Δανία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Δανία - Κατάλογος Νομισμάτων

Δανία>Βασίλισα Μαργκρέτ Β'|1989 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1990 - 2008
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.8g, ø 17.5mm
KM# 868
Τιμή: 0.11
Δανία 50 Ορ - obverseΔανία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1989 - 2018
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.3g, ø 21.5mm
KM# 866
Τιμή: 0.16
Δανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΔανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1992 - 2018
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 20.25mm
KM# 873
Τιμή: 0.16

Δανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
2 Κρόνερ (Κορώνες)
1992 - 2018
Χαλκονικέλιο, 5.9g, ø 24.5mm
KM# 874
Τιμή: 0.3
Δανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
5 Κρόνερ (Κορώνες)
1990 - 2018
Χαλκονικέλιο, 9.2g, ø 28.5mm
KM# 869
Τιμή: 0.68
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες)
1989 - 1993
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm
KM# 867
Τιμή: 1.41

Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες)
1994 - 1999
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm
KM# 877
Τιμή: 1.41
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες)
2001 - 2002
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm
KM# 887
Τιμή: 1.39
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες)
2004 - 2010
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm
KM# 896
Τιμή: 1.38

Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες)
2011 - 2012
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm
KM# 943
Τιμή: 1.43
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες)
2013 - 2018
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm
KM# 954
Τιμή: 1.35
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
20 Κρόνερ (Κορώνες)
1990 - 1993
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm
KM# 871
Τιμή: 2.77

Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
20 Κρόνερ (Κορώνες)
1994 - 1999
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm
KM# 878
Τιμή: 2.8
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
20 Κρόνερ (Κορώνες)
2001 - 2002
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm
KM# 888
Τιμή: 2.85
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
20 Κρόνερ (Κορώνες)
2003 - 2010
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm
KM# 891
Τιμή: 2.75

Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
20 Κρόνερ (Κορώνες)
2011 - 2012
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm
KM# 944
Τιμή: 2.89
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
20 Κρόνερ (Κορώνες)
2013 - 2018
Χαλκοαλουμίνιο, 9.4g, ø 27mm
KM# 955
Τιμή: 2.72

Δανία>Βασίλισσα Μαργκρέτ Β'|1973 - 1988
 Χρονική Περίοδος

Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1973 - 1988
Επιχαλκωμένος Σιδήρος, 1.6g, ø 15.5mm
KM# 859
Τιμή: 0.11
Δανία 10 Ορ - obverseΔανία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1973 - 1988
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18mm
KM# 860
Τιμή: 0.1
Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1973 - 1988
Χαλκονικέλιο, 4.3g, ø 23mm
KM# 861
Τιμή: 0.2

Δανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΔανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1973 - 1989
Χαλκονικέλιο, 6.8g, ø 25.5mm
KM# 862
Τιμή: 0.31
Δανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
5 Κρόνερ (Κορώνες)
1973 - 1988
Χαλκονικέλιο, 15g, ø 33mm
KM# 863
Τιμή: 1.3
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες)
1979 - 1988
Χαλκονικέλιο, 12.5g, ø 28mm
KM# 864
Τιμή: 1.59

Δανία>Βασιλιάς Φρειδερίκος Θ'|1947 - 1972
 Χρονική Περίοδος

Δανία 1 Ορ - obverseΔανία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1948 - 1972
Ψευδάργυρος, 1.6g, ø 16mm
KM# 839
Τιμή: 0.12
Δανία 1 Ορ - obverseΔανία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1960 - 1964
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.6g, ø 15.4mm
KM# 846
Τιμή: 1.54
Δανία 2 Ορ - obverseΔανία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1948 - 1972
Ψευδάργυρος, 3.2g, ø 20.8mm
KM# 840
Τιμή: 0.17

Δανία 2 Ορ - obverseΔανία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1960 - 1966
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.6g, ø 19.4mm
KM# 847
Τιμή: 2
Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1950 - 1964
Ψευδάργυρος, 6.4g, ø 27mm
KM# 843
Τιμή: 0.27
Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1960 - 1972
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6g, ø 24mm
KM# 848
Τιμή: 0.16

