιμή: 10.58
Σαξωνία 1/12 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/12 Τάλερ - reverse
1/12 Τάλερ
1824 - 1827
Ασήμι 0.438, 3.34g, ø 21mm
KM# 1095
Κοπή
No ImageNo Image
1/12 Τάλερ
1827 - 1828
Ασήμι 0.438, 3.34g, ø 21mm
KM# 1106
Κοπή

Σαξωνία 1/12 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/12 Τάλερ - reverse
1/12 Τάλερ
1829 - 1832
Ασήμι 0.438, 3.34g, ø 21mm
KM# 1117
Κοπή
Σαξωνία 1/12 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/12 Τάλερ - reverse
1/12 Τάλερ
1836
Ασήμι 0.438, 3.34g, ø 22mm
KM# 1137
Κοπή
Σαξωνία ⅙ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1806 - 1817
Ασήμι 0.542, 5.39g, ø 26.5mm
KM# 1050
Κοπή

Σαξωνία ⅙ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1825
Ασήμι 0.520, 5.34g, ø 24mm
KM# 1101
Κοπή
No ImageNo Image
⅙ Τάλερ
1827 - 1828
Ασήμι 0.542, 5.34g, ø 24mm
KM# 1108
Κοπή
Σαξωνία ⅙ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1829
Ασήμι 0.542, 5.34g, ø 24mm
KM# 1118
Κοπή

Σαξωνία ⅙ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1841 - 1850
Ασήμι 0.542, 5.34g, ø 23mm
KM# 1161
Τιμή: 8.06
Σαξωνία ⅙ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1851 - 1852
Ασήμι 0.542, 5.34g, ø 24mm
KM# 1176
Κοπή
Σαξωνία ⅙ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1855 - 1856
Ασήμι 0.542, 5.34g, ø 23mm
KM# 1186
Τιμή: 19.8

Σαξωνία ⅙ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1860 - 1871
Ασήμι 0.542, 5.34g, ø 23mm
KM# 1205
Τιμή: 20
Σαξωνία ⅓ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅓ Τάλερ - reverse
⅓ Τάλερ
1806 - 1817
Ασήμι 0.833, 7.016g, ø 28.5mm
KM# 1051
Κοπή
Σαξωνία ⅓ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅓ Τάλερ - reverse
⅓ Τάλερ
1818 - 1821
Ασήμι 0.833, 7.016g, ø 28.5mm
KM# 1079
Κοπή

Σαξωνία ⅓ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅓ Τάλερ - reverse
⅓ Τάλερ
1827 - 1830
Ασήμι 0.700, 8.254g
KM# 1109
Κοπή
Σαξωνία ⅓ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅓ Τάλερ - reverse
⅓ Τάλερ
1852 - 1854
Ασήμι 0.666, 8.352g, ø 28mm
KM# 1177
Τιμή: 45.81
Σαξωνία ⅓ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅓ Τάλερ - reverse
⅓ Τάλερ
1856
Ασήμι 0.666, 8.352g, ø 28mm
KM# 1191
Κοπή

Σαξωνία ⅓ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅓ Τάλερ - reverse
⅓ Τάλερ
1858 - 1859
Ασήμι 0.666, 8.3g, ø 6.5mm
KM# 1198
Κοπή
Σαξωνία ⅓ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅓ Τάλερ - reverse
⅓ Τάλερ
1860
Ασήμι 0.666, 8.3g, ø 6.5mm
KM# 1206
Κοπή
Σαξωνία ⅔ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅔ Τάλερ - reverse
⅔ Τάλερ
1806 - 1817
Ασήμι 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 1052
Κοπή

Σαξωνία ⅔ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅔ Τάλερ - reverse
⅔ Τάλερ
1822
Ασήμι 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 1090
Κοπή
Σαξωνία ⅔ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅔ Τάλερ - reverse
⅔ Τάλερ
1827 - 1828
Ασήμι 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 1110
Κοπή
Σαξωνία ⅔ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅔ Τάλερ - reverse
⅔ Τάλερ
1829
Ασήμι 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 1119
Κοπή

Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1806
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1053
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1807 - 1817
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1061
Τιμή: 42
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1807 - 1817
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1059
Κοπή

Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1816
Lettering: "KOENIG VON SACHSEN"
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1076
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1817 - 1821
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1077
Τιμή: 80
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1817 - 1821
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 39mm
UC# 2
Τιμή: 180

Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1822 - 1823
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1091
Τιμή: 128.1
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1824 - 1827
Letters: "DER SEEGEN ..." on reverse
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1097
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1824 - 1827
Only denomination text on reverse
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1096
Κοπή

Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1827 - 1828
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1112
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1828
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1116
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1829 - 1836
Only denomination text on reverse
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 37mm
KM# 1120
Τιμή: 73.3

Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1829 - 1836
Lettering: "SEEGEN DES ..." on reverse
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 37mm
UC# 3
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1836 - 1838
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 37mm
KM# 1142
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1836 - 1838
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 37mm
KM# 1143
Κοπή

Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1836 - 1837
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 37mm
KM# 1141
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1839 - 1849
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 1148
Τιμή: 40.58
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1841 - 1854
Lettering: "SEEGEN DES ..." on reverse
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 1162
Κοπή

Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1850 - 1854
Only denomination text on reverse
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 1175
Τιμή: 109
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1854
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 1181
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1854
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 1182
Κοπή

Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1855 - 1856
Lettering: "SEEGEN DES ..." on reverse
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 1189
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1855 - 1856
Only denomination text on reverse
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 1188
Κοπή
Σαξωνία 1 Βαρέινσταλερ - obverseΣαξωνία 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1857 - 1859
Only denomination text on reverse
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 1192
Τιμή: 56.28

Σαξωνία 1 Βαρέινσταλερ - obverseΣαξωνία 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1857 - 1858
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 1193
Κοπή
Σαξωνία 1 Βαρέινσταλερ - obverseΣαξωνία 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1858 - 1861
Lettering: "SEEGEN DES ..." on reverse
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 1199
Τιμή: 65.02
Σαξωνία 1 Βαρέινσταλερ - obverseΣαξωνία 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1860 - 1861
Arms with lions on reverse
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 1210
Τιμή: 58.26

Σαξωνία 1 Βαρέινσταλερ - obverseΣαξωνία 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1861 - 1871
Arms with lions on reverse
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 1214
Τιμή: 42.28
Σαξωνία 1 Βαρέινσταλερ - obverseΣαξωνία 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1861 - 1867
Arms with miners on reverse
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 1212
Τιμή: 58.9
Σαξωνία 1 Βαρέινσταλερ - obverseΣαξωνία 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1868 - 1871
Arms with miners on reverse
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 12123
Τιμή: 32

Σαξωνία 2 Τάλερ - obverseΣαξωνία 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1839 - 1854
Ασήμι 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 1149
Τιμή: 144
Σαξωνία 2 Τάλερ - obverseΣαξωνία 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1855 - 1856
Ασήμι 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 1190
Κοπή
Σαξωνία 2 Βαρέινσταλερ - obverseΣαξωνία 2 Βαρέινσταλερ - reverse
2 Βαρέινσταλερ
1857 - 1859
Ασήμι 0.900, 37.037g, ø 41mm
KM# 1195
Κοπή

Σαξωνία 2 Βαρέινσταλερ - obverseΣαξωνία 2 Βαρέινσταλερ - reverse
2 Βαρέινσταλερ
1858
Ασήμι 0.900, 37.037g, ø 41mm
KM# 1200
Κοπή
Σαξωνία 2 Βαρέινσταλερ - obverseΣαξωνία 2 Βαρέινσταλερ - reverse
2 Βαρέινσταλερ
1861
Ασήμι 0.900, 37.037g, ø 41mm
KM# 1215
Κοπή
Σαξωνία 5 Τάλερ - obverseΣαξωνία 5 Τάλερ - reverse
5 Τάλερ
1806 - 1818
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 1054
Κοπή

No ImageNo Image
5 Τάλερ
1825 - 1826
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 1102
Κοπή
Σαξωνία 5 Τάλερ - obverseΣαξωνία 5 Τάλερ - reverse
5 Τάλερ
1842 - 1854
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 1165
Κοπή
Σαξωνία 1/2 Κορώνα - obverseΣαξωνία 1/2 Κορώνα - reverse
1/2 Κορώνα
1857 - 1870
Χρυσός 0.900, 5.556g, ø 20mm
KM# 1196
Κοπή

Σαξωνία 10 Τάλλερ - obverseΣαξωνία 10 Τάλλερ - reverse
10 Τάλλερ
1806 - 1817
Χρυσός 0.900, 13.364g, ø 26mm
KM# 1055
Κοπή
No ImageNo Image
10 Τάλλερ
1818
Χρυσός 0.900, 13.364g, ø 26mm
KM# 1081
Κοπή
No ImageNo Image
10 Τάλλερ
1825 - 1827
Χρυσός 0.900, 13.364g, ø 26mm
KM# 1103
Κοπή

