Καζακστάν
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Καζακστάν - Κατάλογος Νομισμάτων

Καζακστάν>Δημοκρατία του Καζακστάν|1991 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Καζακστάν 2 Τιγίν - obverseΚαζακστάν 2 Τιγίν - reverse
2 Τιγίν
1993
Ψευδάργυρος με επικάλυψη Ορείχαλκου, 2.26g, ø 17.27mm
KM# 1
Τιμή: 0.47
Καζακστάν 2 Τιγίν - obverseΚαζακστάν 2 Τιγίν - reverse
2 Τιγίν
1993
Επιχαλκομένος Ψευδάργυρος, 2.26g, ø 17.27mm
KM# 1a
Τιμή: 0.45
Καζακστάν 5 Τιγίν - obverseΚαζακστάν 5 Τιγίν - reverse
5 Τιγίν
1993
Ψευδάργυρος με επικάλυψη Ορείχαλκου, 2.26g, ø 17.27mm
KM# 2
Τιμή: 0.26

Καζακστάν 5 Τιγίν - obverseΚαζακστάν 5 Τιγίν - reverse
5 Τιγίν
1993
Επιχαλκομένος Ψευδάργυρος, 2.26g, ø 17.27mm
KM# 2a
Τιμή: 0.26
Καζακστάν 10 Τιγίν - obverseΚαζακστάν 10 Τιγίν - reverse
10 Τιγίν
1993
Επιχαλκομένος Ψευδάργυρος, 3.48g, ø 19.56mm
KM# 3a
Τιμή: 0.43
Καζακστάν 10 Τιγίν - obverseΚαζακστάν 10 Τιγίν - reverse
10 Τιγίν
1993
Ψευδάργυρος με επικάλυψη Ορείχαλκου, 3.48g, ø 19.56mm
KM# 3
Τιμή: 0.29

Καζακστάν 20 Τιγίν - obverseΚαζακστάν 20 Τιγίν - reverse
20 Τιγίν
1993
Επιχαλκομένος Ψευδάργυρος, 4.71g, ø 21.87mm
KM# 4a
Τιμή: 0.24
Καζακστάν 20 Τιγίν - obverseΚαζακστάν 20 Τιγίν - reverse
20 Τιγίν
1993
Ψευδάργυρος με επικάλυψη Ορείχαλκου, 4.71g, ø 21.87mm
KM# 4
Τιμή: 0.28
Καζακστάν 50 Τιγίν - obverseΚαζακστάν 50 Τιγίν - reverse
50 Τιγίν
1993
Ψευδάργυρος με επικάλυψη Ορείχαλκου, 7.43g, ø 25mm
KM# 5
Τιμή: 0.58

Καζακστάν 50 Τιγίν - obverseΚαζακστάν 50 Τιγίν - reverse
50 Τιγίν
1993
Επιχαλκομένος Ψευδάργυρος, 7.43g, ø 25mm
KM# 5a
Τιμή: 0.41
Καζακστάν 1 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 1 Τένγκε - reverse
1 Τένγκε
1993
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 2.26g, ø 17.27mm
KM# 6
Τιμή: 0.9
Καζακστάν 1 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 1 Τένγκε - reverse
1 Τένγκε
1997 - 2012
Ορείχαλκος, 1.63g, ø 15mm
KM# 23
Τιμή: 0.12

Καζακστάν 1 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 1 Τένγκε - reverse
1 Τένγκε
2013 - 2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.7g, ø 15mm
UC# 1
Τιμή: 0.12
Καζακστάν 1 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 1 Τένγκε - reverse
1 Τένγκε
2016 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.7g, ø 15mm
UC# 5
Τιμή: 0.12
Καζακστάν 1 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 1 Τένγκε - reverse
1 Τένγκε
2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.7g, ø 15mm
UC# 10
Τιμή: 0.29

