+

Υπερδνειστερία > Κατάλογος Νομισμάτων

Υπερδνειστερία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΥπερδνειστερία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι) 2000
Αλουμίνιο
, 0.62g, ø 16mm
Υπερδνειστερία - KM# 1
Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία
Τιμή: € 0.3
Υπερδνειστερία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια) 2005
Αλουμίνιο
, 0.7g, ø 18mm
Υπερδνειστερία - KM# 50
Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία
Τιμή: € 0.2
Υπερδνειστερία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια) 2000
Αλουμίνιο
, 0.7g, ø 18mm
Υπερδνειστερία - KM# 2
Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία
Τιμή: € 0.2
Υπερδνειστερία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια) 2005
Αλουμίνιο
, 1g, ø 20mm
Υπερδνειστερία - KM# 51
Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία
Τιμή: € 0.21
Υπερδνειστερία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια) 2000
Αλουμίνιο
, 1g, ø 20mm
Υπερδνειστερία - KM# 3
Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία
Τιμή: € 0.22
Υπερδνειστερία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπέκ (Καπίκια) 2005
Χαλκοαλουμίνιο
, 2.2g, ø 16.9mm
Υπερδνειστερία - KM# 52
Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία
Τιμή: € 0.32
Υπερδνειστερία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπέκ (Καπίκια) 2005
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας
, 2.1g, ø 16.9mm
Υπερδνειστερία - KM# 52a
Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία
Τιμή: € 0.22
Υπερδνειστερία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπέκ (Καπίκια) 2002
Χαλκοαλουμίνιο
, 2.15g, ø 16.88mm
Υπερδνειστερία - KM# 5
Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία
Τιμή: € 0.67
Υπερδνειστερία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια) 2005
Χαλκοαλουμίνιο
, 2.8g, ø 19mm
Υπερδνειστερία - KM# 53
Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία
Τιμή: € 0.33
Υπερδνειστερία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια) 2005
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας
, 2.8g, ø 19mm
Υπερδνειστερία - KM# 53a
Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία
Τιμή: € 0.24
Υπερδνειστερία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΥπερδνειστερία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια) 2000
Χαλκοαλουμίνιο
, 2.6g, ø 18.86mm
Υπερδνειστερία - KM# 4
Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία
Τιμή: € 0.38
Υπερδνειστερία 1 Ρούβλι - obverseΥπερδνειστερία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι 2014
Σύνθετο Υλικό
, 0.85g, ø 26mm
Υπερδνειστερία - UC# 1
Υπερδνειστεριακή Μολδαβική Δημοκρατία
Τιμή: € 1.03
uCoin