Αργεντινή
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Αργεντινή - Κατάλογος Νομισμάτων

Αργεντινή>Μετατρέψιμο Πέσο Αργεντινής|1992 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Αργεντινή 1 Σεντάβο - obverseΑργεντινή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1992 - 1993
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 16.2mm
KM# 113
Τιμή: 0.29
Αργεντινή 1 Σεντάβο - obverseΑργεντινή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1992
Χαλκοαλουμίνιο, 1.8g, ø 16mm
KM# 108
Τιμή: 0.45
Αργεντινή 1 Σεντάβο - obverseΑργεντινή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1993 - 2000
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16.2mm
KM# 113a
Τιμή: 0.12

Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1992 - 2005
Χαλκοαλουμίνιο, 2.02g, ø 17.2mm
KM# 109
Τιμή: 0.1
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1993 - 1995
Χαλκονικέλιο, 2.3g, ø 17.2mm
KM# 109a
Τιμή: 0.16
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
2006 - 2011
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2g, ø 17.2mm
KM# 109b
Τιμή: 0.11

Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1992 - 2006
Χαλκοαλουμίνιο, 2.25g, ø 18.2mm
KM# 107
Τιμή: 0.12
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
2006 - 2011
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.25g, ø 18.2mm
KM# 107a
Τιμή: 0.17
Αργεντινή 25 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1992 - 2010
Χαλκοαλουμίνιο, 5.4g, ø 24.2mm
KM# 110.1
Τιμή: 0.28

Αργεντινή 25 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1993 - 1996
Χαλκονικέλιο, 6.1g, ø 24.2mm
KM# 110a
Τιμή: 0.2
Αργεντινή 50 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1992 - 2010
Χαλκοαλουμίνιο, 5.8g, ø 25.2mm
KM# 111
Τιμή: 0.15
Αργεντινή 1 Πέσο - obverseΑργεντινή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1994 - 2016
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 6.35g, ø 23mm
KM# 112
Τιμή: 0.4

Αργεντινή 1 Πέσο - obverseΑργεντινή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
2017 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.3g, ø 20mm
UC# 1
Τιμή: 0.12
Αργεντινή 2 Πέσος - obverseΑργεντινή 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
2010 - 2016
Δύο Μετάλλων: Χαλκονικέλιο στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 7.2g, ø 24.5mm
KM# 165
Τιμή: 0.56
Αργεντινή 2 Πέσος - obverseΑργεντινή 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5g, ø 21.5mm
UC# 3
Τιμή: 0.7

Αργεντινή 5 Πέσος - obverseΑργεντινή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7.3g, ø 23mm
UC# 2
Τιμή: 0.87
Αργεντινή 10 Πέσος - obverseΑργεντινή 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
2018 - 2019
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 9g, ø 24.5mm
UC# 4
Τιμή: 0.78

Αργεντινή>Αουστράλ Αργεντινής|1985 - 1991
 Χρονική Περίοδος

Αργεντινή ½ Σεντάβο - obverseΑργεντινή ½ Σεντάβο - reverse
½ Σεντάβο
1985
Ορείχαλκος, 3.6g, ø 19.7mm
KM# 95
Τιμή: 0.2
Αργεντινή 1 Σεντάβο - obverseΑργεντινή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1985 - 1987
Ορείχαλκος, 4g, ø 20.64mm
KM# 96
Τιμή: 0.15
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1985 - 1988
Ορείχαλκος, 4.9g, ø 23.1mm
KM# 97
Τιμή: 0.36

Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1985 - 1988
Ορείχαλκος, 4.35g, ø 21.5mm
KM# 98
Τιμή: 0.2
Αργεντινή 50 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1985 - 1988
Ορείχαλκος, 5.6g, ø 24.2mm
KM# 99
Τιμή: 0.28
Αργεντινή 1 Αουστράλ - obverseΑργεντινή 1 Αουστράλ - reverse
1 Αουστράλ
1989
Αλουμίνιο, 1.55g, ø 20.2mm
KM# 100
Τιμή: 0.49

Αργεντινή 5 Αουστράλες - obverseΑργεντινή 5 Αουστράλες - reverse
5 Αουστράλες
1989
Αλουμίνιο, 1.8g, ø 21.6mm
KM# 101
Τιμή: 0.71
Αργεντινή 10 Αουστράλες - obverseΑργεντινή 10 Αουστράλες - reverse
10 Αουστράλες
1989
Αλουμίνιο, 2g, ø 23.2mm
KM# 102
Τιμή: 0.36
Αργεντινή 100 Αουστράλες - obverseΑργεντινή 100 Αουστράλες - reverse
100 Αουστράλες
1990 - 1991
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 21.2mm
KM# 103
Τιμή: 0.23

