Σρι Λάνκα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Σρι Λάνκα - Κατάλογος Νομισμάτων

Σρι Λάνκα>Δημοκρατία της Σρι Λάνκα|1972 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Σρι Λάνκα 1 Σέντ - obverseΣρι Λάνκα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1975 - 1994
Αλουμίνιο, 0.5g, ø 16mm
KM# 137
Τιμή: 0.16
Σρι Λάνκα 2 Σέντς - obverseΣρι Λάνκα 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1975 - 1978
Αλουμίνιο, 0.76g, ø 18.5mm
KM# 138
Τιμή: 0.41
Σρι Λάνκα 5 Σέντς - obverseΣρι Λάνκα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1975
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 3.3g, ø 21.5mm
KM# 139
Τιμή: 0.31

Σρι Λάνκα 5 Σέντς - obverseΣρι Λάνκα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1978 - 1991
Αλουμίνιο, 1g, ø 21.52mm
KM# 139a
Τιμή: 0.2
Σρι Λάνκα 10 Σέντς - obverseΣρι Λάνκα 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1975
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.1g, ø 23mm
KM# 140
Τιμή: 0.67
Σρι Λάνκα 10 Σέντς - obverseΣρι Λάνκα 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1978 - 1991
Αλουμίνιο, 1.27g, ø 23mm
KM# 140a
Τιμή: 0.19

Σρι Λάνκα 25 Σεντς - obverseΣρι Λάνκα 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1975 - 1978
Χαλκονικέλιο, 3.24g, ø 18mm
KM# 141.1
Τιμή: 0.18
Σρι Λάνκα 25 Σεντς - obverseΣρι Λάνκα 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1982 - 1994
Χαλκονικέλιο, 3.24g, ø 18mm
KM# 141.2
Τιμή: 0.18
Σρι Λάνκα 25 Σεντς - obverseΣρι Λάνκα 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1996 - 2004
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.3g, ø 18mm
KM# 141a
Τιμή: 0.25

Σρι Λάνκα 25 Σεντς - obverseΣρι Λάνκα 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
2005 - 2009
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.7g, ø 16mm
KM# 141.2b
Τιμή: 0.32
Σρι Λάνκα 50 Σέντς - obverseΣρι Λάνκα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1972 - 1978
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 21mm
KM# 135.1
Τιμή: 0.2
Σρι Λάνκα 50 Σέντς - obverseΣρι Λάνκα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1982 - 1994
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 21mm
KM# 135.2
Τιμή: 0.29

Σρι Λάνκα 50 Σέντς - obverseΣρι Λάνκα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1996 - 2004
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.6g, ø 21.5mm
KM# 135.2a
Τιμή: 0.28
Σρι Λάνκα 50 Σέντς - obverseΣρι Λάνκα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2005 - 2009
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.5g, ø 18mm
KM# 135.2b
Τιμή: 0.37
Σρι Λάνκα 1 Ρουπία - obverseΣρι Λάνκα 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1972 - 1978
Χαλκονικέλιο, 7.1g, ø 25mm
KM# 136.1
Τιμή: 0.28

Σρι Λάνκα 1 Ρουπία - obverseΣρι Λάνκα 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1982 - 1994
Χαλκονικέλιο, 7.1g, ø 25mm
KM# 136.2
Τιμή: 0.31
Σρι Λάνκα 1 Ρουπία - obverseΣρι Λάνκα 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1996 - 2004
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7.1g, ø 25mm
KM# 136a
Τιμή: 0.32
Σρι Λάνκα 1 Ρουπία - obverseΣρι Λάνκα 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
2005 - 2013
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3.62g, ø 20mm
KM# 136.3
Τιμή: 0.17

Σρι Λάνκα 1 Ρουπία - obverseΣρι Λάνκα 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
2016
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.9g, ø 20mm
UC# 2
Τιμή: 0.28
Σρι Λάνκα 1 Ρουπία - obverseΣρι Λάνκα 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
2017
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.9g, ø 20mm
UC# 4
Τιμή: 0.42
Σρι Λάνκα 2 Ρουπίες - obverseΣρι Λάνκα 2 Ρουπίες - reverse
2 Ρουπίες
1984 - 2004
Χαλκονικέλιο, 8.25g, ø 28.5mm
KM# 147
Τιμή: 0.34

Σρι Λάνκα 2 Ρουπίες - obverseΣρι Λάνκα 2 Ρουπίες - reverse
2 Ρουπίες
2005 - 2011
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7.08g, ø 28.5mm
KM# 147a
Τιμή: 0.22
Σρι Λάνκα 2 Ρουπίες - obverseΣρι Λάνκα 2 Ρουπίες - reverse
2 Ρουπίες
2013 - 2016
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 7g, ø 28.5mm
UC# 1
Τιμή: 0.28
Σρι Λάνκα 2 Ρουπίες - obverseΣρι Λάνκα 2 Ρουπίες - reverse
2 Ρουπίες
2017
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.48g, ø 22mm
UC# 6
Τιμή: 0.47

Σρι Λάνκα 5 Ρουπίες - obverseΣρι Λάνκα 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
1984 - 2004
Χαλκοαλουμίνιο, 9.5g, ø 23.4mm
KM# 148
Τιμή: 0.23
Σρι Λάνκα 5 Ρουπίες - obverseΣρι Λάνκα 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
2005 - 2013
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 7.67g, ø 23.5mm
KM# 148a
Τιμή: 0.31
Σρι Λάνκα 5 Ρουπίες - obverseΣρι Λάνκα 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
2016
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 7.5g, ø 23.5mm
UC# 3
Τιμή: 0.33

Σρι Λάνκα 5 Ρουπίες - obverseΣρι Λάνκα 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
2017
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 7.5g, ø 23.5mm
UC# 5
Τιμή: 0.55
Σρι Λάνκα 10 Ρουπίες - obverseΣρι Λάνκα 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
2009 - 2011
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 8.61g, ø 26.4mm
KM# 181
Τιμή: 0.7
Σρι Λάνκα 10 Ρουπίες - obverseΣρι Λάνκα 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
2013 - 2016
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8.36g, ø 26.4mm
KM# 181a
Τιμή: 0.41

Σρι Λάνκα 10 Ρουπίες - obverseΣρι Λάνκα 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
2017
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.43g, ø 26.4mm
UC# 7
Τιμή: 0.65

uCoin