+

Νήσος του Μαν > Κατάλογος Νομισμάτων

Νήσος του Μαν ½ Πέννες - obverseΝήσος του Μαν ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες 1985, Ελισάβετ Β'
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 1.78g, ø 17.14mm
Νήσος του Μαν - KM# 142
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.23
Νήσος του Μαν ½ Πέννες - obverseΝήσος του Μαν ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες 1984, Ελισάβετ Β'
500th Anniversary - College of Arms
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 1.78g, ø 17.14mm
Νήσος του Μαν - KM# 111
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.78
Νήσος του Μαν ½ Πέννες - obverseΝήσος του Μαν ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες 1980-1983, Ελισάβετ Β'
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 1.78g, ø 17.14mm
Νήσος του Μαν - KM# 58
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.42 - 2.2
Νήσος του Μαν ½ Πέννες - obverseΝήσος του Μαν ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες 1976-1979, Ελισάβετ Β'
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 1.78g, ø 17.14mm
Νήσος του Μαν - KM# 32
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.43 - 0.58
Νήσος του Μαν ½ Νέα Πέννα - obverseΝήσος του Μαν ½ Νέα Πέννα - reverse
½ Νέα Πέννα 1971-1975, Ελισάβετ Β'
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 1.78g, ø 17.14mm
Νήσος του Μαν - KM# 19
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.65 - 0.67
Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα 2004-2016, Ελισάβετ Β'
Επιχαλκωμένος Χάλυβας
, 3.56g, ø 20.3mm
Νήσος του Μαν - KM# 1253
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.36 - 1.31
Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα 2000-2003, Ελισάβετ Β'
Επιχαλκωμένος Χάλυβας
, 3.56g, ø 20.32mm
Νήσος του Μαν - KM# 1036
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.43 - 0.97
Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα 1999, Ελισάβετ Β'
Επιχαλκωμένος Χάλυβας
, 3.56g, ø 20.32mm
Νήσος του Μαν - KM# 823.2
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.64
Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα 1998, Ελισάβετ Β'
Επιχαλκωμένος Χάλυβας
, 3.56g, ø 20.32mm
Νήσος του Μαν - KM# 823
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.53
Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα 1996-1998, Ελισάβετ Β'
Επιχαλκωμένος Χάλυβας
, 3.56g, ø 20.32mm
Νήσος του Μαν - KM# 588
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.64 - 1.89
Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα 1988-1995, Ελισάβετ Β'
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 3.56g, ø 20.32mm
Νήσος του Μαν - KM# 207
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.46 - 1.01
Νήσος του Μαν 1 Πέννα - obverseΝήσος του Μαν 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα 1985-1987, Ελισάβετ Β'
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 3.56g, ø 20.32mm
Νήσος του Μαν - KM# 143
Βασίλισσα Ελισάβετ Β'
Τιμή: € 0.82 - 1.48
uCoin