Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας - Κατάλογος Νομισμάτων

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας>Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας|1962 - 2017
 Χρονική Περίοδος

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - reverse
10 Γκράνι
1967
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8.1g, ø 29.5mm
X# 17
Τιμή: 18.79
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - reverse
10 Γκράνι
1969
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 29
Τιμή: 13.82
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - reverse
10 Γκράνι
1970
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.85g, ø 29mm
X# 35
Κοπή

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - reverse
10 Γκράνι
1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.9g, ø 30mm
X# 40
Τιμή: 10
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - reverse
10 Γκράνι
1972 - 1973
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), ø 29.5mm
X# 48
Τιμή: 13
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - reverse
10 Γκράνι
1974 - 1977
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 32mm
X# 56
Τιμή: 11.54

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - reverse
10 Γκράνι
1978
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), ø 30mm
X# 70
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - reverse
10 Γκράνι
1979
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), ø 30mm
X# 74
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - reverse
10 Γκράνι
1980
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 80
Κοπή

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - reverse
10 Γκράνι
1983
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 96
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - reverse
10 Γκράνι
1984
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), ø 29mm
X# 102
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - reverse
10 Γκράνι
1985
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 108
Κοπή

No ImageNo Image
10 Γκράνι
1986
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 113
Κοπή
No ImageNo Image
10 Γκράνι
1988
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 124
Κοπή
No ImageNo Image
10 Γκράνι
1988
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 136
Κοπή

No ImageNo Image
10 Γκράνι
1989
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 142
Κοπή
No ImageNo Image
10 Γκράνι
1990
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 148
Κοπή
No ImageNo Image
10 Γκράνι
1991
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 153
Κοπή

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Γκράνι - reverse
10 Γκράνι
1992
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 158
Κοπή
No ImageNo Image
10 Γκράνι
1993
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 164
Κοπή
No ImageNo Image
10 Γκράνι
1994
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 170
Κοπή

No ImageNo Image
10 Γκράνι
1995
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 176
Τιμή: 4.05
No ImageNo Image
10 Γκράνι
1996
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 181
Κοπή
No ImageNo Image
10 Γκράνι
1997
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 186
Κοπή

No ImageNo Image
10 Γκράνι
1998
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 191
Κοπή
No ImageNo Image
10 Γκράνι
2000
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 203
Κοπή
No ImageNo Image
10 Γκράνι
2001
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 210
Κοπή

No ImageNo Image
10 Γκράνι
2002
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 215
Κοπή
No ImageNo Image
10 Γκράνι
2003
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 218
Κοπή
No ImageNo Image
10 Γκράνι
2004
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 30mm
X# 221
Κοπή

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - reverse
9 Τάρι
1967
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 18
Τιμή: 22.61
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - reverse
9 Τάρι
1969
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 30
Τιμή: 20
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - reverse
9 Τάρι
1970
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 36
Κοπή

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - reverse
9 Τάρι
1971
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 41
Τιμή: 18.84
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - reverse
9 Τάρι
1972
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 49
Τιμή: 3.09
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - reverse
9 Τάρι
1973
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 53
Τιμή: 14.04

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - reverse
9 Τάρι
1974 - 1977
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 57
Τιμή: 15.79
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - reverse
9 Τάρι
1978
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 71
Τιμή: 22.22
No ImageNo Image
9 Τάρι
1979
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 75
Κοπή

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - reverse
9 Τάρι
1980
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 81
Κοπή
No ImageNo Image
9 Τάρι
1984
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 103
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - reverse
9 Τάρι
1985
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 109
Κοπή

No ImageNo Image
9 Τάρι
1986
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 114
Κοπή
No ImageNo Image
9 Τάρι
1988
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 137
Κοπή
No ImageNo Image
9 Τάρι
1988
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 125
Κοπή

No ImageNo Image
9 Τάρι
1989
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 143
Κοπή
No ImageNo Image
9 Τάρι
1990
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 149
Κοπή
No ImageNo Image
9 Τάρι
1991
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 154
Κοπή

