Λομβαρδία - Βενετία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Λομβαρδία - Βενετία - Κατάλογος Νομισμάτων

Λομβαρδία - Βενετία>Βασίλειο της Λομβαρδίας - Βενετίας|1815 - 1866
 Χρονική Περίοδος

Λομβαρδία - Βενετία 1 Σεντέσιμο - obverseΛομβαρδία - Βενετία 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1822 - 1834
Χαλκός, 1.75g, ø 18mm
C# 1
Τιμή: 4.46
Λομβαρδία - Βενετία 1 Σεντέσιμο - obverseΛομβαρδία - Βενετία 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1839 - 1846
Χαλκός, 1.75g, ø 18mm
C# 12
Τιμή: 1.05
Λομβαρδία - Βενετία 1 Σεντέσιμο - obverseΛομβαρδία - Βενετία 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1849 - 1852
Χαλκός, 1.75g, ø 18mm
C# 25
Τιμή: 15.73

Λομβαρδία - Βενετία 1 Σεντέσιμο - obverseΛομβαρδία - Βενετία 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1852
Χαλκός, 1.09g, ø 15mm
C# 29
Τιμή: 4.43
Λομβαρδία - Βενετία 5/10 Σόλιδου - obverseΛομβαρδία - Βενετία 5/10 Σόλιδου - reverse
5/10 Σόλιδου
1862
Χαλκός, 1.65g, ø 17.1mm
C# 34
Τιμή: 8.34
Λομβαρδία - Βενετία 3 Σεντέσιμι - obverseΛομβαρδία - Βενετία 3 Σεντέσιμι - reverse
3 Σεντέσιμι
1822 - 1834
Χαλκός, 5.25g, ø 22mm
C# 2
Τιμή: 10.24

Λομβαρδία - Βενετία 3 Σεντέσιμι - obverseΛομβαρδία - Βενετία 3 Σεντέσιμι - reverse
3 Σεντέσιμι
1839 - 1846
Χαλκός, 5.25g, ø 22mm
C# 13
Τιμή: 0.3
No ImageNo Image
3 Σεντέσιμι
1849 - 1852
Χαλκός, 5.25g, ø 22mm
C# 26
Τιμή: 5
Λομβαρδία - Βενετία 3 Σεντέσιμι - obverseΛομβαρδία - Βενετία 3 Σεντέσιμι - reverse
3 Σεντέσιμι
1852
Χαλκός, 3.28g, ø 19mm
C# 30
Τιμή: 12.36

Λομβαρδία - Βενετία 5 Σεντέσιμι - obverseΛομβαρδία - Βενετία 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1822 - 1834
Χαλκός, 8.75g, ø 24mm
C# 3
Τιμή: 1.05
Λομβαρδία - Βενετία 5 Σεντέσιμι - obverseΛομβαρδία - Βενετία 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1839 - 1846
Χαλκός, 8.6g, ø 24mm
C# 14
Τιμή: 16.16
Λομβαρδία - Βενετία 5 Σεντέσιμι - obverseΛομβαρδία - Βενετία 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1849 - 1850
Χαλκός, 8.75g, ø 24mm
C# 27
Τιμή: 5

Λομβαρδία - Βενετία 5 Σεντέσιμι - obverseΛομβαρδία - Βενετία 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1852
Χαλκός, 5.47g, ø 22mm
C# 31
Τιμή: 5.61
Λομβαρδία - Βενετία 1 Σόλιδος - obverseΛομβαρδία - Βενετία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1862
Χαλκός, 3.33g, ø 19mm
C# 35
Τιμή: 11.49
Λομβαρδία - Βενετία 10 Σεντέσιμι - obverseΛομβαρδία - Βενετία 10 Σεντέσιμι - reverse
10 Σεντέσιμι
1849
Χαλκός, 17.5g, ø 31mm
C# 28
Κοπή

Λομβαρδία - Βενετία 10 Σεντέσιμι - obverseΛομβαρδία - Βενετία 10 Σεντέσιμι - reverse
10 Σεντέσιμι
1852
Χαλκός, 10.94g, ø 25mm
C# 32
Τιμή: 5
Λομβαρδία - Βενετία 15 Σεντέσιμι - obverseΛομβαρδία - Βενετία 15 Σεντέσιμι - reverse
15 Σεντέσιμι
1852
Χαλκός, 16.4g, ø 30.5mm
C# 33
Κοπή
Λομβαρδία - Βενετία ¼ Λίρες - obverseΛομβαρδία - Βενετία ¼ Λίρες - reverse
¼ Λίρες
1822 - 1824
Ασήμι 0.600, 1.62g, ø 16.3mm
C# 4
Τιμή: 4.67

