Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε - Κατάλογος Νομισμάτων

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε>Ντόμπρα|1977 - 2017
 Χρονική Περίοδος

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Σεντίμος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
2017
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.5g, ø 18mm
UC# 1
Τιμή: 2.24
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 20 Σεντίμος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 20 Σεντίμος - reverse
20 Σεντίμος
2017
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.3g, ø 20mm
UC# 2
Τιμή: 2.45
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Σεντίμος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1977
Ορείχαλκος, 1.73g, ø 17mm
KM# 25
Τιμή: 2

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Σεντίμος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.9g, ø 21mm
UC# 3
Τιμή: 2.41
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 1 Ντόμπρα - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 1 Ντόμπρα - reverse
1 Ντόμπρα
1977
Ορείχαλκος, 3g, ø 20mm
KM# 26
Τιμή: 1.58
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 1 Ντόμπρα - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 1 Ντόμπρα - reverse
1 Ντόμπρα
2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.25g, ø 23mm
UC# 4
Τιμή: 2.29

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 2 Ντόμπρας - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 2 Ντόμπρας - reverse
2 Ντόμπρας
1977
Χαλκονικέλιο, 2.48g, ø 18.5mm
KM# 27
Τιμή: 2.37
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 2 Ντόμπρας - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 2 Ντόμπρας - reverse
2 Ντόμπρας
2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.7g, ø 25mm
UC# 5
Τιμή: 3.34
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 5 Ντόμπρας - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 5 Ντόμπρας - reverse
5 Ντόμπρας
1977
Χαλκονικέλιο, 5.02g, ø 24mm
KM# 28
Τιμή: 2.69

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Ντόμπρας - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Ντόμπρας - reverse
10 Ντόμπρας
1977
Χαλκονικέλιο, 6.4g, ø 26mm
KM# 29
Τιμή: 2.98
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Ντόμπρας - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Ντόμπρας - reverse
10 Ντόμπρας
1990
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 5.8g, ø 26mm
KM# 29a
Τιμή: 2.84
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 20 Ντόμπρας - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 20 Ντόμπρας - reverse
20 Ντόμπρας
1977
Χαλκονικέλιο, 7.9g, ø 29mm
KM# 30
Τιμή: 4.02

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Ντόμπρας - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Ντόμπρας - reverse
50 Ντόμπρας
1990
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 11.14g, ø 31.5mm
KM# 52
Τιμή: 3.63
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 100 Ντόμπρας - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 100 Ντόμπρας - reverse
100 Ντόμπρας
1997
Επιμεταλλωμένος με Χρώμιο, Χάλυβας, 2.6g, ø 17.5mm
KM# 87
Τιμή: 1.26
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 250 Ντόμπρας - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 250 Ντόμπρας - reverse
250 Ντόμπρας
1997
Επιμεταλλωμένος με Χρώμιο, Χάλυβας, 3.6g, ø 21mm
KM# 88
Τιμή: 1.36

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 500 Ντόμπρας - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 500 Ντόμπρας - reverse
500 Ντόμπρας
1997
Επιμεταλλωμένος με Χρώμιο, Χάλυβας, 5.1g, ø 23mm
KM# 89
Τιμή: 1.5
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 1000 Ντόμπρας - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 1000 Ντόμπρας - reverse
1000 Ντόμπρας
1997
Επιμεταλλωμένος με Χρώμιο, Χάλυβας, 6.3g, ø 25mm
KM# 90
Τιμή: 1.95
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 2000 Ντόμπρας - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 2000 Ντόμπρας - reverse
2000 Ντόμπρας
1997
Επιμεταλλωμένος με Χρώμιο, Χάλυβας, 8.6g, ø 28mm
KM# 91
Τιμή: 2.38

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε>Εσκούδο|1914 - 1976
 Χρονική Περίοδος

