Κόστα Ρίκα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Κόστα Ρίκα - Κατάλογος Νομισμάτων

Κόστα Ρίκα>Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα|1951 - 2016
 Χρονική Περίοδος

Κόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1951
Χαλκονικέλιο, 1g, ø 15mm
KM# 184.1
Τιμή: 1.25
Κόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1951
Χαλκονικέλιο, 1g, ø 15mm
KM# A184
Τιμή: 3.3
Κόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1953 - 1967
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 0.9g, ø 15mm
KM# 184.1a
Τιμή: 0.57

Κόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1969 - 1978
Χαλκονικέλιο, 1g, ø 15mm
KM# 184.2
Τιμή: 0.53
Κόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1972 - 1973
Χαλκονικέλιο, 1g, ø 15mm
KM# 184.3
Τιμή: 0.65
Κόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1979
Ορείχαλκος, 1g, ø 15mm
KM# 184.3a
Τιμή: 0.46

Κόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1951
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 18mm
KM# 185.1
Τιμή: 0.85
Κόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1953 - 1967
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 1.75g, ø 18mm
KM# 185.1a
Τιμή: 0.55
Κόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1969 - 1976
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 18mm
KM# 185.2
Τιμή: 0.75

Κόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1972 - 1975
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 18mm
KM# 185.3
Τιμή: 0.6
Κόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1979
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2g, ø 18mm
KM# 185.2b
Τιμή: 0.28
Κόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1982
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 18mm
KM# 185.2a
Τιμή: 0.43

Κόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1967 - 1978
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 23mm
KM# 188.1
Τιμή: 0.72
Κόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1972
Χαλκονικέλιο, 3.38g, ø 23mm
KM# 188.2
Τιμή: 1.02
Κόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1980
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.2g, ø 23mm
KM# 188.1a
Τιμή: 0.53

Κόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1982
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 23mm
KM# 188.1b
Τιμή: 0.49
Κόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1983 - 1989
Αλουμίνιο, 1.05g, ø 17mm
KM# 188.3
Τιμή: 0.29
Κόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1965
Χαλκονικέλιο, 7.1g, ø 26mm
KM# 189.1
Τιμή: 1.69

Κόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1968 - 1978
Χαλκονικέλιο, 7.1g, ø 26mm
KM# 189.3
Τιμή: 0.66
Κόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1972 - 1975
Χαλκονικέλιο, 7.1g, ø 26mm
KM# 189.2
Τιμή: 1.6
Κόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1982 - 1990
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.2g, ø 19mm
KM# 209.1
Τιμή: 0.27

Κόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1984
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.2g, ø 19mm
KM# 209.2
Τιμή: 0.45
Κόστα Ρίκα 1 Κολόν - obverseΚόστα Ρίκα 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1954
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8.67g, ø 29mm
KM# 186.1
Τιμή: 1.26
Κόστα Ρίκα 1 Κολόν - obverseΚόστα Ρίκα 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1961
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 186.1a
Τιμή: 0.98

Κόστα Ρίκα 1 Κολόν - obverseΚόστα Ρίκα 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1965 - 1978
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 186.2
Τιμή: 0.7
Κόστα Ρίκα 1 Κολόν - obverseΚόστα Ρίκα 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1972 - 1975
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 186.3
Τιμή: 2.35
Κόστα Ρίκα 1 Κολόν - obverseΚόστα Ρίκα 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1976 - 1977
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 186.4
Τιμή: 1.07

Κόστα Ρίκα 1 Κολόν - obverseΚόστα Ρίκα 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1982 - 1994
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.2g, ø 21mm
KM# 210
Τιμή: 0.18
Κόστα Ρίκα 1 Κολόν - obverseΚόστα Ρίκα 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1998
Ορείχαλκος, 2.78g, ø 15mm
KM# 233
Τιμή: 0.39
Κόστα Ρίκα 2 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 2 Κολόνες - reverse
2 Κολόνες
1954
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 12g, ø 32mm
KM# 187.1
Τιμή: 2.06

Κόστα Ρίκα 2 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 2 Κολόνες - reverse
2 Κολόνες
1961
Χαλκονικέλιο, 14g, ø 32mm
KM# 187.1a
Τιμή: 2.63
Κόστα Ρίκα 2 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 2 Κολόνες - reverse
2 Κολόνες
1968 - 1978
Χαλκονικέλιο, 14g, ø 32mm
KM# 187.2
Τιμή: 0.85
Κόστα Ρίκα 2 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 2 Κολόνες - reverse
2 Κολόνες
1982 - 1983
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.25g, ø 23.1mm
KM# 211.1
Τιμή: 0.26