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 9 Τάρι - reverse
9 Τάρι
1992
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 159
Κοπή
No ImageNo Image
9 Τάρι
1993
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 165
Κοπή
No ImageNo Image
9 Τάρι
1994
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 171
Κοπή

No ImageNo Image
9 Τάρι
1995
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 177
Κοπή
No ImageNo Image
9 Τάρι
1996
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 182
Κοπή
No ImageNo Image
9 Τάρι
1997
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 187
Κοπή

No ImageNo Image
9 Τάρι
1998
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 192
Κοπή
No ImageNo Image
9 Τάρι
2000
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 204
Κοπή
No ImageNo Image
9 Τάρι
2001
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 211
Κοπή

No ImageNo Image
9 Τάρι
2002
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 216
Κοπή
No ImageNo Image
9 Τάρι
2003
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 219
Κοπή
No ImageNo Image
9 Τάρι
2004
Ασήμι 0.900, 9g, ø 30mm
X# 222
Κοπή

No ImageNo Image
1 Σκούδο
1961
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 1
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1962 - 1963
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 5
Τιμή: 20.93
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1964
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 9
Τιμή: 11.64

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1965 - 1966
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 13
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1967
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 19
Τιμή: 10.18
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1968
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 24
Τιμή: 11.6

No ImageNo Image
1 Σκούδο
1969
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 31
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1970
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 37
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1971 - 1973
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 42
Κοπή

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1972
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 50
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1974 - 1975
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 58
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σκούδο
1976
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 64
Κοπή

No ImageNo Image
1 Σκούδο
1977
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 67
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σκούδο
1978
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 72
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1979
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 76
Κοπή

No ImageNo Image
1 Σκούδο
1980
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 82
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σκούδο
1983
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 98
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1984
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 104
Κοπή

No ImageNo Image
1 Σκούδο
1985
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 110
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σκούδο
1986
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 115
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σκούδο
1988
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 126
Κοπή

No ImageNo Image
1 Σκούδο
1988
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 138
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σκούδο
1989
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 144
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σκούδο
1990
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 150
Κοπή

No ImageNo Image
1 Σκούδο
1991
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 155
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1992
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 160
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σκούδο
1993
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 166
Κοπή

No ImageNo Image
1 Σκούδο
1994
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 172
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σκούδο
1995
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 178
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σκούδο
1996 - 2002
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 183
Κοπή

No ImageNo Image
1 Σκούδο
1997
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 188
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σκούδο
1998
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 193
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σκούδο
2000 - 2004
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 205
Κοπή

No ImageNo Image
1 Σκούδο
2001
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 212
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σκούδο
2003
Ασήμι 0.987, 12g, ø 32mm
X# 220
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
1961
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 2
Κοπή

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - reverse
2 Σκούδα
1962 - 1963
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 6
Τιμή: 65
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - reverse
2 Σκούδα
1964
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 10
Τιμή: 21.5
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - reverse
2 Σκούδα
1965 - 1966
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 14
Κοπή

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - reverse
2 Σκούδα
1967
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 20
Τιμή: 30
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - reverse
2 Σκούδα
1968
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 25
Τιμή: 17.01
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - reverse
2 Σκούδα
1969
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 32
Κοπή

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - reverse
2 Σκούδα
1970
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 38
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - reverse
2 Σκούδα
1971 - 1973
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 43
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - reverse
2 Σκούδα
1972
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 51
Κοπή

No ImageNo Image
2 Σκούδα
1974
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 59
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
1975
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 60
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - reverse
2 Σκούδα
1976
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 65
Κοπή

No ImageNo Image
2 Σκούδα
1977
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 68
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
1978
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 73
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - reverse
2 Σκούδα
1979
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 77
Κοπή

No ImageNo Image
2 Σκούδα
1980
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 83
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
1983
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 99
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - reverse
2 Σκούδα
1984
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 106
Κοπή

