Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες - Κατάλογος Νομισμάτων

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες>Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες|1826 - 1945
 Χρονική Περίοδος

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/2 Σέντ - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/2 Σέντ - reverse
1/2 Σέντ
1856 - 1909
Χαλκός, 2.3g, ø 17mm
KM# 306
Τιμή: 2.28
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/2 Σέντ - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/2 Σέντ - reverse
1/2 Σέντ
1914 - 1945
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.3g, ø 17mm
KM# 314
Τιμή: 0.81
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Σέντ - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1833 - 1840
Χαλκός, 3.09g, ø 26.5mm
KM# 290
Τιμή: 2.47

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Σέντ - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1855 - 1912
Χαλκός, 4.8g, ø 23mm
KM# 307
Τιμή: 0.79
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Σέντ - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1914 - 1929
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.65g, ø 23mm
KM# 315
Τιμή: 0.23
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Σέντ - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1936 - 1945
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.8g, ø 23mm
KM# 317
Τιμή: 1.17

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2 Σέντς - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1833 - 1841
Χαλκός, 6.18g, ø 26mm
KM# 291
Τιμή: 1.24
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2,5 Σεντ - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2,5 Σεντ - reverse
2,5 Σεντ
1856 - 1913
Χαλκός, 12.5g, ø 31mm
KM# 308
Τιμή: 0.85
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2,5 Σεντ - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2,5 Σεντ - reverse
2,5 Σεντ
1914 - 1945
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 12g, ø 31mm
KM# 316
Τιμή: 1.95

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/20 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/20 Γκούλντεν - reverse
1/20 Γκούλντεν
1854 - 1855
Ασήμι 0.720, 0.61g, ø 13mm
KM# 303
Τιμή: 6.62
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 5 Σέντς - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1913 - 1922
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21mm
KM# 313
Τιμή: 2.29
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/10 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/10 Γκούλντεν - reverse
1/10 Γκούλντεν
1854 - 1901
Ασήμι 0.720, 1.25g, ø 15mm
KM# 304
Τιμή: 1.32

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/10 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/10 Γκούλντεν - reverse
1/10 Γκούλντεν
1903 - 1909
Ασήμι 0.720, 1.25g, ø 15mm
KM# 309
Τιμή: 2
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/10 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/10 Γκούλντεν - reverse
1/10 Γκούλντεν
1910 - 1930
Ασήμι 0.720, 1.25g, ø 15mm
KM# 311
Τιμή: 1.5
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/10 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/10 Γκούλντεν - reverse
1/10 Γκούλντεν
1937 - 1945
Ασήμι 0.720, 1.25g, ø 15mm
KM# 318
Τιμή: 2.21

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/4 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/4 Γκούλντεν - reverse
1/4 Γκούλντεν
1826 - 1840
Ασήμι 0.720, 4.061g, ø 20mm
KM# 301
Τιμή: 1.9
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/4 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/4 Γκούλντεν - reverse
1/4 Γκούλντεν
1854 - 1901
Ασήμι 0.720, 3.18g, ø 18.5mm
KM# 305
Τιμή: 1.67
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/4 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/4 Γκούλντεν - reverse
1/4 Γκούλντεν
1903 - 1909
Ασήμι 0.720, 3.18g, ø 18.5mm
KM# 310
Τιμή: 2.8

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/4 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/4 Γκούλντεν - reverse
1/4 Γκούλντεν
1910 - 1930
Ασήμι 0.720, 3.18g, ø 19mm
KM# 312
Τιμή: 2.09
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/4 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/4 Γκούλντεν - reverse
1/4 Γκούλντεν
1937 - 1945
Ασήμι 0.720, 3.18g, ø 19mm
KM# 319
Τιμή: 3.49
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/2 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/2 Γκούλντεν - reverse
1/2 Γκούλντεν
1826 - 1834
Ασήμι 0.893, 5.383g, ø 20.3mm
KM# 302
Τιμή: 3.61

