Σερβία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Σερβία - Κατάλογος Νομισμάτων

Σερβία>Δημοκρατία της Σερβίας|2003 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Σερβία 1 Δηνάριο - obverseΣερβία 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
2003 - 2005
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 4.33g, ø 20mm
KM# 34
Τιμή: 0.25
Σερβία 1 Δηνάριο - obverseΣερβία 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
2005 - 2009
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.26g, ø 20mm
KM# 39
Τιμή: 0.16
Σερβία 1 Δηνάριο - obverseΣερβία 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
2009 - 2010
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4.2g, ø 20mm
KM# 48
Τιμή: 0.14

Σερβία 1 Δηνάριο - obverseΣερβία 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
2011 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4.2g, ø 20mm
KM# 54
Τιμή: 0.12
Σερβία 2 Δηνάρια - obverseΣερβία 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια
2003
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5.24g, ø 22mm
KM# 35
Τιμή: 0.26
Σερβία 2 Δηνάρια - obverseΣερβία 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια
2006 - 2010
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 5.15g, ø 22mm
KM# 46
Τιμή: 0.21

Σερβία 2 Δηνάρια - obverseΣερβία 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια
2009 - 2010
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 5.05g, ø 22mm
KM# 49
Τιμή: 0.29
Σερβία 2 Δηνάρια - obverseΣερβία 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια
2011 - 2018
Ατσάλι με επικάλυψη Χαλκού-Ορείχαλκου, 5.05g, ø 22mm
KM# 55
Τιμή: 0.19
Σερβία 5 Δηνάρια - obverseΣερβία 5 Δηνάρια - reverse
5 Δηνάρια
2003
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 6.23g, ø 24.1mm
KM# 36
Τιμή: 0.43

Σερβία 5 Δηνάρια - obverseΣερβία 5 Δηνάρια - reverse
5 Δηνάρια
2005 - 2010
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.13g, ø 24.1mm
KM# 40
Τιμή: 0.18
Σερβία 5 Δηνάρια - obverseΣερβία 5 Δηνάρια - reverse
5 Δηνάρια
2011 - 2012
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.13g, ø 24.1mm
KM# 56
Τιμή: 0.29
Σερβία 5 Δηνάρια - obverseΣερβία 5 Δηνάρια - reverse
5 Δηνάρια
2013 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.78g, ø 24.1mm
KM# 56a
Τιμή: 0.49

Σερβία 10 Δηνάρια - obverseΣερβία 10 Δηνάρια - reverse
10 Δηνάρια
2003
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7.77g, ø 26mm
KM# 37
Τιμή: 0.49
Σερβία 10 Δηνάρια - obverseΣερβία 10 Δηνάρια - reverse
10 Δηνάρια
2005 - 2010
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7.77g, ø 26mm
KM# 41
Τιμή: 0.74
Σερβία 10 Δηνάρια - obverseΣερβία 10 Δηνάρια - reverse
10 Δηνάρια
2011 - 2012
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7.77g, ø 26mm
KM# 57
Τιμή: 0.49

Σερβία 20 Δηνάρια - obverseΣερβία 20 Δηνάρια - reverse
20 Δηνάρια
2003
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 9g, ø 28mm
KM# 38
Τιμή: 0.55
Σερβία 20 Δηνάρια - obverseΣερβία 20 Δηνάρια - reverse
20 Δηνάρια
2006
Νικολά Τέσλα
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 9g, ø 28mm
KM# 42
Τιμή: 1.02
Σερβία 20 Δηνάρια - obverseΣερβία 20 Δηνάρια - reverse
20 Δηνάρια
2007
Dositej Obradović
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 9g, ø 28mm
KM# 47
Τιμή: 0.93

Σερβία 20 Δηνάρια - obverseΣερβία 20 Δηνάρια - reverse
20 Δηνάρια
2009
Milutin Milanković
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 9g, ø 28mm
KM# 52
Τιμή: 0.91
Σερβία 20 Δηνάρια - obverseΣερβία 20 Δηνάρια - reverse
20 Δηνάρια
2010
Đorđe Vajfert
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 9g, ø 28mm
KM# 61
Τιμή: 0.81
Σερβία 20 Δηνάρια - obverseΣερβία 20 Δηνάρια - reverse
20 Δηνάρια
2011
Ivo Andrić
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 9g, ø 28mm
KM# 53
Τιμή: 0.91

Σερβία 20 Δηνάρια - obverseΣερβία 20 Δηνάρια - reverse
20 Δηνάρια
2012
Mihajlo Pupin
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 9g, ø 28mm
KM# 62
Τιμή: 0.77