Αργεντινή 500 Αουστράλες - obverseΑργεντινή 500 Αουστράλες - reverse
500 Αουστράλες
1990 - 1991
Αλουμίνιο, 2.02g, ø 23mm
KM# 104
Τιμή: 0.15
Αργεντινή 1000 Αουστράλες - obverseΑργεντινή 1000 Αουστράλες - reverse
1000 Αουστράλες
1990 - 1991
Αλουμίνιο, 1.95g, ø 24.1mm
KM# 105
Τιμή: 0.41

Αργεντινή>Πέσο Αρτζεντινό |1983 - 1985
 Χρονική Περίοδος

Αργεντινή 1 Σεντάβο - obverseΑργεντινή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1983
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 18mm
KM# 87
Τιμή: 0.8
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1983
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 19.2mm
KM# 88
Τιμή: 0.36
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1983
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 20.2mm
KM# 89
Τιμή: 0.64

Αργεντινή 50 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1983
Αλουμίνιο, 1.7g, ø 21.2mm
KM# 90
Τιμή: 0.54
Αργεντινή 1 Πέσο - obverseΑργεντινή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1984
Αλουμίνιο, 2.2g, ø 23mm
KM# 91
Τιμή: 0.67
Αργεντινή 5 Πέσος - obverseΑργεντινή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1984 - 1985
Ορείχαλκος, 3.6g, ø 19.5mm
KM# 92
Τιμή: 0.43

Αργεντινή 10 Πέσος - obverseΑργεντινή 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1984 - 1985
Ορείχαλκος, 3.9g, ø 20.8mm
KM# 93
Τιμή: 0.29

Αργεντινή>Πέσο Λέι |1970 - 1983
 Χρονική Περίοδος

Αργεντινή 1 Σεντάβο - obverseΑργεντινή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1970 - 1975
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 15.5mm
KM# 64
Τιμή: 0.14
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1970 - 1975
Αλουμίνιο, 0.89g, ø 16mm
KM# 65
Τιμή: 0.21
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1970 - 1976
Ορείχαλκος, 2.2g, ø 16.5mm
KM# 66
Τιμή: 0.18

Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1970 - 1976
Ορείχαλκος, 2.94g, ø 18.5mm
KM# 67
Τιμή: 0.27
Αργεντινή 50 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1970 - 1976
Ορείχαλκος, 4.11g, ø 21mm
KM# 68
Τιμή: 0.23
Αργεντινή 1 Πέσο - obverseΑργεντινή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1974 - 1976
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 22.3mm
KM# 69
Τιμή: 0.21

Αργεντινή 5 Πέσος - obverseΑργεντινή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1976 - 1977
Χαλκοαλουμίνιο, 5.7g, ø 23.7mm
KM# 71
Τιμή: 0.28
Αργεντινή 10 Πέσος - obverseΑργεντινή 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1976 - 1978
Χαλκοαλουμίνιο, 6.5g, ø 25.3mm
KM# 72
Τιμή: 0.22
Αργεντινή 50 Πέσος - obverseΑργεντινή 50 Πέσος - reverse
50 Πέσος
1979 - 1980
Χαλκοαλουμίνιο, 7.5g, ø 26.2mm
KM# 83
Τιμή: 0.3

Αργεντινή 50 Πέσος - obverseΑργεντινή 50 Πέσος - reverse
50 Πέσος
1980 - 1981
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 7.5g, ø 26.2mm
KM# 83a
Τιμή: 0.46
Αργεντινή 100 Πέσος - obverseΑργεντινή 100 Πέσος - reverse
100 Πέσος
1979 - 1980
Χαλκοαλουμίνιο, 8g, ø 27.2mm
KM# 85
Τιμή: 0.75
Αργεντινή 100 Πέσος - obverseΑργεντινή 100 Πέσος - reverse
100 Πέσος
1980 - 1981
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 8g, ø 27.2mm
KM# 85a
Τιμή: 0.56