Λομβαρδία - Βενετία ¼ Λίρες - obverseΛομβαρδία - Βενετία ¼ Λίρες - reverse
¼ Λίρες
1837 - 1844
Ασήμι 0.600, 1.62g, ø 16mm
C# 15
Κοπή
Λομβαρδία - Βενετία ½ Λίρες - obverseΛομβαρδία - Βενετία ½ Λίρες - reverse
½ Λίρες
1822 - 1824
Ασήμι 0.900, 2.165g, ø 16.2mm
C# 5
Τιμή: 90
Λομβαρδία - Βενετία ½ Λίρες - obverseΛομβαρδία - Βενετία ½ Λίρες - reverse
½ Λίρες
1837 - 1844
Ασήμι 0.900, 2.165g, ø 18mm
C# 16
Κοπή

Λομβαρδία - Βενετία ½ Λίρες - obverseΛομβαρδία - Βενετία ½ Λίρες - reverse
½ Λίρες
1854 - 1855
Ασήμι 0.900, 2.165g, ø 18mm
C# 36
Κοπή
Λομβαρδία - Βενετία 1 Λίρα - obverseΛομβαρδία - Βενετία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1822 - 1825
Ασήμι 0.900, 4.33g, ø 22.5mm
C# 6
Τιμή: 48.56
Λομβαρδία - Βενετία 1 Λίρα - obverseΛομβαρδία - Βενετία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1837 - 1844
Ασήμι 0.900, 4.33g, ø 22mm
C# 17
Κοπή

Λομβαρδία - Βενετία 1 Λίρα - obverseΛομβαρδία - Βενετία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1852 - 1858
Ασήμι 0.900, 4.33g, ø 22mm
C# 37
Κοπή
Λομβαρδία - Βενετία ½ Σκούδο - obverseΛομβαρδία - Βενετία ½ Σκούδο - reverse
½ Σκούδο
1822 - 1835
Ασήμι 0.900, 13g, ø 30mm
C# 7
Τιμή: 96
No ImageNo Image
½ Σκούδο
1837 - 1846
Ασήμι 0.900, 13g, ø 30mm
C# 18
Κοπή

Λομβαρδία - Βενετία ½ Σκούδο - obverseΛομβαρδία - Βενετία ½ Σκούδο - reverse
½ Σκούδο
1853
Ασήμι 0.900, 13g, ø 30mm
C# 38
Κοπή
Λομβαρδία - Βενετία 1 Σκούδο - obverseΛομβαρδία - Βενετία 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1822 - 1832
Ασήμι 0.900, 26g, ø 39mm
C# 8
Κοπή
Λομβαρδία - Βενετία 1 Σκούδο - obverseΛομβαρδία - Βενετία 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1837 - 1846
Ασήμι 0.900, 26g, ø 38.5mm
C# 19
Κοπή

Λομβαρδία - Βενετία 1 Σκούδο - obverseΛομβαρδία - Βενετία 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1853
Ασήμι 0.900, 26g, ø 38mm
C# 39
Κοπή
Λομβαρδία - Βενετία ½ Σοβράνο - obverseΛομβαρδία - Βενετία ½ Σοβράνο - reverse
½ Σοβράνο
1822 - 1831
Χρυσός 0.900, 5.67g, ø 21mm
C# 10
Κοπή
Λομβαρδία - Βενετία ½ Σοβράνο - obverseΛομβαρδία - Βενετία ½ Σοβράνο - reverse
½ Σοβράνο
1835
Χρυσός 0.900, 5.67g, ø 21mm
C# 10a
Κοπή

Λομβαρδία - Βενετία ½ Σοβράνο - obverseΛομβαρδία - Βενετία ½ Σοβράνο - reverse
½ Σοβράνο
1837 - 1849
Χρυσός 0.900, 5.67g, ø 21mm
C# 20
Κοπή
Λομβαρδία - Βενετία ½ Σοβράνο - obverseΛομβαρδία - Βενετία ½ Σοβράνο - reverse
½ Σοβράνο
1854 - 1856
Χρυσός 0.900, 5.67g, ø 21mm
C# 40
Κοπή
Λομβαρδία - Βενετία 1 Σοβράνο - obverseΛομβαρδία - Βενετία 1 Σοβράνο - reverse
1 Σοβράνο
1822 - 1835
Χρυσός 0.900, 11.33g, ø 25.4mm
C# 11
Κοπή

Λομβαρδία - Βενετία 1 Σοβράνο - obverseΛομβαρδία - Βενετία 1 Σοβράνο - reverse
1 Σοβράνο
1837 - 1847
Χρυσός 0.900, 11.33g, ø 25.5mm
C# 21
Κοπή
Λομβαρδία - Βενετία 1 Σοβράνο - obverseΛομβαρδία - Βενετία 1 Σοβράνο - reverse
1 Σοβράνο
1853 - 1856
Χρυσός 0.900, 11.33g, ø 25.5mm
C# 41
Τιμή: 12,812

uCoin