Πολωνία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Πολωνία - Κατάλογος Νομισμάτων

Πολωνία>Γ' Δημοκρατία|1990 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Πολωνία 1 Γρόσι - obverseΠολωνία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1990 - 2014
Μαγγάνιο - Ορείχαλκος, 1.64g, ø 15.5mm
Y# 276
Τιμή: 0.01
Πολωνία 1 Γρόσι - obverseΠολωνία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
2013 - 2016
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.64g, ø 15.5mm
Y# 923
Τιμή: 0.03
Πολωνία 1 Γρόσι - obverseΠολωνία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
2017 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.64g, ø 15.5mm
UC# 4
Τιμή: 0.02

Πολωνία 2 Γρόσια - obverseΠολωνία 2 Γρόσια - reverse
2 Γρόσια
1990 - 2014
Μαγγάνιο - Ορείχαλκος, 2.13g, ø 17.5mm
Y# 277
Τιμή: 0.04
Πολωνία 2 Γρόσια - obverseΠολωνία 2 Γρόσια - reverse
2 Γρόσια
2013 - 2016
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.13g, ø 17.5mm
Y# 924
Τιμή: 0.02
Πολωνία 2 Γρόσια - obverseΠολωνία 2 Γρόσια - reverse
2 Γρόσια
2017 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.13g, ø 17.5mm
UC# 5
Τιμή: 0.02

Πολωνία 5 Γρόσια - obverseΠολωνία 5 Γρόσια - reverse
5 Γρόσια
1990 - 2014
Μαγγάνιο - Ορείχαλκος, 2.59g, ø 19.5mm
Y# 278
Τιμή: 0.04
Πολωνία 5 Γρόσια - obverseΠολωνία 5 Γρόσια - reverse
5 Γρόσια
2013 - 2016
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.59g, ø 19.5mm
Y# 925
Τιμή: 0.03
Πολωνία 5 Γρόσια - obverseΠολωνία 5 Γρόσια - reverse
5 Γρόσια
2017 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.59g, ø 19.5mm
UC# 6
Τιμή: 0.06

Πολωνία 10 Γρόσια - obverseΠολωνία 10 Γρόσια - reverse
10 Γρόσια
1990 - 2016
Χαλκονικέλιο, 2.51g, ø 16.5mm
Y# 279
Τιμή: 0.03
Πολωνία 10 Γρόσια - obverseΠολωνία 10 Γρόσια - reverse
10 Γρόσια
2017 - 2019
Χαλκονικέλιο, 2.51g, ø 16.5mm
Y# 971
Τιμή: 0.03
Πολωνία 20 Γρόσια - obverseΠολωνία 20 Γρόσια - reverse
20 Γρόσια
1990 - 2016
Χαλκονικέλιο, 3.22g, ø 18.5mm
Y# 280
Τιμή: 0.06

Πολωνία 20 Γρόσια - obverseΠολωνία 20 Γρόσια - reverse
20 Γρόσια
2017 - 2019
Χαλκονικέλιο, 3.22g, ø 18.5mm
Y# 972
Τιμή: 0.12
Πολωνία 50 Γρόσια - obverseΠολωνία 50 Γρόσια - reverse
50 Γρόσια
1990 - 2016
Χαλκονικέλιο, 3.94g, ø 20.5mm
Y# 281
Τιμή: 0.12
Πολωνία 50 Γρόσια - obverseΠολωνία 50 Γρόσια - reverse
50 Γρόσια
2017 - 2019
Χαλκονικέλιο, 3.94g, ø 20.5mm
Y# 973
Τιμή: 0.14

Πολωνία 1 Ζλότι - obverseΠολωνία 1 Ζλότι - reverse
1 Ζλότι
1990 - 2016
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
Y# 282
Τιμή: 0.25
Πολωνία 1 Ζλότι - obverseΠολωνία 1 Ζλότι - reverse
1 Ζλότι
2017 - 2019
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
Y# 974
Τιμή: 0.28
Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1994 - 2019
Δύο Μετάλλων: Χαλκονικέλιο στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 5.21g, ø 21.5mm
Y# 283
Τιμή: 0.49

Πολωνία 5 Ζλότι - obverseΠολωνία 5 Ζλότι - reverse
5 Ζλότι
1994 - 2017
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 6.54g, ø 24mm
Y# 284
Τιμή: 1.21

Πολωνία>Γ' Δημοκρατία (Μεταβατική)|1990 - 1994
 Χρονική Περίοδος

Πολωνία 50 Ζλότι - obverseΠολωνία 50 Ζλότι - reverse
50 Ζλότι
1990
Χαλκονικέλιο, 6.8g, ø 26mm
Y# 216
Τιμή: 0.26
Πολωνία 100 Ζλότι - obverseΠολωνία 100 Ζλότι - reverse
100 Ζλότι
1990
Χαλκονικέλιο, 7.68g, ø 28mm
Y# 214
Τιμή: 0.45

Πολωνία>Λαική Δημοκρατία|1950 - 1990
 Χρονική Περίοδος

Πολωνία 5 Γρόσια - obverseΠολωνία 5 Γρόσια - reverse
5 Γρόσια
1958 - 1972
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 16mm
Y# A46
Τιμή: 0.22
Πολωνία 10 Γρόσια - obverseΠολωνία 10 Γρόσια - reverse
10 Γρόσια
1961 - 1985
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 17.6mm
Y# AA47
Τιμή: 0.12
Πολωνία 20 Γρόσια - obverseΠολωνία 20 Γρόσια - reverse
20 Γρόσια
1957 - 1985
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
Y# A47
Τιμή: 0.09

Πολωνία 50 Γρόσια - obverseΠολωνία 50 Γρόσια - reverse
50 Γρόσια
1957 - 1985
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23mm
Y# 48.1
Τιμή: 0.09
Πολωνία 50 Γρόσια - obverseΠολωνία 50 Γρόσια - reverse
50 Γρόσια
1986 - 1987
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23mm
Y# 48.2
Τιμή: 0.18
Πολωνία 1 Ζλότι - obverseΠολωνία 1 Ζλότι - reverse
1 Ζλότι
1957 - 1985
Αλουμίνιο, 2.12g, ø 25mm
Y# 49.1
Τιμή: 0.1

