ΟΕ Δυτικής Αφρικής
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

ΟΕ Δυτικής Αφρικής - Κατάλογος Νομισμάτων

ΟΕ Δυτικής Αφρικής>Φράγκο Δυτικής Αφρικής|1958 - 2019
 Χρονική Περίοδος

ΟΕ Δυτικής Αφρικής 1 Φράγκο - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1961 - 1975
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 23mm
KM# 3.1
Τιμή: 0.44
ΟΕ Δυτικής Αφρικής 1 Φράγκο - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1962 - 1963
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 23mm
KM# 3.2
Τιμή: 2.78
ΟΕ Δυτικής Αφρικής 1 Φράγκο - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1976 - 2002
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 1.6g, ø 15mm
KM# 8
Τιμή: 0.47

ΟΕ Δυτικής Αφρικής 1 Φράγκο - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
2011
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 1.55g, ø 15mm
UC# 4
Κοπή
ΟΕ Δυτικής Αφρικής 5 Φράγκα - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1960
Χαλκός-Αλουμίνιο, 2.94g, ø 20.2mm
KM# 2
Τιμή: 0.86
ΟΕ Δυτικής Αφρικής 5 Φράγκα - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1965 - 2018
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 3g, ø 20mm
KM# 2a
Τιμή: 0.29

ΟΕ Δυτικής Αφρικής 10 Φράγκα - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1959
Χαλκός-Αλουμίνιο, 4g, ø 23.5mm
KM# 1
Τιμή: 0.5
ΟΕ Δυτικής Αφρικής 10 Φράγκα - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1964 - 1981
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 4g, ø 23.5mm
KM# 1a
Τιμή: 0.38
ΟΕ Δυτικής Αφρικής 10 Φράγκα - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1981 - 2019
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 4g, ø 23.5mm
KM# 10
Τιμή: 0.26

ΟΕ Δυτικής Αφρικής 25 Φράγκα - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 25 Φράγκα - reverse
25 Φράγκα
1970 - 1979
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 8g, ø 27mm
KM# 5
Τιμή: 0.52
ΟΕ Δυτικής Αφρικής 25 Φράγκα - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 25 Φράγκα - reverse
25 Φράγκα
1980 - 2019
Χαλκοαλουμίνιο, 8g, ø 27mm
KM# 9
Τιμή: 0.3
ΟΕ Δυτικής Αφρικής 50 Φράγκα - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1972 - 2011
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 22mm
KM# 6
Τιμή: 0.33

ΟΕ Δυτικής Αφρικής 50 Φράγκα - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
2012 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.82g, ø 22mm
UC# 1
Τιμή: 0.43
ΟΕ Δυτικής Αφρικής 100 Φράγκα - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1967 - 2009
Νικέλιο, 7g, ø 26mm
KM# 4
Τιμή: 0.45
ΟΕ Δυτικής Αφρικής 100 Φράγκα - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
2012 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.7g, ø 26mm
UC# 2
Τιμή: 0.31

ΟΕ Δυτικής Αφρικής 200 Φράγκα - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 200 Φράγκα - reverse
200 Φράγκα
2003 - 2018
Διμεταλλικό: Κέντρο χαλκού-αργιλίου-Νικελίου, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 6.8g, ø 24.5mm
KM# 14
Τιμή: 0.5
ΟΕ Δυτικής Αφρικής 250 Φράγκα - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 250 Φράγκα - reverse
250 Φράγκα
1992 - 1996
Διμεταλλικό: Κέντρο χαλκού-αργιλίου-Νικελίου, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 7g, ø 26.3mm
KM# 13
Τιμή: 1.27
ΟΕ Δυτικής Αφρικής 500 Φράγκα - obverseΟΕ Δυτικής Αφρικής 500 Φράγκα - reverse
500 Φράγκα
2003 - 2010
Διμεταλλικό: Κέντρο χαλκός-νικέλιο, δακτύλιος χαλκός-αλουμίνιο-νικέλιο, 10.6g, ø 28mm
KM# 15
Τιμή: 1.83

uCoin