Κόστα Ρίκα 2 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 2 Κολόνες - reverse
2 Κολόνες
1984
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.25g, ø 23.1mm
KM# 211.2
Τιμή: 0.31
Κόστα Ρίκα 5 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 5 Κολόνες - reverse
5 Κολόνες
1983 - 1989
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 7.25g, ø 25.9mm
KM# 214.1
Τιμή: 0.45
Κόστα Ρίκα 5 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 5 Κολόνες - reverse
5 Κολόνες
1985
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 7.25g, ø 25.9mm
KM# 214.2
Τιμή: 0.68

Κόστα Ρίκα 5 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 5 Κολόνες - reverse
5 Κολόνες
1993
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7.25g, ø 25.9mm
KM# 214.3
Τιμή: 0.49
Κόστα Ρίκα 5 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 5 Κολόνες - reverse
5 Κολόνες
1995
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4g, ø 21.5mm
KM# 227
Τιμή: 0.4
Κόστα Ρίκα 5 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 5 Κολόνες - reverse
5 Κολόνες
1997
Ορείχαλκος, 4g, ø 21.6mm
KM# 227a
Τιμή: 0.16

Κόστα Ρίκα 5 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 5 Κολόνες - reverse
5 Κολόνες
1999
Ορείχαλκος, 4g, ø 21.6mm
KM# 227a.1
Τιμή: 0.28
Κόστα Ρίκα 5 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 5 Κολόνες - reverse
5 Κολόνες
2001
Ορείχαλκος, 4g, ø 21.6mm
KM# 227a.2
Τιμή: 0.17
Κόστα Ρίκα 5 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 5 Κολόνες - reverse
5 Κολόνες
2005 - 2016
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 21.44mm
KM# 227b
Τιμή: 0.17

Κόστα Ρίκα 10 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 10 Κολόνες - reverse
10 Κολόνες
1983 - 1992
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8.45g, ø 28.3mm
KM# 215.1
Τιμή: 0.37
Κόστα Ρίκα 10 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 10 Κολόνες - reverse
10 Κολόνες
1985
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8.45g, ø 28.3mm
KM# 215.2
Τιμή: 0.55
Κόστα Ρίκα 10 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 10 Κολόνες - reverse
10 Κολόνες
1995
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5g, ø 23.5mm
KM# 228
Τιμή: 0.45

Κόστα Ρίκα 10 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 10 Κολόνες - reverse
10 Κολόνες
1997
Ορείχαλκος, 5g, ø 23.5mm
KM# 228a
Τιμή: 0.21
Κόστα Ρίκα 10 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 10 Κολόνες - reverse
10 Κολόνες
1999
Ορείχαλκος, 5g, ø 23.5mm
KM# 228a.1
Τιμή: 0.26
Κόστα Ρίκα 10 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 10 Κολόνες - reverse
10 Κολόνες
2002
Ορείχαλκος, 5g, ø 23.5mm
KM# 228.2
Τιμή: 0.29

Κόστα Ρίκα 10 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 10 Κολόνες - reverse
10 Κολόνες
2005 - 2008
Αλουμίνιο, 1.13g, ø 23.8mm
KM# 228b
Τιμή: 0.24
Κόστα Ρίκα 10 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 10 Κολόνες - reverse
10 Κολόνες
2012 - 2016
Αλουμίνιο, 1.13g, ø 23mm
UC# 1
Τιμή: 0.35
Κόστα Ρίκα 20 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 20 Κολόνες - reverse
20 Κολόνες
1983
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 9.8g, ø 31.25mm
KM# 216.1
Τιμή: 0.61

Κόστα Ρίκα 20 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 20 Κολόνες - reverse
20 Κολόνες
1985
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 9.7g, ø 31.25mm
KM# 216.2
Τιμή: 0.49
Κόστα Ρίκα 20 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 20 Κολόνες - reverse
20 Κολόνες
1994
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 9.7g, ø 31.25mm
KM# 216.3
Τιμή: 0.47
Κόστα Ρίκα 25 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 25 Κολόνες - reverse
25 Κολόνες
1995
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 7g, ø 25.5mm
KM# 229
Τιμή: 0.52

