Μοζαμβίκη
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Μοζαμβίκη - Κατάλογος Νομισμάτων

Μοζαμβίκη>Δημοκρατία της Μοζαμβίκης|2006 - 2015
 Χρονική Περίοδος

Μοζαμβίκη 1 Σεντάβο - obverseΜοζαμβίκη 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
2006
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2g, ø 15mm
KM# 132
Τιμή: 0.45
Μοζαμβίκη 5 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
2006
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 19mm
KM# 133
Τιμή: 0.45
Μοζαμβίκη 10 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
2006
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3.06g, ø 17mm
KM# 134
Τιμή: 0.51

Μοζαμβίκη 20 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
2006
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4.1g, ø 20mm
KM# 135
Τιμή: 0.59
Μοζαμβίκη 50 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
2006 - 2012
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.74g, ø 23mm
KM# 136
Τιμή: 0.69
Μοζαμβίκη 1 Μετικαλ - obverseΜοζαμβίκη 1 Μετικαλ - reverse
1 Μετικαλ
2006 - 2012
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.3g, ø 21mm
KM# 137
Τιμή: 0.56

Μοζαμβίκη 2 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 2 Μετικάις - reverse
2 Μετικάις
2006 - 2012
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6g, ø 24mm
KM# 138
Τιμή: 0.69
Μοζαμβίκη 5 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 5 Μετικάις - reverse
5 Μετικάις
2006 - 2012
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 27mm
KM# 139
Τιμή: 0.72
Μοζαμβίκη 10 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 10 Μετικάις - reverse
10 Μετικάις
2006 - 2012
Δύο Μετάλλων: Επινικελωμένος Χάλυβας στο κέντρο, Χάλυβας με επικάλυψη Ορείχαλκου στον δακτύλιο, 7.5g, ø 25mm
KM# 140
Τιμή: 1

Μοζαμβίκη>Δημοκρατία της Μοζαμβίκης|1980 - 2005
 Χρονική Περίοδος

Μοζαμβίκη 50 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1980 - 1982
Αλουμίνιο, 1.4g, ø 20mm
KM# 98
Τιμή: 0.51
Μοζαμβίκη 1 Μετικαλ - obverseΜοζαμβίκη 1 Μετικαλ - reverse
1 Μετικαλ
1980 - 1982
Ορείχαλκος, 8g, ø 26mm
KM# 99
Τιμή: 0.99
Μοζαμβίκη 1 Μετικαλ - obverseΜοζαμβίκη 1 Μετικαλ - reverse
1 Μετικαλ
1986
Αλουμίνιο, 2.6g, ø 26mm
KM# 99a
Τιμή: 1.5

Μοζαμβίκη 1 Μετικαλ - obverseΜοζαμβίκη 1 Μετικαλ - reverse
1 Μετικαλ
1994
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.3g, ø 17mm
KM# 115
Τιμή: 1.05
Μοζαμβίκη 2,5 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 2,5 Μετικάις - reverse
2,5 Μετικάις
1980 - 1986
Αλουμίνιο, 1.9g, ø 22.6mm
KM# 100
Τιμή: 0.7
Μοζαμβίκη 5 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 5 Μετικάις - reverse
5 Μετικάις
1980 - 1986
Αλουμίνιο, 2.6g, ø 24.5mm
KM# 101
Τιμή: 0.49

Μοζαμβίκη 5 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 5 Μετικάις - reverse
5 Μετικάις
1994
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3.5g, ø 20mm
KM# 116
Τιμή: 0.88
Μοζαμβίκη 10 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 10 Μετικάις - reverse
10 Μετικάις
1980
Χαλκονικέλιο, 9.1g, ø 28mm
KM# 102
Τιμή: 0.62
Μοζαμβίκη 10 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 10 Μετικάις - reverse
10 Μετικάις
1986
Αλουμίνιο, 2.9g, ø 28mm
KM# 102a
Τιμή: 1.17

Μοζαμβίκη 10 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 10 Μετικάις - reverse
10 Μετικάις
1994
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.2g, ø 23mm
KM# 117
Τιμή: 0.71
Μοζαμβίκη 20 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 20 Μετικάις - reverse
20 Μετικάις
1980
Χαλκονικέλιο, 12g, ø 30mm
KM# 103
Τιμή: 1.36
Μοζαμβίκη 20 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 20 Μετικάις - reverse
20 Μετικάις
1986
Αλουμίνιο, 1.9g, ø 30mm
KM# 103a
Τιμή: 2.26

