Παπικά κράτη
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Παπικά κράτη - Κατάλογος Νομισμάτων

Παπικά κράτη>Λίρα|1866 - 1870
 Χρονική Περίοδος

Παπικά κράτη 1 Σεντέσιμο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1866 - 1868
Χαλκός, 1g, ø 15.5mm
KM# 1370
Τιμή: 14.45
Παπικά κράτη ½ Σόλιδος - obverseΠαπικά κράτη ½ Σόλιδος - reverse
½ Σόλιδος
1866 - 1867
Χαλκός, 2.5g, ø 22.4mm
KM# 1371
Τιμή: 8.07
Παπικά κράτη 1 Σόλιδος - obverseΠαπικά κράτη 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1866
Χαλκός, 5g, ø 25.5mm
KM# 1372.1
Τιμή: 4.72

Παπικά κράτη 1 Σόλιδος - obverseΠαπικά κράτη 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1866 - 1867
Χαλκός, 5g, ø 25.5mm
KM# 1372.2
Τιμή: 4.19
Παπικά κράτη 2 Σόλιδοι - obverseΠαπικά κράτη 2 Σόλιδοι - reverse
2 Σόλιδοι
1866 - 1867
Χαλκός, 9.5g, ø 32mm
KM# 1373
Τιμή: 16.81
Παπικά κράτη 4 Σόλιδοι - obverseΠαπικά κράτη 4 Σόλιδοι - reverse
4 Σόλιδοι
1866 - 1869
Χαλκός, 20g, ø 36mm
KM# 1374
Τιμή: 5.53

Παπικά κράτη 5 Σόλιδοι - obverseΠαπικά κράτη 5 Σόλιδοι - reverse
5 Σόλιδοι
1866 - 1867
Ασήμι 0.835, 1.25g, ø 16.2mm
KM# 1375
Τιμή: 12.24
Παπικά κράτη 10 Σόλιδοι - obverseΠαπικά κράτη 10 Σόλιδοι - reverse
10 Σόλιδοι
1866 - 1868
PIVS·IX·PON·
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18.5mm
KM# 1376
Τιμή: 3.06
Παπικά κράτη 10 Σόλιδοι - obverseΠαπικά κράτη 10 Σόλιδοι - reverse
10 Σόλιδοι
1867 - 1869
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18.5mm
KM# 1386
Τιμή: 7.31

Παπικά κράτη 1 Λίρα - obverseΠαπικά κράτη 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1866
Ασήμι 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 1377
Τιμή: 17.58
Παπικά κράτη 1 Λίρα - obverseΠαπικά κράτη 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1866 - 1868
Ασήμι 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 1378
Τιμή: 13.61
Παπικά κράτη 1 Λίρα - obverseΠαπικά κράτη 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1868 - 1869
Ασήμι 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 1387
Τιμή: 17.25

Παπικά κράτη 2 Λίρες - obverseΠαπικά κράτη 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1866 - 1870
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 1379
Τιμή: 4.05
Παπικά κράτη 2½ Λίρες - obverseΠαπικά κράτη 2½ Λίρες - reverse
2½ Λίρες
1867
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 31mm
KM# 1384
Τιμή: 97.29
Παπικά κράτη 5 Λίρες - obverseΠαπικά κράτη 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1866 - 1867
Χρυσός 0.900, 1.61g, ø 17mm
KM# 1380
Κοπή

Παπικά κράτη 5 Λίρες - obverseΠαπικά κράτη 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1867 - 1870
Ασήμι 0.900, 25g, ø 38mm
KM# 1385
Τιμή: 81.59
Παπικά κράτη 10 Λίρες - obverseΠαπικά κράτη 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1866 - 1869
Χρυσός 0.900, 3.23g, ø 19.5mm
KM# 1381
Κοπή
Παπικά κράτη 20 Λίρες - obverseΠαπικά κράτη 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1866 - 1870
Χρυσός 0.900, 6.45g, ø 22mm
KM# 1382
Κοπή

Παπικά κράτη 50 Λίρες - obverseΠαπικά κράτη 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1868 - 1870
Χρυσός 0.900, 16.129g, ø 28.5mm
KM# 1388
Κοπή

