Νήσοι Σολομώντα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Νήσοι Σολομώντα - Κατάλογος Νομισμάτων

Νήσοι Σολομώντα>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1977 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Νήσοι Σολομώντα 1 Σέντ - obverseΝήσοι Σολομώντα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1977 - 1983
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.6g, ø 17.53mm
KM# 1
Τιμή: 0.38
Νήσοι Σολομώντα 1 Σέντ - obverseΝήσοι Σολομώντα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1985
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2.41g, ø 17.53mm
KM# 1a
Τιμή: 0.7
Νήσοι Σολομώντα 1 Σέντ - obverseΝήσοι Σολομώντα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1987 - 2010
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2.3g, ø 17.53mm
KM# 24
Τιμή: 0.38

Νήσοι Σολομώντα 2 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1977 - 1983
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.2g, ø 21.59mm
KM# 2
Τιμή: 1.1
Νήσοι Σολομώντα 2 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1985
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.8g, ø 21.6mm
KM# 2a
Τιμή: 0.71
Νήσοι Σολομώντα 2 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1987 - 2006
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 4g, ø 21.6mm
KM# 25
Τιμή: 0.28

Νήσοι Σολομώντα 5 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1977 - 1985
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19.4mm
KM# 3
Τιμή: 0.72
Νήσοι Σολομώντα 5 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1987 - 1989
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19.4mm
KM# 26
Τιμή: 0.7
Νήσοι Σολομώντα 5 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1993 - 2005
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.51g, ø 18.4mm
KM# 26a
Τιμή: 0.54

Νήσοι Σολομώντα 10 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1977 - 1983
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 4
Τιμή: 1.39
Νήσοι Σολομώντα 10 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1988
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 27
Τιμή: 1.12
Νήσοι Σολομώντα 10 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1990 - 2010
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.96g, ø 23.6mm
KM# 27a
Τιμή: 0.61

Νήσοι Σολομώντα 10 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2012
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.29g, ø 17mm
KM# 235
Τιμή: 0.56
Νήσοι Σολομώντα 20 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1977 - 1983
Χαλκονικέλιο, 11.25g, ø 28.5mm
KM# 5
Τιμή: 0.85
Νήσοι Σολομώντα 20 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1987 - 2008
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 11.25g, ø 28.5mm
KM# 28
Τιμή: 0.58

Νήσοι Σολομώντα 20 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
2012
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.84g, ø 19mm
KM# 236
Τιμή: 0.88
Νήσοι Σολομώντα 50 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1990 - 2005
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29.5mm
KM# 29
Τιμή: 1.12
Νήσοι Σολομώντα 50 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2008 - 2010
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 8.8g, ø 29.5mm
KM# 29a
Τιμή: 0.87

Νήσοι Σολομώντα 50 Σέντς - obverseΝήσοι Σολομώντα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2012
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.71g, ø 21mm
KM# 237
Τιμή: 1.11
Νήσοι Σολομώντα 1 Δολάριο - obverseΝήσοι Σολομώντα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1977 - 1983
Χαλκονικέλιο, 13.4g, ø 30mm
KM# 6
Τιμή: 3.77
Νήσοι Σολομώντα 1 Δολάριο - obverseΝήσοι Σολομώντα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1996 - 2005
Χαλκονικέλιο, 13.4g, ø 30mm
KM# 72
Τιμή: 1.75

Νήσοι Σολομώντα 1 Δολάριο - obverseΝήσοι Σολομώντα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
2008 - 2010
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 11.9g, ø 30mm
KM# 72a
Τιμή: 1.19
Νήσοι Σολομώντα 1 Δολάριο - obverseΝήσοι Σολομώντα 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
2012
Χαλκοαλουμίνιο, 7.77g, ø 21.1mm
KM# 238
Τιμή: 1.02
Νήσοι Σολομώντα 2 Δολάρια - obverseΝήσοι Σολομώντα 2 Δολάρια - reverse
2 Δολάρια
2012
Χαλκοαλουμίνιο, 10.37g, ø 26.3mm
KM# 239
Τιμή: 1.79

No ImageNo Image
5 Δολάρια
1980
Χαλκονικέλιο, 28.28g, ø 40mm
KM# 7a
Κοπή
No ImageNo Image
10 Δολάρια
1980
Χαλκονικέλιο, 42.27g, ø 45mm
KM# 10
Κοπή

uCoin