Μοζαμβίκη 20 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 20 Μετικάις - reverse
20 Μετικάις
1994
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 7.1g, ø 26mm
KM# 118
Τιμή: 1.16
Μοζαμβίκη 50 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 50 Μετικάις - reverse
50 Μετικάις
1986
Αλουμίνιο, 4.3g, ø 33.5mm
KM# 112
Τιμή: 4.48
Μοζαμβίκη 50 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 50 Μετικάις - reverse
50 Μετικάις
1994
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.06g, ø 24mm
KM# 119
Τιμή: 1.76

Μοζαμβίκη 100 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 100 Μετικάις - reverse
100 Μετικάις
1994
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7.17g, ø 27mm
KM# 120
Τιμή: 2
Μοζαμβίκη 500 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 500 Μετικάις - reverse
500 Μετικάις
1994
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 10g, ø 30mm
KM# 121
Τιμή: 1.98
Μοζαμβίκη 1.000 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 1.000 Μετικάις - reverse
1.000 Μετικάις
1994
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 11.6g, ø 32mm
KM# 122
Τιμή: 2.38

Μοζαμβίκη 5.000 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 5.000 Μετικάις - reverse
5.000 Μετικάις
1998
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 14g, ø 28.5mm
KM# 124
Τιμή: 2.88
Μοζαμβίκη 10.000 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 10.000 Μετικάις - reverse
10.000 Μετικάις
2003
Δύο Μετάλλων: Ανοξείδωτος Χάλυβας στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 8.04g, ø 26.6mm
KM# 131
Τιμή: 2.77

Μοζαμβίκη>Δημοκρατία της Μοζαμβίκης|1975 - 1979
 Χρονική Περίοδος

Μοζαμβίκη 1 Σεντίμο - obverseΜοζαμβίκη 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
1975
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 16mm
KM# 90
Τιμή: 12.31
Μοζαμβίκη 2 Σεντίμος - obverseΜοζαμβίκη 2 Σεντίμος - reverse
2 Σεντίμος
1975
Ορείχαλκος, 1.8g, ø 17.2mm
KM# 91
Τιμή: 13.36
Μοζαμβίκη 5 Σεντίμος - obverseΜοζαμβίκη 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1975
Ορείχαλκος, 3.6g, ø 21mm
KM# 92
Τιμή: 11.38

Μοζαμβίκη 10 Σεντίμος - obverseΜοζαμβίκη 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1975
Ορείχαλκος, 7.3g, ø 26mm
KM# 93
Τιμή: 11.32
Μοζαμβίκη 20 Σεντίμος - obverseΜοζαμβίκη 20 Σεντίμος - reverse
20 Σεντίμος
1975
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19.3mm
KM# 94
Τιμή: 30.88
Μοζαμβίκη 50 Σεντίμος - obverseΜοζαμβίκη 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1975
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 23.6mm
KM# 95
Τιμή: 0.3

Μοζαμβίκη 1 Μετικαλ - obverseΜοζαμβίκη 1 Μετικαλ - reverse
1 Μετικαλ
1975
Χαλκονικέλιο, 11.4g, ø 28.6mm
KM# 96
Τιμή: 4.46
Μοζαμβίκη 2,5 Μετικάις - obverseΜοζαμβίκη 2,5 Μετικάις - reverse
2,5 Μετικάις
1975
Χαλκονικέλιο, 13.5g, ø 30mm
KM# 97
Τιμή: 4.94

Μοζαμβίκη>Πορτογαλική Αποικία|1935 - 1974
 Χρονική Περίοδος

Μοζαμβίκη 10 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 23.5mm
KM# 63
Τιμή: 6.05
Μοζαμβίκη 10 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1942
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.94g, ø 22.57mm
KM# 72
Τιμή: 3.88
Μοζαμβίκη 10 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1960 - 1961
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.7g, ø 16mm
KM# 83
Τιμή: 1.08

Μοζαμβίκη 20 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.9g, ø 25mm
KM# 64
Τιμή: 5.84
Μοζαμβίκη 20 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1941
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.1g, ø 25.1mm
KM# 71
Τιμή: 5.79
Μοζαμβίκη 20 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1949 - 1950
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.9g, ø 20.3mm
KM# 75
Τιμή: 2.58

Μοζαμβίκη 20 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1961
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.53g, ø 18.2mm
KM# 85
Τιμή: 0.92
Μοζαμβίκη 20 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1973 - 1974
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.8g, ø 16mm
KM# 88
Τιμή: 0.8
Μοζαμβίκη 50 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1936
Χαλκονικέλιο, 4.4g, ø 22.8mm
KM# 65
Τιμή: 11.28

Μοζαμβίκη 50 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1945
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 22.8mm
KM# 73
Τιμή: 4.9
Μοζαμβίκη 50 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1950 - 1951
Νικέλιο - Μπρούντζος, 4.5g, ø 22.7mm
KM# 76
Τιμή: 2.61
Μοζαμβίκη 50 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1953 - 1957
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.1g, ø 20mm
KM# 81
Τιμή: 1.16

