Αγκόλα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Αγκόλα - Κατάλογος Νομισμάτων

Αγκόλα>Δημοκρατία της Αγκόλα|1999 - 2016
 Χρονική Περίοδος

Αγκόλα 10 Σεντίμος - obverseΑγκόλα 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1999
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.5g, ø 15.04mm
KM# 95
Τιμή: 0.82
Αγκόλα 50 Σεντίμος - obverseΑγκόλα 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1999
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3g, ø 18mm
KM# 96
Τιμή: 1.18
Αγκόλα 50 Σεντίμος - obverseΑγκόλα 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
2012
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 3.8g, ø 20.6mm
KM# 107
Τιμή: 0.88

Αγκόλα 1 Κβάνζα - obverseΑγκόλα 1 Κβάνζα - reverse
1 Κβάνζα
1999
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.5g, ø 21mm
KM# 97
Τιμή: 1.09
Αγκόλα 1 Κβάνζα - obverseΑγκόλα 1 Κβάνζα - reverse
1 Κβάνζα
2012
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 5g, ø 22.1mm
KM# 108
Τιμή: 1.35
Αγκόλα 2 Κβάνζας - obverseΑγκόλα 2 Κβάνζας - reverse
2 Κβάνζας
1999
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 22mm
KM# 98
Τιμή: 1.65

Αγκόλα 5 Κβάνζας - obverseΑγκόλα 5 Κβάνζας - reverse
5 Κβάνζας
1999
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7g, ø 26mm
KM# 99
Τιμή: 1.97
Αγκόλα 5 Κβάνζας - obverseΑγκόλα 5 Κβάνζας - reverse
5 Κβάνζας
2012
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος και Νικέλιο στον δακτύλιο, 7g, ø 25mm
KM# 109
Τιμή: 1.8
Αγκόλα 10 Κβάνζας - obverseΑγκόλα 10 Κβάνζας - reverse
10 Κβάνζας
2012
Δύο Μετάλλων: Νικέλιο-Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός-Νικέλιο στον δακτύλιο, 8g, ø 27mm
KM# 110
Τιμή: 1.77

Αγκόλα 20 Κβάνζας - obverseΑγκόλα 20 Κβάνζας - reverse
20 Κβάνζας
2014
Bi-Metallic: Stainless Steel center, Copper plated Steel ring, 11.64g, ø 28mm
KM# 111
Τιμή: 3.77

Αγκόλα>Δημοκρατία της Αγκόλα|1977 - 1998
 Χρονική Περίοδος

Αγκόλα 50 Λβέι - obverseΑγκόλα 50 Λβέι - reverse
50 Λβέι
1977 - 1979
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 16mm
KM# 90
Τιμή: 0.69
Αγκόλα 1 Κβάνζα - obverseΑγκόλα 1 Κβάνζα - reverse
1 Κβάνζα
1977 - 1979
Χαλκονικέλιο, 3.91g, ø 20.9mm
KM# 83
Τιμή: 0.8
Αγκόλα 2 Κβάνζας - obverseΑγκόλα 2 Κβάνζας - reverse
2 Κβάνζας
1977
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23.2mm
KM# 84
Τιμή: 1.24

Αγκόλα 5 Κβάνζας - obverseΑγκόλα 5 Κβάνζας - reverse
5 Κβάνζας
1977
Χαλκονικέλιο, 6.9g, ø 25.5mm
KM# 85
Τιμή: 0.72
Αγκόλα 10 Κβάνζας - obverseΑγκόλα 10 Κβάνζας - reverse
10 Κβάνζας
1977 - 1978
Χαλκονικέλιο, 7.7g, ø 27.5mm
KM# 86
Τιμή: 0.8
Αγκόλα 20 Κβάνζας - obverseΑγκόλα 20 Κβάνζας - reverse
20 Κβάνζας
1978
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29.1mm
KM# 87
Τιμή: 1.05

Αγκόλα 50 Κβάνζας - obverseΑγκόλα 50 Κβάνζας - reverse
50 Κβάνζας
1978
Χαλκός, 5.5g, ø 24mm
KM# 91
Τιμή: 2.67
Αγκόλα 100 Κβάνζας - obverseΑγκόλα 100 Κβάνζας - reverse
100 Κβάνζας
1991
Χαλκός, 8g, ø 26mm
KM# 92
Τιμή: 19.68