No ImageNo Image
10 Τάλλερ
1827 - 1828
Χρυσός 0.900, 13.364g, ø 26mm
KM# 1114
Κοπή
No ImageNo Image
10 Τάλλερ
1829 - 1836
Χρυσός 0.900, 13.364g, ø 26mm
KM# 1124
Κοπή
Σαξωνία 10 Τάλλερ - obverseΣαξωνία 10 Τάλλερ - reverse
10 Τάλλερ
1836 - 1839
Χρυσός 0.900, 13.364g, ø 26mm
KM# 1144
Κοπή

Σαξωνία 10 Τάλλερ - obverseΣαξωνία 10 Τάλλερ - reverse
10 Τάλλερ
1839 - 1854
Χρυσός 0.900, 13.364g, ø 26mm
KM# 1150
Κοπή
Σαξωνία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΣαξωνία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1857 - 1871
Χρυσός 0.900, 11.111g, ø 24.5mm
KM# 1197
Κοπή
Σαξωνία 1 Δουκάτο - obverseΣαξωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1823
Χρυσός 0.986, 3.5g
KM# 1093
Κοπή

Σαξωνία>Βασίλειο της Σαξονίας (Πφένινγκ)|1806 - 1873
 Χρονική Περίοδος

Σαξωνία 1 Χέλλερ - obverseΣαξωνία 1 Χέλλερ - reverse
1 Χέλλερ
1813
Χαλκός, ø 18mm
KM# 1072
Κοπή
Σαξωνία 1 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1807 - 1809
Χαλκός, ø 20mm
KM# 1057
Κοπή
Σαξωνία 1 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1808
Χαλκός, 1.8g, ø 20mm
KM# 1062
Κοπή

Σαξωνία 1 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1811 - 1825
Χαλκός, ø 20mm
KM# 1070
Κοπή
Σαξωνία 1 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1825
Χαλκός, 2g, ø 20mm
UC# 1
Κοπή
Σαξωνία 1 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1831 - 1833
Χαλκός, 1.15g, ø 17mm
KM# 1132
Κοπή

Σαξωνία 1 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1836 - 1838
Χαλκός, 2g, ø 18mm
KM# 1135
Τιμή: 2.48
Σαξωνία 1 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1841 - 1854
Χαλκός, 1.63g, ø 17mm
KM# 1155
Τιμή: 2.16
Σαξωνία 1 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1855 - 1859
Χαλκός, 1.15g, ø 17mm
KM# 1184
Τιμή: 3.53

Σαξωνία 1 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1861
Χαλκός, 1.15g, ø 17mm
KM# 1207
Κοπή
Σαξωνία 1 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1862 - 1873
Χαλκός, 1.5g, ø 17mm
KM# 1216
Τιμή: 2.11
Σαξωνία 2 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1841 - 1854
Χαλκός, 3.22g, ø 20mm
KM# 1157
Τιμή: 0.03

Σαξωνία 2 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1855 - 1859
Χαλκός, 3.1g, ø 20mm
KM# 1185
Τιμή: 3.09
Σαξωνία 2 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1861
Χαλκός, 2.99g, ø 19.06mm
KM# 1208
Κοπή
Σαξωνία 2 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1862 - 1873
Χαλκός, 2.9g, ø 19mm
KM# 1217
Τιμή: 1.54

Σαξωνία 3 Πφένιχ - obverseΣαξωνία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1807 - 1824
Χαλκός, ø 25.5mm
KM# 1058
Τιμή: 5.11
Σαξωνία 3 Πφένιχ - obverseΣαξωνία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1825 - 1833
Χαλκός, ø 26mm
KM# 1100
Κοπή
Σαξωνία 3 Πφένιχ - obverseΣαξωνία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1834
Χαλκός, 5g, ø 24mm
KM# 1134
Κοπή

Σαξωνία 3 Πφένιχ - obverseΣαξωνία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1836 - 1837
Χαλκός, 5.3g, ø 25mm
KM# 1136
Κοπή
Σαξωνία 4 Πφένιχ - obverseΣαξωνία 4 Πφένιχ - reverse
4 Πφένιχ
1808 - 1810
Χαλκός, 7.6g, ø 28mm
KM# 1064
Τιμή: 7
Σαξωνία ½ neugroschen - obverseΣαξωνία ½ neugroschen - reverse
½ neugroschen
1841 - 1856
Ασήμι 0.229, 1.06g, ø 15mm
KM# 1158
Τιμή: 3.8

