Γαλλική Ινδοκίνα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Γαλλική Ινδοκίνα - Κατάλογος Νομισμάτων

Γαλλική Ινδοκίνα>Γαλλική Ινδοκίνα|1885 - 1954
 Χρονική Περίοδος

Γαλλική Ινδοκίνα ¼ centieme - obverseΓαλλική Ινδοκίνα ¼ centieme - reverse
¼ centieme
1941 - 1944
Ψευδάργυρος, 2.4g, ø 20mm
KM# 25
Τιμή: 3.46
Γαλλική Ινδοκίνα 2 Σαπέκε - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 2 Σαπέκε - reverse
2 Σαπέκε
1887 - 1902
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.01g, ø 20mm
KM# 6
Τιμή: 2.56
Γαλλική Ινδοκίνα ½ centieme - obverseΓαλλική Ινδοκίνα ½ centieme - reverse
½ centieme
1935 - 1940
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 20
Τιμή: 1.46

Γαλλική Ινδοκίνα ½ centieme - obverseΓαλλική Ινδοκίνα ½ centieme - reverse
½ centieme
1939 - 1940
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 20a
Τιμή: 6.26
Γαλλική Ινδοκίνα 1 centieme - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 1 centieme - reverse
1 centieme
1885 - 1894
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.91g, ø 31mm
KM# 1
Τιμή: 3.84
Γαλλική Ινδοκίνα 1 centieme - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 1 centieme - reverse
1 centieme
1895
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 31mm
KM# 7
Κοπή

Γαλλική Ινδοκίνα 1 centieme - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 1 centieme - reverse
1 centieme
1896 - 1906
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.51g, ø 27.5mm
KM# 8
Τιμή: 1.43
Γαλλική Ινδοκίνα 1 centieme - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 1 centieme - reverse
1 centieme
1908 - 1939
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.8g, ø 26mm
KM# 12
Τιμή: 2.6
Γαλλική Ινδοκίνα 1 centieme - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 1 centieme - reverse
1 centieme
1940 - 1941
Ψευδάργυρος, 6g, ø 27.5mm
KM# 24
Τιμή: 3.54

Γαλλική Ινδοκίνα 1 centieme - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 1 centieme - reverse
1 centieme
1943
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 17.3mm
KM# 26
Τιμή: 2.11
Γαλλική Ινδοκίνα 5 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 5 centiemes - reverse
5 centiemes
1923 - 1937
Χαλκονικέλιο, 5.2g, ø 24mm
KM# 18
Τιμή: 2.83
Γαλλική Ινδοκίνα 5 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 5 centiemes - reverse
5 centiemes
1938 - 1939
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4g, ø 24mm
KM# 18.1a
Τιμή: 2.95

Γαλλική Ινδοκίνα 5 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 5 centiemes - reverse
5 centiemes
1943
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 20.5mm
KM# 27
Τιμή: 2.05
Γαλλική Ινδοκίνα 5 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 5 centiemes - reverse
5 centiemes
1946
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 18mm
KM# 30
Τιμή: 2
Γαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1885 - 1895
Ασήμι 0.900, 2.721g, ø 19mm
KM# 2
Κοπή

Γαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1895 - 1897
Ασήμι 0.900, 2.7g, ø 19mm
KM# 2a
Κοπή
Γαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1898 - 1919
Ασήμι 0.835, 2.7g, ø 19mm
KM# 9
Τιμή: 1
Γαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1920
Ασήμι 0.400, 3g, ø 19mm
KM# 14
Κοπή

Γαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1921 - 1937
Ασήμι 0.680, 2.7g, ø 19mm
KM# 16
Τιμή: 2.31
Γαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1939 - 1941
Χαλκονικέλιο, 2.95g, ø 18mm
KM# 21.1a
Τιμή: 2.09
Γαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1939 - 1940
Νικέλιο, 3.05g, ø 18mm
KM# 21.1
Τιμή: 1.82

Γαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 10 centiemes - reverse
10 centiemes
1945
Αλουμίνιο, 1.36g, ø 23mm
KM# 28.1
Τιμή: 1.92
Γαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1885 - 1895
Ασήμι 0.900, 5.443g, ø 26mm
KM# 3
Τιμή: 11.99
Γαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1895 - 1897
Ασήμι 0.900, 5.4g, ø 26mm
KM# 3a
Κοπή

Γαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1898 - 1916
Ασήμι 0.835, 5.4g, ø 26mm
KM# 10
Τιμή: 13.92
Γαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1920
Ασήμι 0.400, 6g, ø 26mm
KM# 15
Κοπή
Γαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1921 - 1937
Ασήμι 0.680, 5.4g, ø 26mm
KM# 17
Τιμή: 4.09

Γαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1939
Νικέλιο, 7g, ø 24mm
KM# 23
Τιμή: 13.35
Γαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1939 - 1941
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 24mm
KM# 23a
Τιμή: 1.88
Γαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 20 centiemes - reverse
20 centiemes
1945
Αλουμίνιο, 2.2g, ø 24mm
KM# 29
Τιμή: 2.14

Γαλλική Ινδοκίνα 50 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 50 centiemes - reverse
50 centiemes
1885 - 1895
Ασήμι 0.900, 13.61g, ø 29mm
KM# 4
Κοπή
Γαλλική Ινδοκίνα 50 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 50 centiemes - reverse
50 centiemes
1896
Ασήμι 0.900, 13.5g, ø 29mm
KM# 4a.1
Κοπή
Γαλλική Ινδοκίνα 50 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 50 centiemes - reverse
50 centiemes
1936
Ασήμι 0.900, 13.5g, ø 29mm
KM# 4a.2
Τιμή: 14.19

Γαλλική Ινδοκίνα 50 centiemes - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 50 centiemes - reverse
50 centiemes
1946
Χαλκονικέλιο, 12.47g, ø 29mm
KM# 31
Τιμή: 6.65
Γαλλική Ινδοκίνα 1 Πιάστρα - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
1885 - 1895
Ασήμι 0.900, 27.21g, ø 39mm
KM# 5
Τιμή: 11.94
Γαλλική Ινδοκίνα 1 Πιάστρα - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
1895 - 1900
Ασήμι 0.900, 27g, ø 39mm
KM# 5а.1
Τιμή: 26.23

Γαλλική Ινδοκίνα 1 Πιάστρα - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
1901 - 1928
Ασήμι 0.900, 27g, ø 39mm
KM# 5а
Τιμή: 21.75
Γαλλική Ινδοκίνα 1 Πιάστρα - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
1931
Ασήμι 0.900, 20g, ø 35mm
KM# 19
Τιμή: 40.16
Γαλλική Ινδοκίνα 1 Πιάστρα - obverseΓαλλική Ινδοκίνα 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
1946 - 1947
Χαλκονικέλιο, 18.13g, ø 34.5mm
KM# 32
Τιμή: 4.95

uCoin