Δανία 10 Ορ - obverseΔανία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1948 - 1960
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18mm
KM# 841
Τιμή: 0.14
Δανία 10 Ορ - obverseΔανία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1960 - 1972
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18mm
KM# 849
Τιμή: 0.14
Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1948 - 1960
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 23mm
KM# 842
Τιμή: 0.28

Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1960 - 1967
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 23mm
KM# 850
Τιμή: 0.39
Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1966 - 1972
Χαλκονικέλιο, 4.3g, ø 23mm
KM# 855
Τιμή: 0.2
Δανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΔανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1947 - 1959
Χαλκοαλουμίνιο, 6.5g, ø 25.5mm
KM# 837
Τιμή: 0.98

Δανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΔανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1960 - 1972
Χαλκονικέλιο, 6.8g, ø 25.5mm
KM# 851
Τιμή: 0.42
Δανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
2 Κρόνερ (Κορώνες)
1947 - 1959
Χαλκοαλουμίνιο, 13g, ø 31mm
KM# 838
Τιμή: 1.67
Δανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
5 Κρόνερ (Κορώνες)
1960 - 1972
Χαλκονικέλιο, 15g, ø 33mm
KM# 853
Τιμή: 1.28

Δανία>Βασιλεύς Χριστιανός Ι'|1912 - 1947
 Χρονική Περίοδος

Δανία 1 Ορ - obverseΔανία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1913 - 1923
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 812
Τιμή: 1.22
Δανία 1 Ορ - obverseΔανία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1918 - 1919
Σίδηρος, 1.74g, ø 16mm
KM# 812a
Τιμή: 2.11
Δανία 1 Ορ - obverseΔανία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1926 - 1940
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.9g, ø 16mm
KM# 826
Τιμή: 0.37

Δανία 1 Ορ - obverseΔανία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1941 - 1946
Ψευδάργυρος, 1.6g, ø 16mm
KM# 832
Τιμή: 0.69
Δανία 2 Ορ - obverseΔανία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1913 - 1923
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 813
Τιμή: 1.73
Δανία 2 Ορ - obverseΔανία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1918 - 1919
Σίδηρος, 3.47g, ø 21mm
KM# 813a
Τιμή: 5.44

Δανία 2 Ορ - obverseΔανία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1926 - 1940
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.8g, ø 21mm
KM# 827
Τιμή: 0.1
Δανία 2 Ορ - obverseΔανία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1941
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 21mm
KM# 833
Τιμή: 0.27
Δανία 2 Ορ - obverseΔανία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1942 - 1947
Ψευδάργυρος, 3.2g, ø 21mm
KM# 833a
Τιμή: 0.34

Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1913 - 1923
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 27mm
KM# 814
Τιμή: 1.89
Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1918 - 1919
Σίδηρος, 6.94g, ø 27mm
KM# 814a
Τιμή: 3.35
Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1927 - 1940
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.6g, ø 27.4mm
KM# 828
Τιμή: 0.49

Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1941
Αλουμίνιο, 2.4g, ø 27mm
KM# 834
Τιμή: 0.29
Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1942 - 1945
Ψευδάργυρος, 6.4g, ø 27mm
KM# 834a
Τιμή: 0.71
Δανία 10 Ορ - obverseΔανία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1914 - 1919
Ασήμι 0.400, 1.45g, ø 15mm
KM# 818
Τιμή: 2.65

Δανία 10 Ορ - obverseΔανία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1920 - 1923
Χαλκονικέλιο, 1.5g, ø 15mm
KM# 818a
Τιμή: 2.05
Δανία 10 Ορ - obverseΔανία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1924 - 1947
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18mm
KM# 822
Τιμή: 0.52
Δανία 10 Ορ - obverseΔανία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1941 - 1945
Ψευδάργυρος, 2.4g, ø 18mm
KM# 822a
Τιμή: 0.05

Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1913 - 1919
Ασήμι 0.600, 2.42g, ø 17mm
KM# 815
Τιμή: 4.23
Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1920 - 1922
Χαλκονικέλιο, 2.4g, ø 17mm
KM# 815a
Τιμή: 2.45
Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1924 - 1947
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 23mm
KM# 823
Τιμή: 0.72

Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1941 - 1945
Ψευδάργυρος, 3.6g, ø 23mm
KM# 823a
Τιμή: 1.14
Δανία 1/2 Κορώνα - obverseΔανία 1/2 Κορώνα - reverse
1/2 Κορώνα
1924 - 1940
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 20mm
KM# 831
Τιμή: 3.32
Δανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΔανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1915 - 1916
Ασήμι 0.800, 7.5g, ø 25mm
KM# 819
Τιμή: 13.42

Δανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΔανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1924 - 1941
Χαλκοαλουμίνιο, 6.5g, ø 25.5mm
KM# 824
Τιμή: 1.3
Δανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΔανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1942 - 1947
Χαλκοαλουμίνιο, 6.5g, ø 25.5mm
KM# 835
Τιμή: 1.25
Δανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
2 Κρόνερ (Κορώνες)
1915 - 1916
Ασήμι 0.800, 15g, ø 31mm
KM# 820
Τιμή: 18.92

Δανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
2 Κρόνερ (Κορώνες)
1924 - 1941
Χαλκοαλουμίνιο, 13g, ø 31mm
KM# 825
Τιμή: 1.96
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες)
1913 - 1917
Χρυσός 0.900, 4.48g
KM# 816
Τιμή: 308.4
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
20 Κρόνερ (Κορώνες)
1913 - 1917
Χρυσός 0.900, 8.96g, ø 23mm
KM# 817
Τιμή: 365.3

Δανία>Βασιλιάς Φρειδερίκος Η'|1906 - 1912
 Χρονική Περίοδος

Δανία 1 Ορ - obverseΔανία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1907 - 1912
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 804
Τιμή: 1.22
Δανία 2 Ορ - obverseΔανία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1907 - 1912
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 805
Τιμή: 1.77
Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1907 - 1912
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 27mm
KM# 806
Τιμή: 8.44

Δανία 10 Ορ - obverseΔανία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1907 - 1912
Ασήμι 0.400, 1.45g, ø 15mm
KM# 807
Τιμή: 2.11
Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1907 - 1911
Ασήμι 0.600, 2.42g, ø 17mm
KM# 808
Τιμή: 4.71
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες)
1908 - 1909
Χρυσός 0.900, 4.48g, ø 18mm
KM# 809
Κοπή

Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
20 Κρόνερ (Κορώνες)
1908 - 1912
Χρυσός 0.900, 8.96g, ø 23mm
KM# 810
Τιμή: 361.6

Δανία>Βασιλιάς Κρίστιαν Θ'|1873 - 1906
 Χρονική Περίοδος

Δανία 1 Ορ - obverseΔανία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1874 - 1904
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 792
Τιμή: 0.22
Δανία 2 Ορ - obverseΔανία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1874 - 1906
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 793
Τιμή: 1.44
Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1874 - 1906
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 27mm
KM# 794
Τιμή: 2.06

Δανία 10 Ορ - obverseΔανία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1874 - 1905
Ασήμι 0.400, 1.45g, ø 16mm
KM# 795
Τιμή: 1.26
Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1874 - 1905
Ασήμι 0.600, 2.42g, ø 17mm
KM# 796
Τιμή: 1.74
Δανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΔανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1875 - 1898
Ασήμι 0.800, 7.5g, ø 25mm
KM# 797
Τιμή: 8.21

Δανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
2 Κρόνερ (Κορώνες)
1875 - 1899
Ασήμι 0.800, 15g, ø 31mm
KM# 798
Τιμή: 11.58
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες)
1873 - 1900
Χρυσός 0.900, 4.48g, ø 18mm
KM# 790
Τιμή: 173.4
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
20 Κρόνερ (Κορώνες)
1873 - 1900
Χρυσός 0.900, 8.96g, ø 23mm
KM# 791
Τιμή: 357.4

