Σαουδική Αραβία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Σαουδική Αραβία - Κατάλογος Νομισμάτων

Σαουδική Αραβία>Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας|1960 - 2016
 Χρονική Περίοδος

Σαουδική Αραβία 1 Χαλαλα - obverseΣαουδική Αραβία 1 Χαλαλα - reverse
1 Χαλαλα
1963
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.6g, ø 19mm
KM# 44
Τιμή: 1.05
Σαουδική Αραβία 1 Χαλαλα - obverseΣαουδική Αραβία 1 Χαλαλα - reverse
1 Χαλαλα
1977
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
KM# 60
Τιμή: 0.13
Σαουδική Αραβία 1 Χαλαλα - obverseΣαουδική Αραβία 1 Χαλαλα - reverse
1 Χαλαλα
2016
Επιμεταλλωμένος χαλκός, 2g, ø 16mm
UC# 1
Τιμή: 1.08

Σαουδική Αραβία 5 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 5 Χαλαλας - reverse
5 Χαλαλας
1972
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 45
Τιμή: 0.26
Σαουδική Αραβία 5 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 5 Χαλαλας - reverse
5 Χαλαλας
1977 - 1980
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 53
Τιμή: 0.54
Σαουδική Αραβία 5 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 5 Χαλαλας - reverse
5 Χαλαλας
1987
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 61
Τιμή: 0.56

Σαουδική Αραβία 5 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 5 Χαλαλας - reverse
5 Χαλαλας
2006 - 2009
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 69
Τιμή: 0.71
Σαουδική Αραβία 5 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 5 Χαλαλας - reverse
5 Χαλαλας
2016
Επιμεταλλωμένος χαλκός, 2.4g, ø 17.5mm
UC# 2
Τιμή: 1.2
Σαουδική Αραβία 10 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 10 Χαλαλας - reverse
10 Χαλαλας
1972
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 46
Τιμή: 0.42

Σαουδική Αραβία 10 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 10 Χαλαλας - reverse
10 Χαλαλας
1977 - 1980
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 54
Τιμή: 0.51
Σαουδική Αραβία 10 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 10 Χαλαλας - reverse
10 Χαλαλας
1987 - 2002
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 62
Τιμή: 0.3
Σαουδική Αραβία 10 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 10 Χαλαλας - reverse
10 Χαλαλας
2006 - 2009
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 70
Τιμή: 0.77

Σαουδική Αραβία 10 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 10 Χαλαλας - reverse
10 Χαλαλας
2016
Επιμεταλλωμένος χαλκός, 2.8g, ø 19mm
UC# 3
Τιμή: 1.08
Σαουδική Αραβία 25 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 25 Χαλαλας - reverse
25 Χαλαλας
1972
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 48
Τιμή: 0.99
Σαουδική Αραβία 25 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 25 Χαλαλας - reverse
25 Χαλαλας
1972
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 47
Τιμή: 0.59

Σαουδική Αραβία 25 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 25 Χαλαλας - reverse
25 Χαλαλας
1977 - 1980
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 55
Τιμή: 0.39
Σαουδική Αραβία 25 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 25 Χαλαλας - reverse
25 Χαλαλας
1987 - 2002
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 63
Τιμή: 0.49
Σαουδική Αραβία 25 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 25 Χαλαλας - reverse
25 Χαλαλας
2006 - 2014
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 71
Τιμή: 0.46

Σαουδική Αραβία 25 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 25 Χαλαλας - reverse
25 Χαλαλας
2016
Ορείχαλκος, 4.15g, ø 21.5mm
UC# 4
Τιμή: 1.36
Σαουδική Αραβία 50 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 50 Χαλαλας - reverse
50 Χαλαλας
1972
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 51
Τιμή: 0.66
Σαουδική Αραβία 50 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 50 Χαλαλας - reverse
50 Χαλαλας
1977 - 1980
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 56
Τιμή: 0.45

