Φινλανδία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Φινλανδία - Κατάλογος Νομισμάτων

Φινλανδία>Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ)|1999 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Φινλανδία 1 euro cent - obverseΦινλανδία 1 euro cent - reverse
1 euro cent
1999 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 98
Τιμή: 0.16
Φινλανδία 2 euro cent - obverseΦινλανδία 2 euro cent - reverse
2 euro cent
1999 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 99
Τιμή: 0.16
Φινλανδία 5 euro cent - obverseΦινλανδία 5 euro cent - reverse
5 euro cent
1999 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 100
Τιμή: 0.05

Φινλανδία 10 euro cent - obverseΦινλανδία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
1999 - 2006
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 101
Τιμή: 0.1
Φινλανδία 10 euro cent - obverseΦινλανδία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007 - 2018
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 126
Τιμή: 0.1
Φινλανδία 20 euro cent - obverseΦινλανδία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
1999 - 2006
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 102
Τιμή: 0.2

Φινλανδία 20 euro cent - obverseΦινλανδία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007 - 2018
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 127
Τιμή: 0.2
Φινλανδία 50 euro cent - obverseΦινλανδία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
1999 - 2006
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 103
Τιμή: 0.5
Φινλανδία 50 euro cent - obverseΦινλανδία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007 - 2018
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 128
Τιμή: 0.5

Φινλανδία 1 Ευρώ - obverseΦινλανδία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
1999 - 2006
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 104
Τιμή: 1
Φινλανδία 1 Ευρώ - obverseΦινλανδία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2007 - 2018
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 129
Τιμή: 1
Φινλανδία 2 Ευρώ - obverseΦινλανδία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
1999 - 2006
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 105
Τιμή: 2

Φινλανδία 2 Ευρώ - obverseΦινλανδία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2006 - 2018
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 130
Τιμή: 2

Φινλανδία>ECU (ΕΛΜ ή Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα) |1979 - 1998
 Χρονική Περίοδος

Φινλανδία>Δημοκρατία της Φινλανδίας|1963 - 2001
 Χρονική Περίοδος

Φινλανδία 1 Πένι - obverseΦινλανδία 1 Πένι - reverse
1 Πένι
1963 - 1969
Χαλκός, 1.58g, ø 15.72mm
KM# 44
Τιμή: 0.13
Φινλανδία 1 Πένι - obverseΦινλανδία 1 Πένι - reverse
1 Πένι
1969 - 1979
Αλουμίνιο, 0.45g, ø 15.72mm
KM# 44a
Τιμή: 0.08
Φινλανδία 5 Πένια - obverseΦινλανδία 5 Πένια - reverse
5 Πένια
1963 - 1977
Χαλκός, 2.6g, ø 18.5mm
KM# 45
Τιμή: 0.11

Φινλανδία 5 Πένια - obverseΦινλανδία 5 Πένια - reverse
5 Πένια
1977 - 1990
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18mm
KM# 45a
Τιμή: 0.09
Φινλανδία 10 Πένια - obverseΦινλανδία 10 Πένια - reverse
10 Πένια
1963 - 1982
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 20mm
KM# 46
Τιμή: 0.13
Φινλανδία 10 Πένια - obverseΦινλανδία 10 Πένια - reverse
10 Πένια
1983 - 1990
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
KM# 46a
Τιμή: 0.14

Φινλανδία 10 Πένια - obverseΦινλανδία 10 Πένια - reverse
10 Πένια
1990 - 2001
Χαλκονικέλιο, 1.8g, ø 16.3mm
KM# 65
Τιμή: 0.12
Φινλανδία 20 Πένια - obverseΦινλανδία 20 Πένια - reverse
20 Πένια
1963 - 1990
Χαλκοαλουμίνιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 47
Τιμή: 0.12
Φινλανδία 50 Πένια - obverseΦινλανδία 50 Πένια - reverse
50 Πένια
1963 - 1990
Χαλκοαλουμίνιο, 5.5g, ø 25mm
KM# 48
Τιμή: 0.16

