Ιόνια Νησιά
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ιόνια Νησιά - Κατάλογος Νομισμάτων

Ιόνια Νησιά>Οβολός|1819 - 1862
 Χρονική Περίοδος

Ιόνια Νησιά 1 Λεπτό - obverseΙόνια Νησιά 1 Λεπτό - reverse
1 Λεπτό
1821
Χαλκός, 2.5g, ø 19mm
KM# 30
Κοπή
Ιόνια Νησιά 1 Λεπτό - obverseΙόνια Νησιά 1 Λεπτό - reverse
1 Λεπτό
1834 - 1862
Χαλκός, 1.78g, ø 16.5mm
KM# 34
Τιμή: 4.25
Ιόνια Νησιά 2 Λεπτά - obverseΙόνια Νησιά 2 Λεπτά - reverse
2 Λεπτά
1819 - 1820
Χαλκός, 4.67g, ø 22mm
KM# 31
Τιμή: 18.51

Ιόνια Νησιά 1 Οβολός - obverseΙόνια Νησιά 1 Οβολός - reverse
1 Οβολός
1819
Χαλκός, 9.47g, ø 28mm
KM# 32
Τιμή: 100
Ιόνια Νησιά 2 Οβολοί - obverseΙόνια Νησιά 2 Οβολοί - reverse
2 Οβολοί
1819
Χαλκός, 18.57g, ø 35mm
KM# 33
Κοπή
Ιόνια Νησιά 30 Λεπτά - obverseΙόνια Νησιά 30 Λεπτά - reverse
30 Λεπτά
1834 - 1862
Ασήμι 0.925, 1.41g, ø 17mm
KM# 35
Τιμή: 60.48

uCoin