Σαουδική Αραβία 50 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 50 Χαλαλας - reverse
50 Χαλαλας
1987 - 2002
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 64
Τιμή: 0.58
Σαουδική Αραβία 50 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 50 Χαλαλας - reverse
50 Χαλαλας
2006 - 2015
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 68
Τιμή: 0.48
Σαουδική Αραβία 50 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 50 Χαλαλας - reverse
50 Χαλαλας
2016
Ορείχαλκος, 5.25g, ø 24mm
UC# 5
Τιμή: 1.34

Σαουδική Αραβία 100 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 100 Χαλαλας - reverse
100 Χαλαλας
1976 - 1980
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 30mm
KM# 52
Τιμή: 0.85
Σαουδική Αραβία 100 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 100 Χαλαλας - reverse
100 Χαλαλας
1987 - 1994
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 30mm
KM# 65
Τιμή: 0.76
Σαουδική Αραβία 100 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 100 Χαλαλας - reverse
100 Χαλαλας
1998
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 6g, ø 23mm
KM# 66
Τιμή: 1.49

Σαουδική Αραβία 100 Χαλαλας - obverseΣαουδική Αραβία 100 Χαλαλας - reverse
100 Χαλαλας
2006 - 2008
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 6g, ø 23mm
KM# 72
Τιμή: 1.58
Σαουδική Αραβία 1 Ριάλ - obverseΣαουδική Αραβία 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
2016
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 5.8g, ø 23.1mm
UC# 6
Τιμή: 1.71
Σαουδική Αραβία 2 Ριάλ - obverseΣαουδική Αραβία 2 Ριάλ - reverse
2 Ριάλ
2016
Διμεταλλικό: Κέντρο χαλκός επιμεταλλωμένο από χάλυβα, δακτύλιος χαλκός-νικέλιο, 6.7g, ø 25mm
UC# 7
Τιμή: 2.61

Σαουδική Αραβία>Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας|1925 - 1959
 Χρονική Περίοδος

Σαουδική Αραβία ¼ Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία ¼ Κίρσχ - reverse
¼ Κίρσχ
1925
Χαλκός, ø 19mm
KM# 1
Κοπή
Σαουδική Αραβία ¼ Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία ¼ Κίρσχ - reverse
¼ Κίρσχ
1926
Χαλκονικέλιο, 4.25g, ø 20mm
KM# 4
Τιμή: 4.39
Σαουδική Αραβία ¼ Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία ¼ Κίρσχ - reverse
¼ Κίρσχ
1928
Χαλκονικέλιο, 4.25g, ø 20mm
KM# 7
Τιμή: 1.92

Σαουδική Αραβία ¼ Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία ¼ Κίρσχ - reverse
¼ Κίρσχ
1930
Χαλκονικέλιο, 4.25g, ø 20mm
KM# 13
Τιμή: 11.69
Σαουδική Αραβία ¼ Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία ¼ Κίρσχ - reverse
¼ Κίρσχ
1937
Χαλκονικέλιο, 4.2g, ø 20.8mm
KM# 19
Τιμή: 2.29
Σαουδική Αραβία ½ Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία ½ Κίρσχ - reverse
½ Κίρσχ
1925
Χαλκός, 3.4g, ø 22mm
KM# 2
Κοπή

Σαουδική Αραβία ½ Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία ½ Κίρσχ - reverse
½ Κίρσχ
1926
Χαλκονικέλιο, 5.2g, ø 23.1mm
KM# 5
Τιμή: 17.75
Σαουδική Αραβία ½ Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία ½ Κίρσχ - reverse
½ Κίρσχ
1926
Χαλκός
KM# A3
Κοπή
Σαουδική Αραβία ½ Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία ½ Κίρσχ - reverse
½ Κίρσχ
1928
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 23mm
KM# 8
Τιμή: 5.13

Σαουδική Αραβία ½ Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία ½ Κίρσχ - reverse
½ Κίρσχ
1930
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23.1mm
KM# 14
Κοπή
Σαουδική Αραβία ½ Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία ½ Κίρσχ - reverse
½ Κίρσχ
1937
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 24mm
KM# 20
Τιμή: 2.96
Σαουδική Αραβία 1 Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία 1 Κίρσχ - reverse
1 Κίρσχ
1926
Χαλκονικέλιο, 6.2g, ø 26mm
KM# 6
Τιμή: 18.46

