Πορτογαλική Ινδία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Πορτογαλική Ινδία - Κατάλογος Νομισμάτων

Πορτογαλική Ινδία>Εσκούδο|1958 - 1961
 Χρονική Περίοδος

Πορτογαλική Ινδία 10 Σεντάβος - obverseΠορτογαλική Ινδία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1958 - 1961
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 18mm
KM# 30
Τιμή: 2.69
Πορτογαλική Ινδία 30 Σεντάβος - obverseΠορτογαλική Ινδία 30 Σεντάβος - reverse
30 Σεντάβος
1958 - 1959
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 22mm
KM# 31
Τιμή: 6.2
Πορτογαλική Ινδία 60 Σεντάβος - obverseΠορτογαλική Ινδία 60 Σεντάβος - reverse
60 Σεντάβος
1958 - 1959
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 32
Τιμή: 3.39

Πορτογαλική Ινδία 1 Εσκούδο - obverseΠορτογαλική Ινδία 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1958 - 1959
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 23mm
KM# 33
Τιμή: 4.92
Πορτογαλική Ινδία 3 Εσκούδος - obverseΠορτογαλική Ινδία 3 Εσκούδος - reverse
3 Εσκούδος
1958 - 1959
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 26.8mm
KM# 34
Τιμή: 4.75
Πορτογαλική Ινδία 6 Εσκούδος - obverseΠορτογαλική Ινδία 6 Εσκούδος - reverse
6 Εσκούδος
1959
Χαλκονικέλιο, 14g, ø 31mm
KM# 35
Τιμή: 8.2

Πορτογαλική Ινδία>Ρουπία|1871 - 1957
 Χρονική Περίοδος

Πορτογαλική Ινδία 3 Ρέις - obverseΠορτογαλική Ινδία 3 Ρέις - reverse
3 Ρέις
1871
Χαλκός, 1.9g, ø 16mm
KM# 301
Κοπή
Πορτογαλική Ινδία 1/12 Τάνγκα - obverseΠορτογαλική Ινδία 1/12 Τάνγκα - reverse
1/12 Τάνγκα
1901 - 1903
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), ø 18mm
KM# 13
Τιμή: 15.24
Πορτογαλική Ινδία 5 Ρέις - obverseΠορτογαλική Ινδία 5 Ρέις - reverse
5 Ρέις
1871
Χαλκός, 3.2g, ø 17.5mm
KM# 302
Κοπή

Πορτογαλική Ινδία ⅛ Τάνγκα - obverseΠορτογαλική Ινδία ⅛ Τάνγκα - reverse
⅛ Τάνγκα
1881 - 1886
Χαλκός, 3.3g, ø 21.1mm
KM# 307
Τιμή: 2.83
Πορτογαλική Ινδία ⅛ Τάνγκα - obverseΠορτογαλική Ινδία ⅛ Τάνγκα - reverse
⅛ Τάνγκα
1901 - 1903
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.1g, ø 21mm
KM# 14
Τιμή: 7.35
Πορτογαλική Ινδία 10 Ρέις - obverseΠορτογαλική Ινδία 10 Ρέις - reverse
10 Ρέις
1871
Χαλκός, 6.5g, ø 20.5mm
KM# 303
Κοπή

Πορτογαλική Ινδία ¼ Τάνγκα - obverseΠορτογαλική Ινδία ¼ Τάνγκα - reverse
¼ Τάνγκα
1871
Χαλκός, 9.5g, ø 28mm
KM# 304
Κοπή
Πορτογαλική Ινδία ¼ Τάνγκα - obverseΠορτογαλική Ινδία ¼ Τάνγκα - reverse
¼ Τάνγκα
1881 - 1888
Χαλκός, 6.5g, ø 23mm
KM# 308
Τιμή: 7.03
Πορτογαλική Ινδία ¼ Τάνγκα - obverseΠορτογαλική Ινδία ¼ Τάνγκα - reverse
¼ Τάνγκα
1901 - 1903
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), ø 25.5mm
KM# 15
Τιμή: 5.65

Πορτογαλική Ινδία  ½ Τάνγκα - obverseΠορτογαλική Ινδία  ½ Τάνγκα - reverse
½ Τάνγκα
1871
Χαλκός, 19.4g, ø 32.3mm
KM# 305
Κοπή
Πορτογαλική Ινδία  ½ Τάνγκα - obverseΠορτογαλική Ινδία  ½ Τάνγκα - reverse
½ Τάνγκα
1901 - 1903
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 12.2g, ø 30.3mm
KM# 16
Τιμή: 8.04
Πορτογαλική Ινδία 1 Τάνγκα - obverseΠορτογαλική Ινδία 1 Τάνγκα - reverse
1 Τάνγκα
1871
Χαλκός, 38.44g, ø 37mm
KM# 306
Κοπή