Κόστα Ρίκα 25 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 25 Κολόνες - reverse
25 Κολόνες
2001 - 2005
Ορείχαλκος, 7g, ø 25.4mm
KM# 229a
Τιμή: 0.26
Κόστα Ρίκα 25 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 25 Κολόνες - reverse
25 Κολόνες
2007 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 6.87g, ø 25.5mm
KM# 229c
Τιμή: 0.32
Κόστα Ρίκα 50 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 50 Κολόνες - reverse
50 Κολόνες
1997
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 27.5mm
KM# 231
Τιμή: 0.43

Κόστα Ρίκα 50 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 50 Κολόνες - reverse
50 Κολόνες
1999
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 27.5mm
KM# 231.1
Τιμή: 0.28
Κόστα Ρίκα 50 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 50 Κολόνες - reverse
50 Κολόνες
2002
Χαλκοαλουμίνιο, 7.9g, ø 27.5mm
KM# 231.1a
Τιμή: 0.44
Κόστα Ρίκα 50 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 50 Κολόνες - reverse
50 Κολόνες
2006 - 2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 7.9g, ø 27.5mm
KM# 231.1b
Τιμή: 0.24

Κόστα Ρίκα 100 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 100 Κολόνες - reverse
100 Κολόνες
1995
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 9.1g, ø 29mm
KM# 230
Τιμή: 0.63
Κόστα Ρίκα 100 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 100 Κολόνες - reverse
100 Κολόνες
1997 - 1998
Ορείχαλκος, 9g, ø 29.5mm
KM# 230a
Τιμή: 0.3
Κόστα Ρίκα 100 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 100 Κολόνες - reverse
100 Κολόνες
1999
Ορείχαλκος, 9g, ø 29.5mm
KM# 230a.1
Τιμή: 0.37

Κόστα Ρίκα 100 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 100 Κολόνες - reverse
100 Κολόνες
2000
Ορείχαλκος, 9.1g, ø 29.5mm
KM# 240
Τιμή: 0.68
Κόστα Ρίκα 100 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 100 Κολόνες - reverse
100 Κολόνες
2006 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 9.1g, ø 29.5mm
KM# 240a
Τιμή: 0.52
Κόστα Ρίκα 500 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 500 Κολόνες - reverse
500 Κολόνες
2003 - 2005
Χαλκοαλουμίνιο, 11g, ø 33mm
KM# 239.1
Τιμή: 1.06

Κόστα Ρίκα 500 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 500 Κολόνες - reverse
500 Κολόνες
2006 - 2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 11g, ø 33mm
KM# 239.1a
Τιμή: 0.9

Κόστα Ρίκα>Σταμπαρισμένα Νομίσματα (1923)|1923 - 1923
 Χρονική Περίοδος

No ImageNo Image
50 Σεντίμος
1850
Ασήμι 0.900, 6.4g, ø 23mm
KM# 154
Κοπή
No ImageNo Image
50 Σεντίμος
1864 - 1875
Ασήμι 0.750, 6.25g, ø 25mm
KM# 156
Κοπή
No ImageNo Image
50 Σεντίμος
1886 - 1887
Ασήμι 0.750, 6.25g, ø 25mm
KM# 157
Τιμή: 16.27

Κόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1886 - 1887
Ασήμι 0.750, 6.25g, ø 25mm
KM# 158
Κοπή
Κόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1889 - 1893
Ασήμι 0.750, 6.3g, ø 25mm
KM# 159
Τιμή: 7.84
No ImageNo Image
1 Κολόν
1865 - 1875
Ασήμι 0.750, 12.5g, ø 32.3mm
KM# 162
Κοπή

Κόστα Ρίκα 1 Κολόν - obverseΚόστα Ρίκα 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1880 - 1890
Ασήμι 0.750, 12.5g, ø 31mm
KM# 163
Κοπή
Κόστα Ρίκα 1 Κολόν - obverseΚόστα Ρίκα 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1902 - 1914
Ασήμι 0.900, 10g, ø 29mm
KM# 164
Τιμή: 23.46
Κόστα Ρίκα 1 Κολόν - obverseΚόστα Ρίκα 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1917 - 1918
Ασήμι 0.500, 10g, ø 29mm
KM# 165
Κοπή