Παπικά κράτη>Σκούδο|1800 - 1865
 Χρονική Περίοδος

Παπικά κράτη 1 Κουατρίνο - obverseΠαπικά κράτη 1 Κουατρίνο - reverse
1 Κουατρίνο
1801
Χαλκός, 2.4g, ø 23mm
KM# 1260
Τιμή: 20
Παπικά κράτη 1 Κουατρίνο - obverseΠαπικά κράτη 1 Κουατρίνο - reverse
1 Κουατρίνο
1802
Χαλκός, 2.4g, ø 23mm
KM# 1264
Τιμή: 18
Παπικά κράτη 1 Κουατρίνο - obverseΠαπικά κράτη 1 Κουατρίνο - reverse
1 Κουατρίνο
1816 - 1822
Χαλκός, 2.4g, ø 19mm
KM# 1276
Τιμή: 21.79

Παπικά κράτη 1 Κουατρίνο - obverseΠαπικά κράτη 1 Κουατρίνο - reverse
1 Κουατρίνο
1824 - 1825
Χαλκός, 2.37g, ø 19.5mm
KM# 1294
Τιμή: 50
Παπικά κράτη 1 Κουατρίνο - obverseΠαπικά κράτη 1 Κουατρίνο - reverse
1 Κουατρίνο
1826
Χαλκός, 2.37g, ø 20mm
KM# 1298
Κοπή
Παπικά κράτη 1 Κουατρίνο - obverseΠαπικά κράτη 1 Κουατρίνο - reverse
1 Κουατρίνο
1829
Χαλκός, 2.37g, ø 19mm
KM# 1299
Κοπή

Παπικά κράτη 1 Κουατρίνο - obverseΠαπικά κράτη 1 Κουατρίνο - reverse
1 Κουατρίνο
1831
Χαλκός, 2.37g, ø 19mm
KM# 1312
Κοπή
Παπικά κράτη 1 Κουατρίνο - obverseΠαπικά κράτη 1 Κουατρίνο - reverse
1 Κουατρίνο
1835 - 1844
Χαλκός, 2.37g, ø 19mm
KM# 1318
Τιμή: 12
Παπικά κράτη 1 Κουατρίνο - obverseΠαπικά κράτη 1 Κουατρίνο - reverse
1 Κουατρίνο
1851 - 1854
Χαλκός, 2g, ø 18mm
KM# 1359
Κοπή

Παπικά κράτη ½ Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη ½ Μπαιότσο - reverse
½ Μπαιότσο
1801
Χαλκός, 6g, ø 26mm
KM# 1261
Κοπή
Παπικά κράτη ½ Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη ½ Μπαιότσο - reverse
½ Μπαιότσο
1802
Χαλκός, 5.93g, ø 26.5mm
KM# 1265
Τιμή: 38.98
Παπικά κράτη ½ Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη ½ Μπαιότσο - reverse
½ Μπαιότσο
1816 - 1822
Χαλκός, 5.93g, ø 26.5mm
KM# 1278
Τιμή: 35

Παπικά κράτη ½ Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη ½ Μπαιότσο - reverse
½ Μπαιότσο
1816
Χαλκός, 6g, ø 26mm
KM# 1277
Κοπή
Παπικά κράτη ½ Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη ½ Μπαιότσο - reverse
½ Μπαιότσο
1822
Χαλκός, 6g, ø 25mm
KM# 1290
Κοπή
Παπικά κράτη ½ Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη ½ Μπαιότσο - reverse
½ Μπαιότσο
1824
Χαλκός, 6g, ø 26mm
KM# 1295
Τιμή: 25

Παπικά κράτη ½ Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη ½ Μπαιότσο - reverse
½ Μπαιότσο
1825 - 1826
Χαλκός, 6g, ø 26mm
KM# 1296
Κοπή
Παπικά κράτη ½ Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη ½ Μπαιότσο - reverse
½ Μπαιότσο
1829
Χαλκός, 6.1g, ø 26.9mm
KM# 1300
Κοπή
Παπικά κράτη ½ Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη ½ Μπαιότσο - reverse
½ Μπαιότσο
1831 - 1834
Χαλκός, 5.93g, ø 23.5mm
KM# 1313
Κοπή

Παπικά κράτη ½ Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη ½ Μπαιότσο - reverse
½ Μπαιότσο
1835 - 1845
Χαλκός, 5.08g, ø 23.7mm
KM# 1319
Τιμή: 5.09
Παπικά κράτη ½ Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη ½ Μπαιότσο - reverse
½ Μπαιότσο
1847 - 1849
Χαλκός, 5g, ø 24mm
KM# 1340
Τιμή: 10.72
Παπικά κράτη ½ Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη ½ Μπαιότσο - reverse
½ Μπαιότσο
1850 - 1852
Χαλκός, 4.94g, ø 23mm
KM# 1355
Τιμή: 12.23

