Συρία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Συρία - Κατάλογος Νομισμάτων

Συρία>Αραβική Δημοκρατία της Συρίας|1961 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Συρία 2,5 Πιάστρες - obverseΣυρία 2,5 Πιάστρες - reverse
2,5 Πιάστρες
1962 - 1965
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 17mm
KM# 93
Τιμή: 1.04
Συρία 2,5 Πιάστρες - obverseΣυρία 2,5 Πιάστρες - reverse
2,5 Πιάστρες
1973
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 17mm
KM# 104
Τιμή: 1.07
Συρία 5 Πιάστρες - obverseΣυρία 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1962 - 1965
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 19mm
KM# 94
Τιμή: 0.45

Συρία 5 Πιάστρες - obverseΣυρία 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1974
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 19mm
KM# 105
Τιμή: 0.54
Συρία 5 Πιάστρες - obverseΣυρία 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1979
Χαλκός-Ψευδάργυρος, 3g, ø 19mm
KM# 116
Τιμή: 0.32
Συρία 10 Πιάστρες - obverseΣυρία 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1962 - 1965
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 21mm
KM# 95
Τιμή: 0.54

Συρία 10 Πιάστρες - obverseΣυρία 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1974
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 21mm
KM# 106
Τιμή: 0.35
Συρία 10 Πιάστρες - obverseΣυρία 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1979
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 21mm
KM# 117
Τιμή: 0.49
Συρία 25 Πιάστρες - obverseΣυρία 25 Πιάστρες - reverse
25 Πιάστρες
1968
Νικέλιο, 3.5g, ø 20.3mm
KM# 96
Τιμή: 0.56

Συρία 25 Πιάστρες - obverseΣυρία 25 Πιάστρες - reverse
25 Πιάστρες
1974
Νικέλιο, 3.5g, ø 20.3mm
KM# 107
Τιμή: 0.35
Συρία 25 Πιάστρες - obverseΣυρία 25 Πιάστρες - reverse
25 Πιάστρες
1979
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20.3mm
KM# 118
Τιμή: 0.5
Συρία 50 Πιάστρες - obverseΣυρία 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
1968
Νικέλιο, 5g, ø 23.4mm
KM# 97
Τιμή: 0.38

Συρία 50 Πιάστρες - obverseΣυρία 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
1974
Νικέλιο, 5g, ø 23.4mm
KM# 108
Τιμή: 0.47
Συρία 50 Πιάστρες - obverseΣυρία 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
1979
Νικέλιο, 5g, ø 23.4mm
KM# 119
Τιμή: 0.82
Συρία 1 Λίρα - obverseΣυρία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1968 - 1971
Νικέλιο, 7.5g, ø 27mm
KM# 98
Τιμή: 0.48

Συρία 1 Λίρα - obverseΣυρία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1974
Νικέλιο, 7.5g, ø 27mm
KM# 109
Τιμή: 0.74
Συρία 1 Λίρα - obverseΣυρία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1979
Χαλκονικέλιο, 7.5g, ø 27mm
KM# 120.1
Τιμή: 0.44
Συρία 1 Λίρα - obverseΣυρία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1991
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.94g, ø 25.5mm
KM# 120.2
Τιμή: 0.48

Συρία 1 Λίρα - obverseΣυρία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1994
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 25mm
KM# 121
Τιμή: 0.81
Συρία 1 Λίρα - obverseΣυρία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1996
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 5g, ø 25.5mm
KM# 132
Τιμή: 1.01
Συρία 2 Λίρες - obverseΣυρία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1996
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6g, ø 23mm
KM# 125
Τιμή: 0.85

Συρία 5 Λίρες - obverseΣυρία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1996
Χαλκονικέλιο, 5.01g, ø 24.4mm
KM# 123
Τιμή: 0.5
Συρία 5 Λίρες - obverseΣυρία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
2003
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7.53g, ø 24.5mm
KM# 129
Τιμή: 0.79
Συρία 10 Λίρες - obverseΣυρία 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1996
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 26.4mm
KM# 124
Τιμή: 0.58

Συρία 10 Λίρες - obverseΣυρία 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
2003
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 9.53g, ø 27.4mm
KM# 130
Τιμή: 0.7
Συρία 25 Λίρες (Πάουντς) - obverseΣυρία 25 Λίρες (Πάουντς) - reverse
25 Λίρες (Πάουντς)
1996
Δύο Μετάλλων: Ανοξείδωτος Χάλυβας στο κέντρο, Αλουμίνιο-Μπρούντζος στον δακτύλιο, 6.45g, ø 25mm
KM# 126
Τιμή: 1.52
Συρία 25 Λίρες (Πάουντς) - obverseΣυρία 25 Λίρες (Πάουντς) - reverse
25 Λίρες (Πάουντς)
2003
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος και Νικέλιο στον δακτύλιο, 8.4g, ø 25mm
KM# 131
Τιμή: 1.29