Φινλανδία 50 Πένια - obverseΦινλανδία 50 Πένια - reverse
50 Πένια
1990 - 2001
Χαλκονικέλιο, 3.3g, ø 19.7mm
KM# 66
Τιμή: 0.24
Φινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - reverse
1 Μάρκο (Μάρκκα)
1964 - 1968
Ασήμι 0.350, 6.4g, ø 24mm
KM# 49
Τιμή: 2.42
Φινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - reverse
1 Μάρκο (Μάρκκα)
1969 - 1993
Χαλκονικέλιο, 6.1g, ø 24mm
KM# 49a
Τιμή: 0.2

Φινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - reverse
1 Μάρκο (Μάρκκα)
1993 - 2001
Χαλκοαλουμίνιο, 4.9g, ø 22mm
KM# 76
Τιμή: 0.19
Φινλανδία 5 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 5 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
5 Μάρκα (Μάρκκα)
1972 - 1978
Χαλκοαλουμίνιο, 8g, ø 26.3mm
KM# 53
Τιμή: 1.73
Φινλανδία 5 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 5 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
5 Μάρκα (Μάρκκα)
1979 - 1993
Χαλκοαλουμίνιο, 8g, ø 26.3mm
KM# 57
Τιμή: 0.48

Φινλανδία 5 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 5 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
5 Μάρκα (Μάρκκα)
1992 - 2001
Χαλκοαλουμίνιο, 5.5g, ø 24.5mm
KM# 73
Τιμή: 0.53
Φινλανδία 10 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 10 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
10 Μάρκα (Μάρκκα)
1993 - 2001
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 8.8g, ø 27.25mm
KM# 77
Τιμή: 1.42

Φινλανδία>Δημοκρατία της Φινλανδίας|1918 - 1962
 Χρονική Περίοδος

Φινλανδία 1 Πένι - obverseΦινλανδία 1 Πένι - reverse
1 Πένι
1919 - 1924
Χαλκός, 1g, ø 14mm
KM# 23
Τιμή: 1.17
Φινλανδία 5 Πένια - obverseΦινλανδία 5 Πένια - reverse
5 Πένια
1918 - 1940
Χαλκός, 2.5g, ø 18mm
KM# 22
Τιμή: 0.41
Φινλανδία 5 Πένια - obverseΦινλανδία 5 Πένια - reverse
5 Πένια
1918
Χαλκός, 2.5g, ø 17.9mm
KM# 21
Τιμή: 71.11

Φινλανδία 5 Πένια - obverseΦινλανδία 5 Πένια - reverse
5 Πένια
1941 - 1943
Χαλκός, 1.27g, ø 16mm
KM# 64
Τιμή: 0.63
Φινλανδία 10 Πένια - obverseΦινλανδία 10 Πένια - reverse
10 Πένια
1919 - 1940
Χαλκός, 5g, ø 22mm
KM# 24
Τιμή: 0.54
Φινλανδία 10 Πένια - obverseΦινλανδία 10 Πένια - reverse
10 Πένια
1941 - 1943
Χαλκός, 2.55g, ø 18.5mm
KM# 33
Τιμή: 0.97

Φινλανδία 10 Πένια - obverseΦινλανδία 10 Πένια - reverse
10 Πένια
1943 - 1945
Σίδηρος, 1.12g, ø 16mm
KM# 34
Τιμή: 0.5
Φινλανδία 25 Πένια - obverseΦινλανδία 25 Πένια - reverse
25 Πένια
1921 - 1940
Χαλκονικέλιο, 1.27g, ø 16mm
KM# 25
Τιμή: 0.39
Φινλανδία 25 Πένια - obverseΦινλανδία 25 Πένια - reverse
25 Πένια
1940 - 1943
Χαλκός, 1.27g, ø 16mm
KM# 25a
Τιμή: 0.47