Δανία>Ρίξντάλερ Ρίξμοντ|1854 - 1873
 Χρονική Περίοδος

Δανία ½ Σκίλλινγκ Ρίξμοντ - obverseΔανία ½ Σκίλλινγκ Ρίξμοντ - reverse
½ Σκίλλινγκ Ρίξμοντ
1857
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.9g, ø 15.6mm
KM# 767
Τιμή: 6.22
Δανία ½ Σκίλλινγκ Ρίξμοντ - obverseΔανία ½ Σκίλλινγκ Ρίξμοντ - reverse
½ Σκίλλινγκ Ρίξμοντ
1868
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.9g, ø 15.68mm
KM# 776
Τιμή: 3.29
Δανία 1 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ - obverseΔανία 1 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ - reverse
1 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ
1856 - 1863
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.8g, ø 21.5mm
KM# 763
Τιμή: 2.66

Δανία 1 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ - obverseΔανία 1 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ - reverse
1 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ
1867 - 1872
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.97g, ø 21mm
KM# 774
Τιμή: 3.66
Δανία 4 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ - obverseΔανία 4 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ - reverse
4 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ
1854 - 1856
Ασήμι 0.250, 1.85g, ø 17mm
KM# 758
Τιμή: 2.95
Δανία 4 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ - obverseΔανία 4 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ - reverse
4 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ
1867 - 1874
Ασήμι 0.250, 1.74g, ø 16.5mm
KM# 775
Τιμή: 2.23

Δανία 16 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ - obverseΔανία 16 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ - reverse
16 Σκίλλινγκ Ρίξμοντ
1856 - 1858
Ασήμι 0.500, 3.9g, ø 22mm
KM# 765
Τιμή: 7.61
Δανία ½ Ρίξνταλερ - obverseΔανία ½ Ρίξνταλερ - reverse
½ Ρίξνταλερ
1854 - 1855
Ασήμι 0.875, 7.22g, ø 28mm
KM# 759
Τιμή: 41.09
Δανία 1 Ρίξνταλερ - obverseΔανία 1 Ρίξνταλερ - reverse
1 Ρίξνταλερ
1854 - 1855
Ασήμι 0.500, 14.45g, ø 32.5mm
KM# 760
Τιμή: 58.03

Δανία 2 Ρίξνταλερ - obverseΔανία 2 Ρίξνταλερ - reverse
2 Ρίξνταλερ
1854 - 1863
Ασήμι 0.875, 28.89g, ø 37mm
KM# 761
Κοπή
Δανία 2 Ρίξνταλερ - obverseΔανία 2 Ρίξνταλερ - reverse
2 Ρίξνταλερ
1864 - 1872
Ασήμι 0.875, 28.89g, ø 39.5mm
KM# 772
Κοπή

Δανία>Ρίξντάλετ|1813 - 1854
 Χρονική Περίοδος

Δανία ⅕ Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία ⅕ Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
⅕ Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1842
Χαλκός, 1.46g, ø 16mm
KM# 723
Τιμή: 11.13
Δανία ⅕ Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία ⅕ Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
⅕ Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1842
Χαλκός, 1.46g, ø 15mm
KM# 724
Τιμή: 5.03
Δανία ½ Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία ½ Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
½ Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1838
Χαλκός, 3.65g, ø 17.2mm
KM# 713
Τιμή: 7.07

Δανία ½ Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία ½ Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
½ Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1842
Χαλκός, 3.65g, ø 18mm
KM# 725
Τιμή: 5.57
Δανία ½ Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία ½ Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
½ Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1852
Χαλκός, 3.65g, ø 18mm
KM# 753
Τιμή: 3.89
Δανία 1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1813
Χαλκός, 4.87g, ø 21.5mm
KM# 680
Τιμή: 3.53

Δανία 1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1818
Χαλκός, 7.31g, ø 23mm
KM# 688
Τιμή: 3.71
Δανία 1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1842
Χαλκός, 7.31g, ø 23mm
KM# 726
Τιμή: 3.63
Δανία 1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1852
Χαλκός, 7.3g, ø 23mm
KM# 754
Τιμή: 3.31

Δανία 1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
1 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1853
Χαλκός, ø 23mm
KM# 756
Τιμή: 7.24
Δανία 2 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 2 Σκίλλινγκ - reverse
2 Σκίλλινγκ
1815
Χαλκός, 2.5g, ø 17mm
KM# Tn4
Τιμή: 0.4
Δανία 2 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 2 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
2 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1818
Χαλκός, 14.62g, ø 31mm
KM# 689
Τιμή: 4.26