Πολωνία 1 Ζλότι - obverseΠολωνία 1 Ζλότι - reverse
1 Ζλότι
1986 - 1988
Αλουμίνιο, 2.12g, ø 25mm
Y# 49.2
Τιμή: 0.16
Πολωνία 1 Ζλότι - obverseΠολωνία 1 Ζλότι - reverse
1 Ζλότι
1989 - 1990
Αλουμίνιο, 0.57g, ø 16mm
Y# 49.3
Τιμή: 0.14
Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1958 - 1974
Αλουμίνιο, 2.7g, ø 27mm
Y# 46
Τιμή: 0.39

Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1975 - 1985
Ορείχαλκος, 3g, ø 21mm
Y# 80.1
Τιμή: 0.12
Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1986 - 1988
Ορείχαλκος, 3g, ø 21mm
Y# 80.2
Τιμή: 0.18
Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1989 - 1990
Αλουμίνιο, 0.71g, ø 18mm
Y# 80.3
Τιμή: 0.12

Πολωνία 5 Ζλότι - obverseΠολωνία 5 Ζλότι - reverse
5 Ζλότι
1958 - 1974
Αλουμίνιο, 3.45g, ø 29mm
Y# 47
Τιμή: 0.5
Πολωνία 5 Ζλότι - obverseΠολωνία 5 Ζλότι - reverse
5 Ζλότι
1975 - 1985
Ορείχαλκος, 4.8g, ø 24mm
Y# 81.1
Τιμή: 0.14
Πολωνία 5 Ζλότι - obverseΠολωνία 5 Ζλότι - reverse
5 Ζλότι
1986 - 1988
Ορείχαλκος, 4.8g, ø 24mm
Y# 81.2
Τιμή: 0.16

Πολωνία 5 Ζλότι - obverseΠολωνία 5 Ζλότι - reverse
5 Ζλότι
1989 - 1990
Αλουμίνιο, 0.88g, ø 20mm
Y# 81.3
Τιμή: 0.2
Πολωνία 10 Ζλότι - obverseΠολωνία 10 Ζλότι - reverse
10 Ζλότι
1959 - 1965
Mikołaj Kopernik
Χαλκονικέλιο, 12.9g, ø 31mm
Y# 51
Τιμή: 1.43
Πολωνία 10 Ζλότι - obverseΠολωνία 10 Ζλότι - reverse
10 Ζλότι
1959 - 1966
Χαλκονικέλιο, 12.9g, ø 31mm
Y# 50
Τιμή: 1.15

Πολωνία 10 Ζλότι - obverseΠολωνία 10 Ζλότι - reverse
10 Ζλότι
1967 - 1969
Mikołaj Kopernik
Χαλκονικέλιο, 9.5g, ø 28mm
Y# 51a
Τιμή: 1.99
Πολωνία 10 Ζλότι - obverseΠολωνία 10 Ζλότι - reverse
10 Ζλότι
1969 - 1973
Ταντέους Κοστσιούσζκο
Χαλκονικέλιο, 9.5g, ø 28mm
Y# 50a
Τιμή: 1.16
Πολωνία 10 Ζλότι - obverseΠολωνία 10 Ζλότι - reverse
10 Ζλότι
1975 - 1976
Άνταμ Μιτσκιέβιτς
Χαλκονικέλιο, 7.7g, ø 25mm
Y# 74
Τιμή: 0.3

Πολωνία 10 Ζλότι - obverseΠολωνία 10 Ζλότι - reverse
10 Ζλότι
1975 - 1984
Bolesław Prus
Χαλκονικέλιο, 7.7g, ø 25mm
Y# 73
Τιμή: 0.17
Πολωνία 10 Ζλότι - obverseΠολωνία 10 Ζλότι - reverse
10 Ζλότι
1984 - 1988
Χαλκονικέλιο, 7.7g, ø 25mm
Y# 152.1
Τιμή: 0.14
Πολωνία 10 Ζλότι - obverseΠολωνία 10 Ζλότι - reverse
10 Ζλότι
1989 - 1990
Ορείχαλκος, 4.27g, ø 21.8mm
Y# 152.2
Τιμή: 0.22

Πολωνία 20 Ζλότι - obverseΠολωνία 20 Ζλότι - reverse
20 Ζλότι
1973 - 1976
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm
Y# 67
Τιμή: 0.37
Πολωνία 20 Ζλότι - obverseΠολωνία 20 Ζλότι - reverse
20 Ζλότι
1974 - 1983
Marceli Nowotko
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm
Y# 69
Τιμή: 0.33
Πολωνία 20 Ζλότι - obverseΠολωνία 20 Ζλότι - reverse
20 Ζλότι
1984 - 1988
Χαλκονικέλιο, 8.7g, ø 26.5mm
Y# 153.1
Τιμή: 0.17

Πολωνία 20 Ζλότι - obverseΠολωνία 20 Ζλότι - reverse
20 Ζλότι
1989 - 1990
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 24mm
Y# 153.2
Τιμή: 0.15

Πολωνία>Δημοκρατία (1949)|1949 - 1949
 Χρονική Περίοδος

Πολωνία 1 Γρόσι - obverseΠολωνία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1949
Αλουμίνιο, 0.5g, ø 14.7mm
Y# 39
Τιμή: 0.34
Πολωνία 2 Γρόσια - obverseΠολωνία 2 Γρόσια - reverse
2 Γρόσια
1949
Αλουμίνιο, 0.57g, ø 16mm
Y# 40
Τιμή: 1.05
Πολωνία 5 Γρόσια - obverseΠολωνία 5 Γρόσια - reverse
5 Γρόσια
1949
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 20mm
Y# 41
Τιμή: 0.93

Πολωνία 5 Γρόσια - obverseΠολωνία 5 Γρόσια - reverse
5 Γρόσια
1949
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
Y# 41a
Τιμή: 1.41
Πολωνία 10 Γρόσια - obverseΠολωνία 10 Γρόσια - reverse
10 Γρόσια
1949
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 17.6mm
Y# 42a
Τιμή: 0.12
Πολωνία 10 Γρόσια - obverseΠολωνία 10 Γρόσια - reverse
10 Γρόσια
1949
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17.6mm
Y# 42
Τιμή: 0.54