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Σεντάβος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1929
Νικέλιο - Μπρούντζος, 2.4g, ø 20mm
KM# 2
Τιμή: 6.3
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Σεντάβος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1962
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.9g, ø 16mm
KM# 15
Τιμή: 2.24
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Σεντάβος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1971
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 16mm
KM# 15a
Τιμή: 1.77

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 20 Σεντάβος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1929
Νικέλιο - Μπρούντζος, 4.5g, ø 24mm
KM# 3
Τιμή: 5.42
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 20 Σεντάβος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1962
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.5g, ø 18mm
KM# 16.1
Τιμή: 1.75
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 20 Σεντάβος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.84g, ø 16mm
KM# 16.2
Τιμή: 1.83

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Σεντάβος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1928 - 1929
Νικέλιο - Μπρούντζος, 10.2g, ø 30mm
KM# 1
Τιμή: 6.89
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Σεντάβος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1948
Χαλκονικέλιο, 4.4g, ø 22.8mm
KM# 8
Τιμή: 16.81
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Σεντάβος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1951
Χαλκονικέλιο, 4.45g, ø 22.64mm
KM# 10
Τιμή: 4.04

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Σεντάβος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1962
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.95g, ø 20mm
KM# 17.1
Τιμή: 1.56
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Σεντάβος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), ø 22mm
KM# 17.2
Τιμή: 2.03
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 1 Εσκούδο - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1939
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 26.8mm
KM# 4
Τιμή: 22.19

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 1 Εσκούδο - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1948
Νικέλιο - Μπρούντζος, 7.8g, ø 26.5mm
KM# 9
Τιμή: 25.22
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 1 Εσκούδο - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1951
Χαλκονικέλιο, 7.9g, ø 26.5mm
KM# 11
Τιμή: 9.59
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 1 Εσκούδο - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1962 - 1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.85g, ø 26mm
KM# 18
Τιμή: 3.46

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 2.5 Εσκούδος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 2.5 Εσκούδος - reverse
2.5 Εσκούδος
1939 - 1948
Ασήμι 0.650, 3.5g, ø 20mm
KM# 5
Τιμή: 13.66
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 2.5 Εσκούδος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 2.5 Εσκούδος - reverse
2.5 Εσκούδος
1951
Ασήμι 0.650, 3.5g, ø 20mm
KM# 12
Τιμή: 4.33
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 2.5 Εσκούδος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 2.5 Εσκούδος - reverse
2.5 Εσκούδος
1962 - 1971
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 19
Τιμή: 1.81

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 5 Εσκούδος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 5 Εσκούδος - reverse
5 Εσκούδος
1939 - 1948
Ασήμι 0.650, 7g, ø 25mm
KM# 6
Τιμή: 17.87
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 5 Εσκούδος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 5 Εσκούδος - reverse
5 Εσκούδος
1951
Ασήμι 0.650, 7g, ø 25mm
KM# 13
Τιμή: 6.2
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 5 Εσκούδος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 5 Εσκούδος - reverse
5 Εσκούδος
1962
Ασήμι 0.600, 4g, ø 22mm
KM# 20
Τιμή: 4.77

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 5 Εσκούδος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 5 Εσκούδος - reverse
5 Εσκούδος
1971
Χαλκονικέλιο, ø 24.5mm
KM# 22
Τιμή: 3.15
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Εσκούδος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Εσκούδος - reverse
10 Εσκούδος
1939
Ασήμι 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 7
Τιμή: 19.53
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Εσκούδος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Εσκούδος - reverse
10 Εσκούδος
1951
Ασήμι 0.720, 12.5g, ø 30mm
KM# 14
Τιμή: 8.93

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Εσκούδος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 10 Εσκούδος - reverse
10 Εσκούδος
1971
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 28mm
KM# 23
Τιμή: 6.4
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 20 Εσκούδος - obverseΣάο Τομέ και Πρίνσιπε 20 Εσκούδος - reverse
20 Εσκούδος
1971
Νικέλιο, 12.05g, ø 30mm
KM# 24
Τιμή: 5.06

uCoin