Φινλανδία 25 Πένια - obverseΦινλανδία 25 Πένια - reverse
25 Πένια
1943 - 1945
Σίδηρος, 1.1g, ø 16mm
KM# 25b
Τιμή: 0.45
Φινλανδία 50 Πένια - obverseΦινλανδία 50 Πένια - reverse
50 Πένια
1921 - 1940
Χαλκονικέλιο, 2.55g, ø 18.5mm
KM# 26
Τιμή: 0.44
Φινλανδία 50 Πένια - obverseΦινλανδία 50 Πένια - reverse
50 Πένια
1940 - 1943
Χαλκός, 2.55g, ø 18.5mm
KM# 26a
Τιμή: 0.4

Φινλανδία 50 Πένια - obverseΦινλανδία 50 Πένια - reverse
50 Πένια
1943 - 1948
Σίδηρος, 2.25g, ø 18.5mm
KM# 26b
Τιμή: 0.57
Φινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - reverse
1 Μάρκο (Μάρκκα)
1921 - 1924
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 24mm
KM# 27
Τιμή: 1.18
Φινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - reverse
1 Μάρκο (Μάρκκα)
1928 - 1940
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 30
Τιμή: 0.32

Φινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - reverse
1 Μάρκο (Μάρκκα)
1940 - 1951
Χαλκός, 3.8g, ø 20.09mm
KM# 30a
Τιμή: 0.46
Φινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - reverse
1 Μάρκο (Μάρκκα)
1943 - 1952
Σίδηρος, 3.5g, ø 21mm
KM# 30b
Τιμή: 0.39
Φινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - reverse
1 Μάρκο (Μάρκκα)
1952 - 1953
Σίδηρος, 1.15g, ø 16mm
KM# 36
Τιμή: 0.11

Φινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - reverse
1 Μάρκο (Μάρκκα)
1953 - 1962
Επινικελωμένος Σίδηρος, 1.15g, ø 15.75mm
KM# 36a
Τιμή: 0.15
Φινλανδία 5 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 5 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
5 Μάρκα (Μάρκκα)
1928 - 1942
Χαλκοαλουμίνιο, 4.5g, ø 23mm
KM# 31
Τιμή: 1.32
Φινλανδία 5 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 5 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
5 Μάρκα (Μάρκκα)
1946 - 1952
Ορείχαλκος, 4.5g, ø 23mm
KM# 31a
Τιμή: 0.9

Φινλανδία 5 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 5 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
5 Μάρκα (Μάρκκα)
1952 - 1953
Σίδηρος, 2.55g, ø 18mm
KM# 37
Τιμή: 0.4
Φινλανδία 5 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 5 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
5 Μάρκα (Μάρκκα)
1953 - 1962
Επινικελωμένος Σίδηρος, 2.55g, ø 18mm
KM# 37a
Τιμή: 0.28
Φινλανδία 10 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 10 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
10 Μάρκα (Μάρκκα)
1928 - 1939
Χαλκοαλουμίνιο, 8g, ø 27mm
KM# 32A
Τιμή: 2.59

Φινλανδία 10 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 10 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
10 Μάρκα (Μάρκκα)
1952 - 1962
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 20mm
KM# 38
Τιμή: 0.49
Φινλανδία 20 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 20 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
20 Μάρκα (Μάρκκα)
1931 - 1939
Χαλκοαλουμίνιο, 13g, ø 31mm
KM# 32
Τιμή: 4.28
Φινλανδία 20 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 20 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
20 Μάρκα (Μάρκκα)
1952 - 1962
Χαλκοαλουμίνιο, 4.5g, ø 22.5mm
KM# 39
Τιμή: 0.63

Φινλανδία 50 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 50 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
50 Μάρκα (Μάρκκα)
1952 - 1962
Χαλκοαλουμίνιο, 5.5g, ø 25mm
KM# 40
Τιμή: 1.21
Φινλανδία 100 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 100 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
100 Μάρκα (Μάρκκα)
1926
Χρυσός 0.900, 4.21g, ø 18.5mm
KM# 28
Κοπή
Φινλανδία 100 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 100 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
100 Μάρκα (Μάρκκα)
1956 - 1960
Ασήμι 0.500, 5.2g, ø 24mm
KM# 41
Τιμή: 3.86

