Μεξικό
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Μεξικό - Κατάλογος Νομισμάτων

Μεξικό>Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού |1992 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Μεξικό 5 Σεντάβος - obverseΜεξικό 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1992 - 2002
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 1.59g, ø 15.58mm
KM# 546
Τιμή: 0.15
Μεξικό 10 Σεντάβος - obverseΜεξικό 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1992 - 2009
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.03g, ø 17mm
KM# 547
Τιμή: 0.14
Μεξικό 10 Σεντάβος - obverseΜεξικό 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
2009 - 2018
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 1.76g, ø 14mm
KM# 934
Τιμή: 0.09

Μεξικό 20 Σεντάβος - obverseΜεξικό 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1992 - 2009
Χαλκοαλουμίνιο, 3.04g, ø 19.5mm
KM# 548
Τιμή: 0.18
Μεξικό 20 Σεντάβος - obverseΜεξικό 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
2009 - 2018
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.26g, ø 15.3mm
KM# 935
Τιμή: 0.15
Μεξικό 50 Σεντάβος - obverseΜεξικό 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1992 - 2009
Χαλκοαλουμίνιο, 4.39g, ø 22mm
KM# 549
Τιμή: 0.13

Μεξικό 50 Σεντάβος - obverseΜεξικό 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
2009 - 2018
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.1g, ø 17mm
KM# 936
Τιμή: 0.04
Μεξικό 1 Νέο Πέσο - obverseΜεξικό 1 Νέο Πέσο - reverse
1 Νέο Πέσο
1992 - 1995
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 3.94g, ø 22mm
KM# 550
Τιμή: 0.19
Μεξικό 1 Πέσο - obverseΜεξικό 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1996 - 2018
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 3.94g, ø 22mm
KM# 603
Τιμή: 0.14

Μεξικό 2 Νέα Πέσος - obverseΜεξικό 2 Νέα Πέσος - reverse
2 Νέα Πέσος
1992 - 1995
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 5.21g, ø 23mm
KM# 551
Τιμή: 0.36
Μεξικό 2 Πέσος - obverseΜεξικό 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1996 - 2018
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 5.21g, ø 23mm
KM# 604
Τιμή: 0.23
Μεξικό 5 Νέα Πέσος - obverseΜεξικό 5 Νέα Πέσος - reverse
5 Νέα Πέσος
1992 - 1995
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 7.07g, ø 25.5mm
KM# 552
Τιμή: 0.27

Μεξικό 5 Πέσος - obverseΜεξικό 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1997 - 2018
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 7.07g, ø 25.5mm
KM# 605
Τιμή: 0.32
Μεξικό 10 Νέα Πέσος - obverseΜεξικό 10 Νέα Πέσος - reverse
10 Νέα Πέσος
1992 - 1995
Δύο Μετάλλων: Ασήμι (0.925) στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 11.13g, ø 27.95mm
KM# 553
Τιμή: 2.74
Μεξικό 10 Πέσος - obverseΜεξικό 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1997 - 2018
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 10.33g, ø 27.95mm
KM# 616
Τιμή: 0.6

Μεξικό 20 Νέα Πέσος - obverseΜεξικό 20 Νέα Πέσος - reverse
20 Νέα Πέσος
1993 - 1995
Δύο Μετάλλων: Ασήμι (0.925) στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 16.92g, ø 31.86mm
KM# 561
Τιμή: 6.1
Μεξικό 50 Νέα Πέσος - obverseΜεξικό 50 Νέα Πέσος - reverse
50 Νέα Πέσος
1993 - 1995
Niños Héroes
Δύο Μετάλλων: Ασήμι (0.925) στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 34.11g, ø 38.87mm
KM# 571
Τιμή: 24.69

