Πράσινο Ακρωτήριο
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Πράσινο Ακρωτήριο - Κατάλογος Νομισμάτων

Πράσινο Ακρωτήριο>Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου|1975 - 2015
 Χρονική Περίοδος

Πράσινο Ακρωτήριο 20 Σεντάβος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1977 - 1980
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 21mm
KM# 15
Τιμή: 1.05
Πράσινο Ακρωτήριο 50 Σεντάβος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1977 - 1980
Αλουμίνιο, 2.1g, ø 24.5mm
KM# 16
Τιμή: 1.07
Πράσινο Ακρωτήριο 1 Εσκούδο - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1977 - 1980
Νικέλιο - Μπρούντζος, 4.1g, ø 23.5mm
KM# 17
Τιμή: 0.99

Πράσινο Ακρωτήριο 2.5 Εσκούδος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 2.5 Εσκούδος - reverse
2.5 Εσκούδος
1977 - 1982
Νικέλιο - Μπρούντζος, 7g, ø 26mm
KM# 18
Τιμή: 2.07
Πράσινο Ακρωτήριο 10 Εσκούδος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 10 Εσκούδος - reverse
10 Εσκούδος
1977 - 1982
Χαλκονικέλιο, 9g, ø 28.1mm
KM# 19
Τιμή: 1.55
Πράσινο Ακρωτήριο 20 Εσκούδος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 20 Εσκούδος - reverse
20 Εσκούδος
1977 - 1982
Χαλκονικέλιο, 12.2g, ø 31mm
KM# 20
Τιμή: 2.19

Πράσινο Ακρωτήριο 50 Εσκούδος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 50 Εσκούδος - reverse
50 Εσκούδος
1977 - 1980
Χαλκονικέλιο, 16.2g, ø 34.1mm
KM# 21
Τιμή: 4.09

Πράσινο Ακρωτήριο>Πορτογαλική Αποικία|1914 - 1974
 Χρονική Περίοδος

Πράσινο Ακρωτήριο 5 Σεντάβος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1930
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.9g, ø 19.1mm
KM# 1
Τιμή: 4.81
Πράσινο Ακρωτήριο 10 Σεντάβος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1930
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 22.4mm
KM# 2
Τιμή: 4.95
Πράσινο Ακρωτήριο 20 Σεντάβος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1930
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 24mm
KM# 3
Τιμή: 5.38

Πράσινο Ακρωτήριο 50 Σεντάβος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1930
Νικέλιο - Μπρούντζος, 4.4g, ø 22.7mm
KM# 4
Τιμή: 8.14
Πράσινο Ακρωτήριο 50 Σεντάβος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1949
Νικέλιο - Μπρούντζος, 4.6g, ø 22.9mm
KM# 6
Τιμή: 4.88
Πράσινο Ακρωτήριο 50 Σεντάβος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1968
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.4g, ø 20mm
KM# 11
Τιμή: 3.16

Πράσινο Ακρωτήριο 1 Εσκούδο - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1930
Νικέλιο - Μπρούντζος, 8g, ø 26mm
KM# 5
Τιμή: 22.55
Πράσινο Ακρωτήριο 1 Εσκούδο - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1949
Νικέλιο - Μπρούντζος, 8g, ø 26mm
KM# 7
Τιμή: 9.05
Πράσινο Ακρωτήριο 1 Εσκούδο - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1953 - 1968
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 26mm
KM# 8
Τιμή: 2.72

Πράσινο Ακρωτήριο 2.5 Εσκούδος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 2.5 Εσκούδος - reverse
2.5 Εσκούδος
1953 - 1967
Νικέλιο - Μπρούντζος, 3.5g, ø 20mm
KM# 9
Τιμή: 2.45
Πράσινο Ακρωτήριο 5 Εσκούδος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 5 Εσκούδος - reverse
5 Εσκούδος
1968
Νικέλιο - Μπρούντζος, 4.4g, ø 21mm
KM# 12
Τιμή: 3.72
Πράσινο Ακρωτήριο 10 Εσκούδος - obverseΠράσινο Ακρωτήριο 10 Εσκούδος - reverse
10 Εσκούδος
1953
Ασήμι 0.720, 5g, ø 24mm
KM# 10
Τιμή: 9.44

uCoin