Νήσος του Μαν
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Νήσος του Μαν - Κατάλογος Νομισμάτων

Νήσος του Μαν>ECU (ΕΛΜ ή Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα) |1979 - 1998
 Χρονική Περίοδος

Νήσος του Μαν 15 Εκιού - obverseΝήσος του Μαν 15 Εκιού - reverse
15 Εκιού
1994
Manx Cat
Ασήμι 0.925, 10g
KM# 711
Τιμή: 22.12

Νήσος του Μαν>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1970 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Νήσος του Μαν ½ Νέα Πέννα - obverseΝήσος του Μαν ½ Νέα Πέννα - reverse
½ Νέα Πέννα
1971 - 1975
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.78g, ø 17.14mm
KM# 19
Τιμή: 0.67
Νήσος του Μαν ½ Πέννες - obverseΝήσος του Μαν ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1976 - 1979
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.78g, ø 17.14mm
KM# 32
Τιμή: 0.43
Νήσος του Μαν ½ Πέννες - obverseΝήσος του Μαν ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1980 - 1983
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.78g, ø 17.14mm
KM# 58
Τιμή: 0.72

Νήσος του Μαν ½ Πέννες - obverseΝήσος του Μαν ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1984
College of Arms
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.78g, ø 17.14mm
KM# 111
Τιμή: 1.13
Νήσος του Μαν ½ Πέννες - obverseΝήσος του Μαν ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1985
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.78g, ø 17.14mm
KM# 142
Τιμή: 0.92
Νήσος του Μαν 1 Νέα Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Νέα Πέννα - reverse
1 Νέα Πέννα
1971 - 1975
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.3mm
KM# 20
Τιμή: 0.91

Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1976 - 1979
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.3mm
KM# 33
Τιμή: 0.6
Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1980 - 1983
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.3mm
KM# 59
Τιμή: 0.79
Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1984
College of Arms
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.3mm
KM# 112
Τιμή: 1.07

Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1985 - 1987
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.32mm
KM# 143
Τιμή: 0.81
Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1988 - 1995
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.32mm
KM# 207
Τιμή: 0.45
Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1996 - 1998
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 588
Τιμή: 0.64

Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1998
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 823
Τιμή: 0.51
Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1999
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 823.2
Τιμή: 0.65
Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
2000 - 2003
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 1036
Τιμή: 0.43

Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
2004 - 2016
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.56g, ø 20.3mm
KM# 1253
Τιμή: 0.36
Νήσος του Μαν 2 Νέες Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 2 Νέες Πέννες - reverse
2 Νέες Πέννες
1971 - 1975
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.12g, ø 25.91mm
KM# 21
Τιμή: 1.23
Νήσος του Μαν 2 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1976 - 1979
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.12g, ø 25.91mm
KM# 34
Τιμή: 0.56

Νήσος του Μαν 2 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1980 - 1983
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.12g, ø 25.91mm
KM# 60
Τιμή: 1.08
Νήσος του Μαν 2 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1984
College of Arms
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.12g, ø 25.91mm
KM# 113
Τιμή: 1.32
Νήσος του Μαν 2 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1985 - 1987
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.12g, ø 25.91mm
KM# 144
Τιμή: 1.19

Νήσος του Μαν 2 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1988 - 1995
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.12g, ø 25.91mm
KM# 208
Τιμή: 0.36
Νήσος του Μαν 2 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1996 - 1997
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 589
Τιμή: 0.85
Νήσος του Μαν 2 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1998 - 1999
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 901
Τιμή: 0.7

Νήσος του Μαν 2 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
2000 - 2003
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 1037
Τιμή: 0.64
Νήσος του Μαν 2 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
2004 - 2016
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 1254
Τιμή: 0.33
Νήσος του Μαν 5 Νέες Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 5 Νέες Πέννες - reverse
5 Νέες Πέννες
1971 - 1975
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 22
Τιμή: 0.7

Νήσος του Μαν 5 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1976 - 1979
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 35
Τιμή: 0.73
Νήσος του Μαν 5 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1980 - 1983
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 61
Τιμή: 0.76
Νήσος του Μαν 5 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1984
College of Arms
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 114
Τιμή: 1.28

