Παραγουάη
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Παραγουάη - Κατάλογος Νομισμάτων

Παραγουάη>Δημοκρατία της Παραγουάης|1944 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Παραγουάη 1 Σεντίμο - obverseΠαραγουάη 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
1944 - 1950
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 17.5mm
KM# 20
Τιμή: 0.4
Παραγουάη 5 Σεντίμος - obverseΠαραγουάη 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1944 - 1947
Χαλκοαλουμίνιο, 3.1g, ø 19mm
KM# 21
Τιμή: 0.64
Παραγουάη 10 Σεντίμος - obverseΠαραγουάη 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1944 - 1947
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 21.1mm
KM# 22
Τιμή: 1.17

Παραγουάη 10 Σεντίμος - obverseΠαραγουάη 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1953
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 19mm
KM# 25
Τιμή: 0.5
Παραγουάη 15 Σεντίμος - obverseΠαραγουάη 15 Σεντίμος - reverse
15 Σεντίμος
1953
Χαλκοαλουμίνιο, 3.86g, ø 21.07mm
KM# 26
Τιμή: 0.92
Παραγουάη 25 Σεντίμος - obverseΠαραγουάη 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1944 - 1951
Χαλκοαλουμίνιο, 5.1g, ø 23.2mm
KM# 23
Τιμή: 1.17

Παραγουάη 25 Σεντίμος - obverseΠαραγουάη 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1953
Χαλκοαλουμίνιο, 5.2g, ø 23mm
KM# 27
Τιμή: 0.75
Παραγουάη 50 Σεντίμος - obverseΠαραγουάη 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1944 - 1951
Χαλκοαλουμίνιο, 6.12g, ø 25mm
KM# 24
Τιμή: 1.47
Παραγουάη 50 Σεντίμος - obverseΠαραγουάη 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1953
Χαλκοαλουμίνιο, 4.54g, ø 25mm
KM# 28
Τιμή: 1.4

Παραγουάη 1 Γκουαρανί - obverseΠαραγουάη 1 Γκουαρανί - reverse
1 Γκουαρανί
1975 - 1976
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.9g, ø 18.1mm
KM# 151
Τιμή: 0.28
Παραγουάη 1 Γκουαρανί - obverseΠαραγουάη 1 Γκουαρανί - reverse
1 Γκουαρανί
1978 - 1988
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.6g, ø 18.1mm
KM# 165
Τιμή: 0.28
Παραγουάη 1 Γκουαρανί - obverseΠαραγουάη 1 Γκουαρανί - reverse
1 Γκουαρανί
1993
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.5g, ø 15mm
KM# 192
Τιμή: 0.63

Παραγουάη 5 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 5 Γκουαρανίς - reverse
5 Γκουαρανίς
1975
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.8g, ø 20mm
KM# 152
Τιμή: 0.44
Παραγουάη 5 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 5 Γκουαρανίς - reverse
5 Γκουαρανίς
1978 - 1986
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.8g, ø 20mm
KM# 166
Τιμή: 0.37
Παραγουάη 5 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 5 Γκουαρανίς - reverse
5 Γκουαρανίς
1992
Νικέλιο - Μπρούντζος, 1.95g, ø 16.97mm
KM# 166a
Τιμή: 0.58

Παραγουάη 10 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 10 Γκουαρανίς - reverse
10 Γκουαρανίς
1975 - 1976
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.5g, ø 22mm
KM# 153
Τιμή: 0.25
Παραγουάη 10 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 10 Γκουαρανίς - reverse
10 Γκουαρανίς
1978 - 1988
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.5g, ø 22mm
KM# 167
Τιμή: 0.27
Παραγουάη 10 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 10 Γκουαρανίς - reverse
10 Γκουαρανίς
1990
Νικέλιο - Μπρούντζος, 2.69g, ø 19.34mm
KM# 178
Τιμή: 0.38

Παραγουάη 10 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 10 Γκουαρανίς - reverse
10 Γκουαρανίς
1996
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.69g, ø 19.34mm
KM# 178a
Τιμή: 0.67
Παραγουάη 50 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 50 Γκουαρανίς - reverse
50 Γκουαρανίς
1975
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 7.4g, ø 26mm
KM# 154
Τιμή: 0.34
Παραγουάη 50 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 50 Γκουαρανίς - reverse
50 Γκουαρανίς
1980 - 1988
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 7.4g, ø 26.1mm
KM# 169
Τιμή: 0.43

Παραγουάη 50 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 50 Γκουαρανίς - reverse
50 Γκουαρανίς
1992
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 3.77g, ø 21.69mm
KM# 191
Τιμή: 0.4
Παραγουάη 50 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 50 Γκουαρανίς - reverse
50 Γκουαρανίς
1995 - 2005
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3.75g, ø 21.69mm
KM# 191a
Τιμή: 0.52
Παραγουάη 50 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 50 Γκουαρανίς - reverse
50 Γκουαρανίς
2006 - 2016
Αλουμίνιο, 1g, ø 19mm
KM# 191b
Τιμή: 0.47