Πολωνία 20 Γρόσια - obverseΠολωνία 20 Γρόσια - reverse
20 Γρόσια
1949
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
Y# 43a
Τιμή: 0.16
Πολωνία 20 Γρόσια - obverseΠολωνία 20 Γρόσια - reverse
20 Γρόσια
1949
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 20mm
Y# 43
Τιμή: 0.45
Πολωνία 50 Γρόσια - obverseΠολωνία 50 Γρόσια - reverse
50 Γρόσια
1949
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
Y# 44
Τιμή: 0.51

Πολωνία 50 Γρόσια - obverseΠολωνία 50 Γρόσια - reverse
50 Γρόσια
1949
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23mm
Y# 44a
Τιμή: 0.13
Πολωνία 1 Ζλότι - obverseΠολωνία 1 Ζλότι - reverse
1 Ζλότι
1949
Αλουμίνιο, 2.12g, ø 25mm
Y# 45a
Τιμή: 0.24
Πολωνία 1 Ζλότι - obverseΠολωνία 1 Ζλότι - reverse
1 Ζλότι
1949
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
Y# 45
Τιμή: 1.35

Πολωνία>Lodz Ghetto|1942 - 1943
 Χρονική Περίοδος

Πολωνία 10 Πφένινγκ - obverseΠολωνία 10 Πφένινγκ - reverse
10 Πφένινγκ
1942
Αλουμίνιο-Μαγνήσιο, 0.76g, ø 19.1mm
KM# Tn5
Τιμή: 116.5
Πολωνία 10 Πφένινγκ - obverseΠολωνία 10 Πφένινγκ - reverse
10 Πφένινγκ
1942
Αλουμίνιο-Μαγνήσιο, 0.9g, ø 21mm
KM# Tn1
Τιμή: 29.13
Πολωνία 5 Μάρκα - obverseΠολωνία 5 Μάρκα - reverse
5 Μάρκα
1943
Αλουμίνιο, 1.57g, ø 22.5mm
KM# Tn2
Τιμή: 30.35

Πολωνία 5 Μάρκα - obverseΠολωνία 5 Μάρκα - reverse
5 Μάρκα
1943
Αλουμίνιο-Μαγνήσιο, 1.03g, ø 22.7mm
KM# Tn2a
Τιμή: 349.6
Πολωνία 10 Μάρκα - obverseΠολωνία 10 Μάρκα - reverse
10 Μάρκα
1943
Αλουμίνιο-Μαγνήσιο, 1.75g, ø 28.4mm
KM# Tn3a
Τιμή: 63.71
Πολωνία 10 Μάρκα - obverseΠολωνία 10 Μάρκα - reverse
10 Μάρκα
1943
Αλουμίνιο, 3.4g, ø 28.3mm
KM# Tn3
Τιμή: 88.07

Πολωνία 20 Μάρκα - obverseΠολωνία 20 Μάρκα - reverse
20 Μάρκα
1943
Αλουμίνιο, 6.98g, ø 33.45mm
KM# Tn4
Τιμή: 23.18

Πολωνία>Β' Δημοκρατία|1919 - 1939
 Χρονική Περίοδος

Πολωνία 1 Γρόσι - obverseΠολωνία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1923 - 1939
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.5g, ø 14.7mm
Y# 8a
Τιμή: 0.98
Πολωνία 1 Γρόσι - obverseΠολωνία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1939
Ψευδάργυρος, 1.17g, ø 14.7mm
Y# 34
Τιμή: 9.07
Πολωνία 2 Γρόσια - obverseΠολωνία 2 Γρόσια - reverse
2 Γρόσια
1923
Ορείχαλκος, 2g, ø 17.6mm
Y# 9
Τιμή: 1.63

Πολωνία 2 Γρόσια - obverseΠολωνία 2 Γρόσια - reverse
2 Γρόσια
1925 - 1939
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 17.6mm
Y# 9a
Τιμή: 0.7
Πολωνία 5 Γρόσια - obverseΠολωνία 5 Γρόσια - reverse
5 Γρόσια
1923
Ορείχαλκος, 3g, ø 20mm
Y# 10
Τιμή: 0.43
Πολωνία 5 Γρόσια - obverseΠολωνία 5 Γρόσια - reverse
5 Γρόσια
1925 - 1939
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 20mm
Y# 10a
Τιμή: 0.6

Πολωνία 5 Γρόσια - obverseΠολωνία 5 Γρόσια - reverse
5 Γρόσια
1939
Ψευδάργυρος, 1.72g, ø 16mm
Y# 35
Τιμή: 4.79
Πολωνία 10 Γρόσια - obverseΠολωνία 10 Γρόσια - reverse
10 Γρόσια
1923
Ψευδάργυρος, 2g, ø 17.6mm
Y# 36
Τιμή: 0.46
Πολωνία 10 Γρόσια - obverseΠολωνία 10 Γρόσια - reverse
10 Γρόσια
1923
Νικέλιο, 2g, ø 17.7mm
Y# 11
Τιμή: 0.3

Πολωνία 20 Γρόσια - obverseΠολωνία 20 Γρόσια - reverse
20 Γρόσια
1923
Ψευδάργυρος, 3g, ø 20mm
Y# 37
Τιμή: 1.02
Πολωνία 20 Γρόσια - obverseΠολωνία 20 Γρόσια - reverse
20 Γρόσια
1923
Νικέλιο, 3g, ø 20mm
Y# 12
Τιμή: 0.39
Πολωνία 50 Γρόσια - obverseΠολωνία 50 Γρόσια - reverse
50 Γρόσια
1923
Νικέλιο, 5g, ø 23mm
Y# 13
Τιμή: 0.49

