+

Νήσος Νότιας Γεωργίας > Κατάλογος Νομισμάτων

Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ) 2017, Ελισάβετ Β'
100th Anniversary - Imperial Trans-Antarctic Expedition
Χαλκονικέλιο
, 28.28g, ø 38.6mm
Νήσος Νότιας Γεωργίας  - UC# 102
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 7.25
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ) 2015, Ελισάβετ Β'
240th Anniversary - Discovery of South Georgia by James Cook
Χαλκονικέλιο
, 28.28g, ø 38.6mm
Νήσος Νότιας Γεωργίας  - UC# 101
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 9.12
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ) 2015, Ελισάβετ Β'
30th Anniversary - Coat of Arms
Χαλκονικέλιο
, 28.28g, ø 38.6mm
Νήσος Νότιας Γεωργίας  - KM# 67
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ) 2014, Ελισάβετ Β'
100th Anniversary - Imperial Trans-Antarctic Expedition
Χαλκονικέλιο
, 28.28g, ø 38.6mm
Νήσος Νότιας Γεωργίας  - UC# 100
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 7.27
No ImageNo Image
2 Λίρες (πάουντ) 2013, Ελισάβετ Β'
Blue Whale
Χαλκονικέλιο
, 28.28g, ø 38.6mm
Νήσος Νότιας Γεωργίας  - KM# 60
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 5.63
No ImageNo Image
2 Λίρες (πάουντ) 2013, Ελισάβετ Β'
100th Anniversary - Norwegian Lutheran Church
Χαλκονικέλιο
, 28.28g, ø 38.61mm
Νήσος Νότιας Γεωργίας  - UC# 103
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
No ImageNo Image
2 Λίρες (πάουντ) 2012, Ελισάβετ Β'
Life of Queen Elizabeth II - Elizabeth II with Hat
Χαλκονικέλιο
, 28.28g, ø 38.61mm
Νήσος Νότιας Γεωργίας  - KM# 53
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
No ImageNo Image
2 Λίρες (πάουντ) 2011, Ελισάβετ Β'
King Penguin
Χαλκονικέλιο
, 28.5g, ø 38.6mm
Νήσος Νότιας Γεωργίας  - KM# 43
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 14.28
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ) 2010, Ελισάβετ Β'
100th Anniversary - British Antarctic Expedition
Χαλκονικέλιο
, 28.28g, ø 38.61mm
Νήσος Νότιας Γεωργίας  - KM# 50
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 8.01
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ) 2009, Ελισάβετ Β'
100th Anniversary - Nimrod Expedition
Χαλκονικέλιο
, 28.28g, ø 38.6mm
Νήσος Νότιας Γεωργίας  - KM# 41
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 6.06
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ) 2008, Ελισάβετ Β'
Oldest Reigning Monarch
Χαλκονικέλιο
, 28.28g, ø 38.61mm
Νήσος Νότιας Γεωργίας  - KM# 42
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ) 2007, Ελισάβετ Β'
Sir Ernest Shackleton
Χαλκονικέλιο
, 28.28g, ø 38.6mm
Νήσος Νότιας Γεωργίας  - KM# 34
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 6.09
uCoin