Δανία 2 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 2 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
2 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1836
Ασήμι 0.200, 1.11g, ø 14mm
KM# 710
Τιμή: 12.05
Δανία 2 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 2 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
2 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1842
Χαλκός, 14.62g, ø 29mm
KM# 728
Κοπή
Δανία 3 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 3 Σκίλλινγκ - reverse
3 Σκίλλινγκ
1815
Χαλκός, 3.75g, ø 20mm
KM# Tn5
Τιμή: 3.19

Δανία 3 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 3 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
3 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1836
Ασήμι 0.229, 1.52g, ø 15mm
KM# 711
Κοπή
Δανία 3 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 3 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
3 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1842
Ασήμι 0.229, 1.52g, ø 15mm
KM# 729
Τιμή: 7.55
Δανία 3 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 3 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
3 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1842
Ασήμι 0.229, 1.52g, ø 15mm
KM# A730
Κοπή

Δανία 4 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 4 Σκίλλινγκ - reverse
4 Σκίλλινγκ
1815
Χαλκός, 4.8g, ø 21.7mm
KM# Tn6
Κοπή
Δανία 4 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 4 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
4 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1836
Ασήμι 0.250, 1.85g, ø 17mm
KM# 712
Κοπή
Δανία 4 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 4 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
4 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1841 - 1842
Ασήμι 0.250, 1.7g, ø 17mm
KM# 721
Τιμή: 3.76

Δανία 6 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 6 Σκίλλινγκ - reverse
6 Σκίλλινγκ
1813
Χαλκός, 7.31g, ø 24.54mm
KM# Tn1
Κοπή
Δανία 8 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 8 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
8 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1843
Ασήμι 0.375, 2.81g
KM# 737
Τιμή: 11.43
Δανία 12 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 12 Σκίλλινγκ - reverse
12 Σκίλλινγκ
1813
Χαλκός, 10g, ø 27mm
KM# Tn2
Τιμή: 10.7

Δανία 16 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 16 Σκίλλινγκ - reverse
16 Σκίλλινγκ
1814
Χαλκός, 14.12g, ø 30mm
KM# Tn3
Τιμή: 1.34
Δανία 16 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 16 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
16 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1842 - 1844
Ασήμι 0.500, 4.21g, ø 21.5mm
KM# 733
Τιμή: 23.67
Δανία 32 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 32 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
32 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1820
Ασήμι 0.680, 6.13g, ø 25.5mm
KM# 690
Κοπή

Δανία 32 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - obverseΔανία 32 Ρίξμπανκσκιλλινγκ - reverse
32 Ρίξμπανκσκιλλινγκ
1842 - 1843
Ασήμι 0.680, 6.13g, ø 24mm
KM# 734
Κοπή
Δανία 1 Ρίξμπανκνταλερ - obverseΔανία 1 Ρίξμπανκνταλερ - reverse
1 Ρίξμπανκνταλερ
1813 - 1819
Ασήμι 0.875, 14.45g, ø 30mm
KM# 683
Τιμή: 4.74
Δανία 1 Ρίξμπανκνταλερ - obverseΔανία 1 Ρίξμπανκνταλερ - reverse
1 Ρίξμπανκνταλερ
1826 - 1828
Ασήμι 0.875, 14.45g, ø 31mm
KM# 696
Κοπή

Δανία 1 Ρίξμπανκνταλερ - obverseΔανία 1 Ρίξμπανκνταλερ - reverse
1 Ρίξμπανκνταλερ
1833 - 1839
Ασήμι 0.875, 14.5g, ø 32mm
KM# 706
Κοπή
Δανία 1 Ρίξμπανκνταλερ - obverseΔανία 1 Ρίξμπανκνταλερ - reverse
1 Ρίξμπανκνταλερ
1842 - 1847
Ασήμι 0.875, 14.45g, ø 30mm
KM# 735
Κοπή
Δανία 1 Ρίξμπανκνταλερ - obverseΔανία 1 Ρίξμπανκνταλερ - reverse
1 Ρίξμπανκνταλερ
1849 - 1851
Ασήμι 0.875, 14.45g, ø 30mm
KM# 743
Κοπή