Πορτογαλική Ινδία 1 Τάνγκα - obverseΠορτογαλική Ινδία 1 Τάνγκα - reverse
1 Τάνγκα
1934
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 22mm
KM# 19
Τιμή: 65
Πορτογαλική Ινδία 1 Τάνγκα - obverseΠορτογαλική Ινδία 1 Τάνγκα - reverse
1 Τάνγκα
1947
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), ø 25mm
KM# 24
Τιμή: 4.93
Πορτογαλική Ινδία 1 Τάνγκα - obverseΠορτογαλική Ινδία 1 Τάνγκα - reverse
1 Τάνγκα
1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), ø 20mm
KM# 28
Τιμή: 3.33

Πορτογαλική Ινδία ⅛ Ρουπιας - obverseΠορτογαλική Ινδία ⅛ Ρουπιας - reverse
⅛ Ρουπιας
1881
Ασήμι 0.917, 1.46g, ø 10.5mm
KM# 309
Τιμή: 33.5
Πορτογαλική Ινδία 2 Τάνγκας - obverseΠορτογαλική Ινδία 2 Τάνγκας - reverse
2 Τάνγκας
1934
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 20
Τιμή: 39.03
Πορτογαλική Ινδία ¼ Ρουπίας - obverseΠορτογαλική Ινδία ¼ Ρουπίας - reverse
¼ Ρουπίας
1881
Ασήμι 0.917, 2.92g, ø 19mm
KM# 310
Τιμή: 34.88

Πορτογαλική Ινδία 4 Τάνγκας - obverseΠορτογαλική Ινδία 4 Τάνγκας - reverse
4 Τάνγκας
1934
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 23mm
KM# 21
Τιμή: 60
Πορτογαλική Ινδία ¼ Ρουπίας - obverseΠορτογαλική Ινδία ¼ Ρουπίας - reverse
¼ Ρουπίας
1947 - 1952
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 25
Τιμή: 6.67
Πορτογαλική Ινδία ½ Ρουπία - obverseΠορτογαλική Ινδία ½ Ρουπία - reverse
½ Ρουπία
1881 - 1882
Ασήμι 0.917, 5.83g, ø 24.5mm
KM# 311
Τιμή: 15

Πορτογαλική Ινδία ½ Ρουπία - obverseΠορτογαλική Ινδία ½ Ρουπία - reverse
½ Ρουπία
1936
Ασήμι 0.917, 6g, ø 25mm
KM# 23
Τιμή: 25.12
Πορτογαλική Ινδία ½ Ρουπία - obverseΠορτογαλική Ινδία ½ Ρουπία - reverse
½ Ρουπία
1947 - 1952
Χαλκονικέλιο, ø 23.5mm
KM# 26
Τιμή: 10
Πορτογαλική Ινδία 1 Ρουπία - obverseΠορτογαλική Ινδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1881 - 1882
Ασήμι 0.917, 11.66g, ø 30.5mm
KM# 312
Τιμή: 16.98

Πορτογαλική Ινδία 1 Ρουπία - obverseΠορτογαλική Ινδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1903 - 1904
Ασήμι 0.917, 11.66g, ø 30.5mm
KM# 17
Τιμή: 22.25
Πορτογαλική Ινδία 1 Ρουπία - obverseΠορτογαλική Ινδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1912
Ασήμι 0.917, 11.66g, ø 30mm
KM# 18
Τιμή: 38.53
Πορτογαλική Ινδία 1 Ρουπία - obverseΠορτογαλική Ινδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1935
Ασήμι 0.917, 11.66g, ø 30.7mm
KM# 22
Τιμή: 22.82

Πορτογαλική Ινδία 1 Ρουπία - obverseΠορτογαλική Ινδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1947
Ασήμι 0.500, 12g, ø 30.3mm
KM# 27
Τιμή: 56.48
Πορτογαλική Ινδία 1 Ρουπία - obverseΠορτογαλική Ινδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1952
Χαλκονικέλιο, 12g, ø 30.3mm
KM# 29
Τιμή: 22.43

uCoin