+

Δανία > Κατάλογος Νομισμάτων

Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse
25 Ορ 1990-2008, Μαργκρέτ Β'
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 2.8g, ø 17.5mm
Δανία - KM# 868
Βασίλισα Μαργκρέτ Β'
Τιμή: € 0.12 - 0.63
Δανία 50 Ορ - obverseΔανία 50 Ορ - reverse
50 Ορ 1989-2016, Μαργκρέτ Β'
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 4.3g, ø 21.5mm
Δανία - KM# 866
Βασίλισα Μαργκρέτ Β'
Τιμή: € 0.16 - 1.33
Δανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΔανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα) 1992-2016, Μαργκρέτ Β'
Χαλκονικέλιο
, 3.6g, ø 20.25mm
Δανία - KM# 873
Βασίλισα Μαργκρέτ Β'
Τιμή: € 0.16 - 0.91
Δανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
2 Κρόνερ (Κορώνες) 1992-2016, Μαργκρέτ Β'
Χαλκονικέλιο
, 5.9g, ø 24.5mm
Δανία - KM# 874
Βασίλισα Μαργκρέτ Β'
Τιμή: € 0.3 - 2.05
Δανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
5 Κρόνερ (Κορώνες) 1990-2016, Μαργκρέτ Β'
Χαλκονικέλιο
, 9.2g, ø 28.5mm
Δανία - KM# 869
Βασίλισα Μαργκρέτ Β'
Τιμή: € 0.68 - 1.64
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες) 2013-2016, Μαργκρέτ Β'
Χαλκοαλουμίνιο
, 7g, ø 23.35mm
Δανία - KM# 954
Βασίλισα Μαργκρέτ Β'
Τιμή: € 1.48 - 2.2
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες) 2011-2012, Μαργκρέτ Β'
Χαλκοαλουμίνιο
, 7g, ø 23.35mm
Δανία - KM# 943
Βασίλισα Μαργκρέτ Β'
Τιμή: € 1.43
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες) 2004-2010, Μαργκρέτ Β'
Χαλκοαλουμίνιο
, 7g, ø 23.35mm
Δανία - KM# 896
Βασίλισα Μαργκρέτ Β'
Τιμή: € 1.38 - 1.84
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες) 2001-2002, Μαργκρέτ Β'
Χαλκοαλουμίνιο
, 7g, ø 23.35mm
Δανία - KM# 887
Βασίλισα Μαργκρέτ Β'
Τιμή: € 1.39 - 1.63
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες) 1994-1999, Μαργκρέτ Β'
Χαλκοαλουμίνιο
, 7g, ø 23.35mm
Δανία - KM# 877
Βασίλισα Μαργκρέτ Β'
Τιμή: € 1.4 - 2.04
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες) 1989-1993, Μαργκρέτ Β'
Χαλκοαλουμίνιο
, 7g, ø 23.35mm
Δανία - KM# 867
Βασίλισα Μαργκρέτ Β'
Τιμή: € 1.41 - 1.63
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
20 Κρόνερ (Κορώνες) 2013-2016, Μαργκρέτ Β'
Χαλκοαλουμίνιο
, 9.4g, ø 27mm
Δανία - KM# 955
Βασίλισα Μαργκρέτ Β'
Τιμή: € 3.0 - 5.97
uCoin