Φίτζι
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Φίτζι - Κατάλογος Νομισμάτων

Φίτζι>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1969 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Φίτζι 1 Σέντ - obverseΦίτζι 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1969 - 1985
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.9g, ø 17.5mm
KM# 27
Τιμή: 0.25
Φίτζι 1 Σέντ - obverseΦίτζι 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1977 - 1982
ΦΑΟ
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.9g, ø 17.5mm
KM# 39
Τιμή: 0.45
Φίτζι 1 Σέντ - obverseΦίτζι 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1986 - 1987
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.9g, ø 17.5mm
KM# 49
Τιμή: 0.23

Φίτζι 1 Σέντ - obverseΦίτζι 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1990 - 2005
Επιχαλκομένος Ψευδάργυρος, 1.54g, ø 17.5mm
KM# 49a
Τιμή: 0.2
Φίτζι 1 Σέντ - obverseΦίτζι 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
2006
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.54g, ø 17.5mm
KM# 49b
Τιμή: 0.99
Φίτζι 2 Σέντς - obverseΦίτζι 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1969 - 1985
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.85g, ø 21.1mm
KM# 28
Τιμή: 0.29

Φίτζι 2 Σέντς - obverseΦίτζι 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1986 - 1987
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.85g, ø 21.1mm
KM# 50
Τιμή: 0.3
Φίτζι 2 Σέντς - obverseΦίτζι 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1990 - 2005
Επιχαλκομένος Ψευδάργυρος, 3.1g, ø 21.1mm
KM# 50a
Τιμή: 0.25
Φίτζι 5 Σέντς - obverseΦίτζι 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1969 - 1984
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19.35mm
KM# 29
Τιμή: 0.12

Φίτζι 5 Σέντς - obverseΦίτζι 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1986 - 1987
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19.35mm
KM# 51
Τιμή: 0.3
Φίτζι 5 Σέντς - obverseΦίτζι 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1990 - 2006
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.37g, ø 19.41mm
KM# 51a
Τιμή: 0.34
Φίτζι 5 Σέντς - obverseΦίτζι 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2009 - 2010
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.34g, ø 19.5mm
KM# 119
Τιμή: 0.33

Φίτζι 5 Σέντς - obverseΦίτζι 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2012 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.4g, ø 19.5mm
KM# 332
Τιμή: 0.73
Φίτζι 10 Σέντς - obverseΦίτζι 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1969 - 1985
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 23.6mm
KM# 30
Τιμή: 0.35
Φίτζι 10 Σέντς - obverseΦίτζι 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1986 - 1987
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 23.6mm
KM# 52
Τιμή: 0.4

Φίτζι 10 Σέντς - obverseΦίτζι 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1990 - 2006
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.76g, ø 23.6mm
KM# 52a
Τιμή: 0.34
Φίτζι 10 Σέντς - obverseΦίτζι 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2009 - 2010
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.55g, ø 21.5mm
KM# 120
Τιμή: 0.63
Φίτζι 10 Σέντς - obverseΦίτζι 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2012 - 2013
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.6g, ø 21.4mm
KM# 333
Τιμή: 1.02

Φίτζι 20 Σέντς - obverseΦίτζι 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1969 - 1985
Χαλκονικέλιο, 11.25g, ø 28.5mm
KM# 31
Τιμή: 0.47
Φίτζι 20 Σέντς - obverseΦίτζι 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1986 - 1987
Χαλκονικέλιο, 11.25g, ø 28.5mm
KM# 53
Τιμή: 0.6
Φίτζι 20 Σέντς - obverseΦίτζι 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1990 - 2006
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 10.6g, ø 28.5mm
KM# 53a
Τιμή: 0.43