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1839 - 1840
Ασήμι 0.945, 10g, ø 29.5mm
KM# 300a
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1943
Ασήμι 0.720, 10g, ø 28mm
KM# 330
Τιμή: 9.94
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2,5 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2,5 Γκούλντεν - reverse
2,5 Γκούλντεν
1943
Ασήμι 0.720, 25g, ø 38mm
KM# 331
Τιμή: 21.08

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες>Σουμάτρα|1814 - 1841
 Χρονική Περίοδος

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ⅛ stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ⅛ stuiver - reverse
⅛ stuiver
1822 - 1826
Χαλκός, 1.5g, ø 17.55mm
KM# 286
Τιμή: 1.17
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ¼ stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ¼ stuiver - reverse
¼ stuiver
1822 - 1836
Χαλκός, 2.6g, ø 20.7mm
KM# 287
Τιμή: 1.61
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Σέντ - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1833 - 1840
Χαλκός, 3.09g, ø 20.5mm
KM# 290
Τιμή: 5.25

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ stuiver - reverse
½ stuiver
1818 - 1820
Χαλκός, 5.7g, ø 28.4mm
KM# 283
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ stuiver - reverse
½ stuiver
1820 - 1826
Χαλκός, 5.7g, ø 28.4mm
KM# 284
Τιμή: 1.4
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ stuiver - reverse
½ stuiver
1821 - 1826
Χαλκός, 6g, ø 25.5mm
KM# 285
Τιμή: 5.89

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2 Σέντς - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1833 - 1841
Χαλκός, 6.18g, ø 26mm
KM# 291
Τιμή: 14.83
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/32 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/32 Γκούλντεν - reverse
1/32 Γκούλντεν
1815 - 1822
Χαλκός, 1.5g
KM# 280
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/16 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/16 Γκούλντεν - reverse
1/16 Γκούλντεν
1814 - 1816
Χαλκός, 3.62g, ø 22mm
KM# 279
Τιμή: 0.52

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/16 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/16 Γκούλντεν - reverse
1/16 Γκούλντεν
1816
Χαλκός, 3.62g, ø 22mm
KM# 281
Τιμή: 5.99
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/16 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/16 Γκούλντεν - reverse
1/16 Γκούλντεν
1818 - 1826
Χαλκός, 3.01g, ø 23.5mm
KM# 282
Τιμή: 8.29

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες>Java|1764 - 1811
 Χρονική Περίοδος

No ImageNo Image
1 duit
1764
Χαλκός
KM# 174.1
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1765
Χαλκός
KM# 174.2
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1783
Χαλκός
KM# 176
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1796 - 1797
Κασσίτερος
KM# 179
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1806 - 1810
Χαλκός, 3g, ø 21.4mm
KM# 220
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1808 - 1810
Χαλκός, 2.51g, ø 23mm
KM# 223
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1810 - 1811
Χαλκός, 2.51g
KM# 225
Κοπή
No ImageNo Image
1 duit
1810
Χαλκός, ø 20.7mm
C# 43
Κοπή
No ImageNo Image
1 duit
1810
Χαλκός, 2.51g
KM# 226
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ stuiver - reverse
½ stuiver
1804 - 1805
Χαλκός, 7.72g
KM# 213
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ stuiver - reverse
½ stuiver
1810 - 1811
Χαλκός, 5.03g, ø 26mm
KM# 228
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ stuiver - reverse
½ stuiver
1810
Χαλκός, 5.03g
KM# 227
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 stuiver - reverse
1 stuiver
1796 - 1799
Χαλκός, 23.16g
KM# 180
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 stuiver - reverse
1 stuiver
1799 - 1800
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
KM# 205
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 stuiver - reverse
1 stuiver
1800 - 1803
Χαλκός, 23.16g
KM# 206
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 stuiver - reverse
1 stuiver
1803 - 1806
Χαλκός, 19.3g
KM# 210
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 stuiver - reverse
1 stuiver
1807 - 1810
Χαλκός, 19.3g
KM# 221
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 stuiver - reverse
1 stuiver
1809 - 1810
Χαλκός, 11.58g
KM# 229
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 stuiver - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 stuiver - reverse
1 stuiver
1810
Χαλκός
KM# 230
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2 stuivers - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2 stuivers - reverse
2 stuivers
1796 - 1799
Χαλκός, 48.32g
KM# 181
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2 stuivers - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2 stuivers - reverse
2 stuivers
1800 - 1803
Χαλκός, 46.32g
KM# 207
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2 stuivers - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2 stuivers - reverse
2 stuivers
1803 - 1806
Χαλκός, 38.6g, ø 74mm
KM# 211
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2 stuivers - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2 stuivers - reverse
2 stuivers
1807 - 1808
Χαλκός, 38.6g
KM# 222
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2 stuivers - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 2 stuivers - reverse
2 stuivers
1807 - 1810
Χαλκός
KM# 224
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 8 stuivers - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 8 stuivers - reverse
8 stuivers
1803
Χαλκός, 154.4g, ø 74mm
KM# 212
Κοπή
No ImageNo Image
1/2 Ρουπία
1783 - 1799
Χρυσός 0.792, 8g
KM# 177
Κοπή
No ImageNo Image
1/2 Ρουπία
1783 - 1797
Χρυσός 0.792, 16.01g
KM# 178
Κοπή

