Τσεχοσλοβακία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Τσεχοσλοβακία - Κατάλογος Νομισμάτων

Τσεχοσλοβακία>Τσεχία και Σλοβακία(ČSFR)|1991 - 1993
 Χρονική Περίοδος

Τσεχοσλοβακία 1 Χέλλερ - obverseΤσεχοσλοβακία 1 Χέλλερ - reverse
1 Χέλλερ
1991 - 1992
Αλουμίνιο, 0.5g, ø 16mm
KM# 149
Τιμή: 23.73
Τσεχοσλοβακία 5 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 5 Χέλλερς - reverse
5 Χέλλερς
1991 - 1992
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 16.2mm
KM# 150
Τιμή: 1.82
Τσεχοσλοβακία 10 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 10 Χέλλερς - reverse
10 Χέλλερς
1991 - 1992
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 18.2mm
KM# 146
Τιμή: 0.24

Τσεχοσλοβακία 20 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 20 Χέλλερς - reverse
20 Χέλλερς
1991 - 1992
Ορείχαλκος, 2.6g, ø 19.5mm
KM# 143
Τιμή: 0.37
Τσεχοσλοβακία 50 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 50 Χέλλερς - reverse
50 Χέλλερς
1991 - 1992
Χαλκονικέλιο, 3.2g, ø 20.8mm
KM# 144
Τιμή: 0.41
Τσεχοσλοβακία 1 Κορούνα (Κορώνα) - obverseΤσεχοσλοβακία 1 Κορούνα (Κορώνα) - reverse
1 Κορούνα (Κορώνα)
1991 - 1992
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23mm
KM# 151
Τιμή: 0.37

Τσεχοσλοβακία 2 Κορούνι (Κορώνες) - obverseΤσεχοσλοβακία 2 Κορούνι (Κορώνες) - reverse
2 Κορούνι (Κορώνες)
1991 - 1992
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 24mm
KM# 148
Τιμή: 0.33
Τσεχοσλοβακία 5 Κορούν (Κορώνες) - obverseΤσεχοσλοβακία 5 Κορούν (Κορώνες) - reverse
5 Κορούν (Κορώνες)
1991 - 1992
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 26mm
KM# 152
Τιμή: 1.97

Τσεχοσλοβακία>Λαική Δημοκρατία (ČSSR)|1960 - 1990
 Χρονική Περίοδος

Τσεχοσλοβακία 1 Χέλλερ - obverseΤσεχοσλοβακία 1 Χέλλερ - reverse
1 Χέλλερ
1962 - 1986
Αλουμίνιο, 0.5g, ø 16mm
KM# 51
Τιμή: 0.39
Τσεχοσλοβακία 3 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 3 Χέλλερς - reverse
3 Χέλλερς
1962 - 1963
Αλουμίνιο, 0.66g, ø 18mm
KM# 52
Τιμή: 0.99
Τσεχοσλοβακία 5 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 5 Χέλλερς - reverse
5 Χέλλερς
1962 - 1976
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 20mm
KM# 53
Τιμή: 0.23

Τσεχοσλοβακία 5 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 5 Χέλλερς - reverse
5 Χέλλερς
1977 - 1990
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 16.2mm
KM# 86
Τιμή: 0.19
Τσεχοσλοβακία 10 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 10 Χέλλερς - reverse
10 Χέλλερς
1961 - 1971
Αλουμίνιο, 1.17g, ø 22mm
KM# 49.1
Τιμή: 0.1
Τσεχοσλοβακία 10 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 10 Χέλλερς - reverse
10 Χέλλερς
1974 - 1990
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 18.2mm
KM# 80
Τιμή: 0.08

Τσεχοσλοβακία 20 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 20 Χέλλερς - reverse
20 Χέλλερς
1972 - 1990
Ορείχαλκος, 2.6g, ø 19.5mm
KM# 74
Τιμή: 0.09
Τσεχοσλοβακία 25 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 25 Χέλλερς - reverse
25 Χέλλερς
1962 - 1964
Αλουμίνιο, 1.43g, ø 24mm
KM# 54
Τιμή: 0.15
Τσεχοσλοβακία 50 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 50 Χέλλερς - reverse
50 Χέλλερς
1963 - 1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 21.5mm
KM# 55.1
Τιμή: 0.2