Φίτζι 20 Σέντς - obverseΦίτζι 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2009 - 2010
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.68g, ø 24mm
KM# 121
Τιμή: 0.63
Φίτζι 20 Σέντς - obverseΦίτζι 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2012 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.75g, ø 23.85mm
KM# 334
Τιμή: 1.52
Φίτζι 50 Σέντς - obverseΦίτζι 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1975 - 1984
Χαλκονικέλιο, 15.55g, ø 31.5mm
KM# 36
Τιμή: 1.36

Φίτζι 50 Σέντς - obverseΦίτζι 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1986 - 1987
Χαλκονικέλιο, 15.55g, ø 31.5mm
KM# 54
Τιμή: 1.3
Φίτζι 50 Σέντς - obverseΦίτζι 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1990 - 2006
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 13.43g, ø 31.5mm
KM# 54a
Τιμή: 1.16
Φίτζι 50 Σέντς - obverseΦίτζι 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2009 - 2010
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 26.5mm
KM# 122
Τιμή: 1.04

Φίτζι 50 Σέντς - obverseΦίτζι 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2012 - 2013
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.55g, ø 26.5mm
KM# 335
Τιμή: 1.2
Φίτζι 1 Δολάριο - obverseΦίτζι 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1969 - 1976
Χαλκονικέλιο, 28.47g, ø 38.61mm
KM# 32
Τιμή: 5.45
Φίτζι 1 Δολάριο - obverseΦίτζι 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1995 - 2000
Χαλκοαλουμίνιο, 8g, ø 23mm
KM# 73
Τιμή: 1.64

Φίτζι 1 Δολάριο - obverseΦίτζι 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
2009 - 2010
Ορείχαλκος, 5g, ø 23mm
KM# 123
Τιμή: 1.48
Φίτζι 1 Δολάριο - obverseΦίτζι 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
2012 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.05g, ø 23mm
KM# 336
Τιμή: 1.57
Φίτζι 2 Δολάρια - obverseΦίτζι 2 Δολάρια - reverse
2 Δολάρια
2012 - 2013
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 6g, ø 24.5mm
KM# 337
Τιμή: 1.36

Φίτζι 2 Δολάρια - obverseΦίτζι 2 Δολάρια - reverse
2 Δολάρια
2014
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 7.85g, ø 26mm
UC# 1
Τιμή: 2.67

Φίτζι>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1953 - 1968
 Χρονική Περίοδος

Φίτζι ½ Πέννες - obverseΦίτζι ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1954
Χαλκονικέλιο, 3.24g, ø 21mm
KM# 20
Τιμή: 3.17
Φίτζι 1 Πέννα - obverseΦίτζι 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1954 - 1968
Χαλκονικέλιο, 6.64g, ø 26mm
KM# 21
Τιμή: 1.43
Φίτζι 3 Πέννες - obverseΦίτζι 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1955 - 1967
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.2g, ø 21.9mm
KM# 22
Τιμή: 1.04

Φίτζι 6 Πέννες - obverseΦίτζι 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1953 - 1967
Χαλκονικέλιο, 2.83g, ø 19.5mm
KM# 19
Τιμή: 1.71
Φίτζι 1 Σελίνι - obverseΦίτζι 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1957 - 1965
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 23.5mm
KM# 23
Τιμή: 1.36
Φίτζι 1 Φλορίνι - obverseΦίτζι 1 Φλορίνι - reverse
1 Φλορίνι
1957 - 1965
Χαλκονικέλιο, 11.2g, ø 28.3mm
KM# 24
Τιμή: 1.98

Φίτζι>Βασιλέας Γεώργιος ΣΤ'|1937 - 1952
 Χρονική Περίοδος

Φίτζι ½ Πέννες - obverseΦίτζι ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1940 - 1941
Χαλκονικέλιο, 3.24g, ø 21mm
KM# 14
Τιμή: 11.86
Φίτζι ½ Πέννες - obverseΦίτζι ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1942 - 1943
Ορείχαλκος, 3.24g, ø 21mm
KM# 14a
Τιμή: 6.07
Φίτζι ½ Πέννες - obverseΦίτζι ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1949 - 1952
Χαλκονικέλιο, 3.24g, ø 21mm
KM# 16
Τιμή: 2.12