Μεξικό>Ηνωμένες Πολιτείες Μεξικού|1970 - 1992
 Χρονική Περίοδος

Μεξικό 1 Σεντάβο - obverseΜεξικό 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1970 - 1973
Ορείχαλκος, 1.5g, ø 13mm
KM# 418
Τιμή: 1.22
Μεξικό 5 Σεντάβος - obverseΜεξικό 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1970 - 1976
Ορείχαλκος, 2.75g, ø 18mm
KM# 427
Τιμή: 0.16
Μεξικό 10 Σεντάβος - obverseΜεξικό 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1974 - 1980
Χαλκονικέλιο, 1.52g, ø 15mm
KM# 434
Τιμή: 0.35

Μεξικό 20 Σεντάβος - obverseΜεξικό 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1955 - 1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 28.5mm
KM# 440
Τιμή: 0.4
Μεξικό 20 Σεντάβος - obverseΜεξικό 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1971 - 1974
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 28.5mm
KM# 441
Τιμή: 0.77
Μεξικό 20 Σεντάβος - obverseΜεξικό 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1974 - 1983
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 20mm
KM# 442
Τιμή: 0.21

Μεξικό 20 Σεντάβος - obverseΜεξικό 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1983 - 1984
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 20mm
KM# 491
Τιμή: 0.44
Μεξικό 50 Σεντάβος - obverseΜεξικό 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1970 - 1983
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 25mm
KM# 452
Τιμή: 0.31
Μεξικό 50 Σεντάβος - obverseΜεξικό 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1983
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.1g, ø 22mm
KM# 492
Τιμή: 1.28

Μεξικό 1 Πέσο - obverseΜεξικό 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1970 - 1983
Χαλκονικέλιο, 9g, ø 29mm
KM# 460
Τιμή: 0.29
Μεξικό 1 Πέσο - obverseΜεξικό 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1984 - 1987
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6g, ø 24mm
KM# 496
Τιμή: 0.57
Μεξικό 5 Πέσος - obverseΜεξικό 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1971 - 1978
Χαλκονικέλιο, 14g, ø 33mm
KM# 472
Τιμή: 0.4

Μεξικό 5 Πέσος - obverseΜεξικό 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1980 - 1985
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 27.24mm
KM# 485
Τιμή: 0.39
Μεξικό 5 Πέσος - obverseΜεξικό 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1985 - 1988
Ορείχαλκος, 3g, ø 16.5mm
KM# 502
Τιμή: 0.28
Μεξικό 10 Πέσος - obverseΜεξικό 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1974 - 1985
Χαλκονικέλιο, 14g, ø 30.5mm
KM# 477
Τιμή: 0.51

Μεξικό 10 Πέσος - obverseΜεξικό 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1985 - 1990
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.84g, ø 19mm
KM# 512
Τιμή: 0.28
Μεξικό 20 Πέσος - obverseΜεξικό 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
1980 - 1984
Χαλκονικέλιο, 15.24g, ø 32mm
KM# 486
Τιμή: 0.98
Μεξικό 20 Πέσος - obverseΜεξικό 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
1985 - 1990
Ορείχαλκος, 5.85g, ø 21mm
KM# 508
Τιμή: 0.19

Μεξικό 50 Πέσος - obverseΜεξικό 50 Πέσος - reverse
50 Πέσος
1982 - 1984
Χαλκονικέλιο, 19.84g, ø 35mm
KM# 490
Τιμή: 1.17
Μεξικό 50 Πέσος - obverseΜεξικό 50 Πέσος - reverse
50 Πέσος
1984 - 1988
Χαλκονικέλιο, 8.5g, ø 23.5mm
KM# 495
Τιμή: 0.32
Μεξικό 50 Πέσος - obverseΜεξικό 50 Πέσος - reverse
50 Πέσος
1988 - 1992
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 7.3g, ø 23.5mm
KM# 495a
Τιμή: 0.25