Φινλανδία 200 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 200 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
200 Μάρκα (Μάρκκα)
1926
Χρυσός 0.900, 8.421g, ø 22.5mm
KM# 29
Κοπή
Φινλανδία 200 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 200 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
200 Μάρκα (Μάρκκα)
1956 - 1959
Ασήμι 0.500, 8.3g, ø 27.5mm
KM# 42
Τιμή: 4.97

Φινλανδία>Αυτοκράτορας Νικόλαος Β'|1895 - 1917
 Χρονική Περίοδος

Φινλανδία 1 Πένι - obverseΦινλανδία 1 Πένι - reverse
1 Πένι
1895 - 1916
Χαλκός, 1.28g, ø 15mm
KM# 13
Τιμή: 1.58
Φινλανδία 1 Πένι - obverseΦινλανδία 1 Πένι - reverse
1 Πένι
1917
Χαλκός, 1.28g, ø 15mm
KM# 16
Τιμή: 3.91
Φινλανδία 5 Πένια - obverseΦινλανδία 5 Πένια - reverse
5 Πένια
1896 - 1917
Χαλκός, 6.4g, ø 25mm
KM# 15
Τιμή: 1.27

Φινλανδία 5 Πένια - obverseΦινλανδία 5 Πένια - reverse
5 Πένια
1917
Χαλκός, 6.4g, ø 25mm
KM# 17
Τιμή: 2.27
Φινλανδία 10 Πένια - obverseΦινλανδία 10 Πένια - reverse
10 Πένια
1895 - 1917
Χαλκός, 12.8g, ø 30mm
KM# 14
Τιμή: 2.67
Φινλανδία 10 Πένια - obverseΦινλανδία 10 Πένια - reverse
10 Πένια
1917
Χαλκός, 12.8g, ø 30mm
KM# 18
Τιμή: 4.65

Φινλανδία 25 Πένια - obverseΦινλανδία 25 Πένια - reverse
25 Πένια
1865 - 1917
Ασήμι 0.750, 1.275g, ø 15.8mm
KM# 6
Τιμή: 2.12
Φινλανδία 25 Πένια - obverseΦινλανδία 25 Πένια - reverse
25 Πένια
1917
Ασήμι 0.750, 1.275g, ø 15.8mm
KM# 19
Τιμή: 2.42
Φινλανδία 50 Πένια - obverseΦινλανδία 50 Πένια - reverse
50 Πένια
1864 - 1917
Ασήμι 0.750, 2.55g, ø 18.6mm
KM# 2
Τιμή: 3.39

Φινλανδία 50 Πένια - obverseΦινλανδία 50 Πένια - reverse
50 Πένια
1917
Ασήμι 0.750, 2.55g, ø 18.6mm
KM# 20
Τιμή: 3.54
Φινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - reverse
1 Μάρκο (Μάρκκα)
1864 - 1915
Ασήμι 0.868, 5.18g, ø 24mm
KM# 3
Τιμή: 8.79
Φινλανδία 2 Μάρκα - obverseΦινλανδία 2 Μάρκα - reverse
2 Μάρκα
1865 - 1908
Ασήμι 0.868, 10.37g, ø 27.5mm
KM# 7
Τιμή: 23.13

Φινλανδία 10 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 10 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
10 Μάρκα (Μάρκκα)
1878 - 1913
Χρυσός 0.900, 3.226g, ø 18.9mm
KM# 8
Τιμή: 280.2
Φινλανδία 20 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 20 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
20 Μάρκα (Μάρκκα)
1878 - 1913
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21.3mm
KM# 9
Τιμή: 250

Φινλανδία>Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Γ'|1881 - 1894
 Χρονική Περίοδος

