Ιρλανδία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ιρλανδία - Κατάλογος Νομισμάτων

Ιρλανδία>Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ)|2002 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Ιρλανδία 1 euro cent - obverseΙρλανδία 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2002 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 32
Τιμή: 0.01
Ιρλανδία 2 euro cent - obverseΙρλανδία 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2002 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 33
Τιμή: 0.02
Ιρλανδία 5 euro cent - obverseΙρλανδία 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2002 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 34
Τιμή: 0.05

Ιρλανδία 10 euro cent - obverseΙρλανδία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2002 - 2006
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 35
Τιμή: 0.1
Ιρλανδία 10 euro cent - obverseΙρλανδία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007 - 2018
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 47
Τιμή: 0.1
Ιρλανδία 20 euro cent - obverseΙρλανδία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2002 - 2006
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 36
Τιμή: 0.2

Ιρλανδία 20 euro cent - obverseΙρλανδία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007 - 2018
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 48
Τιμή: 0.2
Ιρλανδία 50 euro cent - obverseΙρλανδία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2002 - 2006
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 37
Τιμή: 0.5
Ιρλανδία 50 euro cent - obverseΙρλανδία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007 - 2018
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 49
Τιμή: 0.5

Ιρλανδία 1 Ευρώ - obverseΙρλανδία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2002 - 2006
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 38
Τιμή: 1
Ιρλανδία 1 Ευρώ - obverseΙρλανδία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2007 - 2018
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 50
Τιμή: 1
Ιρλανδία 2 Ευρώ - obverseΙρλανδία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2002 - 2006
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 39
Τιμή: 2

Ιρλανδία 2 Ευρώ - obverseΙρλανδία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2007 - 2018
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 51
Τιμή: 2

Ιρλανδία>Δημοκρατία της Ιρλανδίας (ΕΙΡΕ)|1969 - 2000
 Χρονική Περίοδος

Ιρλανδία ½ Πέννες - obverseΙρλανδία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1971 - 1986
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.78g, ø 17.14mm
KM# 19
Τιμή: 0.26
Ιρλανδία 1 Πέννα - obverseΙρλανδία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1971 - 1988
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.32mm
KM# 20
Τιμή: 0.15
Ιρλανδία 1 Πέννα - obverseΙρλανδία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1988 - 2000
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 20a
Τιμή: 0.2

Ιρλανδία 2 Πέννες - obverseΙρλανδία 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1971 - 1988
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.12g, ø 25.9mm
KM# 21
Τιμή: 0.2
Ιρλανδία 2 Πέννες - obverseΙρλανδία 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1988 - 2000
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 21a
Τιμή: 0.24
Ιρλανδία 5 Πέννες - obverseΙρλανδία 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1969 - 1990
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 22
Τιμή: 0.32

Ιρλανδία 5 Πέννες - obverseΙρλανδία 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1992 - 2000
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
KM# 28
Τιμή: 0.25
Ιρλανδία 10 Πέννες - obverseΙρλανδία 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1969 - 1986
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 23
Τιμή: 0.29
Ιρλανδία 10 Πέννες - obverseΙρλανδία 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1993 - 2000
Χαλκονικέλιο, 5.45g, ø 22mm
KM# 29
Τιμή: 0.31

Ιρλανδία 20 Πέννες - obverseΙρλανδία 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
1986 - 2000
Νικέλιο - Μπρούντζος, 8.47g, ø 27.1mm
KM# 25
Τιμή: 0.68
Ιρλανδία 50 Πέννες - obverseΙρλανδία 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
1970 - 2000
Χαλκονικέλιο, 13.5g, ø 30mm
KM# 24
Τιμή: 0.78
Ιρλανδία 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΙρλανδία 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1990 - 2000
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 31.1mm
KM# 27
Τιμή: 2.28

Ιρλανδία>Δημοκρατία της Ιρλάνδίας (ΕΙΡΕ)|1939 - 1969
 Χρονική Περίοδος

Ιρλανδία 1 Φαρδίνι - obverseΙρλανδία 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1939 - 1966
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.83g, ø 20.3mm
KM# 9
Τιμή: 3.83
Ιρλανδία ½ Πέννες - obverseΙρλανδία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1939 - 1967
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.67g, ø 25.5mm
KM# 10
Τιμή: 0.94
Ιρλανδία 1 Πέννα - obverseΙρλανδία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1940 - 1968
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.45g, ø 30.9mm
KM# 11
Τιμή: 0.73

Ιρλανδία 3 Πέννες - obverseΙρλανδία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1939 - 1940
Νικέλιο, 3.24g, ø 17.6mm
KM# 12
Τιμή: 0.23
Ιρλανδία 3 Πέννες - obverseΙρλανδία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1942 - 1968
Χαλκονικέλιο, 3.24g, ø 18mm
KM# 12a
Τιμή: 0.82
Ιρλανδία 6 Πέννες - obverseΙρλανδία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1939 - 1940
Νικέλιο, 4.54g, ø 20.8mm
KM# 13
Τιμή: 2.68

Ιρλανδία 6 Πέννες - obverseΙρλανδία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1942 - 1969
Χαλκονικέλιο, 4.54g, ø 20.8mm
KM# 13а
Τιμή: 0.8
Ιρλανδία 1 Σελίνι - obverseΙρλανδία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1939 - 1942
Ασήμι 0.750, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 14
Τιμή: 5.13
Ιρλανδία 1 Σελίνι - obverseΙρλανδία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1951 - 1968
Χαλκονικέλιο, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 14a
Τιμή: 0.93