Συρία 50 Λίρες (Πάουντς) - obverseΣυρία 50 Λίρες (Πάουντς) - reverse
50 Λίρες (Πάουντς)
2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7.5g, ø 25.5mm
UC# 1
Τιμή: 2.19

Συρία>Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία|1958 - 1960
 Χρονική Περίοδος

Συρία 2,5 Πιάστρες - obverseΣυρία 2,5 Πιάστρες - reverse
2,5 Πιάστρες
1960
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 17mm
KM# 90
Τιμή: 1.06
Συρία 5 Πιάστρες - obverseΣυρία 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1960
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 19mm
KM# 91
Τιμή: 0.55
Συρία 10 Πιάστρες - obverseΣυρία 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1960
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 21mm
KM# 92
Τιμή: 0.59

Συρία 25 Πιάστρες - obverseΣυρία 25 Πιάστρες - reverse
25 Πιάστρες
1958
Ασήμι 0.600, 2.5g, ø 20.3mm
KM# 87
Τιμή: 4.8
Συρία 50 Πιάστρες - obverseΣυρία 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
1958
Ασήμι 0.600, 5g, ø 23.4mm
KM# 88
Τιμή: 10.06

Συρία>Δημοκρατία της Συρίας|1946 - 1957
 Χρονική Περίοδος

Συρία 2,5 Πιάστρες - obverseΣυρία 2,5 Πιάστρες - reverse
2,5 Πιάστρες
1948 - 1956
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 15.5mm
KM# 81
Τιμή: 1.61
Συρία 5 Πιάστρες - obverseΣυρία 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1948 - 1956
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 82
Τιμή: 1.15
Συρία 10 Πιάστρες - obverseΣυρία 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1948 - 1956
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 83
Τιμή: 0.84

Συρία 25 Πιάστρες - obverseΣυρία 25 Πιάστρες - reverse
25 Πιάστρες
1947
Ασήμι 0.600, 2.5g, ø 20mm
KM# 79
Τιμή: 7.54
Συρία 50 Πιάστρες - obverseΣυρία 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
1947
Ασήμι 0.600, 5g, ø 23.5mm
KM# 80
Τιμή: 5.64
Συρία ½ Λίρες - obverseΣυρία ½ Λίρες - reverse
½ Λίρες
1950
Χρυσός 0.900, 3.38g, ø 19mm
KM# 84
Κοπή

Συρία 1 Λίρα - obverseΣυρία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1950
Χρυσός 0.900, 6.76g, ø 20mm
KM# 86
Τιμή: 4,654
Συρία 1 Λίρα - obverseΣυρία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1950
Ασήμι 0.680, 9.9g, ø 27.8mm
KM# 85
Τιμή: 11.54

Συρία>Γαλλικό Προτεκτοράτο|1921 - 1945
 Χρονική Περίοδος

Συρία 1/2 Πιάστρα - obverseΣυρία 1/2 Πιάστρα - reverse
1/2 Πιάστρα
1921
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 68
Τιμή: 5.13
Συρία 1/2 Πιάστρα - obverseΣυρία 1/2 Πιάστρα - reverse
1/2 Πιάστρα
1935 - 1936
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4g, ø 21mm
KM# 75
Τιμή: 7.74
Συρία 1 Πιάστρα - obverseΣυρία 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
1929 - 1936
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 5g, ø 24mm
KM# 71
Τιμή: 5.15

Συρία 1 Πιάστρα - obverseΣυρία 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
1940
Ψευδάργυρος, 3.5g, ø 24mm
KM# 71a
Τιμή: 22.14
Συρία 1 Πιάστρα - obverseΣυρία 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
1941
Ορείχαλκος, 2.5g, ø 17.3mm
KM# 77
Τιμή: 12.72
Συρία 2 Πιάστρες - obverseΣυρία 2 Πιάστρες - reverse
2 Πιάστρες
1926
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm
KM# 69
Τιμή: 17.21

Συρία 2,5 Πιάστρες - obverseΣυρία 2,5 Πιάστρες - reverse
2,5 Πιάστρες
1940
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 21mm
KM# 76
Τιμή: 8.02
Συρία 2,5 Πιάστρες - obverseΣυρία 2,5 Πιάστρες - reverse
2,5 Πιάστρες
1941
Αλουμίνιο, 1.25g, ø 17mm
KM# 78
Τιμή: 43.56
Συρία 5 Πιάστρες - obverseΣυρία 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1926 - 1940
Χαλκοαλουμίνιο, 3.9g, ø 23mm
KM# 70
Τιμή: 4.43

Συρία 10 Πιάστρες - obverseΣυρία 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1929
Ασήμι 0.680, 2g, ø 17mm
KM# 72
Τιμή: 12.35
Συρία 25 Πιάστρες - obverseΣυρία 25 Πιάστρες - reverse
25 Πιάστρες
1929 - 1937
Ασήμι 0.680, 5g, ø 24mm
KM# 73
Τιμή: 14.18
Συρία 50 Πιάστρες - obverseΣυρία 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
1929 - 1937
Ασήμι 0.680, 10g, ø 28mm
KM# 74
Τιμή: 24.72

uCoin