Άλντερνεϊ
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Άλντερνεϊ - Κατάλογος Νομισμάτων

Άλντερνεϊ>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1989 - 2016
 Χρονική Περίοδος

Άλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1989
Βασιλική επίσκεψη
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 1
Τιμή: 8.81
Άλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1990
Βασιλομήτορ
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 2
Τιμή: 10.02
Άλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1992
Άνοδος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β'
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 3
Τιμή: 8.17

Άλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1993
Στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ Β'
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 5
Τιμή: 8.52
Άλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1994
D-Day
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 7
Τιμή: 13.07
Άλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1995
Return of Channel Islands
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 13
Τιμή: 7.17

Άλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1997
Γάμος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' και του Πρίγκιπα
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 17
Τιμή: 13.08
Άλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1997
World Wildlife Fund
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 16
Τιμή: 10.6
Άλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1999
Ολική έκλειψης του ήλιου
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 18
Τιμή: 9.52

Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
1995
Βασιλομήτορ
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 14
Τιμή: 8.87
Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
1996
Elizabeth II - 70
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 15
Τιμή: 17.44
Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
1999
Ολική έκλειψης του ήλιου
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 19
Κοπή

No ImageNo Image
5 Λίρες (Πάουντ)
2001
Elizabeth II
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 60
Κοπή
Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2002
Άνοδος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β'
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 24
Τιμή: 11.67
Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2002
Πριγκίπισσα Ντιάνα
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 27
Κοπή

Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2003
HMS Mary Rose
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 44
Τιμή: 18.96
Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2003
Prince William
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 31
Τιμή: 14.86
Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2004
2006 FIFA World Cup
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 100
Τιμή: 29.39

Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2004
The Rocket
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 47
Κοπή
Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2004
Florence Nightingale
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 42
Τιμή: 36.48
No ImageNo Image
5 Λίρες (Πάουντ)
2005
Prince William
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 113
Τιμή: 8.24

No ImageNo Image
5 Λίρες (Πάουντ)
2006
Elizabeth II, Coronation
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 132
Τιμή: 18.13
Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2007
Πριγκίπισσα Ντιάνα
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 175
Κοπή
Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2009
Mini
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 85
Τιμή: 12

Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2010
Engagement
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 211
Τιμή: 16.46
No ImageNo Image
5 Λίρες (Πάουντ)
2012
Titanic
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 220
Κοπή
Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2015
Ουίνστον Τσώρτσιλ
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 231
Κοπή

Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2015
Ουίνστον Τσώρτσιλ
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 230
Κοπή
Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2015
Ουίνστον Τσώρτσιλ
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 232
Κοπή
Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2015
Ουίνστον Τσώρτσιλ
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 233
Κοπή

Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2015
Ημέρα μνήμης
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 101
Κοπή
Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2015
Salvation Army
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 229
Τιμή: 14.68
Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2016
FIFA World Cup 1966
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 102
Τιμή: 18.35

Άλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΆλντερνεϊ 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2016
Ημέρα μνήμης
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 103
Κοπή

uCoin