Τσεχοσλοβακία 50 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 50 Χέλλερς - reverse
50 Χέλλερς
1978 - 1990
Χαλκονικέλιο, 3.2g, ø 20.8mm
KM# 89
Τιμή: 0.11
Τσεχοσλοβακία 1 Κορούνα (Κορώνα) - obverseΤσεχοσλοβακία 1 Κορούνα (Κορώνα) - reverse
1 Κορούνα (Κορώνα)
1961 - 1990
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23mm
KM# 50
Τιμή: 0.14
Τσεχοσλοβακία 2 Κορούνι (Κορώνες) - obverseΤσεχοσλοβακία 2 Κορούνι (Κορώνες) - reverse
2 Κορούνι (Κορώνες)
1972 - 1990
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 24mm
KM# 75
Τιμή: 0.1

Τσεχοσλοβακία 3 Κορούνι (Κορώνες) - obverseΤσεχοσλοβακία 3 Κορούνι (Κορώνες) - reverse
3 Κορούνι (Κορώνες)
1965 - 1969
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 23.5mm
KM# 57
Τιμή: 0.41
Τσεχοσλοβακία 5 Κορούν (Κορώνες) - obverseΤσεχοσλοβακία 5 Κορούν (Κορώνες) - reverse
5 Κορούν (Κορώνες)
1966 - 1990
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 26mm
KM# 60
Τιμή: 0.22

Τσεχοσλοβακία>Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας (ČSR)|1946 - 1960
 Χρονική Περίοδος

Τσεχοσλοβακία 1 Χέλλερ - obverseΤσεχοσλοβακία 1 Χέλλερ - reverse
1 Χέλλερ
1953 - 1960
Αλουμίνιο, 0.5g, ø 16mm
KM# 35
Τιμή: 0.35
Τσεχοσλοβακία 3 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 3 Χέλλερς - reverse
3 Χέλλερς
1953 - 1954
Αλουμίνιο, 0.66g, ø 18mm
KM# 36
Τιμή: 0.4
Τσεχοσλοβακία 5 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 5 Χέλλερς - reverse
5 Χέλλερς
1953 - 1955
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 20mm
KM# 37
Τιμή: 0.22

Τσεχοσλοβακία 10 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 10 Χέλλερς - reverse
10 Χέλλερς
1953 - 1958
Αλουμίνιο, 1.16g, ø 22mm
KM# 38
Τιμή: 0.14
Τσεχοσλοβακία 20 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 20 Χέλλερς - reverse
20 Χέλλερς
1947 - 1950
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 18mm
KM# 20
Τιμή: 0.58
Τσεχοσλοβακία 20 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 20 Χέλλερς - reverse
20 Χέλλερς
1951 - 1952
Αλουμίνιο, 0.53g, ø 16mm
KM# 31
Τιμή: 0.75

Τσεχοσλοβακία 25 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 25 Χέλλερς - reverse
25 Χέλλερς
1953 - 1954
Αλουμίνιο, 1.43g, ø 24mm
KM# 39
Τιμή: 0.43
Τσεχοσλοβακία 50 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 50 Χέλλερς - reverse
50 Χέλλερς
1947 - 1950
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 20mm
KM# 21
Τιμή: 0.59
Τσεχοσλοβακία 50 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 50 Χέλλερς - reverse
50 Χέλλερς
1951 - 1953
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 18mm
KM# 32
Τιμή: 0.5

Τσεχοσλοβακία 1 Κορούνα (Κορώνα) - obverseΤσεχοσλοβακία 1 Κορούνα (Κορώνα) - reverse
1 Κορούνα (Κορώνα)
1946 - 1947
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 21mm
KM# 19
Τιμή: 0.54
Τσεχοσλοβακία 1 Κορούνα (Κορώνα) - obverseΤσεχοσλοβακία 1 Κορούνα (Κορώνα) - reverse
1 Κορούνα (Κορώνα)
1947 - 1953
Αλουμίνιο, 1.34g, ø 21mm
KM# 22
Τιμή: 0.5
Τσεχοσλοβακία 1 Κορούνα (Κορώνα) - obverseΤσεχοσλοβακία 1 Κορούνα (Κορώνα) - reverse
1 Κορούνα (Κορώνα)
1957 - 1960
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23mm
KM# 46
Τιμή: 0.31