Σαουδική Αραβία 1 Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία 1 Κίρσχ - reverse
1 Κίρσχ
1928
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 26mm
KM# 9
Τιμή: 5.78
Σαουδική Αραβία 1 Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία 1 Κίρσχ - reverse
1 Κίρσχ
1930
Χαλκονικέλιο, 6.3g, ø 26mm
KM# 15
Κοπή
Σαουδική Αραβία 1 Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία 1 Κίρσχ - reverse
1 Κίρσχ
1937
Χαλκονικέλιο, 6.4g, ø 26.7mm
KM# 21
Τιμή: 3.72

Σαουδική Αραβία 1 Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία 1 Κίρσχ - reverse
1 Κίρσχ
1957 - 1958
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 22mm
KM# 40
Τιμή: 1.01
Σαουδική Αραβία 2 Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία 2 Κίρσχ - reverse
2 Κίρσχ
1957 - 1959
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 27mm
KM# 41
Τιμή: 1.06
Σαουδική Αραβία 4 Κίρσχ - obverseΣαουδική Αραβία 4 Κίρσχ - reverse
4 Κίρσχ
1957 - 1958
Χαλκονικέλιο, 12g, ø 30mm
KM# 42
Τιμή: 1.41

Σαουδική Αραβία ¼ Ριάλ - obverseΣαουδική Αραβία ¼ Ριάλ - reverse
¼ Ριάλ
1928 - 1930
Ασήμι 0.917, 6g, ø 25mm
KM# 10
Κοπή
Σαουδική Αραβία ¼ Ριάλ - obverseΣαουδική Αραβία ¼ Ριάλ - reverse
¼ Ριάλ
1935
Ασήμι 0.917, 3.1g, ø 19mm
KM# 16
Τιμή: 7.85
Σαουδική Αραβία ¼ Ριάλ - obverseΣαουδική Αραβία ¼ Ριάλ - reverse
¼ Ριάλ
1955
Ασήμι 0.917, 2.95g, ø 19.5mm
KM# 37
Τιμή: 5.45

Σαουδική Αραβία ½ Ριάλ - obverseΣαουδική Αραβία ½ Ριάλ - reverse
½ Ριάλ
1928 - 1930
Ασήμι 0.917, 12.1g, ø 27mm
KM# 11
Κοπή
Σαουδική Αραβία ½ Ριάλ - obverseΣαουδική Αραβία ½ Ριάλ - reverse
½ Ριάλ
1935
Ασήμι 0.917, 5.85g, ø 24mm
KM# 17
Τιμή: 10.44
Σαουδική Αραβία ½ Ριάλ - obverseΣαουδική Αραβία ½ Ριάλ - reverse
½ Ριάλ
1955
Ασήμι 0.917, 5.95g, ø 24mm
KM# 38
Τιμή: 10.14

Σαουδική Αραβία 1 Ριάλ - obverseΣαουδική Αραβία 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
1928 - 1930
Ασήμι 0.917, 24.1g, ø 37mm
KM# 12
Κοπή
Σαουδική Αραβία 1 Ριάλ - obverseΣαουδική Αραβία 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
1935 - 1951
Ασήμι 0.917, 11.6g, ø 30mm
KM# 18
Τιμή: 14.92
Σαουδική Αραβία 1 Ριάλ - obverseΣαουδική Αραβία 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
1955
Ασήμι 0.917, 11.6g, ø 30mm
KM# 39
Τιμή: 13.6

Σαουδική Αραβία 1 Γκιουνάι - obverseΣαουδική Αραβία 1 Γκιουνάι - reverse
1 Γκιουνάι
1951
Χρυσός 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 36
Κοπή
Σαουδική Αραβία 1 Γκιουνάι - obverseΣαουδική Αραβία 1 Γκιουνάι - reverse
1 Γκιουνάι
1958
Χρυσός 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 43
Κοπή

uCoin