Σευχέλλες
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Σευχέλλες - Κατάλογος Νομισμάτων

Σευχέλλες>Δημοκρατία των Σευχελλών|1976 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Σευχέλλες 1 Σέντ - obverseΣευχέλλες 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1977
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 16mm
KM# 30
Τιμή: 2.41
Σευχέλλες 1 Σέντ - obverseΣευχέλλες 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1982 - 2004
Ορείχαλκος, 1.3g, ø 16mm
KM# 46
Τιμή: 0.38
Σευχέλλες 1 Σέντ - obverseΣευχέλλες 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
2012 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.3g, ø 16mm
UC# 1
Τιμή: 0.42

Σευχέλλες 1 Σέντ - obverseΣευχέλλες 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
2016
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 1.4g, ø 16mm
UC# 4
Τιμή: 0.7
Σευχέλλες 5 Σέντς - obverseΣευχέλλες 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1982 - 2003
Ορείχαλκος, 1.95g, ø 18mm
KM# 47
Τιμή: 0.22
Σευχέλλες 5 Σέντς - obverseΣευχέλλες 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2007 - 2012
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.95g, ø 18mm
KM# 47a
Τιμή: 0.36

Σευχέλλες 5 Σέντς - obverseΣευχέλλες 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2016
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 18mm
UC# 5
Τιμή: 0.8
Σευχέλλες 10 Σέντς - obverseΣευχέλλες 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1982 - 2003
Ορείχαλκος, 3.3g, ø 21mm
KM# 48
Τιμή: 0.41
Σευχέλλες 10 Σέντς - obverseΣευχέλλες 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2007 - 2012
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3.37g, ø 21mm
KM# 48a
Τιμή: 0.48

Σευχέλλες 10 Σέντς - obverseΣευχέλλες 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2016
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.35g, ø 21mm
UC# 6
Τιμή: 0.9
Σευχέλλες 25 Σεντς - obverseΣευχέλλες 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1977
Χαλκονικέλιο, 2.9g, ø 19mm
KM# 33
Τιμή: 0.91
Σευχέλλες 25 Σεντς - obverseΣευχέλλες 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1982 - 1992
Χαλκονικέλιο, 2.9g, ø 19mm
KM# 49
Τιμή: 0.32

Σευχέλλες 25 Σεντς - obverseΣευχέλλες 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1993 - 2012
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.9g, ø 19mm
KM# 49a
Τιμή: 0.29
Σευχέλλες 25 Σεντς - obverseΣευχέλλες 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
2000
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.9g, ø 19mm
KM# 49b
Τιμή: 0.24
Σευχέλλες 25 Σεντς - obverseΣευχέλλες 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
2016
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.92g, ø 19mm
UC# 7
Τιμή: 0.93

Σευχέλλες 50 Σέντς - obverseΣευχέλλες 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1977
Χαλκονικέλιο, 5.8g, ø 23.6mm
KM# 34
Τιμή: 1.02
Σευχέλλες 1 Ρουπία - obverseΣευχέλλες 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1977
Χαλκονικέλιο, 11.65g, ø 30mm
KM# 35
Τιμή: 1.24
Σευχέλλες 1 Ρουπία - obverseΣευχέλλες 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1982 - 2010
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 25.5mm
KM# 50
Τιμή: 0.33

Σευχέλλες 1 Ρουπία - obverseΣευχέλλες 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
2010
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.2g, ø 25.4mm
UC# 3
Τιμή: 0.64
Σευχέλλες 1 Ρουπία - obverseΣευχέλλες 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
2016
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.2g, ø 25.5mm
UC# 8
Τιμή: 1.07
Σευχέλλες 5 Ρουπίες - obverseΣευχέλλες 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
1977
Χαλκονικέλιο, 13.5g, ø 30mm
KM# 36
Τιμή: 4.33

Σευχέλλες 5 Ρουπίες - obverseΣευχέλλες 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
1982 - 2010
Χαλκονικέλιο, 8.9g, ø 28.9mm
KM# 51
Τιμή: 0.69
Σευχέλλες 5 Ρουπίες - obverseΣευχέλλες 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
2010
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 9.1g, ø 29.3mm
UC# 2
Τιμή: 0.89
Σευχέλλες 5 Ρουπίες - obverseΣευχέλλες 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
2016
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 8.97g, ø 29mm
UC# 9
Τιμή: 1.42