Μεξικό 100 Πέσος - obverseΜεξικό 100 Πέσος - reverse
100 Πέσος
1977 - 1979
Ασήμι 0.720, 27.77g, ø 39mm
KM# 483
Τιμή: 13.65
Μεξικό 100 Πέσος - obverseΜεξικό 100 Πέσος - reverse
100 Πέσος
1984 - 1992
Χαλκοαλουμίνιο, 11.82g, ø 26.63mm
KM# 493
Τιμή: 0.27
Μεξικό 500 Πέσος - obverseΜεξικό 500 Πέσος - reverse
500 Πέσος
1986 - 1992
Χαλκονικέλιο, 12.64g, ø 28.5mm
KM# 529
Τιμή: 0.53

Μεξικό 1000 Πέσος - obverseΜεξικό 1000 Πέσος - reverse
1000 Πέσος
1988 - 1992
Χαλκοαλουμίνιο, 15.17g, ø 30.5mm
KM# 536
Τιμή: 0.54

Μεξικό>Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού|1905 - 1969
 Χρονική Περίοδος

Μεξικό 1 Σεντάβο - obverseΜεξικό 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1905 - 1949
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 20mm
KM# 415
Τιμή: 0.32
Μεξικό 1 Σεντάβο - obverseΜεξικό 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1915
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.5g, ø 16mm
KM# 416
Τιμή: 26.38
Μεξικό 1 Σεντάβο - obverseΜεξικό 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1950 - 1969
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 417
Τιμή: 0.27

Μεξικό 2 Σεντάβος - obverseΜεξικό 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1905 - 1941
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6g, ø 25mm
KM# 419
Τιμή: 1.01
Μεξικό 2 Σεντάβος - obverseΜεξικό 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1915
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 20mm
KM# 420
Τιμή: 2.83
Μεξικό 5 Σεντάβος - obverseΜεξικό 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1905 - 1914
Νικέλιο, 5g, ø 20mm
KM# 421
Τιμή: 0.48

Μεξικό 5 Σεντάβος - obverseΜεξικό 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1914 - 1935
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9g, ø 28mm
KM# 422
Τιμή: 0.88
Μεξικό 5 Σεντάβος - obverseΜεξικό 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1936 - 1942
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 20.5mm
KM# 423
Τιμή: 0.57
Μεξικό 5 Σεντάβος - obverseΜεξικό 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1942 - 1955
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.5g, ø 25.5mm
KM# 424
Τιμή: 0.5

Μεξικό 5 Σεντάβος - obverseΜεξικό 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1950
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 20.5mm
KM# 425
Τιμή: 1.58
Μεξικό 5 Σεντάβος - obverseΜεξικό 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1954 - 1969
Ορείχαλκος, 4g, ø 20.5mm
KM# 426
Τιμή: 0.33
Μεξικό 10 Σεντάβος - obverseΜεξικό 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1905 - 1914
Ασήμι 0.800, 2.5g, ø 18mm
KM# 428
Τιμή: 1.84

Μεξικό 10 Σεντάβος - obverseΜεξικό 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1919
Ασήμι 0.800, 1.813g, ø 15mm
KM# 429
Τιμή: 5.81
Μεξικό 10 Σεντάβος - obverseΜεξικό 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1919 - 1935
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 12g, ø 30.5mm
KM# 430
Τιμή: 3.64
Μεξικό 10 Σεντάβος - obverseΜεξικό 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1925 - 1935
Ασήμι 0.720, 1.66g, ø 15mm
KM# 431
Τιμή: 1.75

Μεξικό 10 Σεντάβος - obverseΜεξικό 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1936 - 1946
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 23.5mm
KM# 432
Τιμή: 0.69
Μεξικό 10 Σεντάβος - obverseΜεξικό 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1955 - 1967
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.5g, ø 23.5mm
KM# 433
Τιμή: 0.52
Μεξικό 20 Σεντάβος - obverseΜεξικό 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1905 - 1914
Ασήμι 0.800, 5g, ø 22mm
KM# 435
Τιμή: 3.03

