Σομαλία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Σομαλία - Κατάλογος Νομισμάτων

Σομαλία>Σελίνι Σομαλίας|1961 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Σομαλία 5 Σεντέσιμι - obverseΣομαλία 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1967
Ορείχαλκος, 2.5g, ø 19.6mm
KM# 6
Τιμή: 1.03
Σομαλία 5 Σεντι - obverseΣομαλία 5 Σεντι - reverse
5 Σεντι
1976
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 20mm
KM# 24
Τιμή: 0.67
Σομαλία 10 Σεντέσιμι - obverseΣομαλία 10 Σεντέσιμι - reverse
10 Σεντέσιμι
1967
Ορείχαλκος, 4.5g, ø 22.5mm
KM# 7
Τιμή: 1

Σομαλία 10 Σεντι - obverseΣομαλία 10 Σεντι - reverse
10 Σεντι
1976
Αλουμίνιο, 1.39g, ø 23.5mm
KM# 25
Τιμή: 1.07
Σομαλία 50 Σεντέσιμι - obverseΣομαλία 50 Σεντέσιμι - reverse
50 Σεντέσιμι
1967
Χαλκονικέλιο, 3.8g, ø 21.1mm
KM# 8
Τιμή: 1.76
Σομαλία 50 Σεντι - obverseΣομαλία 50 Σεντι - reverse
50 Σεντι
1976
Χαλκονικέλιο, 3.8g, ø 21.1mm
KM# 26
Τιμή: 2.06

Σομαλία 50 Σεντι - obverseΣομαλία 50 Σεντι - reverse
50 Σεντι
1984
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.81g, ø 21mm
KM# 26a
Τιμή: 2.87
Σομαλία 1 Σελίνι - obverseΣομαλία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1967
Χαλκονικέλιο, 7.3g, ø 26.5mm
KM# 9
Τιμή: 2.31
Σομαλία 1 Σελίνι - obverseΣομαλία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1976
Χαλκονικέλιο, 6.22g, ø 25.5mm
KM# 27
Τιμή: 3.42

Σομαλία 1 Σελίνι - obverseΣομαλία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1984
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.19g, ø 25.42mm
KM# 27a
Τιμή: 1.81
Σομαλία 5 Σελίνια - obverseΣομαλία 5 Σελίνια - reverse
5 Σελίνια
1999 - 2002
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 21mm
KM# 45
Τιμή: 0.77
Σομαλία 5 Σελίνια - obverseΣομαλία 5 Σελίνια - reverse
5 Σελίνια
2013
Χαλκός, 4.6g, ø 19.5mm
UC# 1
Τιμή: 3.33

Σομαλία 10 Σελίνια - obverseΣομαλία 10 Σελίνια - reverse
10 Σελίνια
1999 - 2002
Αλουμίνιο, 1.4g, ø 22mm
KM# 46
Τιμή: 0.62
Σομαλία 10 Σελίνια - obverseΣομαλία 10 Σελίνια - reverse
10 Σελίνια
2013
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.9g, ø 19.5mm
UC# 2
Τιμή: 3.77
Σομαλία 20 Σελίνια - obverseΣομαλία 20 Σελίνια - reverse
20 Σελίνια
2013
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4.6g, ø 19.5mm
UC# 3
Τιμή: 4.2

Σομαλία 25 Σελίνια - obverseΣομαλία 25 Σελίνια - reverse
25 Σελίνια
2001
Ορείχαλκος, 4.37g, ø 21.8mm
KM# 103
Τιμή: 0.9
Σομαλία 50 Σελίνια - obverseΣομαλία 50 Σελίνια - reverse
50 Σελίνια
2002
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.9g, ø 21.9mm
KM# 111
Τιμή: 1
Σομαλία 50 Σελίνια - obverseΣομαλία 50 Σελίνια - reverse
50 Σελίνια
2013
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 8.7g, ø 26mm
UC# 4
Τιμή: 4.78

Σομαλία 100 Σελίνια - obverseΣομαλία 100 Σελίνια - reverse
100 Σελίνια
2002
Ορείχαλκος, 3.54g, ø 18.8mm
KM# 112
Τιμή: 1.02
Σομαλία 100 Σελίνια - obverseΣομαλία 100 Σελίνια - reverse
100 Σελίνια
2013
Χαλκονικέλιο, 21.5g, ø 38.8mm
UC# 5
Τιμή: 8.66

Σομαλία>Σομάλο|1950 - 1960
 Χρονική Περίοδος

Σομαλία 1 Σεντέσιμο - obverseΣομαλία 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1950
Χαλκός, 3g, ø 20mm
KM# 1
Τιμή: 5
Σομαλία 5 Σεντέσιμι - obverseΣομαλία 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1950
Χαλκός, 5.86g, ø 25.1mm
KM# 2
Τιμή: 5.75
Σομαλία 10 Σεντέσιμι - obverseΣομαλία 10 Σεντέσιμι - reverse
10 Σεντέσιμι
1950
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 3
Τιμή: 5.11

Σομαλία 50 Σεντέσιμι - obverseΣομαλία 50 Σεντέσιμι - reverse
50 Σεντέσιμι
1950
Ασήμι 0.250, 3.8g, ø 21.2mm
KM# 4
Τιμή: 9.63
Σομαλία 1 Σομάλο - obverseΣομαλία 1 Σομάλο - reverse
1 Σομάλο
1950
Ασήμι 0.250, 7.6g, ø 26.7mm
KM# 5
Τιμή: 9.5

uCoin