Καζακστάν 2 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 2 Τένγκε - reverse
2 Τένγκε
2005 - 2006
Ορείχαλκος, 1.84g, ø 16mm
KM# 64
Τιμή: 0.15
No ImageNo Image
2 Τένγκε
2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.84g, ø 16mm
UC# 11
Κοπή
Καζακστάν 3 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 3 Τένγκε - reverse
3 Τένγκε
1993
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 3.48g, ø 19.56mm
KM# 8
Τιμή: 1.03

Καζακστάν 5 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 5 Τένγκε - reverse
5 Τένγκε
1993
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 4.71g, ø 21.87mm
KM# 9
Τιμή: 0.78
Καζακστάν 5 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 5 Τένγκε - reverse
5 Τένγκε
1997 - 2016
Ορείχαλκος, 2.18g, ø 17.27mm
KM# 24
Τιμή: 0.13
Καζακστάν 5 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 5 Τένγκε - reverse
5 Τένγκε
2013 - 2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.2g, ø 17.27mm
UC# 2
Τιμή: 0.14

Καζακστάν 5 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 5 Τένγκε - reverse
5 Τένγκε
2016 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.2g, ø 17.27mm
UC# 6
Τιμή: 0.07
Καζακστάν 5 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 5 Τένγκε - reverse
5 Τένγκε
2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.2g, ø 17.27mm
UC# 12
Τιμή: 0.31
Καζακστάν 10 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 10 Τένγκε - reverse
10 Τένγκε
1993
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 7.43g, ø 25mm
KM# 10
Τιμή: 1.34

Καζακστάν 10 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 10 Τένγκε - reverse
10 Τένγκε
1997 - 2012
Ορείχαλκος, 2.81g, ø 19.56mm
KM# 25
Τιμή: 0.14
Καζακστάν 10 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 10 Τένγκε - reverse
10 Τένγκε
2013 - 2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.81g, ø 19.56mm
UC# 3
Τιμή: 0.21
Καζακστάν 10 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 10 Τένγκε - reverse
10 Τένγκε
2016 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.81g, ø 19.56mm
UC# 7
Τιμή: 0.04

Καζακστάν 10 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 10 Τένγκε - reverse
10 Τένγκε
2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.81g, ø 19.56mm
UC# 13
Τιμή: 0.44
Καζακστάν 20 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 20 Τένγκε - reverse
20 Τένγκε
1993
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 11.17g, ø 31mm
KM# 11
Τιμή: 1.82
Καζακστάν 20 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 20 Τένγκε - reverse
20 Τένγκε
1997 - 2012
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 2.9g, ø 18.27mm
KM# 26
Τιμή: 0.16

Καζακστάν 20 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 20 Τένγκε - reverse
20 Τένγκε
2013 - 2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 18.27mm
UC# 4
Τιμή: 0.24
Καζακστάν 20 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 20 Τένγκε - reverse
20 Τένγκε
2016 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 18.27mm
UC# 8
Τιμή: 0.13
Καζακστάν 20 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 20 Τένγκε - reverse
20 Τένγκε
2019
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 18.27mm
UC# 14
Τιμή: 0.35

Καζακστάν 50 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 50 Τένγκε - reverse
50 Τένγκε
1997 - 2015
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 4.71g, ø 23mm
KM# 27
Τιμή: 0.25
Καζακστάν 50 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 50 Τένγκε - reverse
50 Τένγκε
2016 - 2018
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 4.71g, ø 23mm
UC# 9
Τιμή: 0.24
Καζακστάν 50 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 50 Τένγκε - reverse
50 Τένγκε
2019
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 4.71g, ø 23mm
UC# 15
Τιμή: 0.52

Καζακστάν 100 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 100 Τένγκε - reverse
100 Τένγκε
2002 - 2007
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 6.65g, ø 24.5mm
KM# 39
Τιμή: 0.61
Καζακστάν 100 Τένγκε - obverseΚαζακστάν 100 Τένγκε - reverse
100 Τένγκε
2019
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 6.65g, ø 24.5mm
UC# 16
Τιμή: 0.66

uCoin