Μεξικό 20 Σεντάβος - obverseΜεξικό 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1919
Ασήμι 0.800, 3.625g, ø 19mm
KM# 436
Τιμή: 6.51
Μεξικό 20 Σεντάβος - obverseΜεξικό 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1920 - 1943
Ασήμι 0.720, 3.33g, ø 19mm
KM# 438
Τιμή: 1.71
Μεξικό 20 Σεντάβος - obverseΜεξικό 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1920 - 1935
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 15g, ø 32.5mm
KM# 437
Τιμή: 6.06

Μεξικό 20 Σεντάβος - obverseΜεξικό 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1943 - 1955
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 28.5mm
KM# 439
Τιμή: 0.51
Μεξικό 20 Σεντάβος - obverseΜεξικό 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1955 - 1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 28.5mm
KM# 440
Τιμή: 0.4
Μεξικό 25 Σεντάβος - obverseΜεξικό 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1950 - 1953
Ασήμι 0.300, 3.33g, ø 21.5mm
KM# 443
Τιμή: 1.87

Μεξικό 25 Σεντάβος - obverseΜεξικό 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1964 - 1966
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 23mm
KM# 444
Τιμή: 0.6
Μεξικό 50 Σεντάβος - obverseΜεξικό 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1905 - 1918
Ασήμι 0.800, 12.5g, ø 30mm
KM# 445
Τιμή: 6.32
Μεξικό 50 Σεντάβος - obverseΜεξικό 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1918 - 1919
Ασήμι 0.800, 9.063g, ø 27mm
KM# 446
Τιμή: 8.61

Μεξικό 50 Σεντάβος - obverseΜεξικό 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1919 - 1945
Ασήμι 0.720, 8.333g, ø 27mm
KM# 447
Τιμή: 3.06
Μεξικό 50 Σεντάβος - obverseΜεξικό 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1935
Ασήμι 0.420, 7.972g, ø 27mm
KM# 448
Τιμή: 7.01
Μεξικό 50 Σεντάβος - obverseΜεξικό 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1950 - 1951
Ασήμι 0.300, 6.66g, ø 26mm
KM# 449
Τιμή: 3.96

Μεξικό 50 Σεντάβος - obverseΜεξικό 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1955 - 1959
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 14g, ø 33mm
KM# 450
Τιμή: 1.85
Μεξικό 50 Σεντάβος - obverseΜεξικό 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1964 - 1969
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 25mm
KM# 451
Τιμή: 0.36
Μεξικό 1 Πέσο - obverseΜεξικό 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1898 - 1909
Ασήμι 0.900, 27.073g, ø 38.5mm
KM# 409
Τιμή: 24.62

Μεξικό 1 Πέσο - obverseΜεξικό 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1910 - 1914
Ασήμι 0.900, 27.07g, ø 39mm
KM# 453
Τιμή: 26.1
Μεξικό 1 Πέσο - obverseΜεξικό 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1918 - 1919
Ασήμι 0.800, 18.13g, ø 34mm
KM# 454
Τιμή: 7.6
Μεξικό 1 Πέσο - obverseΜεξικό 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1920 - 1945
Ασήμι 0.720, 16.66g, ø 34mm
KM# 455
Τιμή: 7.1

Μεξικό 1 Πέσο - obverseΜεξικό 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1947 - 1949
Ασήμι 0.500, 14g, ø 32mm
KM# 456
Τιμή: 5.89
Μεξικό 1 Πέσο - obverseΜεξικό 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1950
Ασήμι 0.300, 13.33g, ø 32mm
KM# 457
Τιμή: 8.56
Μεξικό 1 Πέσο - obverseΜεξικό 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1957 - 1967
Ασήμι 0.100, 16g, ø 34.5mm
KM# 459
Τιμή: 2.3