Φινλανδία 1 Πένι - obverseΦινλανδία 1 Πένι - reverse
1 Πένι
1881 - 1894
Χαλκός, 1.28g, ø 15mm
KM# 10
Τιμή: 4.81
Φινλανδία 5 Πένια - obverseΦινλανδία 5 Πένια - reverse
5 Πένια
1888 - 1892
Χαλκός, 6.4g, ø 25mm
KM# 11
Τιμή: 5.99
Φινλανδία 10 Πένια - obverseΦινλανδία 10 Πένια - reverse
10 Πένια
1889 - 1891
Χαλκός, 12.8g, ø 30mm
KM# 12
Τιμή: 14

Φινλανδία 25 Πένια - obverseΦινλανδία 25 Πένια - reverse
25 Πένια
1865 - 1917
Ασήμι 0.750, 1.275g, ø 15.8mm
KM# 6
Τιμή: 2.12
Φινλανδία 50 Πένια - obverseΦινλανδία 50 Πένια - reverse
50 Πένια
1864 - 1917
Ασήμι 0.750, 2.55g, ø 18.6mm
KM# 2
Τιμή: 3.39
Φινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - reverse
1 Μάρκο (Μάρκκα)
1864 - 1915
Ασήμι 0.868, 5.18g, ø 24mm
KM# 3
Τιμή: 8.79

Φινλανδία 10 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 10 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
10 Μάρκα (Μάρκκα)
1878 - 1913
Χρυσός 0.900, 3.226g, ø 18.9mm
KM# 8
Τιμή: 280.2
Φινλανδία 20 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 20 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
20 Μάρκα (Μάρκκα)
1878 - 1913
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21.3mm
KM# 9
Τιμή: 250

Φινλανδία>Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Β'|1864 - 1880
 Χρονική Περίοδος

Φινλανδία 1 Πένι - obverseΦινλανδία 1 Πένι - reverse
1 Πένι
1864 - 1876
Χαλκός, 1.28g, ø 15mm
KM# 1
Τιμή: 13.23
Φινλανδία 5 Πένια - obverseΦινλανδία 5 Πένια - reverse
5 Πένια
1865 - 1875
Χαλκός, 6.4g, ø 25mm
KM# 4
Τιμή: 1.99
Φινλανδία 10 Πένια - obverseΦινλανδία 10 Πένια - reverse
10 Πένια
1865 - 1876
Χαλκός, 12.8g, ø 30mm
KM# 5
Τιμή: 3.17

Φινλανδία 25 Πένια - obverseΦινλανδία 25 Πένια - reverse
25 Πένια
1865 - 1917
Ασήμι 0.750, 1.275g, ø 15.8mm
KM# 6
Τιμή: 2.12
Φινλανδία 50 Πένια - obverseΦινλανδία 50 Πένια - reverse
50 Πένια
1864 - 1917
Ασήμι 0.750, 2.55g, ø 18.6mm
KM# 2
Τιμή: 3.39
Φινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 1 Μάρκο (Μάρκκα) - reverse
1 Μάρκο (Μάρκκα)
1864 - 1915
Ασήμι 0.868, 5.18g, ø 24mm
KM# 3
Τιμή: 8.79

Φινλανδία 2 Μάρκα - obverseΦινλανδία 2 Μάρκα - reverse
2 Μάρκα
1865 - 1908
Ασήμι 0.868, 10.37g, ø 27.5mm
KM# 7
Τιμή: 23.13
Φινλανδία 10 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 10 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
10 Μάρκα (Μάρκκα)
1878 - 1913
Χρυσός 0.900, 3.226g, ø 18.9mm
KM# 8
Τιμή: 280.2
Φινλανδία 20 Μάρκα (Μάρκκα) - obverseΦινλανδία 20 Μάρκα (Μάρκκα) - reverse
20 Μάρκα (Μάρκκα)
1878 - 1913
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21.3mm
KM# 9
Τιμή: 250

uCoin