Ρουάντα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ρουάντα - Κατάλογος Νομισμάτων

Ρουάντα>Δημοκρατία της Ρουάντα|1964 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Ρουάντα ½ Φράγκο - obverseΡουάντα ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1970
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 16.1mm
KM# 9
Τιμή: 5.27
Ρουάντα 1 Φράγκο - obverseΡουάντα 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1964 - 1965
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 21mm
KM# 5
Τιμή: 1.33
Ρουάντα 1 Φράγκο - obverseΡουάντα 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1969
Αλουμίνιο, 1.09g, ø 21.1mm
KM# 8
Τιμή: 1.39

Ρουάντα 1 Φράγκο - obverseΡουάντα 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1974 - 1985
Αλουμίνιο, 1.02g, ø 21.1mm
KM# 12
Τιμή: 0.27
Ρουάντα 1 Φράγκο - obverseΡουάντα 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
2003
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 16mm
KM# 22
Τιμή: 0.52
Ρουάντα 5 Φράγκα - obverseΡουάντα 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1964 - 1965
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6g, ø 25mm
KM# 6
Τιμή: 2.35

Ρουάντα 5 Φράγκα - obverseΡουάντα 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1974 - 1987
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 26mm
KM# 13
Τιμή: 1.33
Ρουάντα 5 Φράγκα - obverseΡουάντα 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
2003
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3g, ø 20mm
KM# 23
Τιμή: 0.62
Ρουάντα 5 Φράγκα - obverseΡουάντα 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
2009
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3g, ø 20mm
KM# 33
Τιμή: 0.61

Ρουάντα 10 Φράγκα - obverseΡουάντα 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1964
Χαλκονικέλιο, 10.29g, ø 30.5mm
KM# 7
Τιμή: 2.54
Ρουάντα 10 Φράγκα - obverseΡουάντα 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1974
Χαλκονικέλιο, 10.5g, ø 30.1mm
KM# 14.1
Τιμή: 3
Ρουάντα 10 Φράγκα - obverseΡουάντα 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1985
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 30.1mm
KM# 14.2
Τιμή: 1.35

Ρουάντα 10 Φράγκα - obverseΡουάντα 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
2003
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5g, ø 24mm
KM# 24
Τιμή: 0.61
Ρουάντα 10 Φράγκα - obverseΡουάντα 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
2009
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5g, ø 24mm
KM# 34
Τιμή: 0.69
Ρουάντα 20 Φράγκα - obverseΡουάντα 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1977
Ορείχαλκος, 7.95g, ø 27mm
KM# 15
Τιμή: 1.44

Ρουάντα 20 Φράγκα - obverseΡουάντα 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
2003
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.5g, ø 20mm
KM# 25
Τιμή: 0.68
Ρουάντα 20 Φράγκα - obverseΡουάντα 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
2009
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.5g, ø 20mm
KM# 35
Τιμή: 0.7
Ρουάντα 50 Φράγκα - obverseΡουάντα 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1977
Ορείχαλκος, 9.94g, ø 28.88mm
KM# 16
Τιμή: 1.86

Ρουάντα 50 Φράγκα - obverseΡουάντα 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
2003
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.8g, ø 24mm
KM# 26
Τιμή: 0.91
Ρουάντα 50 Φράγκα - obverseΡουάντα 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
2009 - 2011
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.8g, ø 24mm
KM# 36
Τιμή: 0.68
Ρουάντα 100 Φράγκα - obverseΡουάντα 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
2007
Bi-Metallic: Copper plated Steel center, Copper-Nickel ring, 7.5g, ø 26mm
KM# 32
Τιμή: 1.23

uCoin