Πολωνία 50 Γρόσια - obverseΠολωνία 50 Γρόσια - reverse
50 Γρόσια
1938
Επινικελωμένος Σίδηρος, 5g, ø 23mm
Y# 38
Τιμή: 4.53
Πολωνία 1 Ζλότι - obverseΠολωνία 1 Ζλότι - reverse
1 Ζλότι
1924 - 1925
Ασήμι 0.750, 5g, ø 23mm
Y# 15
Τιμή: 37.15
Πολωνία 1 Ζλότι - obverseΠολωνία 1 Ζλότι - reverse
1 Ζλότι
1929
Νικέλιο, 7g, ø 25mm
Y# 14
Τιμή: 1.14

Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1924 - 1925
Ασήμι 0.750, 10g, ø 27mm
Y# 16
Τιμή: 49.52
Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1932 - 1934
Jadwiga
Ασήμι 0.750, 4.4g, ø 22mm
Y# 20
Τιμή: 2.75
Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1934 - 1936
Ασήμι 0.750, 4.4g, ø 22mm
Y# 27
Τιμή: 7.48

Πολωνία 5 Ζλότι - obverseΠολωνία 5 Ζλότι - reverse
5 Ζλότι
1928 - 1932
Ασήμι 0.750, 18g, ø 33mm
Y# 18
Τιμή: 97.03
Πολωνία 5 Ζλότι - obverseΠολωνία 5 Ζλότι - reverse
5 Ζλότι
1932 - 1934
Queen Jadwiga
Ασήμι 0.750, 11g, ø 28mm
Y# 21
Τιμή: 6.29
Πολωνία 5 Ζλότι - obverseΠολωνία 5 Ζλότι - reverse
5 Ζλότι
1934
Ασήμι 0.750, 11g, ø 28mm
Y# 25
Τιμή: 17.91

Πολωνία 5 Ζλότι - obverseΠολωνία 5 Ζλότι - reverse
5 Ζλότι
1934 - 1938
Ασήμι 0.750, 11g, ø 28mm
Y# 28
Τιμή: 7.2
Πολωνία 10 Ζλότι - obverseΠολωνία 10 Ζλότι - reverse
10 Ζλότι
1932 - 1933
Ασήμι 0.750, 22g, ø 34mm
Y# 22
Τιμή: 11.54
Πολωνία 10 Ζλότι - obverseΠολωνία 10 Ζλότι - reverse
10 Ζλότι
1934 - 1939
Ασήμι 0.750, 22g, ø 34mm
Y# 29
Τιμή: 14.24

Πολωνία 10 Ζλότι - obverseΠολωνία 10 Ζλότι - reverse
10 Ζλότι
1934
Ασήμι 0.750, 22g, ø 34mm
Y# 26
Τιμή: 66.03

Πολωνία>Βασίλειο της Πολωνίας|1917 - 1918
 Χρονική Περίοδος

Πολωνία 1 Φένιγκ - obverseΠολωνία 1 Φένιγκ - reverse
1 Φένιγκ
1917 - 1918
Σίδηρος, 1.97g, ø 15mm
Y# 4
Τιμή: 5.12
Πολωνία 5 Φενίγκοου - obverseΠολωνία 5 Φενίγκοου - reverse
5 Φενίγκοου
1917 - 1918
Σίδηρος, 2.6g, ø 18mm
Y# 5
Τιμή: 4.69
Πολωνία 10 Φενίγκοου - obverseΠολωνία 10 Φενίγκοου - reverse
10 Φενίγκοου
1917 - 1918
Σίδηρος, 3.56g, ø 21mm
Y# 6
Τιμή: 4.64

Πολωνία 20 Φενίγκοου - obverseΠολωνία 20 Φενίγκοου - reverse
20 Φενίγκοου
1917 - 1918
Σίδηρος, 3.9g, ø 23mm
Y# 7
Τιμή: 7.19

Πολωνία>Κογκρέσο Πολωνίας|1816 - 1864
 Χρονική Περίοδος

Πολωνία 1 Γρόσι - obverseΠολωνία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1816 - 1835
Χαλκός, 2.86g, ø 20mm
C# 105
Τιμή: 1.02
Πολωνία 1 Γρόσι - obverseΠολωνία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1822 - 1826
Χαλκός, 2.8g, ø 20mm
C# 94
Τιμή: 0.93
Πολωνία 1 Γρόσι - obverseΠολωνία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1835 - 1841
Χαλκός, 2.8g, ø 20mm
C# 106
Τιμή: 5.35

Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1817 - 1820
Χαλκός, 8.57g, ø 25mm
C# 95
Κοπή
Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1826 - 1827
Χαλκός, 8.57g, ø 25mm
C# 108
Τιμή: 9.28
Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1827 - 1835
3 GROSZE POLSKIE
Χαλκός, 8.57g, ø 25mm
C# 109
Τιμή: 6.97

Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1831
Χαλκός, 9.1g, ø 25.2mm
C# 120
Τιμή: 47.09
Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1835 - 1841
Χαλκός, 8.57g, ø 25mm
C# 110
Τιμή: 3.57
Πολωνία 5 Γρόσια - obverseΠολωνία 5 Γρόσια - reverse
5 Γρόσια
1816 - 1825
Ασήμι 0.192, 1.45g, ø 17mm
C# 96
Τιμή: 2.18

Πολωνία 5 Γρόσια - obverseΠολωνία 5 Γρόσια - reverse
5 Γρόσια
1826 - 1832
Ασήμι 0.192, 1.45g, ø 17mm
C# 111
Τιμή: 8.89
Πολωνία 5 Γρόσια - obverseΠολωνία 5 Γρόσια - reverse
5 Γρόσια
1836 - 1840
Ασήμι 0.192, 1.45g, ø 17mm
C# 111a
Τιμή: 4.69
Πολωνία 10 Γρόσια - obverseΠολωνία 10 Γρόσια - reverse
10 Γρόσια
1816 - 1825
Ασήμι 0.192, 2.9g, ø 19mm
C# 97
Τιμή: 4.37

