Νήσος Νότιας Γεωργίας
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Νήσος Νότιας Γεωργίας - Κατάλογος Νομισμάτων

Νήσος Νότιας Γεωργίας >Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|2000 - 2017
 Χρονική Περίοδος

Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2000
Queen Mother
Χαλκονικέλιο, 28.47g, ø 38.61mm
KM# 1
Κοπή
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2001
Sir Ernest Henry Shackleton
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 7
Τιμή: 7.24
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2001
Sir Joseph Banks
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 9
Τιμή: 6.75

Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2002
Accession of Queen Elizabeth II /portrait/
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 11
Τιμή: 6.53
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2002
Reign of Queen Elizabeth II /coat of arms/
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 13
Τιμή: 7.08
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2003
Τζαίημς Κούκ
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 18
Τιμή: 7.3

Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2004
Sir Ernest Shackleton
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 20
Τιμή: 8.2
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2004
Grytviken
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 21
Τιμή: 6.59
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2006
Rockhopper Penguin
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 22
Τιμή: 7.26

Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2006
Humpback Whale
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 24
Τιμή: 5.92
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2006
Grey-headed Albatross
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 27
Τιμή: 6.92
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2006
Elephant Seal
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 23
Τιμή: 6.27

No ImageNo Image
2 Λίρες (πάουντ)
2007
International Polar Year
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 34
Κοπή
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2007
Τζαίημς Κούκ
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 36
Τιμή: 7.27
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2007
Απελευθέρωση
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 32
Τιμή: 7.27

Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2007
Sir Ernest Shackleton
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 35
Τιμή: 6.09
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2007
Ελισάβετ Β'
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 31
Τιμή: 8.58
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2008
Oldest Reigning Monarch
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 42
Κοπή

Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2009
Nimrod Expedition
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 41
Τιμή: 6.06
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2010
British Antarctic Expedition
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 50
Τιμή: 8.01
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2011
King Penguin
Χαλκονικέλιο, 28.5g, ø 38.6mm
KM# 43
Τιμή: 14.28

Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2012
Ελισάβετ Β'
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 53
Κοπή
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2013
Coronation
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 104
Τιμή: 6.37
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2013
Norwegian Lutheran Church
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 103
Κοπή

Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2013
Γαλάζια Φάλαινα
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 60
Τιμή: 5.63
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2014
Imperial Trans-Antarctic Expedition
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
UC# 100
Τιμή: 7.27
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2015
Τζαίημς Κούκ
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
UC# 101
Τιμή: 9.12

Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2015
Coat of Arms
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 67
Κοπή
Νήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος Νότιας Γεωργίας 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2017
Imperial Trans-Antarctic Expedition
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.6mm
UC# 102
Τιμή: 6.98

uCoin