Δανία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1819
Ασήμι 0.875, 28.89g, ø 37mm
KM# 693
Κοπή
Δανία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1820 - 1839
Ασήμι 0.875, 28.89g, ø 37mm
KM# 695
Κοπή
Δανία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1840 - 1847
Ασήμι 0.875, 28.89g, ø 37mm
KM# 720
Κοπή

Δανία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1849 - 1854
Ασήμι 0.875, 28.89g, ø 37mm
KM# 744
Κοπή

Δανία>Ριξντάλερ|1750 - 1812
 Χρονική Περίοδος

Δανία ½ Σκίλλινγκ - obverseΔανία ½ Σκίλλινγκ - reverse
½ Σκίλλινγκ
1751 - 1762
Χαλκός, 3.654g
KM# 577
Κοπή
Δανία ½ Σκίλλινγκ - obverseΔανία ½ Σκίλλινγκ - reverse
½ Σκίλλινγκ
1771
Χαλκός, 5.846g, ø 24.5mm
KM# 615
Τιμή: 4.77
Δανία 1 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 1 Σκίλλινγκ - reverse
1 Σκίλλινγκ
1751 - 1764
Ασήμι 0.187, 0.768g, ø 29mm
KM# 578
Κοπή

Δανία 1 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 1 Σκίλλινγκ - reverse
1 Σκίλλινγκ
1771
Χαλκός, 11.7g, ø 29mm
KM# 616
Τιμή: 5.97
Δανία 1 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 1 Σκίλλινγκ - reverse
1 Σκίλλινγκ
1779 - 1782
Ασήμι 0.187, 0.768g, ø 16mm
KM# 636
Τιμή: 3.62
Δανία 1 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 1 Σκίλλινγκ - reverse
1 Σκίλλινγκ
1808 - 1809
Ασήμι 0.187, 0.923g, ø 15mm
KM# 662
Κοπή

Δανία 1 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 1 Σκίλλινγκ - reverse
1 Σκίλλινγκ
1812
Χαλκός, 0.78g, ø 15mm
KM# 671
Τιμή: 13.34
Δανία 2 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 2 Σκίλλινγκ - reverse
2 Σκίλλινγκ
1750 - 1761
Ασήμι 0.343, 1.218g
KM# 579
Κοπή
Δανία 2 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 2 Σκίλλινγκ - reverse
2 Σκίλλινγκ
1778 - 1785
Ασήμι 0.343, 1.181g, ø 17.3mm
KM# 631
Τιμή: 10.34

Δανία 2 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 2 Σκίλλινγκ - reverse
2 Σκίλλινγκ
1801 - 1805
Ασήμι 0.250, 1.5g, ø 19.5mm
KM# 660
Τιμή: 5.55
Δανία 2 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 2 Σκίλλινγκ - reverse
2 Σκίλλινγκ
1809 - 1810
Χαλκός, 5.5g, ø 21.69mm
KM# 663
Τιμή: 2.65
Δανία 2 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 2 Σκίλλινγκ - reverse
2 Σκίλλινγκ
1810 - 1811
Χαλκός, 4.9g, ø 21mm
KM# 670
Τιμή: 4.18

Δανία 3 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 3 Σκίλλινγκ - reverse
3 Σκίλλινγκ
1812
Χαλκός, 2.44g, ø 17mm
KM# 672
Τιμή: 3.37
Δανία 4 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 4 Σκίλλινγκ - reverse
4 Σκίλλινγκ
1764
Ασήμι 0.312, 2.75g, ø 21mm
KM# 598
Κοπή
Δανία 4 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 4 Σκίλλινγκ - reverse
4 Σκίλλινγκ
1783
Ασήμι 0.312, 2.751g, ø 21.2mm
KM# 644
Κοπή

Δανία 4 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 4 Σκίλλινγκ - reverse
4 Σκίλλινγκ
1807
Ασήμι 0.250, 2.598g, ø 21mm
KM# 661
Κοπή
Δανία 1/15 Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία 1/15 Σπεσιεντάλερ - reverse
1/15 Σπεσιεντάλερ
1796 - 1799
Ασήμι 0.500, 3.37g, ø 24mm
KM# 652
Τιμή: 96.16
Δανία 8 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 8 Σκίλλινγκ - reverse
8 Σκίλλινγκ
1763
Ασήμι 0.563, 3.057g, ø 21mm
KM# 597
Κοπή