Μεξικό 2 Πέσος - obverseΜεξικό 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1919 - 1948
Χρυσός 0.900, 1.666g, ø 13mm
KM# 461
Τιμή: 60.07
Μεξικό 2,5 Πέσος - obverseΜεξικό 2,5 Πέσος - reverse
2,5 Πέσος
1918 - 1948
Χρυσός 0.900, 2.083g, ø 15.5mm
KM# 463
Τιμή: 76.33
Μεξικό 5 Πέσος - obverseΜεξικό 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1905 - 1955
Χρυσός 0.900, 4.166g, ø 19mm
KM# 464
Τιμή: 148.2

Μεξικό 5 Πέσος - obverseΜεξικό 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1947 - 1948
Ασήμι 0.900, 30g, ø 40mm
KM# 465
Τιμή: 24.91
Μεξικό 5 Πέσος - obverseΜεξικό 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1951 - 1954
Ασήμι 0.720, 27.78g, ø 40mm
KM# 467
Τιμή: 8.21
Μεξικό 5 Πέσος - obverseΜεξικό 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1955 - 1957
Ασήμι 0.720, 18.05g, ø 36mm
KM# 469
Τιμή: 12.04

Μεξικό 10 Πέσος - obverseΜεξικό 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1905 - 1959
Χρυσός 0.900, 8.333g, ø 22.5mm
KM# 473
Τιμή: 295
Μεξικό 10 Πέσος - obverseΜεξικό 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1955 - 1956
Ασήμι 0.900, 28.88g, ø 40mm
KM# 474
Τιμή: 13.52
Μεξικό 20 Πέσος - obverseΜεξικό 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
1917 - 1959
Χρυσός 0.900, 16.66g, ø 27.5mm
KM# 478
Τιμή: 597.3

Μεξικό 50 Πέσος - obverseΜεξικό 50 Πέσος - reverse
50 Πέσος
1921 - 1947
Χρυσός 0.900, 41.66g, ø 37mm
KM# 481
Τιμή: 1,490
Μεξικό 50 Πέσος - obverseΜεξικό 50 Πέσος - reverse
50 Πέσος
1943
Χρυσός 0.900, 41.66g, ø 37mm
KM# 482
Κοπή

Μεξικό>Δημοκρατία του Μεξικού (Πέσο)|1863 - 1905
 Χρονική Περίοδος

Μεξικό 1 Σεντάβο - obverseΜεξικό 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1863
Χαλκός, 8.9g, ø 25mm
KM# 390
Κοπή
Μεξικό 1 Σεντάβο - obverseΜεξικό 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1869 - 1897
Χαλκός, 8.9g, ø 25mm
KM# 391
Τιμή: 1.36
Μεξικό 1 Σεντάβο - obverseΜεξικό 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1882 - 1883
Χαλκονικέλιο, 1.96g, ø 16mm
KM# 392
Τιμή: 1.5

Μεξικό 1 Σεντάβο - obverseΜεξικό 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1898
Χαλκός, 7.8g, ø 25mm
KM# 393
Κοπή
Μεξικό 1 Σεντάβο - obverseΜεξικό 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1899 - 1905
Χαλκός, 2.61g, ø 19.5mm
KM# 394
Τιμή: 3.38
Μεξικό 2 Σεντάβος - obverseΜεξικό 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1882 - 1883
Χαλκονικέλιο, 3.2g, ø 17.5mm
KM# 395
Τιμή: 3.08

No ImageNo Image
5 Σεντάβος
1863 - 1870
Ασήμι 0.900, 1.353g, ø 14.5mm
KM# 396
Κοπή
Μεξικό 5 Σεντάβος - obverseΜεξικό 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1867 - 1869
Ασήμι 0.900, 1.353g, ø 14mm
KM# 397
Κοπή
Μεξικό 5 Σεντάβος - obverseΜεξικό 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1869 - 1897
Ασήμι 0.900, 1.353g, ø 14mm
KM# 398
Τιμή: 3.27