Αγκόλα>Πορτογαλική Αποικία|1921 - 1974
 Χρονική Περίοδος

Αγκόλα 1 Σεντάβο - obverseΑγκόλα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1921
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 19mm
KM# 60
Τιμή: 13.74
Αγκόλα 2 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1921
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 23mm
KM# 61
Τιμή: 116.4
Αγκόλα 5 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1921 - 1924
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 25mm
KM# 62
Τιμή: 7.8

Αγκόλα 5 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1927
Νικέλιο - Μπρούντζος, 1.4g, ø 15.6mm
KM# 66
Τιμή: 7.97
Αγκόλα 10 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1921 - 1923
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 63
Τιμή: 11.48
Αγκόλα 10 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1927 - 1928
Χαλκονικέλιο, 2.4g, ø 19.5mm
KM# 67
Τιμή: 4.09

Αγκόλα 10 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1948 - 1949
Επανάσταση του 1648
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 17.8mm
KM# 70
Τιμή: 1.29
Αγκόλα 10 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1974
Αλουμίνιο, 1.8g, ø 15.3mm
KM# 82
Τιμή: 7.37
Αγκόλα 20 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1921 - 1922
Χαλκονικέλιο, 5.8g, ø 23.2mm
KM# 64
Τιμή: 7.81

Αγκόλα 20 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1927 - 1928
Χαλκονικέλιο, 4.2g, ø 25mm
KM# 68
Τιμή: 3.29
Αγκόλα 20 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1948 - 1949
Επανάσταση
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.84g, ø 20.5mm
KM# 71
Τιμή: 2.19
Αγκόλα 20 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1962
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.6g, ø 18.2mm
KM# 78
Τιμή: 1.72

Αγκόλα 50 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1922 - 1923
Νικέλιο, 10.5g, ø 31mm
KM# 65
Τιμή: 8.88
Αγκόλα 50 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1927 - 1928
Νικέλιο - Μπρούντζος, 9.81g, ø 30.42mm
KM# 69
Τιμή: 5.7
Αγκόλα 50 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1948 - 1950
Επανάσταση
Νικέλιο - Μπρούντζος, 4.4g, ø 22.64mm
KM# 72
Τιμή: 2.73

Αγκόλα 50 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1953 - 1961
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 20mm
KM# 75
Τιμή: 1
Αγκόλα 50 Σεντάβος - obverseΑγκόλα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1974
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 20mm
KM# 75a
Κοπή
Αγκόλα 1 Εσκούδο - obverseΑγκόλα 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1953 - 1974
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 26mm
KM# 76
Τιμή: 1.1

Αγκόλα 2.5 Εσκούδος - obverseΑγκόλα 2.5 Εσκούδος - reverse
2.5 Εσκούδος
1953 - 1974
Χαλκονικέλιο, 3.4g, ø 20mm
KM# 77
Τιμή: 1
Αγκόλα 5 Εσκούδος - obverseΑγκόλα 5 Εσκούδος - reverse
5 Εσκούδος
1972 - 1974
Χαλκονικέλιο, 7.1g, ø 24.5mm
KM# 81
Τιμή: 2.33
Αγκόλα 10 Εσκούδος - obverseΑγκόλα 10 Εσκούδος - reverse
10 Εσκούδος
1952 - 1955
Ασήμι 0.720, 5g, ø 24mm
KM# 73
Τιμή: 3.15

Αγκόλα 10 Εσκούδος - obverseΑγκόλα 10 Εσκούδος - reverse
10 Εσκούδος
1969 - 1970
Χαλκονικέλιο, 9g, ø 28.2mm
KM# 79
Τιμή: 1.57
Αγκόλα 20 Εσκούδος - obverseΑγκόλα 20 Εσκούδος - reverse
20 Εσκούδος
1952 - 1955
Ασήμι 0.720, 10g, ø 30mm
KM# 74
Τιμή: 7.12
Αγκόλα 20 Εσκούδος - obverseΑγκόλα 20 Εσκούδος - reverse
20 Εσκούδος
1971 - 1972
Νικέλιο, 12.06g, ø 30mm
KM# 80
Τιμή: 2.5

uCoin