Σευχέλλες 10 Ρουπίες - obverseΣευχέλλες 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
1977
ΦΑΟ
Χαλκονικέλιο, 18.1g, ø 34.5mm
KM# 37
Τιμή: 4.95
Σευχέλλες 10 Ρουπίες - obverseΣευχέλλες 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
2016 - 2018
Δύο Μετάλλων: Επινικελωμένος Χάλυβας στο κέντρο, Χάλυβας με επικάλυψη Ορείχαλκου στον δακτύλιο, 7g, ø 26.29mm
UC# 10
Τιμή: 1.05

Σευχέλλες>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1953 - 1975
 Χρονική Περίοδος

Σευχέλλες 1 Σέντ - obverseΣευχέλλες 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1959 - 1969
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 17.8mm
KM# 14
Τιμή: 1
Σευχέλλες 1 Σέντ - obverseΣευχέλλες 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1972
ΦΑΟ
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 16mm
KM# 17
Τιμή: 0.72
Σευχέλλες 2 Σέντς - obverseΣευχέλλες 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1959 - 1969
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.9g, ø 23.1mm
KM# 15
Τιμή: 1

Σευχέλλες 5 Σέντς - obverseΣευχέλλες 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1964 - 1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.7g, ø 28.4mm
KM# 16
Τιμή: 0.96
Σευχέλλες 5 Σέντς - obverseΣευχέλλες 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1972 - 1975
ΦΑΟ
Αλουμίνιο, 0.77g, ø 18.5mm
KM# 18
Τιμή: 0.47
Σευχέλλες 10 Σέντς - obverseΣευχέλλες 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1953 - 1974
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.04g, ø 21.57mm
KM# 10
Τιμή: 0.83

Σευχέλλες 25 Σεντς - obverseΣευχέλλες 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1954 - 1974
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19mm
KM# 11
Τιμή: 1.29
Σευχέλλες 1/2 Ρουπία - obverseΣευχέλλες 1/2 Ρουπία - reverse
1/2 Ρουπία
1954 - 1974
Χαλκονικέλιο, 5.7g, ø 24mm
KM# 12
Τιμή: 1.78
Σευχέλλες 1 Ρουπία - obverseΣευχέλλες 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1954 - 1974
Χαλκονικέλιο, 11.64g, ø 30mm
KM# 13
Τιμή: 1.67

Σευχέλλες 5 Ρουπίες - obverseΣευχέλλες 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
1972
Χαλκονικέλιο, 13.5g, ø 30mm
KM# 19
Τιμή: 5.36
Σευχέλλες 10 Ρουπίες - obverseΣευχέλλες 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
1974
Χαλκονικέλιο, 28.8g, ø 38.5mm
KM# 20
Τιμή: 9.62

Σευχέλλες>Βασιλέας Γεώργιος ΣΤ'|1939 - 1952
 Χρονική Περίοδος

Σευχέλλες 1 Σέντ - obverseΣευχέλλες 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1948
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.9g, ø 18mm
KM# 5
Τιμή: 4.06
Σευχέλλες 2 Σέντς - obverseΣευχέλλες 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1948
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.44g, ø 23.1mm
KM# 6
Τιμή: 3.35
Σευχέλλες 5 Σέντς - obverseΣευχέλλες 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1948
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.7g, ø 28.4mm
KM# 7
Τιμή: 5.23

Σευχέλλες 10 Σέντς - obverseΣευχέλλες 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1939 - 1944
Χαλκονικέλιο, 6.37g, ø 25mm
KM# 1
Τιμή: 3.47
Σευχέλλες 10 Σέντς - obverseΣευχέλλες 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1951
Χαλκονικέλιο, 6.37g, ø 25mm
KM# 8
Τιμή: 6.67
Σευχέλλες 25 Σεντς - obverseΣευχέλλες 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1939 - 1944
Ασήμι 0.500, 2.92g, ø 19mm
KM# 2
Τιμή: 5.55

Σευχέλλες 25 Σεντς - obverseΣευχέλλες 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1951
Χαλκονικέλιο, 2.92g, ø 19mm
KM# 9
Τιμή: 6.26
Σευχέλλες 1/2 Ρουπία - obverseΣευχέλλες 1/2 Ρουπία - reverse
1/2 Ρουπία
1939
Ασήμι 0.500, 5.83g, ø 23.4mm
KM# 3
Τιμή: 23.08
Σευχέλλες 1 Ρουπία - obverseΣευχέλλες 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1939
Ασήμι 0.500, 11.66g, ø 30mm
KM# 4
Τιμή: 22.17

uCoin