Τσεχοσλοβακία 2 Κορούνι (Κορώνες) - obverseΤσεχοσλοβακία 2 Κορούνι (Κορώνες) - reverse
2 Κορούνι (Κορώνες)
1947 - 1948
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 23.5mm
KM# 23
Τιμή: 0.69
Τσεχοσλοβακία 5 Κορούν (Κορώνες) - obverseΤσεχοσλοβακία 5 Κορούν (Κορώνες) - reverse
5 Κορούν (Κορώνες)
1952
Αλουμίνιο, 1.7g, ø 23mm
KM# 34
Τιμή: 9.17

Τσεχοσλοβακία>Α' Δημοκρατία|1919 - 1938
 Χρονική Περίοδος

Τσεχοσλοβακία 2 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 2 Χέλλερς - reverse
2 Χέλλερς
1923 - 1925
Ψευδάργυρος, 2g, ø 17mm
KM# 5
Τιμή: 3.23
Τσεχοσλοβακία 5 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 5 Χέλλερς - reverse
5 Χέλλερς
1923 - 1938
Χαλκός-Ψευδάργυρος, 1.7g, ø 16.2mm
KM# 6
Τιμή: 0.71
Τσεχοσλοβακία 10 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 10 Χέλλερς - reverse
10 Χέλλερς
1922 - 1938
Χαλκός-Ψευδάργυρος, 1.96g, ø 18mm
KM# 3
Τιμή: 0.61

Τσεχοσλοβακία 20 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 20 Χέλλερς - reverse
20 Χέλλερς
1921 - 1938
Χαλκονικέλιο, 3.33g, ø 20mm
KM# 1
Τιμή: 0.38
Τσεχοσλοβακία 25 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 25 Χέλλερς - reverse
25 Χέλλερς
1933
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 16
Τιμή: 1.38
Τσεχοσλοβακία 50 Χέλλερς - obverseΤσεχοσλοβακία 50 Χέλλερς - reverse
50 Χέλλερς
1921 - 1931
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 22mm
KM# 2
Τιμή: 0.57

Τσεχοσλοβακία 1 Κορούνα (Κορώνα) - obverseΤσεχοσλοβακία 1 Κορούνα (Κορώνα) - reverse
1 Κορούνα (Κορώνα)
1922 - 1938
Χαλκονικέλιο, 6.66g, ø 25mm
KM# 4
Τιμή: 0.52
Τσεχοσλοβακία 5 Κορούν (Κορώνες) - obverseΤσεχοσλοβακία 5 Κορούν (Κορώνες) - reverse
5 Κορούν (Κορώνες)
1925 - 1927
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 30mm
KM# 10
Τιμή: 2.51
Τσεχοσλοβακία 5 Κορούν (Κορώνες) - obverseΤσεχοσλοβακία 5 Κορούν (Κορώνες) - reverse
5 Κορούν (Κορώνες)
1928 - 1932
Ασήμι 0.500, 7g, ø 27mm
KM# 11
Τιμή: 3.85

Τσεχοσλοβακία 5 Κορούν (Κορώνες) - obverseΤσεχοσλοβακία 5 Κορούν (Κορώνες) - reverse
5 Κορούν (Κορώνες)
1937 - 1938
Νικέλιο, 7g, ø 27mm
KM# 11a
Τιμή: 1.31
Τσεχοσλοβακία 10 Κορούν (Κορώνες) - obverseΤσεχοσλοβακία 10 Κορούν (Κορώνες) - reverse
10 Κορούν (Κορώνες)
1930 - 1933
Ασήμι 0.700, 10g, ø 30mm
KM# 15
Τιμή: 5.83
Τσεχοσλοβακία 20 Κορούν (Κορώνες) - obverseΤσεχοσλοβακία 20 Κορούν (Κορώνες) - reverse
20 Κορούν (Κορώνες)
1933 - 1934
Ασήμι 0.700, 12g, ø 34mm
KM# 17
Τιμή: 8.28

uCoin