Αργεντινή>Πέσο Αργεντινής|1881 - 1969
 Χρονική Περίοδος

Αργεντινή 1 Σεντάβο - obverseΑργεντινή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1882 - 1896
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 25mm
KM# 32
Τιμή: 4.23
Αργεντινή 1 Σεντάβο - obverseΑργεντινή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1939 - 1944
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.94g, ø 16mm
KM# 37
Τιμή: 1.11
Αργεντινή 1 Σεντάβο - obverseΑργεντινή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1945 - 1948
Χαλκός, 2g, ø 16mm
KM# 37a
Τιμή: 0.53

Αργεντινή 2 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1882 - 1896
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 30mm
KM# 33
Τιμή: 2
Αργεντινή 2 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1939 - 1947
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.4g, ø 20.5mm
KM# 38
Τιμή: 0.52
Αργεντινή 2 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1948 - 1950
Χαλκός, 3.4g, ø 20.5mm
KM# 38a
Τιμή: 0.89

Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1896 - 1942
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17.3mm
KM# 34
Τιμή: 0.42
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1942 - 1950
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 17mm
KM# 40
Τιμή: 0.31
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1950
José San Martin
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# 43
Τιμή: 0.63

Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1951 - 1953
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# 46
Τιμή: 0.27
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1953
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# 46a
Τιμή: 0.35
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1954 - 1956
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# 50
Τιμή: 0.3

Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1957 - 1959
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# 53
Τιμή: 0.51
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1881 - 1883
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18.3mm
KM# 26
Τιμή: 1.79
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1896 - 1942
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19.3mm
KM# 35
Τιμή: 0.38

Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1942 - 1950
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 19mm
KM# 41
Τιμή: 0.3
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1950
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 44
Τιμή: 0.45
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1951 - 1952
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 47
Τιμή: 0.25

Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1952 - 1953
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 19mm
KM# 47a
Τιμή: 0.29
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1954 - 1956
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 19mm
KM# 51
Τιμή: 0.28
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1957 - 1959
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 19mm
KM# 54
Τιμή: 0.2

Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1881 - 1883
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23.3mm
KM# 27
Τιμή: 17.99
Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1896 - 1942
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21.5mm
KM# 36
Τιμή: 0.31
Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1942 - 1950
Χαλκοαλουμίνιο, 4.2g, ø 21.2mm
KM# 42
Τιμή: 0.31

Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1950
Χαλκονικέλιο, 4.02g, ø 21.4mm
KM# 45
Τιμή: 0.34
Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1951 - 1952
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21.3mm
KM# 48
Τιμή: 0.32
Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1952 - 1953
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 21mm
KM# 48a
Τιμή: 0.24

Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1954 - 1956
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 21mm
KM# 52
Τιμή: 0.29
Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1957 - 1961
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 19.59mm
KM# 55
Τιμή: 0.29
Αργεντινή 50 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1881 - 1883
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 28
Τιμή: 35.97

Αργεντινή 50 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1941
Νικέλιο, 6g, ø 24.5mm
KM# 39
Τιμή: 0.81
Αργεντινή 50 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1952 - 1956
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.12g, ø 21.3mm
KM# 49
Τιμή: 0.34
Αργεντινή 50 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1957 - 1961
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.1g, ø 23.3mm
KM# 56
Τιμή: 0.31

Αργεντινή 1 Πέσο - obverseΑργεντινή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1881 - 1883
Ασήμι 0.900, 25g, ø 38mm
KM# 29
Τιμή: 268.3
Αργεντινή 1 Πέσο - obverseΑργεντινή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1957 - 1962
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 25.5mm
KM# 57
Τιμή: 0.3
Αργεντινή 2,5 Πέσος - obverseΑργεντινή 2,5 Πέσος - reverse
2,5 Πέσος
1881 - 1884
Χρυσός 0.900, 4.032g, ø 19mm
KM# 30
Τιμή: 900

Αργεντινή 5 Πέσος - obverseΑργεντινή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1881 - 1896
Χρυσός 0.900, 8.06g, ø 22.12mm
KM# 31
Τιμή: 325
Αργεντινή 5 Πέσος - obverseΑργεντινή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1961 - 1968
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 21.5mm
KM# 59
Τιμή: 0.21
Αργεντινή 10 Πέσος - obverseΑργεντινή 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1962 - 1968
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23.6mm
KM# 60
Τιμή: 0.19

Αργεντινή 25 Πέσος - obverseΑργεντινή 25 Πέσος - reverse
25 Πέσος
1964 - 1968
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.45g, ø 26mm
KM# 61
Τιμή: 0.53

uCoin