Νήσος του Μαν 5 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1985 - 1987
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 145
Τιμή: 0.89
Νήσος του Μαν 5 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1988 - 1990
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 209.1
Τιμή: 0.64
Νήσος του Μαν 5 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1990 - 1993
Χαλκονικέλιο, 3.2g, ø 18mm
KM# 209.2
Τιμή: 0.43

Νήσος του Μαν 5 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1994 - 1995
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
KM# 392
Τιμή: 0.88
Νήσος του Μαν 5 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1996 - 1997
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
KM# 590
Τιμή: 0.66
Νήσος του Μαν 5 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1998 - 1999
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
KM# 902
Τιμή: 0.59

Νήσος του Μαν 5 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
2000 - 2003
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
KM# 1038
Τιμή: 0.82
Νήσος του Μαν 5 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
2004 - 2016
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
KM# 1255
Τιμή: 0.42
Νήσος του Μαν 5 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.25g, ø 18mm
UC# 1
Τιμή: 2.25

Νήσος του Μαν 10 Νέες Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 10 Νέες Πέννες - reverse
10 Νέες Πέννες
1971 - 1975
Χαλκονικέλιο, 11.5g, ø 28.5mm
KM# 23
Τιμή: 1.03
Νήσος του Μαν 10 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1976 - 1979
Χαλκονικέλιο, 11.5g, ø 28.5mm
KM# 36
Τιμή: 0.69
Νήσος του Μαν 10 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1980 - 1983
Χαλκονικέλιο, 11.5g, ø 28.5mm
KM# 62
Τιμή: 1.03

Νήσος του Μαν 10 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1984
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 115
Τιμή: 0.84
Νήσος του Μαν 10 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1985 - 1987
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 146
Τιμή: 0.93
Νήσος του Μαν 10 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1988 - 1992
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 210
Τιμή: 0.89

Νήσος του Μαν 10 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1992 - 1995
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 337
Τιμή: 0.86
Νήσος του Μαν 10 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1996 - 1997
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 591
Τιμή: 2.84
Νήσος του Μαν 10 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1998 - 1999
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 903
Τιμή: 1.58

Νήσος του Μαν 10 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
2000 - 2003
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 1039
Τιμή: 1
Νήσος του Μαν 10 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
2004 - 2016
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 1256
Τιμή: 0.12
Νήσος του Μαν 10 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 24mm
UC# 2
Τιμή: 2.47

Νήσος του Μαν 20 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
1982 - 1983
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 90
Τιμή: 1.15
Νήσος του Μαν 20 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
1984
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 116
Τιμή: 1.37
Νήσος του Μαν 20 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
1985 - 1987
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 147
Τιμή: 1.3

Νήσος του Μαν 20 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
1988 - 1992
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 211
Τιμή: 0.73
Νήσος του Μαν 20 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
1993 - 1995
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 391
Τιμή: 0.23
Νήσος του Μαν 20 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
1996 - 1997
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 592
Τιμή: 0.69

Νήσος του Μαν 20 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
1998
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 904.1
Τιμή: 2.03
Νήσος του Μαν 20 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
1999
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 904.2
Τιμή: 7.05
Νήσος του Μαν 20 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
2000 - 2003
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 1040
Τιμή: 1.1

Νήσος του Μαν 20 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
2004 - 2016
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 1257
Τιμή: 0.97
Νήσος του Μαν 20 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
2017
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
UC# 3
Τιμή: 3.03
Νήσος του Μαν 50 Νέες Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 50 Νέες Πέννες - reverse
50 Νέες Πέννες
1971 - 1975
Χαλκονικέλιο, 13.5g, ø 30mm
KM# 24
Τιμή: 3.25

Νήσος του Μαν 50 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
1976 - 1979
Χαλκονικέλιο, 13.5g, ø 30mm
KM# 39
Τιμή: 1.28
Νήσος του Μαν 50 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
1980
Χαλκονικέλιο, 13.5g, ø 30mm
KM# 70.1
Τιμή: 3.16
Νήσος του Μαν 50 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
1981 - 1984
Χαλκονικέλιο, 13.5g, ø 30mm
KM# 70.2
Τιμή: 3.09