Παπικά κράτη 1 Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη 1 Μπαιότσο - reverse
1 Μπαιότσο
1801
Χαλκός, 11.1g, ø 34mm
KM# 1263
Τιμή: 44.73
No ImageNo Image
1 Μπαιότσο
1801
Χαλκός, 14.3g, ø 35mm
KM# 1266
Κοπή
Παπικά κράτη 1 Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη 1 Μπαιότσο - reverse
1 Μπαιότσο
1802 - 1815
Χαλκός, 13.81g, ø 34.2mm
KM# 1267
Τιμή: 29

Παπικά κράτη 1 Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη 1 Μπαιότσο - reverse
1 Μπαιότσο
1816
Χαλκός, 11.86g, ø 33mm
KM# 1279
Τιμή: 22.2
Παπικά κράτη 1 Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη 1 Μπαιότσο - reverse
1 Μπαιότσο
1829
Χαλκός, 12.5g, ø 32mm
KM# 1301
Κοπή
Παπικά κράτη 1 Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη 1 Μπαιότσο - reverse
1 Μπαιότσο
1831 - 1832
Χαλκός, 11.57g, ø 29.85mm
KM# 1314
Κοπή

Παπικά κράτη 1 Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη 1 Μπαιότσο - reverse
1 Μπαιότσο
1835 - 1845
Χαλκός, 10.17g, ø 30mm
KM# 1320
Τιμή: 9.45
Παπικά κράτη 1 Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη 1 Μπαιότσο - reverse
1 Μπαιότσο
1846 - 1848
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 1339
Τιμή: 26
Παπικά κράτη 1 Μπαιότσο - obverseΠαπικά κράτη 1 Μπαιότσο - reverse
1 Μπαιότσο
1850 - 1853
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 1345
Τιμή: 13.67

Παπικά κράτη 2 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 2 Μπαιότσι - reverse
2 Μπαιότσι
1848 - 1849
Χαλκός, 20g, ø 35mm
KM# 1343
Κοπή
Παπικά κράτη 2 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 2 Μπαιότσι - reverse
2 Μπαιότσι
1850 - 1853
Χαλκός, 20g, ø 35mm
KM# 1344
Τιμή: 8.32
Παπικά κράτη ½ Γρόσι - obverseΠαπικά κράτη ½ Γρόσι - reverse
½ Γρόσι
1815
Ασήμι 0.917, 1.23g
UC# 1
Κοπή

Παπικά κράτη 1 Γρόσι - obverseΠαπικά κράτη 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1815 - 1817
Ασήμι 0.917, 1.321g
KM# 1075
Κοπή
Παπικά κράτη 5 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 5 Μπαιότσι - reverse
5 Μπαιότσι
1835 - 1846
Ασήμι 0.900, 1.34g, ø 16.8mm
KM# 1321
Τιμή: 40
Παπικά κράτη 5 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 5 Μπαιότσι - reverse
5 Μπαιότσι
1847 - 1855
Ασήμι 0.900, 1.343g, ø 17mm
KM# 1341a
Κοπή

Παπικά κράτη 5 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 5 Μπαιότσι - reverse
5 Μπαιότσι
1849 - 1850
Χαλκός, 42g, ø 41mm
KM# 1346
Κοπή
Παπικά κράτη 5 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 5 Μπαιότσι - reverse
5 Μπαιότσι
1850 - 1854
Χαλκός, 42g, ø 40mm
KM# 1356
Τιμή: 35
Παπικά κράτη 5 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 5 Μπαιότσι - reverse
5 Μπαιότσι
1856 - 1864
Ασήμι 0.800, 1.428g, ø 16.5mm
KM# 1341b
Τιμή: 10.25

Παπικά κράτη 5 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 5 Μπαιότσι - reverse
5 Μπαιότσι
1865 - 1866
Ασήμι 0.835, 1.333g, ø 17mm
KM# 1341c
Κοπή
Παπικά κράτη 10 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 10 Μπαιότσι - reverse
10 Μπαιότσι
1836 - 1846
Ασήμι 0.900, 2.687g
KM# 1325
Τιμή: 13.17
Παπικά κράτη 10 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 10 Μπαιότσι - reverse
10 Μπαιότσι
1847 - 1856
Ασήμι 0.900, 2.687g, ø 21mm
KM# 1342a
Κοπή