Πολωνία 10 Γρόσια - obverseΠολωνία 10 Γρόσια - reverse
10 Γρόσια
1826 - 1831
Ασήμι 0.192, 2.9g, ø 19mm
C# 113
Τιμή: 2.13
Πολωνία 10 Γρόσια - obverseΠολωνία 10 Γρόσια - reverse
10 Γρόσια
1831
Ασήμι 0.192, 2.9g, ø 19mm
C# 121
Τιμή: 7.45
Πολωνία 10 Γρόσια - obverseΠολωνία 10 Γρόσια - reverse
10 Γρόσια
1835 - 1841
Ασήμι 0.192, 2.9g, ø 19mm
C# 113a
Τιμή: 2.02

Πολωνία 1 Ζλότι - obverseΠολωνία 1 Ζλότι - reverse
1 Ζλότι
1818 - 1819
Ασήμι 0.593, 4.54g, ø 23mm
C# 98
Τιμή: 17.55
Πολωνία 1 Ζλότι - obverseΠολωνία 1 Ζλότι - reverse
1 Ζλότι
1822 - 1825
Ασήμι 0.593, 4.54g, ø 21mm
C# 98a
Τιμή: 18.56
Πολωνία 1 Ζλότι - obverseΠολωνία 1 Ζλότι - reverse
1 Ζλότι
1827 - 1834
Ασήμι 0.593, 4.54g, ø 21.6mm
C# 114
Τιμή: 6.21

Πολωνία 1 Ζλότι - obverseΠολωνία 1 Ζλότι - reverse
1 Ζλότι
1832 - 1841
Ασήμι 0.868, 3.11g, ø 19.8mm
C# 129
Τιμή: 7.41
Πολωνία 40 Γρόσια - obverseΠολωνία 40 Γρόσια - reverse
40 Γρόσια
1842 - 1850
Ασήμι 0.868, 4.1g, ø 22mm
C# 130
Τιμή: 26.55
Πολωνία 50 Γρόσια - obverseΠολωνία 50 Γρόσια - reverse
50 Γρόσια
1842 - 1850
Ασήμι 0.868, 5.19g, ø 24.5mm
C# 131
Τιμή: 33.19

Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1816 - 1820
Ασήμι 0.593, 9.09g, ø 25mm
C# 99
Τιμή: 5.72
Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1821 - 1825
Ασήμι 0.593, 9.09g, ø 25mm
C# 99b
Τιμή: 3.08
Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1826 - 1830
Ασήμι 0.593, 9.09g, ø 25mm
C# 115
Τιμή: 89.27

Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1831
Ασήμι 0.593, 8.9g, ø 26mm
C# 123
Τιμή: 213
Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1834 - 1841
Ασήμι 0.868, 6.21g, ø 26mm
C# 132
Τιμή: 14.03
Πολωνία 5 Ζλότι - obverseΠολωνία 5 Ζλότι - reverse
5 Ζλότι
1816 - 1818
Ασήμι 0.868, 15.59g, ø 31mm
C# 100
Τιμή: 4.59

Πολωνία 5 Ζλότι - obverseΠολωνία 5 Ζλότι - reverse
5 Ζλότι
1829 - 1834
Ασήμι 0.868, 15.55g, ø 31.3mm
C# 116
Τιμή: 20.75
Πολωνία 5 Ζλότι - obverseΠολωνία 5 Ζλότι - reverse
5 Ζλότι
1831
Ασήμι 0.868, 15.55g, ø 31.3mm
C# 126
Τιμή: 356.2
Πολωνία 5 Ζλότι - obverseΠολωνία 5 Ζλότι - reverse
5 Ζλότι
1833 - 1841
Ασήμι 0.868, 15.55g, ø 33.3mm
C# 133
Τιμή: 46.05

Πολωνία 10 Ζλότι - obverseΠολωνία 10 Ζλότι - reverse
10 Ζλότι
1833 - 1841
Ασήμι 0.868, 31.1g, ø 39.2mm
C# 134
Τιμή: 76.62
Πολωνία 20 Ζλότι - obverseΠολωνία 20 Ζλότι - reverse
20 Ζλότι
1834 - 1840
Χρυσός 0.917, 3.89g, ø 19.1mm
C# 136
Τιμή: 389.5
Πολωνία 25 Ζλότυ - obverseΠολωνία 25 Ζλότυ - reverse
25 Ζλότυ
1817 - 1819
Χρυσός 0.917, 4.91g, ø 19.2mm
C# 102
Κοπή

Πολωνία 50 Ζλότι - obverseΠολωνία 50 Ζλότι - reverse
50 Ζλότι
1817 - 1819
Χρυσός 0.917, 9.81g, ø 23.5mm
C# 103
Τιμή: 391

Πολωνία>Δουκάτο της Βαρσοβίας|1807 - 1815
 Χρονική Περίοδος

Πολωνία 1 Γρόσι - obverseΠολωνία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1810 - 1814
Χαλκός, 1.7g, ø 21mm
C# 81
Τιμή: 4.03
Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1810 - 1814
Χαλκός, 8.6g, ø 26mm
C# 82
Τιμή: 2.71
Πολωνία 5 Γρόσια - obverseΠολωνία 5 Γρόσια - reverse
5 Γρόσια
1811 - 1812
Ασήμι 0.220, 2.1g, ø 20mm
C# 83
Τιμή: 5.33

Πολωνία 10 Γρόσια - obverseΠολωνία 10 Γρόσια - reverse
10 Γρόσια
1810 - 1813
Ασήμι 0.245, 2.9g, ø 22mm
C# 84
Τιμή: 1.65
Πολωνία ⅙ Τάλαρα - obverseΠολωνία ⅙ Τάλαρα - reverse
⅙ Τάλαρα
1811 - 1814
Ασήμι 0.535, 4.9g, ø 26mm
C# 85
Τιμή: 93.17
Πολωνία ⅓ Τάλαρα - obverseΠολωνία ⅓ Τάλαρα - reverse
⅓ Τάλαρα
1810 - 1814
Ασήμι 0.625, 8.66g, ø 29mm
C# 86
Τιμή: 37.95

Πολωνία 1 Τάλαρ - obverseΠολωνία 1 Τάλαρ - reverse
1 Τάλαρ
1811 - 1814
Ασήμι 0.720, 22.92g, ø 38mm
C# 87
Κοπή
Πολωνία 1 Δουκάτο - obverseΠολωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1812 - 1813
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 22mm
C# 88
Τιμή: 759.8