No ImageNo Image
1/2 Ρουπία
1800 - 1807
Χρυσός 0.750, 8.01g
KM# 209
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/2 Ρουπία - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/2 Ρουπία - reverse
1/2 Ρουπία
1805 - 1806
Ασήμι 0.792, 6.58g
KM# 215
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Ρουπία - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1764 - 1788
Ασήμι 0.833, 13.15g
KM# 175.1
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Ρουπία - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1795 - 1799
Ασήμι 0.792, 13.15g
KM# 175.2
Κοπή
No ImageNo Image
1 Ρουπία
1800 - 1803
Ασήμι 0.792, 13.15g
KM# 208
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Ρουπία - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1804 - 1808
Ασήμι 0.792, 13.15g
KM# 214
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες>Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες|1726 - 1825
 Χρονική Περίοδος

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - reverse
½ duit
1749 - 1770
Χαλκός, 1.5g, ø 17.5mm
KM# 72
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - reverse
½ duit
1750 - 1763
Χρυσός, 1.71g
KM# 72b
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - reverse
½ duit
1752 - 1770
Χαλκός, 1.36g, ø 17.51mm
KM# 112.1
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - reverse
½ duit
1753 - 1794
Ασήμι, 1.6g
KM# 112.1a
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - reverse
½ duit
1755 - 1763
Ασήμι, 1.5g, ø 18mm
KM# 72a
Κοπή
No ImageNo Image
½ duit
1758
Χαλκός
KM# 113
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - reverse
½ duit
1769 - 1770
Χαλκός, ø 17.5mm
KM# 137
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - reverse
½ duit
1770 - 1789
Χαλκός, 1.5g, ø 17mm
KM# 154
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - reverse
½ duit
1788 - 1789
Χαλκός, 2g, ø 18mm
KM# 55
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - reverse
½ duit
1789
Ασήμι
KM# 55a
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - reverse
½ duit
1790
Χαλκός
KM# 56
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ½ duit - reverse
½ duit
1802 - 1809
Χαλκός, 2g, ø 17.5mm
KM# 75
Τιμή: 5.45

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1726 - 1804
Χαλκός, 3.2g, ø 21.6mm
KM# 70
Τιμή: 2.76
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1726 - 1729
Χαλκός, 3.3g, ø 21.5mm
KM# 150
Κοπή
No ImageNo Image
1 duit
1729 - 1735
Χαλκός, 3.1g, ø 22mm
KM# 152.1
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1729 - 1794
Χαλκός, 3.2g, ø 21mm
KM# 131
Τιμή: 3.93
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1731 - 1732
Χαλκός, 3.1g, ø 22mm
KM# 50.1
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1731 - 1752
Ασήμι
KM# 134
Κοπή

