Νότια Ροδεσία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Νότια Ροδεσία - Κατάλογος Νομισμάτων

Νότια Ροδεσία>βρετανική αποικία|1932 - 1955
 Χρονική Περίοδος

Νότια Ροδεσία ½ Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1934 - 1936
Χαλκονικέλιο, 2.85g, ø 21mm
KM# 6
Τιμή: 6.51
Νότια Ροδεσία ½ Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1938 - 1939
Χαλκονικέλιο, 2.85g, ø 21mm
KM# 14
Τιμή: 2.33
Νότια Ροδεσία ½ Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1942 - 1944
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.99g, ø 21mm
KM# 14a
Τιμή: 1.3

Νότια Ροδεσία ½ Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1951 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.99g, ø 21mm
KM# 26
Τιμή: 2.72
Νότια Ροδεσία ½ Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1954
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.99g, ø 21mm
KM# 28
Τιμή: 2.15
Νότια Ροδεσία 1 Πέννα - obverseΝότια Ροδεσία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1934 - 1936
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 27mm
KM# 7
Τιμή: 3.61

Νότια Ροδεσία 1 Πέννα - obverseΝότια Ροδεσία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1937 - 1942
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 27mm
KM# 8
Τιμή: 2.05
Νότια Ροδεσία 1 Πέννα - obverseΝότια Ροδεσία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1942 - 1947
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.5g, ø 27mm
KM# 8a
Τιμή: 2.32
Νότια Ροδεσία 1 Πέννα - obverseΝότια Ροδεσία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1949 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.5g, ø 27mm
KM# 25
Τιμή: 2.43

Νότια Ροδεσία 1 Πέννα - obverseΝότια Ροδεσία 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1954
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.5g, ø 27mm
KM# 29
Τιμή: 18.97
Νότια Ροδεσία 3 Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1932 - 1936
Ασήμι 0.925, 1.41g, ø 16mm
KM# 1
Τιμή: 4.81
Νότια Ροδεσία 3 Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1937
Ασήμι 0.925, 1.41g, ø 16mm
KM# 9
Τιμή: 5.15

Νότια Ροδεσία 3 Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1939 - 1942
Ασήμι 0.925, 1.41g, ø 16mm
KM# 16
Τιμή: 2.64
Νότια Ροδεσία 3 Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1944 - 1946
Ασήμι 0.500, 1.41g, ø 16mm
KM# 16a
Τιμή: 1.5
Νότια Ροδεσία 3 Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1947
Χαλκονικέλιο, 1.41g, ø 16mm
KM# 16b
Τιμή: 3

Νότια Ροδεσία 3 Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1948 - 1952
Χαλκονικέλιο, 1.41g, ø 16mm
KM# 20
Τιμή: 2.19
Νότια Ροδεσία 6 Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1932 - 1936
Ασήμι 0.925, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 2
Τιμή: 6.31
Νότια Ροδεσία 6 Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1937
Ασήμι 0.925, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 10
Τιμή: 7.43

Νότια Ροδεσία 6 Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1939 - 1942
Ασήμι 0.925, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 17
Τιμή: 1.13
Νότια Ροδεσία 6 Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1944 - 1946
Ασήμι 0.500, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 17a
Τιμή: 22.84
Νότια Ροδεσία 6 Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1947
Χαλκονικέλιο, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 17b
Τιμή: 3.05

Νότια Ροδεσία 6 Πέννες - obverseΝότια Ροδεσία 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1948 - 1952
Χαλκονικέλιο, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 21
Τιμή: 2.45
Νότια Ροδεσία 1 Σελίνι - obverseΝότια Ροδεσία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1932 - 1936
Ασήμι 0.925, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 3
Τιμή: 9.15
Νότια Ροδεσία 1 Σελίνι - obverseΝότια Ροδεσία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1937
Ασήμι 0.925, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 11
Τιμή: 11.49

Νότια Ροδεσία 1 Σελίνι - obverseΝότια Ροδεσία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1939 - 1942
Ασήμι 0.925, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 18
Τιμή: 19.98
Νότια Ροδεσία 1 Σελίνι - obverseΝότια Ροδεσία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1944 - 1946
Ασήμι 0.500, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 18a
Τιμή: 24.23
Νότια Ροδεσία 1 Σελίνι - obverseΝότια Ροδεσία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1947
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 18b
Τιμή: 3.02

Νότια Ροδεσία 1 Σελίνι - obverseΝότια Ροδεσία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1948 - 1952
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 22
Τιμή: 1.75
Νότια Ροδεσία 2 Σελίνια - obverseΝότια Ροδεσία 2 Σελίνια - reverse
2 Σελίνια
1932 - 1936
Ασήμι 0.925, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 4
Τιμή: 15.93
Νότια Ροδεσία 2 Σελίνια - obverseΝότια Ροδεσία 2 Σελίνια - reverse
2 Σελίνια
1937
Ασήμι 0.925, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 12
Τιμή: 300

Νότια Ροδεσία 2 Σελίνια - obverseΝότια Ροδεσία 2 Σελίνια - reverse
2 Σελίνια
1939 - 1942
Ασήμι 0.925, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 19
Κοπή
Νότια Ροδεσία 2 Σελίνια - obverseΝότια Ροδεσία 2 Σελίνια - reverse
2 Σελίνια
1944 - 1946
Ασήμι 0.500, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 19a
Κοπή
Νότια Ροδεσία 2 Σελίνια - obverseΝότια Ροδεσία 2 Σελίνια - reverse
2 Σελίνια
1947
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 19b
Τιμή: 4.78

Νότια Ροδεσία 2 Σελίνια - obverseΝότια Ροδεσία 2 Σελίνια - reverse
2 Σελίνια
1948 - 1952
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 23
Τιμή: 2.51
Νότια Ροδεσία 2 Σελίνια - obverseΝότια Ροδεσία 2 Σελίνια - reverse
2 Σελίνια
1954
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 30
Τιμή: 66.1
Νότια Ροδεσία ½ Κορώνα - obverseΝότια Ροδεσία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1932 - 1936
Ασήμι 0.925, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 5
Τιμή: 27.54

Νότια Ροδεσία ½ Κορώνα - obverseΝότια Ροδεσία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1937
Ασήμι 0.925, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 13
Τιμή: 36.38
Νότια Ροδεσία ½ Κορώνα - obverseΝότια Ροδεσία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1938 - 1942
Ασήμι 0.925, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 15
Τιμή: 19.24
Νότια Ροδεσία ½ Κορώνα - obverseΝότια Ροδεσία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1944 - 1946
Ασήμι 0.500, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 15a
Κοπή

Νότια Ροδεσία ½ Κορώνα - obverseΝότια Ροδεσία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1947
Χαλκονικέλιο, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 15b
Τιμή: 5.19
Νότια Ροδεσία ½ Κορώνα - obverseΝότια Ροδεσία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1948 - 1952
Χαλκονικέλιο, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 24
Τιμή: 3.37
Νότια Ροδεσία ½ Κορώνα - obverseΝότια Ροδεσία ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1954
Χαλκονικέλιο, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 31
Κοπή

uCoin