Αυστριακές Κάτω Χώρες
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Αυστριακές Κάτω Χώρες - Κατάλογος Νομισμάτων

Αυστριακές Κάτω Χώρες>Florin|1790 - 1790
 Χρονική Περίοδος

Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 liard - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 liard - reverse
1 liard
1790
Χαλκός, 3.75g, ø 22mm
KM# 44
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 2 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 2 liards - reverse
2 liards
1790
Χαλκός, 7.5g, ø 27mm
KM# 45
Τιμή: 10.21
Αυστριακές Κάτω Χώρες 10 Σόλες - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 10 Σόλες - reverse
10 Σόλες
1790
Ασήμι 0.873, 4.7g, ø 25mm
KM# 47
Κοπή

Αυστριακές Κάτω Χώρες 10 Σόλες - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 10 Σόλες - reverse
10 Σόλες
1790
Ασήμι 0.873, 4.7g, ø 25mm
KM# 46
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Φλορίνι - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Φλορίνι - reverse
1 Φλορίνι
1790
Ασήμι 0.873, 9.4g, ø 30mm
KM# 49
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Φλορίνι - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Φλορίνι - reverse
1 Φλορίνι
1790
Ασήμι 0.873, 9.4g, ø 30mm
KM# 48
Κοπή

Αυστριακές Κάτω Χώρες 3 Φιορίνια - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 3 Φιορίνια - reverse
3 Φιορίνια
1790
Ασήμι 0.873, 32.67g, ø 41mm
KM# 50
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 14 Φιορίνια - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 14 Φιορίνια - reverse
14 Φιορίνια
1790
Χρυσός 0.917, 8.3g, ø 25mm
KM# 51
Κοπή

Αυστριακές Κάτω Χώρες>Kronenthaler|1744 - 1798
 Χρονική Περίοδος

Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 liard - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 liard - reverse
1 liard
1744 - 1745
Χαλκός, 3.75g, ø 22mm
KM# 1
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 liard - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 liard - reverse
1 liard
1749 - 1752
Χαλκός, 3.75g, ø 22mm
KM# 2
Τιμή: 2.67
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 liard - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 liard - reverse
1 liard
1776 - 1780
Χαλκός, 3.75g, ø 22mm
KM# 28
Τιμή: 6.11

Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 liard - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 liard - reverse
1 liard
1781 - 1789
Χαλκός, 3.75g, ø 22mm
KM# 30
Τιμή: 1.17
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 liard - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 liard - reverse
1 liard
1791 - 1792
Χαλκός, 3.75g, ø 22mm
KM# 52
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 liard - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 liard - reverse
1 liard
1792 - 1794
Χαλκός, 3.75g, ø 22mm
KM# 56
Τιμή: 10.22

Αυστριακές Κάτω Χώρες 2 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 2 liards - reverse
2 liards
1749 - 1754
Χαλκός, 7.5g, ø 27mm
KM# 3
Τιμή: 8.49
Αυστριακές Κάτω Χώρες 2 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 2 liards - reverse
2 liards
1777 - 1780
Χαλκός, 7.5g, ø 27mm
KM# 29
Τιμή: 12.12
Αυστριακές Κάτω Χώρες 2 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 2 liards - reverse
2 liards
1781 - 1789
Χαλκός, 7.5g, ø 27mm
KM# 31
Τιμή: 6.74

Αυστριακές Κάτω Χώρες 2 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 2 liards - reverse
2 liards
1791 - 1792
Χαλκός, 7.5g, ø 27mm
KM# 53
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 2 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 2 liards - reverse
2 liards
1792 - 1794
Χαλκός, 7.5g, ø 27mm
KM# 57
Τιμή: 13.18
Αυστριακές Κάτω Χώρες 10 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 10 liards - reverse
10 liards
1750 - 1754
Ασήμι, 2.45g, ø 19mm
KM# 12
Κοπή

Αυστριακές Κάτω Χώρες 10 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 10 liards - reverse
10 liards
1788 - 1789
Ασήμι, 2.45g, ø 19mm
KM# 36
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 10 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 10 liards - reverse
10 liards
1791
Ασήμι, 2.45g, ø 19mm
KM# 54
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 10 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 10 liards - reverse
10 liards
1792
Ασήμι, 2.45g, ø 19mm
KM# 58
Κοπή

Αυστριακές Κάτω Χώρες 14 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 14 liards - reverse
14 liards
1755 - 1778
Ασήμι 0.535, 2.7g, ø 22mm
KM# 18
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 14 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 14 liards - reverse
14 liards
1788 - 1789
Ασήμι 0.535, 2.7g, ø 22mm
KM# 37
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 14 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 14 liards - reverse
14 liards
1790 - 1792
Ασήμι 0.535, 2.7g, ø 22mm
KM# 39
Κοπή

Αυστριακές Κάτω Χώρες 14 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 14 liards - reverse
14 liards
1792 - 1794
Ασήμι 0.535, 2.7g, ø 22mm
KM# 59
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 20 liards - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 20 liards - reverse
20 liards
1750 - 1754
Ασήμι 0.535, 4.6g, ø 25mm
KM# 13
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 escalin - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 escalin - reverse
1 escalin
1749 - 1750
Ασήμι 0.535, 5g, ø 24mm
KM# 4
Κοπή

Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 escalin - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 escalin - reverse
1 escalin
1751 - 1768
Ασήμι 0.535, 5g, ø 24mm
KM# 15
Τιμή: 35
Αυστριακές Κάτω Χώρες ⅛ Δουκάτου - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες ⅛ Δουκάτου - reverse
⅛ Δουκάτου
1749 - 1753
Ασήμι 0.873, 4.1g, ø 24mm
KM# 5
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 2 escalins - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 2 escalins - reverse
2 escalins
1751 - 1753
Ασήμι 0.535, 9.6g, ø 28mm
KM# 16
Τιμή: 150

Αυστριακές Κάτω Χώρες ¼ kronenthaler - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες ¼ kronenthaler - reverse
¼ kronenthaler
1788 - 1790
Ασήμι 0.873, 7.36g, ø 30mm
KM# 38
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες ¼ kronenthaler - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες ¼ kronenthaler - reverse
¼ kronenthaler
1790 - 1792
Ασήμι 0.873, 7.36g, ø 30mm
KM# 40
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες ¼ kronenthaler - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες ¼ kronenthaler - reverse
¼ kronenthaler
1792 - 1797
Ασήμι 0.873, 7.36g, ø 30mm
KM# 60
Τιμή: 13.42

Αυστριακές Κάτω Χώρες ¼ Δουκάτου - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες ¼ Δουκάτου - reverse
¼ Δουκάτου
1749 - 1754
Ασήμι 0.873, 8.1g, ø 27mm
KM# 6
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες ½ kronenthaler - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες ½ kronenthaler - reverse
½ kronenthaler
1755 - 1765
Francis I
Ασήμι 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 20
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες ½ kronenthaler - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες ½ kronenthaler - reverse
½ kronenthaler
1755 - 1779
Ασήμι 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 19
Κοπή

Αυστριακές Κάτω Χώρες ½ kronenthaler - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες ½ kronenthaler - reverse
½ kronenthaler
1786 - 1790
Ασήμι 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 34
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες ½ kronenthaler - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες ½ kronenthaler - reverse
½ kronenthaler
1790 - 1792
Ασήμι 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 41
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες ½ kronenthaler - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες ½ kronenthaler - reverse
½ kronenthaler
1792 - 1797
Ασήμι 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 61
Τιμή: 40.9

Αυστριακές Κάτω Χώρες ½ Δουκάτου - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες ½ Δουκάτου - reverse
½ Δουκάτου
1749 - 1754
Ασήμι 0.873, 16.5g, ø 34mm
KM# 7
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Κρονερτάλερ - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1755 - 1779
Ασήμι 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 21
Τιμή: 60
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Κρονερτάλερ - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1755 - 1765
Francis I
Ασήμι 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 22
Κοπή

Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Κρονερτάλερ - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1781 - 1790
Ασήμι 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 32
Τιμή: 63.73
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Κρονερτάλερ - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1790 - 1792
Ασήμι 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 42
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Κρονερτάλερ - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Κρονερτάλερ - reverse
1 Κρονερτάλερ
1792 - 1798
Ασήμι 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 62
Τιμή: 41.2

Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Δουκάτο - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1749 - 1754
Ασήμι 0.873, 33.2g, ø 40.5mm
KM# 8
Κοπή
No ImageNo Image
1/2 Σοβερέιν
1749
Χρυσός 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 9
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1/2 Σοβερέιν - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1/2 Σοβερέιν - reverse
1/2 Σοβερέιν
1750 - 1752
Χρυσός 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 14
Κοπή

Αυστριακές Κάτω Χώρες 1/2 Σοβερέιν - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1/2 Σοβερέιν - reverse
1/2 Σοβερέιν
1751 - 1765
Χρυσός 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 17
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1/2 Σοβερέιν - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1/2 Σοβερέιν - reverse
1/2 Σοβερέιν
1770 - 1777
Χρυσός 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 26
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1/2 Σοβερέιν - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1/2 Σοβερέιν - reverse
1/2 Σοβερέιν
1786 - 1790
Χρυσός 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 35
Κοπή

Αυστριακές Κάτω Χώρες 1/2 Σοβερέιν - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1/2 Σοβερέιν - reverse
1/2 Σοβερέιν
1791 - 1792
Χρυσός 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 55
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1/2 Σοβερέιν - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1/2 Σοβερέιν - reverse
1/2 Σοβερέιν
1792 - 1798
Χρυσός 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 63
Κοπή
No ImageNo Image
1/2 Σοβερέιν
1793 - 1796
Lettering: "... S A GER HIE ..."
Χρυσός 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 65
Κοπή

Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - reverse
1 Σοβερέιν
1749 - 1751
Χρυσός 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 11
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - reverse
1 Σοβερέιν
1756 - 1761
Χρυσός 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 23
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - reverse
1 Σοβερέιν
1757 - 1766
Χρυσός 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 24
Κοπή

Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - reverse
1 Σοβερέιν
1767 - 1780
Χρυσός 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 25
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - reverse
1 Σοβερέιν
1772 - 1780
Χρυσός 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 27
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - reverse
1 Σοβερέιν
1781 - 1789
Χρυσός 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 33
Κοπή

Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - reverse
1 Σοβερέιν
1790 - 1792
Χρυσός 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 43
Κοπή
Αυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - obverseΑυστριακές Κάτω Χώρες 1 Σοβερέιν - reverse
1 Σοβερέιν
1792 - 1798
Χρυσός 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 64
Κοπή

uCoin