Γιβραλτάρ
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Γιβραλτάρ - Κατάλογος Νομισμάτων

Γιβραλτάρ>ECU (ΕΛΜ ή Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα) |1979 - 1998
 Χρονική Περίοδος

Γιβραλτάρ 2.8 Εκιού - obverseΓιβραλτάρ 2.8 Εκιού - reverse
2.8 Εκιού
1992
Knight
Χαλκονικέλιο, 28.47g, ø 38.61mm
KM# 293
Τιμή: 7.26
Γιβραλτάρ 2.8 Εκιού - obverseΓιβραλτάρ 2.8 Εκιού - reverse
2.8 Εκιού
1993
Euro Tunnel
Χαλκονικέλιο, 28.3g, ø 39.8mm
KM# 478
Τιμή: 5.96
Γιβραλτάρ 2.8 Εκιού - obverseΓιβραλτάρ 2.8 Εκιού - reverse
2.8 Εκιού
1993
Ariane Spacecraft
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 630
Τιμή: 6.56

Γιβραλτάρ 2.8 Εκιού - obverseΓιβραλτάρ 2.8 Εκιού - reverse
2.8 Εκιού
1994
Winged Victory
Χαλκονικέλιο, ø 38mm
KM# 489
Τιμή: 4.61
Γιβραλτάρ 2.8 Εκιού - obverseΓιβραλτάρ 2.8 Εκιού - reverse
2.8 Εκιού
1994
Ευρώπη
Χαλκονικέλιο, 28.1g, ø 38.47mm
KM# 1022
Τιμή: 7.82
Γιβραλτάρ 2.8 Εκιού - obverseΓιβραλτάρ 2.8 Εκιού - reverse
2.8 Εκιού
1994
Channel Tunnel
Χαλκονικέλιο, 28.47g, ø 38.61mm
KM# 484
Τιμή: 4.68

Γιβραλτάρ 2.8 Εκιού - obverseΓιβραλτάρ 2.8 Εκιού - reverse
2.8 Εκιού
1995
Νέλσον
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 494
Τιμή: 7.28
Γιβραλτάρ 2.8 Εκιού - obverseΓιβραλτάρ 2.8 Εκιού - reverse
2.8 Εκιού
1996
Austria
Χαλκονικέλιο, 28.1g, ø 38.5mm
KM# 508
Τιμή: 9.94
Γιβραλτάρ 4.2 Εκιού - obverseΓιβραλτάρ 4.2 Εκιού - reverse
4.2 Εκιού
1994
Knight
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 7.44g, ø 26.25mm
KM# 1033
Τιμή: 3.5

Γιβραλτάρ>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1967 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Γιβραλτάρ 1 Πέννα - obverseΓιβραλτάρ 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1988 - 1995
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.32mm
KM# 20
Τιμή: 0.33
Γιβραλτάρ 1 Πέννα - obverseΓιβραλτάρ 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1995 - 1997
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 20a
Τιμή: 0.48
Γιβραλτάρ 1 Πέννα - obverseΓιβραλτάρ 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1998 - 2003
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 773
Τιμή: 0.3

Γιβραλτάρ 1 Πέννα - obverseΓιβραλτάρ 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
2005 - 2009
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 1079
Τιμή: 0.32
Γιβραλτάρ 1 Πέννα - obverseΓιβραλτάρ 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
2010 - 2011
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.56g, ø 20.32mm
KM# 1098
Τιμή: 0.65
Γιβραλτάρ 1 Πέννα - obverseΓιβραλτάρ 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
2012 - 2013
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 1099
Τιμή: 0.55

Γιβραλτάρ 2 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1988 - 1995
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.12g, ø 25.91mm
KM# 21
Τιμή: 0.39
Γιβραλτάρ 2 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1995 - 1997
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 7.12g, ø 25.91mm
KM# 21a
Τιμή: 0.89
Γιβραλτάρ 2 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1998 - 2003
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 774
Τιμή: 0.38

Γιβραλτάρ 2 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
2005 - 2011
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 1065
Τιμή: 0.4
Γιβραλτάρ 2 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
2012 - 2013
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 1100
Τιμή: 0.8
Γιβραλτάρ 5 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1988 - 1990
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 22.1
Τιμή: 0.64

Γιβραλτάρ 5 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1990 - 1997
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
KM# 22.2
Τιμή: 0.24
Γιβραλτάρ 5 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1998 - 2003
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
KM# 775
Τιμή: 0.35
Γιβραλτάρ 5 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
2005 - 2009
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
KM# 1081
Τιμή: 0.41

Γιβραλτάρ 5 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
2010 - 2011
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
KM# 1207
Τιμή: 0.5
Γιβραλτάρ 5 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
2012 - 2013
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
KM# 1101
Τιμή: 0.79
Γιβραλτάρ 5 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
2014 - 2016
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
UC# 1
Τιμή: 0.55