No ImageNo Image
2 Σκούδα
1985
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 111
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
1986
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 116
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
1988
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 139
Κοπή

No ImageNo Image
2 Σκούδα
1988
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 127
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
1989
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 145
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
1990
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 151
Κοπή

No ImageNo Image
2 Σκούδα
1991
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 156
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 2 Σκούδα - reverse
2 Σκούδα
1992
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 161
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
1993
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 167
Κοπή

No ImageNo Image
2 Σκούδα
1994
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 173
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
1995
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 179
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
1996
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 184
Κοπή

No ImageNo Image
2 Σκούδα
1997
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 189
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
1998 - 2003
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 194
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
2000
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 206
Κοπή

No ImageNo Image
2 Σκούδα
2001
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 213
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
2002
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 217
Κοπή
No ImageNo Image
2 Σκούδα
2004
Ασήμι 0.987, 24g, ø 39mm
X# 223
Κοπή

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 5 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 5 Σκούδα - reverse
5 Σκούδα
1961
Χρυσός 0.917, 4g
X# 3
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 5 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 5 Σκούδα - reverse
5 Σκούδα
1962 - 1963
Χρυσός 0.917, 4g
X# 7
Τιμή: 180
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 5 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 5 Σκούδα - reverse
5 Σκούδα
1964
Χρυσός 0.917, 4g
X# 11
Κοπή

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 5 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 5 Σκούδα - reverse
5 Σκούδα
1965 - 1966
Χρυσός 0.917, 4g
X# 15
Κοπή
No ImageNo Image
5 Σκούδα
1967
Χρυσός 0.917, 4g
X# 21
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 5 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 5 Σκούδα - reverse
5 Σκούδα
1968
Χρυσός 0.917, 4g
X# 27
Τιμή: 144

No ImageNo Image
5 Σκούδα
1969
Χρυσός 0.917, 4g
X# 33.1
Κοπή
No ImageNo Image
5 Σκούδα
1970
Χρυσός 0.917, 4g
X# 33.2
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 5 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 5 Σκούδα - reverse
5 Σκούδα
1971 - 1975
Χρυσός 0.917, 4g
X# 44
Κοπή

No ImageNo Image
5 Σκούδα
1976 - 1978
Χρυσός 0.917, 4g
X# 66
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 5 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 5 Σκούδα - reverse
5 Σκούδα
1979 - 1981
Χρυσός 0.917, 4g
X# 78
Τιμή: 233.3
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Σκούδα - reverse
10 Σκούδα
1961
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 4
Κοπή

Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Σκούδα - reverse
10 Σκούδα
1962 - 1963
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 8
Τιμή: 360
No ImageNo Image
10 Σκούδα
1964
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 12
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Σκούδα - reverse
10 Σκούδα
1965 - 1966
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 16
Κοπή

No ImageNo Image
10 Σκούδα
1967
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 22
Κοπή
Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Σκούδα - obverseΚυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας 10 Σκούδα - reverse
10 Σκούδα
1968
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 28
Τιμή: 288
No ImageNo Image
10 Σκούδα
1969 - 1970
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 34
Κοπή

No ImageNo Image
10 Σκούδα
1971
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 45
Κοπή
No ImageNo Image
10 Σκούδα
1972 - 1974
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 52
Κοπή
No ImageNo Image
10 Σκούδα
1973
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 55
Κοπή

No ImageNo Image
10 Σκούδα
1975 - 1976
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 61
Κοπή
No ImageNo Image
10 Σκούδα
1977 - 1978
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 69
Κοπή
No ImageNo Image
10 Σκούδα
1979
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 79
Κοπή

No ImageNo Image
10 Σκούδα
1980
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 84
Κοπή
No ImageNo Image
10 Σκούδα
1981
Χρυσός 0.917, 8g, ø 30mm
X# 89
Κοπή

uCoin