No ImageNo Image
1 duit
1731 - 1789
Ασήμι
KM# 50.1a
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1732 - 1788
Ασήμι
KM# 152a
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1735 - 1763
Ασήμι, 3.619g, ø 21mm
KM# 70a
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1736 - 1752
Χαλκός, 2.9g, ø 23mm
KM# 152.2
Τιμή: 5.65
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1742 - 1794
Χαλκός, 3g, ø 22mm
KM# 111.1
Τιμή: 1.08
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1742 - 1794
Ασήμι
KM# 111.1a
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1753 - 1792
Χαλκός, 3.62g, ø 22mm
KM# 152.3
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1756
Ασήμι
KM# 136a
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1756
Χαλκός, 3.09g
KM# 135
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1771 - 1806
Χαλκός, 3.62g, ø 22mm
KM# 50.2
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 duit - reverse
1 duit
1792 - 1794
Χαλκός, ø 22mm
KM# 159
Τιμή: 1.88
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/16 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/16 Γκούλντεν - reverse
1/16 Γκούλντεν
1802 - 1809
Χαλκός, 3.2g, ø 22.5mm
KM# 76
Τιμή: 3.42

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/16 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/16 Γκούλντεν - reverse
1/16 Γκούλντεν
1802
Ασήμι 0.917, 0.66g, ø 16mm
KM# 78
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες ⅛ Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες ⅛ Γκούλντεν - reverse
⅛ Γκούλντεν
1802
Ασήμι 0.917, 1.325g, ø 18mm
KM# 80
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/4 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/4 Γκούλντεν - reverse
1/4 Γκούλντεν
1802
Ασήμι 0.917, 2.65g, ø 22mm
KM# 81
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 10 stuivers - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 10 stuivers - reverse
10 stuivers
1786 - 1787
Ασήμι 0.920, 5.3g
KM# 138
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 10 stuivers - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 10 stuivers - reverse
10 stuivers
1786 - 1790
Ασήμι 0.920, 5.3g
KM# 115
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 10 stuivers - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 10 stuivers - reverse
10 stuivers
1786
Ασήμι 0.920, 5.3g
KM# 52
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 10 stuivers - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 10 stuivers - reverse
10 stuivers
1791
Ασήμι
KM# 157
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 10 stuivers - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 10 stuivers - reverse
10 stuivers
1791
Ασήμι
KM# 156
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/2 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1/2 Γκούλντεν - reverse
1/2 Γκούλντεν
1802
Ασήμι 0.917, 5.38g, ø 27mm
KM# 82
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1786 - 1790
Ασήμι 0.920, 10.61g
KM# 116
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1786 - 1790
Ασήμι, 10.61g
KM# 139
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1786 - 1790
Ασήμι 0.920, 10.61g
KM# 53
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1791
Ασήμι 0.920
KM# 158
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 1 Γκούλντεν - reverse
1 Γκούλντεν
1802
Ασήμι 0.917, 10.616g, ø 33mm
KM# 83
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 3 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 3 Γκούλντεν - reverse
3 Γκούλντεν
1786
Ασήμι 0.920, 31.82g
KM# 140
Κοπή

Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 3 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 3 Γκούλντεν - reverse
3 Γκούλντεν
1786
Ασήμι 0.920, 31.82g
KM# 54
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 3 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 3 Γκούλντεν - reverse
3 Γκούλντεν
1786
Ασήμι 0.920, 31.82g
KM# 117
Κοπή
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 3 Γκούλντεν - obverseΟλλανδικές Ανατολικές Ινδίες 3 Γκούλντεν - reverse
3 Γκούλντεν
1789
Ασήμι 0.920
KM# 155
Κοπή

uCoin