Νήσος του Μαν 50 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
1985 - 1987
Χαλκονικέλιο, 13.5g, ø 30mm
KM# 148
Τιμή: 0.63
Νήσος του Μαν 50 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
1988 - 1997
Χαλκονικέλιο, 13.5g, ø 30mm
KM# 212
Τιμή: 1.67
Νήσος του Μαν 50 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
2000 - 2003
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27.3mm
KM# 1041
Τιμή: 6.45

Νήσος του Μαν 50 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
2004 - 2016
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27.3mm
KM# 1258
Τιμή: 0.73
Νήσος του Μαν 50 Πέννες - obverseΝήσος του Μαν 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
2017
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27.3mm
UC# 4
Τιμή: 3.57
Νήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1978 - 1982
Γερμανικό Ασήμι (Virenium), 4g, ø 22mm
KM# 44
Τιμή: 3.2

Νήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1983
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 109
Τιμή: 1.96
Νήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1984
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 128
Τιμή: 6.78
Νήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1985
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 151
Τιμή: 9.18

Νήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1986
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 175
Κοπή
Νήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1987
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 182
Τιμή: 3.32
Νήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1988 - 1995
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 213
Τιμή: 1.23

Νήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1996 - 1997
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 594
Τιμή: 2.66
Νήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1998 - 1999
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 906
Τιμή: 3.04
Νήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2000 - 2003
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1042
Τιμή: 2.13

Νήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2004 - 2016
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1259
Τιμή: 1.57
Νήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2017 - 2018
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
UC# 5
Τιμή: 3.47
Νήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1986 - 1987
Γερμανικό Ασήμι (Virenium)
KM# 167
Τιμή: 6.15

Νήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1988 - 1993
Γερμανικό Ασήμι (Virenium)
KM# 214
Τιμή: 1.46
Νήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1996 - 1997
Γερμανικό Ασήμι (Virenium), 8.1g, ø 28.5mm
KM# 595
Τιμή: 5.31
Νήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1997
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 12g, ø 28.4mm
KM# 844
Τιμή: 62.03

Νήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1998 - 1999
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 12g, ø 28.4mm
KM# 858
Τιμή: 4.34
Νήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2000 - 2003
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος και Νικέλιο στον δακτύλιο, 12g, ø 28.4mm
KM# 1043
Τιμή: 3.32
Νήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2004 - 2016
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος και Νικέλιο στον δακτύλιο, 12g, ø 28.4mm
KM# 1260
Τιμή: 2.19

Νήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2017
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος και Νικέλιο στον δακτύλιο, 12g, ø 28.4mm
UC# 6
Τιμή: 5.95
Νήσος του Μαν 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
1981 - 1984
Γερμανικό Ασήμι (Virenium), 20.1g, ø 36.5mm
KM# 88
Τιμή: 9.88
Νήσος του Μαν 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
1985 - 1987
Γερμανικό Ασήμι (Virenium), 20.1g, ø 36.5mm
KM# 150
Τιμή: 9.64

Νήσος του Μαν 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
1988 - 1993
Γερμανικό Ασήμι (Virenium), 20.1g, ø 36.5mm
KM# 215
Τιμή: 2.6
Νήσος του Μαν 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
1998 - 1999
Γερμανικό Ασήμι (Virenium), 20.1g, ø 36.5mm
KM# 991
Κοπή
Νήσος του Μαν 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2000 - 2003
Γερμανικό Ασήμι (Virenium), 20.1g, ø 36.5mm
KM# 1044
Τιμή: 11.99

Νήσος του Μαν 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2004 - 2016
Γερμανικό Ασήμι (Virenium), 20.1g, ø 36.5mm
KM# 1261
Τιμή: 8.93
Νήσος του Μαν 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΝήσος του Μαν 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
2017
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 11.7g, ø 32mm
UC# 7
Τιμή: 11.28

uCoin