Σαξωνία 5 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 5 Πφένινγκ - reverse
5 Πφένινγκ
1862 - 1869
Χαλκός, 7.4g, ø 25mm
KM# 1218
Τιμή: 3.8
Σαξωνία 8 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 8 Πφένινγκ - reverse
8 Πφένινγκ
1808 - 1809
Ασήμι 0.250, 1.29g, ø 17mm
KM# 1065
Κοπή
Σαξωνία 1 neugroschen - obverseΣαξωνία 1 neugroschen - reverse
1 neugroschen
1841 - 1856
Ασήμι 0.229, 2.12g, ø 19mm
KM# 1159
Τιμή: 2.88

Σαξωνία 1 neugroschen - obverseΣαξωνία 1 neugroschen - reverse
1 neugroschen
1861
Ασήμι 0.229, 2.12g, ø 17.5mm
KM# 1209
Κοπή
Σαξωνία 1 neugroschen - obverseΣαξωνία 1 neugroschen - reverse
1 neugroschen
1863 - 1867
Ασήμι 0.229, 2.12g, ø 18mm
KM# 1219
Τιμή: 4.68
Σαξωνία 1 neugroschen - obverseΣαξωνία 1 neugroschen - reverse
1 neugroschen
1867 - 1873
Ασήμι 0.229, 2.12g, ø 17.7mm
KM# 1221
Τιμή: 8.13

Σαξωνία 2 neugroschen - obverseΣαξωνία 2 neugroschen - reverse
2 neugroschen
1841 - 1856
Ασήμι 0.312, 3g, ø 21.1mm
KM# 1160
Τιμή: 1.49
Σαξωνία 2 neugroschen - obverseΣαξωνία 2 neugroschen - reverse
2 neugroschen
1863 - 1866
Ασήμι 0.300, 3.22g, ø 21mm
KM# 1220
Τιμή: 6.95
Σαξωνία 2 neugroschen - obverseΣαξωνία 2 neugroschen - reverse
2 neugroschen
1868 - 1873
Ασήμι 0.300, 3.22g, ø 21mm
KM# 1222
Τιμή: 16.39

Σαξωνία>Electorate of Saxony|1763 - 1806
 Χρονική Περίοδος

Σαξωνία 1 Χέλλερ - obverseΣαξωνία 1 Χέλλερ - reverse
1 Χέλλερ
1778 - 1806
Χαλκός, 0.9g, ø 17mm
KM# 1002
Τιμή: 2.69
Σαξωνία 1 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1765
Ασήμι, 0.39g, ø 12mm
KM# 980
Τιμή: 6.4
Σαξωνία 1 Πφένινγκ - obverseΣαξωνία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1772 - 1806
Χαλκός, ø 20mm
KM# 1000
Τιμή: 1

Σαξωνία 3 Πφένιχ - obverseΣαξωνία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1764 - 1793
Ασήμι, 0.76g, ø 15.4mm
KM# 965
Τιμή: 5.55
Σαξωνία 3 Πφένιχ - obverseΣαξωνία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1797 - 1806
Χαλκός, 8g, ø 25mm
KM# 1037
Τιμή: 4.43
Σαξωνία 1/48 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/48 Τάλερ - reverse
1/48 Τάλερ
1764 - 1806
Ασήμι, 0.97g, ø 17mm
KM# 966
Τιμή: 6

Σαξωνία 1/24 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/24 Τάλερ - reverse
1/24 Τάλερ
1764 - 1768
Ασήμι 0.368, 1.98g, ø 20mm
KM# 967
Κοπή
Σαξωνία 1/24 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/24 Τάλερ - reverse
1/24 Τάλερ
1764 - 1806
Ασήμι 0.368, 1.98g, ø 20mm
KM# 968
Τιμή: 16.2
Σαξωνία 1/12 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/12 Τάλερ - reverse
1/12 Τάλερ
1763 - 1802
Ασήμι 0.438, 3.34g, ø 22mm
KM# 956
Τιμή: 8

Σαξωνία 1/12 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1/12 Τάλερ - reverse
1/12 Τάλερ
1763
Ασήμι 0.438, 3.22g, ø 22.5mm
KM# 954
Τιμή: 10.09
No ImageNo Image
1/12 Τάλερ
1764 - 1768
Ασήμι 0.438, 3.34g, ø 22mm
KM# 955
Κοπή
Σαξωνία ⅙ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1764 - 1767
Ασήμι 0.500, 4.8g, ø 24mm
KM# 969
Κοπή

No ImageNo Image
⅙ Τάλερ
1764 - 1768
Ασήμι 0.542, 5.39g, ø 25.5mm
KM# 970
Κοπή
Σαξωνία ⅙ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1803 - 1806
Ασήμι 0.542, 5.39g, ø 25.5mm
KM# 1045
Κοπή
Σαξωνία ⅓ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅓ Τάλερ - reverse
⅓ Τάλερ
1764
Ασήμι 0.833, 7.016g, ø 28mm
KM# 972
Κοπή