Γιβραλτάρ 10 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1988 - 1991
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 23.1
Τιμή: 0.32
Γιβραλτάρ 10 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1992 - 1997
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 112
Τιμή: 0.48
Γιβραλτάρ 10 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1994
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 23.2
Τιμή: 0.74

Γιβραλτάρ 10 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1998 - 2003
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 776
Τιμή: 0.79
Γιβραλτάρ 10 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
2005 - 2011
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 1082
Τιμή: 0.59
Γιβραλτάρ 10 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
2012
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 1102
Τιμή: 1.46

Γιβραλτάρ 10 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
2013
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
UC# 8
Τιμή: 1.5
Γιβραλτάρ 10 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
2014 - 2016
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
UC# 2
Τιμή: 0.84
Γιβραλτάρ 20 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
1988 - 1997
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 16
Τιμή: 0.87

Γιβραλτάρ 20 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
1998 - 2003
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 777
Τιμή: 0.43
Γιβραλτάρ 20 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
2005 - 2011
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 1083
Τιμή: 0.55
Γιβραλτάρ 20 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
2012 - 2013
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 1103
Τιμή: 1.57

Γιβραλτάρ 20 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
2014 - 2016
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
UC# 3
Τιμή: 0.88
Γιβραλτάρ 1 Κορώνα - obverseΓιβραλτάρ 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1967 - 1970
Χαλκονικέλιο, 28.47g, ø 38.5mm
KM# 4
Τιμή: 4.96
Γιβραλτάρ 25 Νέες Πένες - obverseΓιβραλτάρ 25 Νέες Πένες - reverse
25 Νέες Πένες
1971
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.5mm
KM# 5
Τιμή: 5.26

Γιβραλτάρ 50 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
1988 - 1989
Χαλκονικέλιο, 13.5g, ø 30mm
KM# 17
Τιμή: 1.58
Γιβραλτάρ 50 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
1990 - 1997
Χαλκονικέλιο, 13.5g, ø 30mm
KM# 39
Τιμή: 4.44
Γιβραλτάρ 50 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
1997 - 1998
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27.3mm
KM# 39.1
Τιμή: 2.69

Γιβραλτάρ 50 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
1998 - 2003
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27.3mm
KM# 778
Τιμή: 3.89
Γιβραλτάρ 50 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
2006 - 2011
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27.3mm
KM# 1089
Τιμή: 1.21
Γιβραλτάρ 50 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
2012 - 2013
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27.3mm
UC# 7
Τιμή: 1.97

Γιβραλτάρ 50 Πέννες - obverseΓιβραλτάρ 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
2014 - 2016
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27.3mm
UC# 4
Τιμή: 1.15
Γιβραλτάρ 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΓιβραλτάρ 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1988 - 1997
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 18
Τιμή: 1.81
Γιβραλτάρ 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΓιβραλτάρ 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1998 - 2002
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 869
Τιμή: 1.68

Γιβραλτάρ 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΓιβραλτάρ 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2005 - 2011
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1091
Τιμή: 1.56
Γιβραλτάρ 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΓιβραλτάρ 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2012 - 2013
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1105
Τιμή: 2.51
Γιβραλτάρ 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΓιβραλτάρ 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2014 - 2016
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
UC# 5
Τιμή: 3.47

Γιβραλτάρ 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΓιβραλτάρ 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1988 - 1997
Γερμανικό Ασήμι (Virenium), 8g, ø 29mm
KM# 24
Τιμή: 2.45
Γιβραλτάρ 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΓιβραλτάρ 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2002 - 2003
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος και Νικέλιο στον δακτύλιο, 12g, ø 28.4mm
KM# 1043
Τιμή: 64.73
Γιβραλτάρ 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΓιβραλτάρ 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2005 - 2011
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος και Νικέλιο στον δακτύλιο, 12g, ø 28.4mm
KM# 1092
Τιμή: 4.32

Γιβραλτάρ 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΓιβραλτάρ 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2012 - 2013
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος και Νικέλιο στον δακτύλιο, 12g, ø 28.4mm
KM# 1106
Τιμή: 5.28
Γιβραλτάρ 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΓιβραλτάρ 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2014 - 2015
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος και Νικέλιο στον δακτύλιο, 12g, ø 28.4mm
UC# 6
Τιμή: 13.69
Γιβραλτάρ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΓιβραλτάρ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
1988 - 1993
Γερμανικό Ασήμι (Virenium), 20.07g, ø 36mm
KM# 25
Τιμή: 9.54

Γιβραλτάρ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΓιβραλτάρ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2010 - 2014
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 11.7g, ø 32mm
KM# 1475
Τιμή: 10.56

uCoin