Μοζαμβίκη 50 Σεντάβος - obverseΜοζαμβίκη 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1973 - 1974
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.53g, ø 22.49mm
KM# 89
Τιμή: 0.94
Μοζαμβίκη 1 Εσκούδο - obverseΜοζαμβίκη 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1936
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 26.8mm
KM# 66
Τιμή: 7.9
Μοζαμβίκη 1 Εσκούδο - obverseΜοζαμβίκη 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1945
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.4g, ø 26.8mm
KM# 74
Τιμή: 8.77

Μοζαμβίκη 1 Εσκούδο - obverseΜοζαμβίκη 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1950 - 1951
Νικέλιο - Μπρούντζος, 8.1g, ø 27mm
KM# 77
Τιμή: 2.22
Μοζαμβίκη 1 Εσκούδο - obverseΜοζαμβίκη 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1953 - 1974
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 26mm
KM# 82
Τιμή: 1.47
Μοζαμβίκη 2.5 Εσκούδος - obverseΜοζαμβίκη 2.5 Εσκούδος - reverse
2.5 Εσκούδος
1935
Ασήμι 0.650, 3.5g, ø 20.3mm
KM# 61
Τιμή: 9.83

Μοζαμβίκη 2.5 Εσκούδος - obverseΜοζαμβίκη 2.5 Εσκούδος - reverse
2.5 Εσκούδος
1938 - 1951
Ασήμι 0.650, 3.5g, ø 20.1mm
KM# 68
Τιμή: 4.31
Μοζαμβίκη 2.5 Εσκούδος - obverseΜοζαμβίκη 2.5 Εσκούδος - reverse
2.5 Εσκούδος
1952 - 1973
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20.2mm
KM# 78
Τιμή: 1.11
Μοζαμβίκη 5 Εσκούδος - obverseΜοζαμβίκη 5 Εσκούδος - reverse
5 Εσκούδος
1935 - 1949
Ασήμι 0.650, 7g, ø 26mm
KM# 62
Τιμή: 8.33

Μοζαμβίκη 5 Εσκούδος - obverseΜοζαμβίκη 5 Εσκούδος - reverse
5 Εσκούδος
1960
Ασήμι 0.650, 4g, ø 22mm
KM# 84
Τιμή: 4
Μοζαμβίκη 5 Εσκούδος - obverseΜοζαμβίκη 5 Εσκούδος - reverse
5 Εσκούδος
1971 - 1973
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 24.26mm
KM# 86
Τιμή: 1.36
Μοζαμβίκη 10 Εσκούδος - obverseΜοζαμβίκη 10 Εσκούδος - reverse
10 Εσκούδος
1936
Ασήμι 0.835, 12.5g, ø 30.6mm
KM# 67
Τιμή: 16.24

Μοζαμβίκη 10 Εσκούδος - obverseΜοζαμβίκη 10 Εσκούδος - reverse
10 Εσκούδος
1938
Ασήμι 0.835, 12.5g, ø 30.8mm
KM# 70
Τιμή: 26.42
Μοζαμβίκη 10 Εσκούδος - obverseΜοζαμβίκη 10 Εσκούδος - reverse
10 Εσκούδος
1952 - 1960
Ασήμι 0.720, 5g, ø 24mm
KM# 79
Τιμή: 3.57
Μοζαμβίκη 10 Εσκούδος - obverseΜοζαμβίκη 10 Εσκούδος - reverse
10 Εσκούδος
1966
Ασήμι 0.680, 5g, ø 24mm
KM# 79a
Τιμή: 3.71

Μοζαμβίκη 10 Εσκούδος - obverseΜοζαμβίκη 10 Εσκούδος - reverse
10 Εσκούδος
1968 - 1974
Χαλκονικέλιο, 9.01g, ø 28mm
KM# 79b
Τιμή: 1.59
Μοζαμβίκη 20 Εσκούδος - obverseΜοζαμβίκη 20 Εσκούδος - reverse
20 Εσκούδος
1952 - 1960
Ασήμι 0.720, 10g, ø 30mm
KM# 80
Τιμή: 4.98
Μοζαμβίκη 20 Εσκούδος - obverseΜοζαμβίκη 20 Εσκούδος - reverse
20 Εσκούδος
1966
Ασήμι 0.680, 10g, ø 30mm
KM# 80a
Τιμή: 4.64

Μοζαμβίκη 20 Εσκούδος - obverseΜοζαμβίκη 20 Εσκούδος - reverse
20 Εσκούδος
1971 - 1972
Νικέλιο, 12.06g, ø 30mm
KM# 87
Τιμή: 2.5

uCoin