Κόστα Ρίκα>Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα|1896 - 1950
 Χρονική Περίοδος

No ImageNo Image
2 Σεντίμος
1903
Χαλκονικέλιο, 1g, ø 15mm
KM# 144
Κοπή
Κόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1905 - 1914
Ασήμι 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 145
Τιμή: 4.46
Κόστα Ρίκα 5 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1917 - 1919
Ορείχαλκος, 1g, ø 15mm
KM# 147
Τιμή: 8.13

Κόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1920 - 1941
Ορείχαλκος, 1g, ø 15mm
KM# 151
Τιμή: 1.26
Κόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1929
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15mm
KM# 169
Τιμή: 4.51
Κόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1942
Χαλκονικέλιο, 1g, ø 15mm
KM# 178
Τιμή: 1.19

Κόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1942 - 1947
Ορείχαλκος, 1g, ø 15mm
KM# 179
Τιμή: 1.21
Κόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1905 - 1914
Ασήμι 0.900, 2g, ø 18mm
KM# 146
Τιμή: 4.53
Κόστα Ρίκα 10 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1917 - 1919
Ορείχαλκος, 2g, ø 18mm
KM# 149
Τιμή: 4.67

Κόστα Ρίκα 10 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1917
Ασήμι 0.500, 2g, ø 18mm
KM# 148
Κοπή
Κόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1920 - 1922
Ορείχαλκος, 2g, ø 18mm
KM# 152
Τιμή: 1.9
Κόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1929
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 18mm
KM# 170
Τιμή: 1.28

Κόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1936 - 1941
Ορείχαλκος, 2g, ø 18mm
KM# 174
Τιμή: 2.39
Κόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1942 - 1947
Ορείχαλκος, 2g, ø 18mm
KM# 180
Τιμή: 2.01
Κόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1924
Ασήμι 0.650, 3.45g, ø 22mm
KM# 168
Τιμή: 9.36

Κόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1935
Χαλκονικέλιο, 3.45g, ø 23mm
KM# 171
Τιμή: 1.66
Κόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1937 - 1948
Χαλκονικέλιο, 3.33g, ø 23mm
KM# 175
Τιμή: 1.11
Κόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1944 - 1946
Ορείχαλκος, 3.5g, ø 23mm
KM# 181
Τιμή: 1.67

Κόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1902 - 1914
Ασήμι 0.900, 10g, ø 29mm
KM# 143
Τιμή: 23.51
No ImageNo Image
50 Σεντίμος
1917 - 1918
Ασήμι 0.500, 10g, ø 29mm
KM# 150
Κοπή
Κόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1935
Χαλκονικέλιο, 6.25g, ø 25.02mm
KM# 172
Τιμή: 1.73

Κόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - obverseΚόστα Ρίκα 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1937 - 1948
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
KM# 176
Τιμή: 1.89
Κόστα Ρίκα 1 Κολόν - obverseΚόστα Ρίκα 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1935
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 173
Τιμή: 6.35
Κόστα Ρίκα 1 Κολόν - obverseΚόστα Ρίκα 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1937 - 1948
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 177
Τιμή: 2.18

Κόστα Ρίκα 2 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 2 Κολόνες - reverse
2 Κολόνες
1897 - 1928
Χρυσός 0.900, 1.556g, ø 14mm
KM# 139
Κοπή
Κόστα Ρίκα 2 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 2 Κολόνες - reverse
2 Κολόνες
1948
Χαλκονικέλιο, 15g, ø 32mm
KM# 183
Τιμή: 2.91
Κόστα Ρίκα 5 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 5 Κολόνες - reverse
5 Κολόνες
1899 - 1900
Χρυσός 0.900, 3.89g
KM# 142
Κοπή

Κόστα Ρίκα 10 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 10 Κολόνες - reverse
10 Κολόνες
1897 - 1900
Χρυσός 0.900, 7.78g, ø 21mm
KM# 140
Κοπή
Κόστα Ρίκα 20 Κολόνες - obverseΚόστα Ρίκα 20 Κολόνες - reverse
20 Κολόνες
1897 - 1900
Χρυσός 0.900, 15.56g
KM# 141
Κοπή

Κόστα Ρίκα>Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα|1865 - 1895
 Χρονική Περίοδος