Πολωνία>Στάνισλαβ Αύγουστος Πονιατόφσκι|1764 - 1795
 Χρονική Περίοδος

Πολωνία 1 Σόλιδος - obverseΠολωνία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1766 - 1792
Χαλκός, 1.3g, ø 14.5mm
KM# 180
Τιμή: 0.91
Πολωνία 1 Σόλιδος - obverseΠολωνία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1766
Lettering "SOLID CIVITAT GEDAN"
Χαλκός, 0.7g, ø 16mm
UC# 1
Τιμή: 11.18
Πολωνία ½ Γρόσι - obverseΠολωνία ½ Γρόσι - reverse
½ Γρόσι
1766 - 1792
Χαλκός, 1.95g, ø 17mm
KM# 175
Τιμή: 2.64

Πολωνία 1 Γρόσι - obverseΠολωνία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1765 - 1795
Χαλκός, 3.89g, ø 21mm
KM# 177
Τιμή: 0.12
Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1765 - 1766
Χαλκός, 11.69g, ø 26mm
KM# 178
Τιμή: 4.14
Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1766 - 1794
Χαλκός, 11.69g, ø 26mm
KM# 182
Τιμή: 0.19

Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1786 - 1792
Χαλκός, 11.69g, ø 26mm
KM# 205
Τιμή: 0.76
Πολωνία 6 Γρόσια - obverseΠολωνία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1794 - 1795
Ασήμι, 1.6g, ø 19.5mm
KM# 215
Κοπή
Πολωνία 1 Ασημένιο Γρόσι - obverseΠολωνία 1 Ασημένιο Γρόσι - reverse
1 Ασημένιο Γρόσι
1766 - 1782
Ασήμι 0.375, 1.99g, ø 21mm
KM# 183
Τιμή: 17.95

Πολωνία 10 Γρόσια - obverseΠολωνία 10 Γρόσια - reverse
10 Γρόσια
1787 - 1795
Ασήμι 0.375, 2.49g, ø 21mm
KM# 206
Τιμή: 3.57
Πολωνία 2 Ασημένια Γρόσια - obverseΠολωνία 2 Ασημένια Γρόσια - reverse
2 Ασημένια Γρόσια
1766 - 1786
Ασήμι 0.583, 3.34g, ø 23.5mm
KM# 184
Τιμή: 3.65
Πολωνία 4 Ασημένια Γρόσια - obverseΠολωνία 4 Ασημένια Γρόσια - reverse
4 Ασημένια Γρόσια
1766 - 1782
Ασήμι 0.550, 5.31g, ø 26mm
KM# 185
Τιμή: 11.64

Πολωνία 4 Ασημένια Γρόσια - obverseΠολωνία 4 Ασημένια Γρόσια - reverse
4 Ασημένια Γρόσια
1783 - 1786
Ασήμι 0.550, 5.31g
KM# 197
Κοπή
Πολωνία 4 Ασημένια Γρόσια - obverseΠολωνία 4 Ασημένια Γρόσια - reverse
4 Ασημένια Γρόσια
1787 - 1795
Ασήμι 0.550, 5.31g, ø 26mm
KM# 208
Τιμή: 16.47
Πολωνία 8 Ασημένια Γρόσια - obverseΠολωνία 8 Ασημένια Γρόσια - reverse
8 Ασημένια Γρόσια
1766 - 1782
Ασήμι 0.625, 9.35g, ø 29mm
KM# 186
Τιμή: 4.32

Πολωνία 8 Ασημένια Γρόσια - obverseΠολωνία 8 Ασημένια Γρόσια - reverse
8 Ασημένια Γρόσια
1783 - 1785
Ασήμι 0.625, 9.35g, ø 29mm
KM# 198
Κοπή
Πολωνία 8 Ασημένια Γρόσια - obverseΠολωνία 8 Ασημένια Γρόσια - reverse
8 Ασημένια Γρόσια
1787 - 1795
Ασήμι 0.625, 9.35g, ø 29mm
KM# 209
Κοπή
Πολωνία ½ Τάλαρα - obverseΠολωνία ½ Τάλαρα - reverse
½ Τάλαρα
1767 - 1782
Ασήμι 0.833, 14.03g, ø 34mm
KM# 191
Κοπή

Πολωνία ½ Τάλαρα - obverseΠολωνία ½ Τάλαρα - reverse
½ Τάλαρα
1783 - 1784
Ασήμι 0.833, 14.03g, ø 34mm
KM# 199
Κοπή
Πολωνία ½ Τάλαρα - obverseΠολωνία ½ Τάλαρα - reverse
½ Τάλαρα
1788 - 1792
Ασήμι 0.833, 14.03g, ø 34mm
KM# 211
Κοπή
Πολωνία 6 Ζλότι - obverseΠολωνία 6 Ζλότι - reverse
6 Ζλότι
1794 - 1795
Ασήμι 0.833, 24.1g, ø 38.5mm
KM# 216
Κοπή

Πολωνία 1 Τάλαρ - obverseΠολωνία 1 Τάλαρ - reverse
1 Τάλαρ
1766
Ασήμι 0.833, 28.07g, ø 43mm
KM# 187
Κοπή
Πολωνία 1 Τάλαρ - obverseΠολωνία 1 Τάλαρ - reverse
1 Τάλαρ
1768 - 1781
Ασήμι 0.833, 28.07g, ø 43mm
KM# 194
Κοπή
Πολωνία 1 Τάλαρ - obverseΠολωνία 1 Τάλαρ - reverse
1 Τάλαρ
1783 - 1785
Ασήμι 0.833, 28.07g, ø 40mm
KM# 200
Κοπή

Πολωνία 1 Τάλαρ - obverseΠολωνία 1 Τάλαρ - reverse
1 Τάλαρ
1788 - 1792
Ασήμι 0.833, 28.07g, ø 40mm
KM# 212
Κοπή
Πολωνία 1 Δουκάτο - obverseΠολωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1766
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 189
Κοπή
Πολωνία 1 Δουκάτο - obverseΠολωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1766
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 188
Κοπή