Ιρλανδία 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΙρλανδία 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1939 - 1942
Ασήμι 0.750, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 15
Τιμή: 5.34
Ιρλανδία 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΙρλανδία 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1951 - 1969
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 15a
Τιμή: 1.34
Ιρλανδία ½ Κορώνα - obverseΙρλανδία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1939 - 1943
Ασήμι 0.750, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 16
Τιμή: 4.38

Ιρλανδία ½ Κορώνα - obverseΙρλανδία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1951 - 1967
Χαλκονικέλιο, 14.16g, ø 32.3mm
KM# 16a
Τιμή: 2.46

Ιρλανδία>Ελεύθερο Ιρλανδικό Κράτος|1927 - 1937
 Χρονική Περίοδος

Ιρλανδία 1 Φαρδίνι - obverseΙρλανδία 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1928 - 1937
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.83g, ø 20.3mm
KM# 1
Τιμή: 0.16
Ιρλανδία ½ Πέννες - obverseΙρλανδία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1928 - 1937
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.67g, ø 25.5mm
KM# 2
Τιμή: 1.91
Ιρλανδία 1 Πέννα - obverseΙρλανδία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1928 - 1937
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.45g, ø 30.9mm
KM# 3
Τιμή: 0.99

Ιρλανδία 3 Πέννες - obverseΙρλανδία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1928 - 1935
Νικέλιο, 3.24g, ø 17.6mm
KM# 4
Τιμή: 2.36
Ιρλανδία 6 Πέννες - obverseΙρλανδία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1928 - 1935
Νικέλιο, 4.54g, ø 20.8mm
KM# 5
Τιμή: 1.83
Ιρλανδία 1 Σελίνι - obverseΙρλανδία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1928 - 1937
Ασήμι 0.750, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 6
Τιμή: 6

Ιρλανδία 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΙρλανδία 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1928 - 1937
Ασήμι 0.750, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 7
Τιμή: 13.21
Ιρλανδία ½ Κορώνα - obverseΙρλανδία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1928 - 1937
Ασήμι 0.750, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 8
Τιμή: 14.31

Ιρλανδία>Βασίλειο της Ιρλανδίας|1722 - 1823
 Χρονική Περίοδος

Ιρλανδία 1 Φαρδίνι - obverseΙρλανδία 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1722
Χαλκός, ø 21mm
KM# 115
Κοπή
Ιρλανδία 1 Φαρδίνι - obverseΙρλανδία 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1723 - 1724
Χαλκός, ø 22mm
KM# 119
Τιμή: 35.18
No ImageNo Image
1 Φαρδίνι
1723
Χαλκός, ø 21mm
KM# 118
Κοπή

Ιρλανδία 1 Φαρδίνι - obverseΙρλανδία 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1737 - 1738
Χαλκός, ø 22mm
KM# 126
Κοπή
No ImageNo Image
1 Φαρδίνι
1744
Χαλκός, ø 23mm
KM# 131
Κοπή
Ιρλανδία 1 Φαρδίνι - obverseΙρλανδία 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1760
Χαλκός, 3.81g, ø 22mm
KM# 135
Κοπή

Ιρλανδία 1 Φαρδίνι - obverseΙρλανδία 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1806
Χαλκός, 4g, ø 20mm
KM# 146
Τιμή: 3.07
Ιρλανδία ½ Πέννες - obverseΙρλανδία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1722
Χαλκός, ø 27mm
KM# 116
Κοπή
Ιρλανδία ½ Πέννες - obverseΙρλανδία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1722 - 1724
Χαλκός, 7g, ø 27.5mm
KM# 117
Κοπή

Ιρλανδία ½ Πέννες - obverseΙρλανδία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1736 - 1738
Χαλκός, ø 21mm
KM# 125
Κοπή
Ιρλανδία ½ Πέννες - obverseΙρλανδία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1741 - 1753
Χαλκός, ø 27.5mm
KM# 130
Τιμή: 11.62
Ιρλανδία ½ Πέννες - obverseΙρλανδία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1760
Χαλκός, ø 28mm
KM# 136
Τιμή: 5.2

Ιρλανδία ½ Πέννες - obverseΙρλανδία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1766 - 1769
Χαλκός, ø 28.2mm
KM# 137
Τιμή: 11.12
Ιρλανδία ½ Πέννες - obverseΙρλανδία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1775 - 1782
Χαλκός, 9.3g, ø 28mm
KM# 140
Τιμή: 0.86
Ιρλανδία ½ Πέννες - obverseΙρλανδία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1805
Χαλκός, 7.64g, ø 27.6mm
KM# 147
Τιμή: 8.43

Ιρλανδία ½ Πέννες - obverseΙρλανδία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1822 - 1823
Χαλκός, 8.4g, ø 26.9mm
KM# 150
Τιμή: 5.74
Ιρλανδία 1 Πέννα - obverseΙρλανδία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1805
Χαλκός, ø 34mm
KM# 148
Τιμή: 41.25
Ιρλανδία 1 Πέννα - obverseΙρλανδία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1822 - 1823
Χαλκός, 16.5g, ø 34mm
KM# 151
Τιμή: 75.53

uCoin