Δανία 8 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 8 Σκίλλινγκ - reverse
8 Σκίλλινγκ
1763
Ασήμι 0.563, 3.057g, ø 21mm
KM# 595
Κοπή
No ImageNo Image
8 Σκίλλινγκ
1773 - 1783
Ασήμι 0.563, 3.057g, ø 21mm
KM# 626
Κοπή
Δανία 12 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 12 Σκίλλινγκ - reverse
12 Σκίλλινγκ
1812
Χαλκός, 11.5g, ø 29mm
KM# 673
Τιμή: 9.09

Δανία ¼ Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία ¼ Σπεσιεντάλερ - reverse
¼ Σπεσιεντάλερ
1769
Ασήμι 0.875, 7.224g, ø 23mm
KM# 604
Κοπή
Δανία 24 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 24 Σκίλλινγκ - reverse
24 Σκίλλινγκ
1750 - 1764
Ασήμι 0.563, 9.171g, ø 30.4mm
KM# 582
Κοπή
Δανία 24 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 24 Σκίλλινγκ - reverse
24 Σκίλλινγκ
1751
Ασήμι 0.563, 9.171g, ø 30.6mm
KM# 581
Κοπή

Δανία 24 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 24 Σκίλλινγκ - reverse
24 Σκίλλινγκ
1767
Ασήμι 0.563, 9.171g, ø 30.4mm
KM# 602
Κοπή
Δανία 24 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 24 Σκίλλινγκ - reverse
24 Σκίλλινγκ
1778 - 1783
Ασήμι 0.563, 9.171g, ø 30.4mm
KM# 635
Κοπή
Δανία 1/2 Κορώνα - obverseΔανία 1/2 Κορώνα - reverse
1/2 Κορώνα
1771
Ασήμι 0.833, 8.994g
KM# 621
Κοπή

Δανία 32 Σκίλλινγκ - obverseΔανία 32 Σκίλλινγκ - reverse
32 Σκίλλινγκ
1775
Ασήμι 0.563, 12.228g, ø 32mm
KM# 627
Κοπή
No ImageNo Image
32 Σκίλλινγκ
1775
Ασήμι 0.563, 12.228g, ø 32mm
KM# 628
Κοπή
Δανία ½ Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία ½ Σπεσιεντάλερ - reverse
½ Σπεσιεντάλερ
1769
Ασήμι 0.875, 14.447g, ø 36mm
KM# 605
Κοπή

Δανία ½ Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία ½ Σπεσιεντάλερ - reverse
½ Σπεσιεντάλερ
1769
Ασήμι 0.875, 14.447g, ø 36mm
KM# 606
Κοπή
Δανία ½ Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία ½ Σπεσιεντάλερ - reverse
½ Σπεσιεντάλερ
1786
Ασήμι 0.875, 14.447g, ø 36.5mm
KM# 633
Κοπή
Δανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΔανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1771
Ασήμι 0.833, 17.998g
KM# 622
Κοπή

Δανία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1764
Ασήμι 0.875, 28.893g, ø 41mm
KM# 600
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σπεσιεντάλερ
1764
Ασήμι 0.875, 28.893g, ø 41mm
KM# 599
Κοπή
Δανία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1764
Ασήμι 0.875, 28.893g, ø 41mm
KM# 601
Κοπή

No ImageNo Image
1 Σπεσιεντάλερ
1768
Ασήμι 0.875, 28.893g, ø 41mm
KM# 603
Κοπή
Δανία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1769
Ασήμι 0.875, 28.893g, ø 40mm
KM# 608
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σπεσιεντάλερ
1771
Ασήμι 0.875, 28.893g, ø 40mm
KM# 623
Κοπή

Δανία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1776 - 1780
Ασήμι 0.875, 28.893g, ø 41.5mm
KM# 632
Κοπή
Δανία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1777
Ασήμι 0.875, 28.893g, ø 40.5mm
KM# 634
Κοπή
Δανία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΔανία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1795 - 1801
Ασήμι 0.875, 28.893g, ø 40.05mm
KM# 651
Κοπή

uCoin