Ανατολική Γερμανία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ανατολική Γερμανία - Κατάλογος Νομισμάτων

Ανατολική Γερμανία>Ανατολική Γερμανία|1948 - 1990
 Χρονική Περίοδος

Ανατολική Γερμανία 1 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1948 - 1950
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 17mm
KM# 1
Τιμή: 0.21
Ανατολική Γερμανία 1 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1952 - 1953
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 17mm
KM# 5
Τιμή: 0.19
Ανατολική Γερμανία 1 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1960 - 1975
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 17mm
KM# 8.1
Τιμή: 0.1

Ανατολική Γερμανία 1 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1977 - 1990
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 17mm
KM# 8.2
Τιμή: 0.07
Ανατολική Γερμανία 5 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 5 Πφένινγκ - reverse
5 Πφένινγκ
1948 - 1950
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 19mm
KM# 2
Τιμή: 0.17
Ανατολική Γερμανία 5 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 5 Πφένινγκ - reverse
5 Πφένινγκ
1952 - 1953
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 19mm
KM# 6
Τιμή: 0.22

Ανατολική Γερμανία 5 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 5 Πφένινγκ - reverse
5 Πφένινγκ
1968 - 1975
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 19mm
KM# 9.1
Τιμή: 0.13
Ανατολική Γερμανία 5 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 5 Πφένινγκ - reverse
5 Πφένινγκ
1976 - 1990
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 19mm
KM# 9.2
Τιμή: 0.09
Ανατολική Γερμανία 10 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 10 Πφένινγκ - reverse
10 Πφένινγκ
1948 - 1950
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 21mm
KM# 3
Τιμή: 0.31

Ανατολική Γερμανία 10 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 10 Πφένινγκ - reverse
10 Πφένινγκ
1952 - 1953
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 21mm
KM# 7
Τιμή: 0.25
Ανατολική Γερμανία 10 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 10 Πφένινγκ - reverse
10 Πφένινγκ
1963 - 1990
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 21mm
KM# 10
Τιμή: 0.1
Ανατολική Γερμανία 20 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 20 Πφένινγκ - reverse
20 Πφένινγκ
1969 - 1990
Ορείχαλκος, 5.4g, ø 22.2mm
KM# 11
Τιμή: 0.14

Ανατολική Γερμανία 50 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 50 Πφένινγκ - reverse
50 Πφένινγκ
1949 - 1950
Χαλκοαλουμίνιο, 3.3g, ø 20mm
KM# 4
Τιμή: 1.09
Ανατολική Γερμανία 50 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 50 Πφένινγκ - reverse
50 Πφένινγκ
1958
Αλουμίνιο, 2g, ø 23mm
KM# 12.1
Τιμή: 0.13
Ανατολική Γερμανία 50 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 50 Πφένινγκ - reverse
50 Πφένινγκ
1968 - 1990
Αλουμίνιο, 2g, ø 23mm
KM# 12.2
Τιμή: 0.22

Ανατολική Γερμανία 1 Μάρκο - obverseΑνατολική Γερμανία 1 Μάρκο - reverse
1 Μάρκο
1956 - 1963
Αλουμίνιο, 2.5g, ø 25mm
KM# 13
Τιμή: 0.21
Ανατολική Γερμανία 1 Μάρκο - obverseΑνατολική Γερμανία 1 Μάρκο - reverse
1 Μάρκο
1972
Αλουμίνιο, 2.5g, ø 25mm
KM# 35.1
Τιμή: 0.56
Ανατολική Γερμανία 1 Μάρκο - obverseΑνατολική Γερμανία 1 Μάρκο - reverse
1 Μάρκο
1973 - 1990
Αλουμίνιο, 2.5g, ø 25mm
KM# 35.2
Τιμή: 0.15

Ανατολική Γερμανία 2 Μάρκα - obverseΑνατολική Γερμανία 2 Μάρκα - reverse
2 Μάρκα
1957
Αλουμίνιο, 3g, ø 27mm
KM# 14
Τιμή: 0.75
Ανατολική Γερμανία 2 Μάρκα - obverseΑνατολική Γερμανία 2 Μάρκα - reverse
2 Μάρκα
1972 - 1990
Αλουμίνιο, 3g, ø 27mm
KM# 48
Τιμή: 0.58

uCoin