Φίτζι 1 Πέννα - obverseΦίτζι 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1937 - 1945
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 7
Τιμή: 4.66
Φίτζι 1 Πέννα - obverseΦίτζι 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1942 - 1943
Ορείχαλκος, 6.5g, ø 26mm
KM# 7a
Τιμή: 2.38
Φίτζι 1 Πέννα - obverseΦίτζι 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1949 - 1952
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 17
Τιμή: 2.64

Φίτζι 3 Πέννες - obverseΦίτζι 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1947
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.17g, ø 21.19mm
KM# 15
Τιμή: 13.59
Φίτζι 3 Πέννες - obverseΦίτζι 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1950 - 1952
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.2g, ø 21.9mm
KM# 18
Τιμή: 2.07
Φίτζι 6 Πέννες - obverseΦίτζι 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1937
Ασήμι 0.500, 2.83g, ø 19.5mm
KM# 8
Τιμή: 7.09

Φίτζι 6 Πέννες - obverseΦίτζι 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1938 - 1941
Ασήμι 0.500, 2.83g, ø 19.5mm
KM# 11
Τιμή: 7.02
Φίτζι 6 Πέννες - obverseΦίτζι 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1942 - 1943
Ασήμι 0.900, 2.83g, ø 19.5mm
KM# 11a
Τιμή: 7.55
Φίτζι 1 Σελίνι - obverseΦίτζι 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1937
Ασήμι 0.500, 5.66g, ø 23.5mm
KM# 9
Τιμή: 15.89

Φίτζι 1 Σελίνι - obverseΦίτζι 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1938 - 1941
Ασήμι 0.500, 5.66g, ø 23.5mm
KM# 12
Τιμή: 10.71
Φίτζι 1 Σελίνι - obverseΦίτζι 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1942 - 1943
Ασήμι 0.900, 5.66g, ø 23.5mm
KM# 12a
Τιμή: 8.06
Φίτζι 1 Φλορίνι - obverseΦίτζι 1 Φλορίνι - reverse
1 Φλορίνι
1937
Ασήμι 0.500, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 10
Τιμή: 34.5

Φίτζι 1 Φλορίνι - obverseΦίτζι 1 Φλορίνι - reverse
1 Φλορίνι
1938 - 1945
Ασήμι 0.500, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 13
Τιμή: 16.91
Φίτζι 1 Φλορίνι - obverseΦίτζι 1 Φλορίνι - reverse
1 Φλορίνι
1942 - 1943
Ασήμι 0.900, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 13a
Τιμή: 15.33

Φίτζι>Βασιλιάς Γεώργιος Ε'|1911 - 1936
 Χρονική Περίοδος

Φίτζι ½ Πέννες - obverseΦίτζι ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1934
Χαλκονικέλιο, 3.24g, ø 21mm
KM# 1
Τιμή: 3.92
Φίτζι 1 Πέννα - obverseΦίτζι 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1934 - 1936
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 2
Τιμή: 2.89
Φίτζι 1 Πέννα - obverseΦίτζι 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1936
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 6
Τιμή: 17.97

Φίτζι 6 Πέννες - obverseΦίτζι 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1934 - 1936
Ασήμι 0.500, 2.83g, ø 19.5mm
KM# 3
Τιμή: 6.85
Φίτζι 1 Σελίνι - obverseΦίτζι 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1934 - 1936
Ασήμι 0.500, 5.66g, ø 23.5mm
KM# 4
Τιμή: 6.94
Φίτζι 1 Φλορίνι - obverseΦίτζι 1 Φλορίνι - reverse
1 Φλορίνι
1934 - 1936
Ασήμι 0.500, 11.31g, ø 28.6mm
KM# 5
Τιμή: 21.32

uCoin