Παραγουάη 100 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 100 Γκουαρανίς - reverse
100 Γκουαρανίς
1990
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 10.45g, ø 24mm
KM# 177
Τιμή: 0.65
Παραγουάη 100 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 100 Γκουαρανίς - reverse
100 Γκουαρανίς
1993 - 2005
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.45g, ø 23.6mm
KM# 177a
Τιμή: 0.23
Παραγουάη 100 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 100 Γκουαρανίς - reverse
100 Γκουαρανίς
2006 - 2016
Νικέλιο-Χάλυβας, 3.72g, ø 21mm
KM# 177b
Τιμή: 0.43

Παραγουάη 500 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 500 Γκουαρανίς - reverse
500 Γκουαρανίς
1997
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 8g, ø 27mm
KM# 194
Τιμή: 0.95
Παραγουάη 500 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 500 Γκουαρανίς - reverse
500 Γκουαρανίς
1998 - 2005
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 7.82g, ø 27mm
KM# 195
Τιμή: 0.85
Παραγουάη 500 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 500 Γκουαρανίς - reverse
500 Γκουαρανίς
2006 - 2016
Νικέλιο-Χάλυβας, 4.75g, ø 23mm
KM# 195a
Τιμή: 0.61

Παραγουάη 1000 Γκουαρανίς - obverseΠαραγουάη 1000 Γκουαρανίς - reverse
1000 Γκουαρανίς
2006 - 2018
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 6g, ø 25mm
KM# 198
Τιμή: 0.72

Παραγουάη>Δημοκρατία της Παραγουάης|1870 - 1943
 Χρονική Περίοδος

Παραγουάη 1 Σεντέσιμο - obverseΠαραγουάη 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1870
Χαλκός, 5g, ø 25mm
KM# 2
Τιμή: 17.03
Παραγουάη 2 Σεντέσιμος - obverseΠαραγουάη 2 Σεντέσιμος - reverse
2 Σεντέσιμος
1870
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 3
Τιμή: 15.92
Παραγουάη 4 Σεντέσιμος - obverseΠαραγουάη 4 Σεντέσιμος - reverse
4 Σεντέσιμος
1870
Χαλκός, 19.75g, ø 35mm
KM# 4
Τιμή: 19.75

Παραγουάη 5 Σεντάβος - obverseΠαραγουάη 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1900 - 1903
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17.35mm
KM# 6
Τιμή: 8.55
Παραγουάη 5 Σεντάβος - obverseΠαραγουάη 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1908
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17.35mm
KM# 9
Τιμή: 5.89
Παραγουάη 10 Σεντάβος - obverseΠαραγουάη 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1900 - 1903
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19.35mm
KM# 7
Τιμή: 4.4

Παραγουάη 10 Σεντάβος - obverseΠαραγουάη 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1908
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19.35mm
KM# 10
Τιμή: 7.7
Παραγουάη 20 Σεντάβος - obverseΠαραγουάη 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1900 - 1903
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21.35mm
KM# 8
Τιμή: 6.74
Παραγουάη 20 Σεντάβος - obverseΠαραγουάη 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1908
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21.35mm
KM# 11
Τιμή: 6.74

Παραγουάη 50 Σεντάβος - obverseΠαραγουάη 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1925
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# 12
Τιμή: 3.05
Παραγουάη 50 Σεντάβος - obverseΠαραγουάη 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1938
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 17.5mm
KM# 15
Τιμή: 2.32
Παραγουάη 1 Πέσο - obverseΠαραγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1889
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37.5mm
KM# 5
Τιμή: 266

Παραγουάη 1 Πέσο - obverseΠαραγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1925
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19.2mm
KM# 13
Τιμή: 3.39
Παραγουάη 1 Πέσο - obverseΠαραγουάη 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1938
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 19.5mm
KM# 16
Τιμή: 2.12
Παραγουάη 2 Πέσος - obverseΠαραγουάη 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1925
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 22.2mm
KM# 14
Τιμή: 4.31

Παραγουάη 2 Πέσος - obverseΠαραγουάη 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1938
Αλουμίνιο, 1.8g, ø 22.35mm
KM# 17
Τιμή: 2.46
Παραγουάη 5 Πέσος - obverseΠαραγουάη 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1939
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 25.35mm
KM# 18
Τιμή: 4.33
Παραγουάη 10 Πέσος - obverseΠαραγουάη 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1939
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 28.5mm
KM# 19
Τιμή: 5.03

uCoin