Σερβία>Γερμανική Κατοχή|1941 - 1945
 Χρονική Περίοδος

Σερβία 50 Πάρα - obverseΣερβία 50 Πάρα - reverse
50 Πάρα
1942
Ψευδάργυρος, 2g, ø 18mm
KM# 30
Τιμή: 3.18
Σερβία 1 Δηνάριο - obverseΣερβία 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
1942
Ψευδάργυρος, 3g, ø 20mm
KM# 31
Τιμή: 1.65
Σερβία 2 Δηνάρια - obverseΣερβία 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια
1942
Ψευδάργυρος, 4g, ø 22mm
KM# 32
Τιμή: 1.7

Σερβία 10 Δηνάρια - obverseΣερβία 10 Δηνάρια - reverse
10 Δηνάρια
1943
Ψευδάργυρος, 6.1g, ø 26.5mm
KM# 33
Τιμή: 2.45

Σερβία>Βασίλειο της Σερβίας|1882 - 1917
 Χρονική Περίοδος

Σερβία 2 Παρα - obverseΣερβία 2 Παρα - reverse
2 Παρα
1904
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 20mm
KM# 23
Τιμή: 2.86
Σερβία 5 Πάρα - obverseΣερβία 5 Πάρα - reverse
5 Πάρα
1883 - 1917
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 17mm
KM# 18
Τιμή: 1.47
Σερβία 10 Πάρα - obverseΣερβία 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1883 - 1917
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 20mm
KM# 19
Τιμή: 1.28

Σερβία 20 Πάρα - obverseΣερβία 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1883 - 1917
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 22mm
KM# 20
Τιμή: 1.55
Σερβία 50 Πάρα - obverseΣερβία 50 Πάρα - reverse
50 Πάρα
1904 - 1915
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 24
Τιμή: 2.87
Σερβία 1 Δηνάριο - obverseΣερβία 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
1897
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 21
Τιμή: 9.09

Σερβία 1 Δηνάριο - obverseΣερβία 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
1904 - 1915
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 25
Τιμή: 5.62
Σερβία 2 Δηνάρια - obverseΣερβία 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια
1897
Ασήμι 0.835, 10g, ø 28mm
KM# 22
Τιμή: 22.94
Σερβία 2 Δηνάρια - obverseΣερβία 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια
1904 - 1915
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 26
Τιμή: 9.21

Σερβία 10 Δηνάρια - obverseΣερβία 10 Δηνάρια - reverse
10 Δηνάρια
1882
Χρυσός 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 16
Τιμή: 153
Σερβία 20 Δηνάρια - obverseΣερβία 20 Δηνάρια - reverse
20 Δηνάρια
1882
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 17
Τιμή: 381.9

Σερβία>Ηγεμονία της Σερβίας|1868 - 1881
 Χρονική Περίοδος

Σερβία 1 Πάρα - obverseΣερβία 1 Πάρα - reverse
1 Πάρα
1868
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15mm
KM# 1
Τιμή: 32.73
Σερβία 5 Πάρα - obverseΣερβία 5 Πάρα - reverse
5 Πάρα
1868
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 25mm
KM# 2
Τιμή: 9.35
Σερβία 5 Πάρα - obverseΣερβία 5 Πάρα - reverse
5 Πάρα
1879
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 25mm
KM# 7
Τιμή: 5.2

Σερβία 10 Πάρα - obverseΣερβία 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1868
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 30mm
KM# 3
Τιμή: 4.68
Σερβία 10 Πάρα - obverseΣερβία 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1879
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 30mm
KM# 8
Τιμή: 7.11
Σερβία 50 Πάρα - obverseΣερβία 50 Πάρα - reverse
50 Πάρα
1875
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 4
Τιμή: 17.73

Σερβία 50 Πάρα - obverseΣερβία 50 Πάρα - reverse
50 Πάρα
1879
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 9
Τιμή: 7.93
Σερβία 1 Δηνάριο - obverseΣερβία 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
1875
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 5
Τιμή: 40.83
Σερβία 1 Δηνάριο - obverseΣερβία 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
1879
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 10
Τιμή: 21.15

Σερβία 2 Δηνάρια - obverseΣερβία 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια
1875
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 6
Τιμή: 80.24
Σερβία 2 Δηνάρια - obverseΣερβία 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια
1879
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 11
Τιμή: 14.59
Σερβία 5 Δηνάρια - obverseΣερβία 5 Δηνάρια - reverse
5 Δηνάρια
1879
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 12
Τιμή: 118.5

Σερβία 20 Δηνάρια - obverseΣερβία 20 Δηνάρια - reverse
20 Δηνάρια
1879
Χρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 14
Τιμή: 1,564

uCoin