Πολωνία 1 Δουκάτο - obverseΠολωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1766 - 1771
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 190
Κοπή
Πολωνία 1 Δουκάτο - obverseΠολωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1772 - 1779
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 195
Κοπή
Πολωνία 1 Δουκάτο - obverseΠολωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1780 - 1795
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 196
Κοπή

Πολωνία 1 Δουκάτο - obverseΠολωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1784 - 1786
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 201
Κοπή
Πολωνία 1 Δουκάτο - obverseΠολωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1787 - 1790
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 210
Κοπή
Πολωνία 1½ Δουκάτο - obverseΠολωνία 1½ Δουκάτο - reverse
1½ Δουκάτο
1794
Χρυσός 0.986, 5.25g, ø 22mm
KM# 217
Κοπή

Πολωνία 3 Δουκάτα - obverseΠολωνία 3 Δουκάτα - reverse
3 Δουκάτα
1794
Χρυσός 0.986, 10.5g, ø 29mm
KM# 218
Κοπή

Πολωνία>Αύγουστος Γ΄|1734 - 1763
 Χρονική Περίοδος

Πολωνία 1 Σόλιδος - obverseΠολωνία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1749 - 1755
Χαλκός, 1.3g, ø 15.7mm
KM# 145
Τιμή: 0.56
No ImageNo Image
1 Σόλιδος
1750 - 1753
Ασήμι, ø 15.7mm
KM# 145a
Κοπή
Πολωνία 1 Σόλιδος - obverseΠολωνία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1753 - 1763
Gdańsk Mint
Χαλκός, 0.62g, ø 15mm
UC# 16
Τιμή: 20

Πολωνία 1 Σόλιδος - obverseΠολωνία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1760 - 1763
Elbląg Mint
Χαλκός, 0.64g, ø 16mm
KM# 105
Τιμή: 25.93
Πολωνία 1 Σόλιδος - obverseΠολωνία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1760 - 1763
Toruń Mint
Χαλκός, 0.62g, ø 16mm
KM# 60
Τιμή: 25
Πολωνία 1 Γρόσι - obverseΠολωνία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1752 - 1758
Χαλκός, 3.4g, ø 20mm
KM# 147
Τιμή: 1.57

Πολωνία 1 półtorak - obverseΠολωνία 1 półtorak - reverse
1 półtorak
1753
Ασήμι, 1.08g, ø 17mm
KM# 151
Τιμή: 16.08
Πολωνία 1 półtorak - obverseΠολωνία 1 półtorak - reverse
1 półtorak
1755 - 1756
Ασήμι, 1.08g, ø 17mm
KM# 166
Κοπή
Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1753 - 1756
Ασήμι, 2.16g, ø 18.5mm
KM# 153
Κοπή

Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1753
Ασήμι, 2.16g, ø 18.5mm
KM# 152
Κοπή
Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1755 - 1763
Ασήμι, 1.53g, ø 23mm
UC# 18
Κοπή
Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1761 - 1763
Elbląg Mint
Ασήμι, 1.53g, ø 20mm
UC# 17
Κοπή

Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1762 - 1763
Ασήμι, 1.53g, ø 20mm
KM# 63
Τιμή: 878.7
Πολωνία 6 Γρόσια - obverseΠολωνία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1753 - 1756
Ασήμι, 4.32g, ø 24mm
KM# 155
Τιμή: 4.76
Πολωνία 6 Γρόσια - obverseΠολωνία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1753
Ασήμι, 4.32g, ø 24mm
KM# 154
Κοπή

Πολωνία 6 Γρόσια - obverseΠολωνία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1760 - 1763
Gdańsk Mint
Ασήμι, 2.94g, ø 25mm
UC# 19
Κοπή
Πολωνία 6 Γρόσια - obverseΠολωνία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1761 - 1763
Toruń Mint
Ασήμι, 2.34g, ø 23mm
KM# 62
Κοπή
Πολωνία 6 Γρόσια - obverseΠολωνία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1762 - 1763
Elbląg Mint
Ασήμι, 2.94g, ø 32mm
KM# 108
Κοπή

Πολωνία 1 tymf - obverseΠολωνία 1 tymf - reverse
1 tymf
1752 - 1753
Ασήμι 0.500, 5.84g, ø 27mm
UC# 01
Κοπή
Πολωνία 1 tymf - obverseΠολωνία 1 tymf - reverse
1 tymf
1763
Ασήμι 0.500, 6.1g, ø 28mm
UC# 20
Κοπή
Πολωνία 18 Γρόσια - obverseΠολωνία 18 Γρόσια - reverse
18 Γρόσια
1753 - 1756
Ασήμι, 6.11g, ø 28mm
KM# 148.3
Τιμή: 15.38

Πολωνία 18 Γρόσια - obverseΠολωνία 18 Γρόσια - reverse
18 Γρόσια
1753 - 1755
Ασήμι, 5.84g, ø 27mm
KM# 148.2
Τιμή: 24.05
Πολωνία 18 Γρόσια - obverseΠολωνία 18 Γρόσια - reverse
18 Γρόσια
1755
Ασήμι, 6.11g, ø 28mm
KM# 167
Κοπή
Πολωνία 18 Γρόσια - obverseΠολωνία 18 Γρόσια - reverse
18 Γρόσια
1758 - 1763
Ασήμι, 6.1g, ø 28mm
UC# 21
Κοπή

No ImageNo Image
18 Γρόσια
1763
Ασήμι, 6.1g, ø 28mm
KM# 112
Κοπή
Πολωνία 1 Ζλότι - obverseΠολωνία 1 Ζλότι - reverse
1 Ζλότι
1762 - 1763
Ασήμι 0.500, 9.85g, ø 33mm
UC# 22
Τιμή: 163.2
Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1753 - 1762
Ασήμι 0.500, 7.31g, ø 30mm
UC# 02
Κοπή

