Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής - Κατάλογος Νομισμάτων

Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής>Ρεάλ|1824 - 1851
 Χρονική Περίοδος

Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής ¼ Ρεάλ - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1824 - 1850
Ασήμι 0.903, 0.85g, ø 11.5mm
KM# 1
Τιμή: 27.66
Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής ¼ Ρεάλ - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1845
Ασήμι 0.903, 0.85g, ø 11.5mm
KM# 23
Τιμή: 1,164
Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1/2 Ρεάλ - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1824
Ασήμι 0.903, 1.69g, ø 16mm
KM# 2
Κοπή

Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1/2 Ρεάλ - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1831 - 1845
Ασήμι 0.903, 1.69g, ø 16mm
KM# 20
Κοπή
Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1/2 Ρεάλ - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1846 - 1849
Ασήμι 0.750, 1.69g
KM# 20a
Κοπή
Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1 Ρεάλ - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1824 - 1828
Ασήμι 0.903, 3.38g, ø 20mm
KM# 3
Κοπή

Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1 Ρεάλ - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1831
Ασήμι 0.903, 3.38g, ø 21mm
KM# 21
Κοπή
Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1 Ρεάλ - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1848 - 1849
Ασήμι 0.750, 3.38g
KM# 21a
Κοπή
Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 2 Ρεάλ - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1825
Ασήμι 0.903, 6.77g, ø 25mm
KM# 10
Κοπή

Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 2 Ρεάλ - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1831 - 1832
Ασήμι 0.903, 6.77g, ø 26mm
KM# 9
Κοπή
Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 2 Ρεάλ - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1849
Ασήμι 0.750, 6.5g, ø 24mm
KM# 24
Κοπή
Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 8 Ρεάλ - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1824 - 1847
Ασήμι 0.903, 27.07g, ø 39mm
KM# 4
Κοπή

Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής ½ Εσκούδο - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής ½ Εσκούδο - reverse
½ Εσκούδο
1824 - 1843
Χρυσός 0.875, 1.6875g, ø 14mm
KM# 5
Κοπή
Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής ½ Εσκούδο - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής ½ Εσκούδο - reverse
½ Εσκούδο
1828 - 1849
Χρυσός 0.875, 1.6875g, ø 14mm
KM# 13
Κοπή
Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1 Εσκούδο - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1824 - 1825
Χρυσός 0.875, 3.375g, ø 18mm
KM# 6
Κοπή

Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1 Εσκούδο - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1833 - 1849
Χρυσός 0.875, 3.375g, ø 18mm
KM# 14
Τιμή: 181.2
Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 2 Εσκούδος - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1825 - 1847
Χρυσός 0.875, 6.75g, ø 22mm
KM# 12
Κοπή
Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 2 Εσκούδος - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1828 - 1850
Χρυσός 0.875, 6.75g, ø 22mm
KM# 15
Κοπή

Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 4 Εσκούδος - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 4 Εσκούδος - reverse
4 Εσκούδος
1824 - 1825
Χρυσός 0.875, 13.5g, ø 29mm
KM# 7
Κοπή
Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 4 Εσκούδος - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 4 Εσκούδος - reverse
4 Εσκούδος
1828 - 1837
Χρυσός 0.875, 13.5g, ø 29mm
KM# 16
Κοπή
Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 8 Εσκούδος - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1824 - 1825
Χρυσός 0.875, 27g, ø 35mm
KM# 8
Κοπή

Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 8 Εσκούδος - obverseΔημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1828 - 1837
Χρυσός 0.875, 27g, ø 35mm
KM# 17
Κοπή

uCoin