Παπικά κράτη 10 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 10 Μπαιότσι - reverse
10 Μπαιότσι
1858 - 1864
Ασήμι 0.800, 2.857g, ø 21mm
KM# 1342b
Κοπή
Παπικά κράτη 10 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 10 Μπαιότσι - reverse
10 Μπαιότσι
1865
Ασήμι 0.835, 2.666g, ø 21mm
KM# 1342c
Κοπή
Παπικά κράτη 1 Γκιούλιο - obverseΠαπικά κράτη 1 Γκιούλιο - reverse
1 Γκιούλιο
1816 - 1817
Ασήμι 0.917, 2.652g
KM# 1079
Κοπή

Παπικά κράτη 20 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 20 Μπαιότσι - reverse
20 Μπαιότσι
1834
Ασήμι 0.917, 5.285g, ø 23mm
KM# 1317
Κοπή
Παπικά κράτη 20 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 20 Μπαιότσι - reverse
20 Μπαιότσι
1835 - 1846
Ασήμι 0.900, 5.374g, ø 23mm
KM# 1322
Κοπή
Παπικά κράτη 20 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 20 Μπαιότσι - reverse
20 Μπαιότσι
1848 - 1856
Ασήμι 0.900, 5.374g, ø 23mm
KM# 1337
Κοπή

Παπικά κράτη 20 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 20 Μπαιότσι - reverse
20 Μπαιότσι
1858
Ασήμι 0.800, 5.67g, ø 23.4mm
KM# 1337a
Κοπή
Παπικά κράτη 20 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 20 Μπαιότσι - reverse
20 Μπαιότσι
1858 - 1865
Ασήμι 0.800, 5.714g, ø 24mm
KM# 1360
Τιμή: 13.38
Παπικά κράτη 20 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 20 Μπαιότσι - reverse
20 Μπαιότσι
1865 - 1866
Ασήμι 0.835, 5.33g, ø 24.5mm
KM# 1360a
Τιμή: 11.36

Παπικά κράτη 2 Γκιούλιο - obverseΠαπικά κράτη 2 Γκιούλιο - reverse
2 Γκιούλιο
1816 - 1818
Ασήμι 0.917, 5.285g
KM# 1816
Κοπή
Παπικά κράτη 2 Γκιούλιο - obverseΠαπικά κράτη 2 Γκιούλιο - reverse
2 Γκιούλιο
1823
Ασήμι 0.917, 5.285g
KM# 1817
Κοπή
Παπικά κράτη 30 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 30 Μπαιότσι - reverse
30 Μπαιότσι
1830
Ασήμι 0.917, 7.928g, ø 25.4mm
KM# 1100
Κοπή

Παπικά κράτη 30 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 30 Μπαιότσι - reverse
30 Μπαιότσι
1830
Ασήμι 0.917, 7.928g, ø 25.4mm
KM# 1101
Κοπή
Παπικά κράτη 30 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 30 Μπαιότσι - reverse
30 Μπαιότσι
1834
Ασήμι 0.917, 7.928g, ø 26mm
KM# 1104
Κοπή
Παπικά κράτη 30 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 30 Μπαιότσι - reverse
30 Μπαιότσι
1836 - 1846
Ασήμι 0.900, 8.61g, ø 27.5mm
KM# 1109
Κοπή

Παπικά κράτη 1 Τεστόνε - obverseΠαπικά κράτη 1 Τεστόνε - reverse
1 Τεστόνε
1802 - 1803
Ασήμι 0.917, 7.928g, ø 30mm
KM# 1071
Κοπή
Παπικά κράτη 50 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 50 Μπαιότσι - reverse
50 Μπαιότσι
1832 - 1834
Ασήμι 0.917, 13.214g, ø 32mm
KM# 1316
Τιμή: 32.57
Παπικά κράτη 50 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 50 Μπαιότσι - reverse
50 Μπαιότσι
1835 - 1846
Ασήμι 0.900, 13.435g, ø 32mm
KM# 1323
Κοπή

Παπικά κράτη 50 Μπαιότσι - obverseΠαπικά κράτη 50 Μπαιότσι - reverse
50 Μπαιότσι
1850 - 1857
Ασήμι 0.900, 13.435g, ø 32mm
KM# 1357
Κοπή
Παπικά κράτη ½ Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη ½ Σκούδο - reverse
½ Σκούδο
1802 - 1816
Ασήμι 0.917, 13.25g, ø 34mm
KM# 1247
Κοπή
Παπικά κράτη ½ Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη ½ Σκούδο - reverse
½ Σκούδο
1823
Ασήμι 0.917, 13.25g, ø 34mm
KM# 1291
Κοπή