Σαξωνία ⅓ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅓ Τάλερ - reverse
⅓ Τάλερ
1764 - 1767
Ασήμι 0.833, 7.016g, ø 28mm
KM# 971
Κοπή
Σαξωνία ⅓ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅓ Τάλερ - reverse
⅓ Τάλερ
1780 - 1790
Ασήμι 0.833, 7.016g, ø 28mm
KM# 1010
Κοπή
Σαξωνία ⅓ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅓ Τάλερ - reverse
⅓ Τάλερ
1791 - 1802
Ασήμι 0.833, 7.016g, ø 28mm
KM# 1024
Κοπή

Σαξωνία ⅔ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅔ Τάλερ - reverse
⅔ Τάλερ
1763
Ασήμι 0.833, 19.2g
KM# 960
Κοπή
Σαξωνία ⅔ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅔ Τάλερ - reverse
⅔ Τάλερ
1764
Ασήμι 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 974
Κοπή
Σαξωνία ⅔ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅔ Τάλερ - reverse
⅔ Τάλερ
1764 - 1768
Ασήμι 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 973
Κοπή

Σαξωνία ⅔ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅔ Τάλερ - reverse
⅔ Τάλερ
1765 - 1768
Ασήμι 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 981
Τιμή: 34.61
Σαξωνία ⅔ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅔ Τάλερ - reverse
⅔ Τάλερ
1769 - 1788
Ασήμι 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 991
Τιμή: 44.5
Σαξωνία ⅔ Τάλερ - obverseΣαξωνία ⅔ Τάλερ - reverse
⅔ Τάλερ
1791 - 1806
Ασήμι 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 1025
Κοπή

Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1763
Ασήμι 0.833, 28.8g, ø 43mm
KM# 961
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1763 - 1764
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 977
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1763
Ασήμι 0.833, 28.8g, ø 43mm
KM# 962
Κοπή

Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1764 - 1768
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 976
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1765
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 984
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1765 - 1768
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 983
Κοπή

Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1768
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 990
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1769 - 1790
Only denomination text on reverse
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 992
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1769 - 1790
Lettering: "DER SEEGEN DES BERGBAUS" on reverse
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 993
Κοπή

Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1791 - 1806
Only denomination text on reverse
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 1027
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1791 - 1793
Lettering: "DER SEEGEN DES BERGBAUS" on reverse
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 1026
Κοπή
Σαξωνία 1 Τάλερ - obverseΣαξωνία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1794 - 1806
Lettering: "DER SEEGEN DES BERGBAVES" on reverse
Ασήμι 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 1036
Κοπή

Σαξωνία 5 Τάλερ - obverseΣαξωνία 5 Τάλερ - reverse
5 Τάλερ
1777 - 1785
Χρυσός 0.903, 6.682g
KM# 1001
Κοπή
No ImageNo Image
5 Τάλερ
1791 - 1802
Χρυσός 0.903, 6.682g
KM# 1028
Κοπή
No ImageNo Image
5 Τάλερ
1805 - 1806
Χρυσός 0.903, 6.682g
KM# 1047
Κοπή

No ImageNo Image
10 Τάλλερ
1778 - 1779
Χρυσός 0.903, 13.364g
KM# 1003
Κοπή
Σαξωνία 10 Τάλλερ - obverseΣαξωνία 10 Τάλλερ - reverse
10 Τάλλερ
1779 - 1790
Χρυσός 0.903, 13.364g
KM# 1004
Κοπή
Σαξωνία 10 Τάλλερ - obverseΣαξωνία 10 Τάλλερ - reverse
10 Τάλλερ
1791 - 1806
Χρυσός 0.903, 13.364g
KM# 1029
Κοπή

No ImageNo Image
1 Δουκάτο
1763
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21.5mm
KM# 963
Κοπή
Σαξωνία 1 Δουκάτο - obverseΣαξωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1764
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21.5mm
KM# 978
Κοπή
Σαξωνία 1 Δουκάτο - obverseΣαξωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1764 - 1768
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21.5mm
KM# 979
Κοπή

No ImageNo Image
1 Δουκάτο
1766 - 1768
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21.5mm
KM# 989
Κοπή
Σαξωνία 1 Δουκάτο - obverseΣαξωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1769 - 1778
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21.5mm
KM# 994
Κοπή
Σαξωνία 1 Δουκάτο - obverseΣαξωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1791 - 1804
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21.5mm
KM# 1030
Κοπή

No ImageNo Image
1 Δουκάτο
1804 - 1806
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21.5mm
KM# 1046
Κοπή

uCoin