Μεξικό 5 Σεντάβος - obverseΜεξικό 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1882 - 1883
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 20mm
KM# 399
Τιμή: 3.25
Μεξικό 5 Σεντάβος - obverseΜεξικό 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1898 - 1905
Ασήμι 0.900, 1.34g, ø 14mm
KM# 400
Τιμή: 3.46
Μεξικό 10 Σεντάβος - obverseΜεξικό 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1863 - 1870
Ασήμι 0.900, 2.707g, ø 18mm
KM# 401
Κοπή

Μεξικό 10 Σεντάβος - obverseΜεξικό 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1867 - 1869
Ασήμι 0.900, 2.707g, ø 17.5mm
KM# 402
Τιμή: 8.62
Μεξικό 10 Σεντάβος - obverseΜεξικό 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1869 - 1897
Ασήμι 0.900, 2.707g, ø 18mm
KM# 403
Τιμή: 2.58
Μεξικό 10 Σεντάβος - obverseΜεξικό 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1898 - 1905
Ασήμι 0.900, 2.707g, ø 17mm
KM# 404
Τιμή: 4.29

Μεξικό 20 Σεντάβος - obverseΜεξικό 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1898 - 1905
Ασήμι 0.900, 5.415g, ø 20.2mm
KM# 405
Κοπή
Μεξικό 25 Σεντάβος - obverseΜεξικό 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1869 - 1892
Ασήμι 0.900, 6.768g, ø 25mm
KM# 406
Τιμή: 5.38
Μεξικό 50 Σεντάβος - obverseΜεξικό 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1869 - 1895
Ασήμι 0.900, 13.536g, ø 30.5mm
KM# 407
Τιμή: 10

Μεξικό 1 Πέσο - obverseΜεξικό 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1869 - 1873
Ασήμι 0.900, 27.073g, ø 37mm
KM# 408
Τιμή: 11
Μεξικό 1 Πέσο - obverseΜεξικό 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1898 - 1909
Ασήμι 0.900, 27.073g, ø 38.5mm
KM# 409
Τιμή: 24.62

Μεξικό>Μεξικάνικη αυτοκρατορία|1863 - 1867
 Χρονική Περίοδος

Μεξικό 1 Σεντάβο - obverseΜεξικό 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1864
Χαλκός, 8g, ø 25mm
KM# 384
Κοπή
Μεξικό 5 Σεντάβος - obverseΜεξικό 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1864 - 1866
Ασήμι 0.900, 1.3537g, ø 15mm
KM# 385
Κοπή
Μεξικό 10 Σεντάβος - obverseΜεξικό 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1864 - 1866
Ασήμι 0.900, 2.7073g, ø 19mm
KM# 386
Κοπή

Μεξικό 50 Σεντάβος - obverseΜεξικό 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1866
Ασήμι 0.900, 13.5365g, ø 30mm
KM# 387
Κοπή
Μεξικό 1 Πέσο - obverseΜεξικό 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1866 - 1867
Ασήμι 0.900, 27.07g, ø 37mm
KM# 388
Τιμή: 46.65
Μεξικό 20 Πέσος - obverseΜεξικό 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
1866
Χρυσός 0.875, 33.84g, ø 35mm
KM# 389
Κοπή

Μεξικό>Δημοκρατία του Μεξικού (Ριάλ)|1823 - 1897
 Χρονική Περίοδος

Μεξικό 1/16 Ρεαλ - obverseΜεξικό 1/16 Ρεαλ - reverse
1/16 Ρεαλ
1831 - 1833
Χαλκός, 1.75g, ø 17mm
KM# 315
Κοπή
Μεξικό 1/16 Ρεαλ - obverseΜεξικό 1/16 Ρεαλ - reverse
1/16 Ρεαλ
1832 - 1835
Ορείχαλκος, 1.75g, ø 17mm
KM# 315a
Κοπή
Μεξικό 1/16 Ρεαλ - obverseΜεξικό 1/16 Ρεαλ - reverse
1/16 Ρεαλ
1860
Χαλκός, 4.75g, ø 21mm
KM# 316
Κοπή

Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1824 - 1828
Χαλκός, 3.54g, ø 19mm
KM# 320
Κοπή
Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1825 - 1863
Ορείχαλκος, 4g, ø 21mm
KM# 338
Κοπή
Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1828 - 1829
Χαλκός, 4.75g, ø 20mm
KM# 335
Κοπή

Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1828 - 1834
Χαλκός, 4.8g, ø 21mm
KM# 329
Κοπή
Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1828
Χαλκός, 3.3g, ø 19mm
KM# 321
Κοπή
Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1829 - 1859
Χαλκός, ø 21mm
KM# 336
Κοπή

Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1829 - 1830
Χαλκός, 3.5g, ø 21mm
KM# 326
Κοπή
Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1829 - 1835
Χαλκός, 3.5g, ø 21mm
KM# 333
Κοπή
Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1833 - 1835
Χαλκός, 3.54g, ø 20mm
KM# 318
Κοπή

Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1836 - 1846
Χαλκός, 5g, ø 21mm
KM# 339
Κοπή
Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1841 - 1861
Χαλκός, 14g, ø 21mm
KM# 334
Κοπή
Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1842
Χαλκός, 3.5g, ø 19mm
KM# 323
Κοπή

Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1845 - 1847
Χαλκός, 3.75g, ø 19mm
KM# 324
Κοπή
Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1851 - 1854
Χαλκός, 3.4g, ø 19mm
KM# 325
Κοπή
Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1855
Χαλκός, 3.54g, ø 20mm
KM# 319
Κοπή

Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1856 - 1857
Ορείχαλκος, 7.2g, ø 25mm
KM# 328
Κοπή
No ImageNo Image
⅛ Ρεάλ
1856
Ορείχαλκος, 7.2g, ø 29mm
KM# 327
Κοπή
Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1856 - 1862
Χαλκός, 9.5g, ø 28mm
KM# 330
Κοπή

Μεξικό ⅛ Ρεάλ - obverseΜεξικό ⅛ Ρεάλ - reverse
⅛ Ρεάλ
1858 - 1862
Χαλκός, 9.5g, ø 28mm
KM# 331
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1825 - 1864
Ορείχαλκος, 8g, ø 29mm
KM# 366
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1828 - 1860
Χαλκός, 7.25g, ø 28mm
KM# 359
Τιμή: 9.25

Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1828 - 1829
Χαλκός, 7g, ø 27mm
KM# 351
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1828 - 1835
Χαλκός, 9.35g, ø 28mm
KM# 353
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1829 - 1837
Χαλκός, 7g, ø 27mm
KM# 358
Τιμή: 4.05

Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1829
Χαλκός, 14g, ø 33mm
KM# 357
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1831 - 1836
Χαλκός, 9.35g, ø 21mm
KM# 364
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1833 - 1835
Χαλκός, 6.356g, ø 27mm
KM# 340
Κοπή

Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1836
Χαλκός, 9.35g, ø 28mm
KM# 354
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1836 - 1846
Ορείχαλκος, 8g, ø 29mm
KM# 367
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1842 - 1863
Ασήμι 0.900, 0.845g, ø 12mm
KM# 368
Κοπή

Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1846
Χαλκός, 7.08g, ø 27mm
KM# 341
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1847 - 1866
Χαλκός, 5.66g, ø 27mm
KM# 363
Κοπή
No ImageNo Image
¼ Ρεάλ
1855
Χαλκός, 7.08g, ø 27mm
KM# 343
Κοπή

Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1855 - 1856
Χαλκός, 7.08g, ø 27mm
KM# 342
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1856 - 1857
Χαλκός, 14g, ø 32mm
KM# 352a
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1856 - 1857
Χαλκός, 14g, ø 32mm
KM# 352
Κοπή

Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1858
Χαλκός, 7.5g, ø 27mm
KM# 347
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1858 - 1862
Χαλκός, 19g, ø 32mm
KM# 355
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1858 - 1860
Χαλκός, 19g, ø 32mm
KM# 356
Κοπή

Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1859 - 1863
Χαλκός, 14.3g, ø 32mm
KM# 365
Τιμή: 8.76
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1860 - 1866
Χαλκός, 10.5g, ø 28mm
KM# 344
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1860 - 1866
Χαλκός, 7.25g, ø 27mm
KM# 348
Κοπή

Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1862
Χαλκός, 6.5g, ø 28mm
KM# 360
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1866
Χαλκός, 7g, ø 27mm
KM# 349
Κοπή
Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1867
Χαλκός, 8.1g, ø 27mm
KM# 362
Τιμή: 36.82

Μεξικό ¼ Ρεάλ - obverseΜεξικό ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1872
Χαλκός, 7.5g, ø 27mm
KM# 350
Κοπή
Μεξικό 1/2 Ρεάλ - obverseΜεξικό 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1824
Ασήμι 0.900, 1.69g
KM# 369
Κοπή
Μεξικό 1/2 Ρεάλ - obverseΜεξικό 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1825 - 1869
Ασήμι 0.900, 1.69g, ø 16.8mm
KM# 370
Τιμή: 7.89

Μεξικό 1 Ρεάλ - obverseΜεξικό 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1824
Ασήμι 0.900, 3.38g
KM# 371
Κοπή
Μεξικό 1 Ρεάλ - obverseΜεξικό 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1825 - 1869
Ασήμι 0.900, 3.38g, ø 21.1mm
KM# 372
Τιμή: 6.35
Μεξικό 2 Ρεάλ - obverseΜεξικό 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1824
Ασήμι 0.900, 6.76g, ø 28mm
KM# 373
Κοπή

Μεξικό 2 Ρεάλ - obverseΜεξικό 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1825 - 1872
Ασήμι 0.900, 6.76g, ø 28mm
KM# 374
Τιμή: 6.52
Μεξικό 4 Ρεάλ - obverseΜεξικό 4 Ρεάλ - reverse
4 Ρεάλ
1827 - 1870
Ασήμι 0.900, 13.54g, ø 32mm
KM# 375
Κοπή
Μεξικό 8 Ρεάλ - obverseΜεξικό 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1823 - 1825
Ασήμι 0.900, 27.07g
KM# A376
Κοπή

Μεξικό 8 Ρεάλ - obverseΜεξικό 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1824 - 1897
Ασήμι 0.900, 27.07g, ø 38.9mm
KM# 377
Τιμή: 17.07
Μεξικό 8 Ρεάλ - obverseΜεξικό 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1824
Ασήμι 0.900, 27.07g
KM# 376
Κοπή
Μεξικό ½ Εσκούδο - obverseΜεξικό ½ Εσκούδο - reverse
½ Εσκούδο
1825 - 1870
Χρυσός 0.875, 1.69g, ø 14mm
KM# 378
Κοπή

Μεξικό 1 Εσκούδο - obverseΜεξικό 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1825 - 1870
Χρυσός 0.875, 3.38g
KM# 379
Κοπή
Μεξικό 2 Εσκούδος - obverseΜεξικό 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1825 - 1870
Χρυσός 0.875, 6.67g
KM# 380
Κοπή
Μεξικό 4 Εσκούδος - obverseΜεξικό 4 Εσκούδος - reverse
4 Εσκούδος
1825 - 1869
Χρυσός 0.875, 13.54g, ø 30.5mm
KM# 381
Κοπή

Μεξικό 8 Εσκούδος - obverseΜεξικό 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1824 - 1873
Χρυσός 0.875, 27.07g
KM# 383
Κοπή

uCoin