Παπικά κράτη ½ Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη ½ Σκούδο - reverse
½ Σκούδο
1829
Ασήμι 0.917, 13.25g, ø 34mm
KM# 1302
Κοπή
Παπικά κράτη 1 Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1800
Ασήμι 0.917, 26.428g, ø 41mm
KM# 1248
Τιμή: 85.99
Παπικά κράτη 1 Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1802 - 1807
Ασήμι 0.917, 26.25g, ø 41mm
KM# 1249
Τιμή: 257.8

Παπικά κράτη 1 Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1815 - 1818
Ασήμι 0.917, 26.428g, ø 41mm
KM# 1275
Τιμή: 184.5
Παπικά κράτη 1 Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1823
Ασήμι 0.917, 26.428g, ø 40mm
KM# 1293
Κοπή
Παπικά κράτη 1 Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1823
Ασήμι 0.917, 26.428g, ø 40mm
KM# 1292
Κοπή

Παπικά κράτη 1 Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1825 - 1826
Ασήμι 0.917, 26.428g, ø 41mm
KM# 1297
Κοπή
Παπικά κράτη 1 Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1829
Ασήμι 0.917, 26.428g, ø 41mm
KM# 1303
Τιμή: 550
Παπικά κράτη 1 Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1830
Ασήμι 0.917, 26.428g, ø 41mm
KM# 1310
Κοπή

Παπικά κράτη 1 Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1830
Ασήμι 0.917, 26.428g, ø 41mm
KM# 1311
Τιμή: 650
Παπικά κράτη 1 Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1831 - 1834
Ασήμι 0.917, 26.428g, ø 38mm
KM# 1315
Τιμή: 103.4
Παπικά κράτη 1 Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1835 - 1846
Ασήμι 0.917, 26.871g, ø 38mm
KM# 1324
Τιμή: 78.3

Παπικά κράτη 1 Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1846
Ασήμι 0.917, 26.871g, ø 38mm
KM# 1335
Κοπή
Παπικά κράτη 1 Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1846 - 1854
Ασήμι 0.900, 26.871g, ø 38mm
KM# 1336
Τιμή: 51.61
Παπικά κράτη 1 Σκούδο - obverseΠαπικά κράτη 1 Σκούδο - reverse
1 Σκούδο
1853 - 1857
Χρυσός 0.900, 1.733g, ø 14.4mm
KM# 1358
Τιμή: 66.87

Παπικά κράτη 2.5 Σκούδα - obverseΠαπικά κράτη 2.5 Σκούδα - reverse
2.5 Σκούδα
1835 - 1846
Χρυσός 0.900, 4.334g, ø 19mm
KM# 1106
Κοπή
Παπικά κράτη 2.5 Σκούδα - obverseΠαπικά κράτη 2.5 Σκούδα - reverse
2.5 Σκούδα
1848 - 1863
Χρυσός 0.900, 4.334g, ø 19mm
KM# 1117
Κοπή
Παπικά κράτη 5 Σκούδα - obverseΠαπικά κράτη 5 Σκούδα - reverse
5 Σκούδα
1835 - 1846
Χρυσός 0.900, 8.668g, ø 23mm
KM# 1107
Τιμή: 623.3

Παπικά κράτη 5 Σκούδα - obverseΠαπικά κράτη 5 Σκούδα - reverse
5 Σκούδα
1846
Χρυσός 0.900, 8.668g, ø 23mm
KM# 1115
Κοπή
Παπικά κράτη 5 Σκούδα - obverseΠαπικά κράτη 5 Σκούδα - reverse
5 Σκούδα
1846 - 1854
Χρυσός 0.900, 8.668g, ø 23mm
KM# 1116
Κοπή
Παπικά κράτη 10 Σκούδα - obverseΠαπικά κράτη 10 Σκούδα - reverse
10 Σκούδα
1835 - 1845
Χρυσός 0.900, 17.336g, ø 28mm
KM# 1108
Τιμή: 4,659

Παπικά κράτη 10 Σκούδα - obverseΠαπικά κράτη 10 Σκούδα - reverse
10 Σκούδα
1850 - 1856
Χρυσός 0.900, 17.336g, ø 28mm
KM# 1125
Κοπή

uCoin