Κόστα Ρίκα ¼ Σεντάβο - obverseΚόστα Ρίκα ¼ Σεντάβο - reverse
¼ Σεντάβο
1865
Χαλκός, 0.8g, ø 12mm
KM# 108
Κοπή
Κόστα Ρίκα 1 Σεντάβο - obverseΚόστα Ρίκα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1865 - 1868
Χαλκονικέλιο, 3.8g, ø 20mm
KM# 109
Τιμή: 19.3
Κόστα Ρίκα 1 Σεντάβο - obverseΚόστα Ρίκα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1874
Χαλκονικέλιο, 3.8g, ø 19mm
KM# 120
Κοπή

Κόστα Ρίκα 5 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1865 - 1875
Ασήμι 0.750, 1.27g, ø 15mm
KM# 110
Τιμή: 6.81
Κόστα Ρίκα 5 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1885 - 1887
Ασήμι 0.750, 1.27g, ø 15mm
KM# 125
Τιμή: 3.5
Κόστα Ρίκα 5 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1889 - 1892
Ασήμι 0.750, 1.2g, ø 15.5mm
KM# 128
Τιμή: 1.67

Κόστα Ρίκα 10 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1865 - 1872
Ασήμι 0.750, 2.54g, ø 19mm
KM# 111
Τιμή: 5.24
Κόστα Ρίκα 10 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1875
Ασήμι 0.750, 2.54g, ø 18mm
KM# 121
Κοπή
Κόστα Ρίκα 10 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1886 - 1887
Ασήμι 0.750, 2g, ø 18mm
KM# 126
Κοπή

Κόστα Ρίκα 10 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1889 - 1892
Ασήμι 0.750, 2.53g, ø 18mm
KM# 129
Τιμή: 1.67
Κόστα Ρίκα 25 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1864 - 1875
Ασήμι 0.750, 6.25g, ø 24mm
KM# 106
Τιμή: 28.41
Κόστα Ρίκα 25 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1886 - 1887
Ασήμι 0.750, 6.25g, ø 26mm
KM# 127
Τιμή: 8.72

Κόστα Ρίκα 25 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1889 - 1893
Ασήμι 0.750, 6.3g, ø 25mm
KM# 130
Τιμή: 6.2
Κόστα Ρίκα 50 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1865 - 1875
Ασήμι 0.750, 12.5g, ø 33mm
KM# 112
Κοπή
Κόστα Ρίκα 50 Σεντάβος - obverseΚόστα Ρίκα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1880 - 1890
Ασήμι 0.750, 12.5g, ø 31mm
KM# 124
Κοπή

No ImageNo Image
50 Σεντάβος
1889
Ασήμι 0.750, 12.5g, ø 33mm
KM# 131
Κοπή
Κόστα Ρίκα 1 Πέσο - obverseΚόστα Ρίκα 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1864 - 1868
Χρυσός 0.875, 1.53g, ø 15mm
KM# 107
Κοπή
Κόστα Ρίκα 1 Πέσο - obverseΚόστα Ρίκα 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1871 - 1872
Χρυσός 0.875, 1.53g, ø 13mm
KM# 116
Κοπή

Κόστα Ρίκα 2 Πέσος - obverseΚόστα Ρίκα 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1866 - 1868
Χρυσός 0.875, 2.94g, ø 18mm
KM# 113
Κοπή
Κόστα Ρίκα 2 Πέσος - obverseΚόστα Ρίκα 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1876
Χρυσός 0.875, 2.34g, ø 19mm
KM# 122
Κοπή
Κόστα Ρίκα 5 Πέσος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1867 - 1870
Χρυσός 0.875, 7.33g, ø 22mm
KM# 114
Κοπή

Κόστα Ρίκα 5 Πέσος - obverseΚόστα Ρίκα 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1873 - 1875
Χρυσός 0.875, 7.33g, ø 21mm
KM# 117
Κοπή
Κόστα Ρίκα 10 Πέσος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1870 - 1872
Χρυσός 0.875, 14.68g, ø 29mm
KM# 115
Κοπή
Κόστα Ρίκα 10 Πέσος - obverseΚόστα Ρίκα 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1876
Χρυσός 0.875, 11.71g, ø 27mm
KM# 123
Κοπή

Κόστα Ρίκα 20 Πέσος - obverseΚόστα Ρίκα 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
1873
Χρυσός 0.900, 32.26g, ø 34mm
KM# 119
Κοπή

uCoin