Υπερδνειστερία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Υπερδνειστερία - Κατάλογος Νομισμάτων

Υπερδνειστερία>Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία |2000 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Υπερδνειστερία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΥπερδνειστερία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
2000
Αλουμίνιο, 0.62g, ø 16mm
KM# 1
Τιμή: 0.3
Υπερδνειστερία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
2000
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 18mm
KM# 2
Τιμή: 0.2
Υπερδνειστερία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
2005
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 18mm
KM# 50
Τιμή: 0.2

Υπερδνειστερία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
2000
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
KM# 3
Τιμή: 0.21
Υπερδνειστερία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
2005
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
KM# 51
Τιμή: 0.21
Υπερδνειστερία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπέκ (Καπίκια)
2002
Χαλκοαλουμίνιο, 2.15g, ø 16.88mm
KM# 5
Τιμή: 0.67

Υπερδνειστερία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπέκ (Καπίκια)
2005
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2.1g, ø 16.9mm
KM# 52a
Τιμή: 0.23
Υπερδνειστερία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπέκ (Καπίκια)
2005
Χαλκοαλουμίνιο, 2.2g, ø 16.9mm
KM# 52
Τιμή: 0.32
Υπερδνειστερία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια)
2000
Χαλκοαλουμίνιο, 2.6g, ø 18.86mm
KM# 4
Τιμή: 0.37

Υπερδνειστερία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια)
2005
Χαλκοαλουμίνιο, 2.8g, ø 19mm
KM# 53
Τιμή: 0.33
Υπερδνειστερία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια)
2005
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2.8g, ø 19mm
KM# 53a
Τιμή: 0.24
Υπερδνειστερία 1 Ρούβλι - obverseΥπερδνειστερία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
2014
Σύνθετο Υλικό, 0.85g, ø 26mm
UC# 1
Τιμή: 0.7

Υπερδνειστερία 3 Ρούβλια - obverseΥπερδνειστερία 3 Ρούβλια - reverse
3 Ρούβλια
2014
Σύνθετο Υλικό, 1g, ø 31mm
UC# 2
Τιμή: 0.94
Υπερδνειστερία 5 Ρούβλια - obverseΥπερδνειστερία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
2014
Σύνθετο Υλικό, 1g, ø 28.6mm
UC# 3
Τιμή: 0.98
Υπερδνειστερία 10 Ρούβλια - obverseΥπερδνειστερία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
2014
Σύνθετο Υλικό, 0.9g, ø 28mm
UC# 4
Τιμή: 1.09

uCoin