Πολωνία 2 Ζλότι - obverseΠολωνία 2 Ζλότι - reverse
2 Ζλότι
1753 - 1756
Ασήμι 0.500, 7.31g, ø 30mm
UC# 03
Κοπή
No ImageNo Image
2 Ζλότι
1760
Ασήμι 0.500, 13.76g, ø 42mm
UC# 23
Κοπή
Πολωνία ½ Τάλαρα - obverseΠολωνία ½ Τάλαρα - reverse
½ Τάλαρα
1753 - 1755
Ασήμι 0.500, 14.62g, ø 35mm
UC# 04
Κοπή

Πολωνία 1 Τάλαρ - obverseΠολωνία 1 Τάλαρ - reverse
1 Τάλαρ
1734 - 1755
Ασήμι 0.500, 29g, ø 46mm
KM# 880
Κοπή
Πολωνία 1 Τάλαρ - obverseΠολωνία 1 Τάλαρ - reverse
1 Τάλαρ
1753 - 1756
One shield on reverse
Ασήμι 0.500, 29.23g, ø 42mm
UC# 06
Κοπή
Πολωνία 1 Τάλαρ - obverseΠολωνία 1 Τάλαρ - reverse
1 Τάλαρ
1755 - 1762
Ασήμι 0.500, 29g, ø 44mm
UC# 07
Κοπή

Πολωνία 1 Τάλαρ - obverseΠολωνία 1 Τάλαρ - reverse
1 Τάλαρ
1763
Ασήμι 0.500, 29g, ø 44mm
UC# 08
Κοπή
Πολωνία ½ Ντ'Ορ - obverseΠολωνία ½ Ντ'Ορ - reverse
½ Ντ'Ορ
1753
Χρυσός 0.900, 3.32g, ø 20mm
UC# 09
Τιμή: 993.8
Πολωνία 1 Δουκάτο - obverseΠολωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1734
Χρυσός 0.900, 3.5g, ø 24mm
UC# 24
Κοπή

Πολωνία 1 Δουκάτο - obverseΠολωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1752 - 1756
Χρυσός 0.900, 3.46g, ø 22mm
UC# 010
Κοπή
No ImageNo Image
1 Ντ'Ορ
1753
Χρυσός 0.900, 6.65g, ø 24mm
UC# 011
Κοπή
Πολωνία 1 Ντ'Ορ - obverseΠολωνία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1754 - 1758
Χρυσός 0.900, 7g, ø 27mm
UC# 012
Κοπή

Πολωνία 2 Δουκάτα - obverseΠολωνία 2 Δουκάτα - reverse
2 Δουκάτα
1753 - 1754
Χρυσός 0.900, 7g, ø 27mm
UC# 013
Κοπή
Πολωνία 2 Ντ'Ορ - obverseΠολωνία 2 Ντ'Ορ - reverse
2 Ντ'Ορ
1753
Χρυσός 0.900, 13.3g, ø 29mm
UC# 014
Κοπή
Πολωνία 2 Ντ'Ορ - obverseΠολωνία 2 Ντ'Ορ - reverse
2 Ντ'Ορ
1754 - 1756
Χρυσός 0.900, 13.3g, ø 29mm
UC# 015
Κοπή

Πολωνία>Augustus II the Strong|1697 - 1733
 Χρονική Περίοδος

Πολωνία 1 Σόλιδος - obverseΠολωνία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1715
Χαλκός, 0.8g, ø 16.5mm
UC# 1
Κοπή
Πολωνία 6 Γρόσια - obverseΠολωνία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1702 - 1706
Ασήμι, 3.36g, ø 26mm
KM# 135
Κοπή
Πολωνία 6 Γρόσια - obverseΠολωνία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1706
Ασήμι, 3.36g, ø 26mm
UC# 2
Κοπή

Πολωνία 1 Τάλαρ - obverseΠολωνία 1 Τάλαρ - reverse
1 Τάλαρ
1702
Ασήμι, 27.7g, ø 43mm
KM# 138
Κοπή
Πολωνία 1 Τάλαρ - obverseΠολωνία 1 Τάλαρ - reverse
1 Τάλαρ
1702
Ασήμι, 27.7g, ø 43mm
UC# 3
Κοπή
Πολωνία 1 Δουκάτο - obverseΠολωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1698
Χρυσός, 3.5g, ø 24mm
KM# 83
Κοπή

Πολωνία 1 Δουκάτο - obverseΠολωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1702
Χρυσός, 3.5g, ø 26mm
KM# 55
Κοπή
No ImageNo Image
2 Δουκάτα
1698
Χρυσός, 7g, ø 31mm
KM# 85
Κοπή

Πολωνία>John III Sobieski|1674 - 1696
 Χρονική Περίοδος

Πολωνία 1 Σόλιδος - obverseΠολωνία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1688
Ασήμι, 0.72g, ø 17mm
UC# 3
Κοπή
Πολωνία 3 Γρόσια - obverseΠολωνία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1684 - 1685
Ασήμι, 1.68g, ø 20mm
UC# 2
Κοπή
No ImageNo Image
3 Γρόσια
1684
Ασήμι, 1.68g, ø 20mm
UC# 1
Κοπή

Πολωνία 6 Γρόσια - obverseΠολωνία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1677 - 1687
Ασήμι, 3.36g, ø 25mm
KM# 128
Τιμή: 4.63
Πολωνία 6 Γρόσια - obverseΠολωνία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1682 - 1685
Ασήμι, 3.36g, ø 25mm
KM# 122
Κοπή
Πολωνία 18 Γρόσια - obverseΠολωνία 18 Γρόσια - reverse
18 Γρόσια
1677 - 1686
Ασήμι, 6.32g, ø 29mm
KM# 126
Κοπή

Πολωνία 1 Τάλαρ - obverseΠολωνία 1 Τάλαρ - reverse
1 Τάλαρ
1685
Ασήμι, 28.9g, ø 43mm
KM# 76
Κοπή
Πολωνία 1 Δουκάτο - obverseΠολωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1676 - 1682
Χρυσός, 3.45g, ø 23mm
KM# 72
Κοπή
Πολωνία 1 Δουκάτο - obverseΠολωνία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1683 - 1692
Χρυσός, 3.49g, ø 23mm
KM# 75
Κοπή

uCoin