Τατζικιστάν
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Τατζικιστάν - Κατάλογος Νομισμάτων

Τατζικιστάν>Δημοκρατία του Τατζικιστάν|2001 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Τατζικιστάν 1 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 1 Ντίραμ - reverse
1 Ντίραμ
2011
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.3g, ø 14.5mm
KM# 35
Τιμή: 0.4
Τατζικιστάν 2 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 2 Ντίραμ - reverse
2 Ντίραμ
2011
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.6g, ø 16mm
KM# 36
Τιμή: 0.42
Τατζικιστάν 5 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 5 Ντίραμ - reverse
5 Ντίραμ
2001
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2g, ø 16.5mm
KM# 2.1
Τιμή: 0.29

Τατζικιστάν 5 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 5 Ντίραμ - reverse
5 Ντίραμ
2006
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2g, ø 16.5mm
KM# 2.2
Τιμή: 0.51
Τατζικιστάν 5 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 5 Ντίραμ - reverse
5 Ντίραμ
2011
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2g, ø 18mm
KM# 23
Τιμή: 0.43
Τατζικιστάν 5 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 5 Ντίραμ - reverse
5 Ντίραμ
2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2g, ø 18mm
UC# 1
Τιμή: 0.55

Τατζικιστάν 5 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 5 Ντίραμ - reverse
5 Ντίραμ
2017 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2g, ø 18mm
UC# 9
Τιμή: 0.43
Τατζικιστάν 10 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 10 Ντίραμ - reverse
10 Ντίραμ
2001
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.4g, ø 17.5mm
KM# 3.1
Τιμή: 0.58
Τατζικιστάν 10 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 10 Ντίραμ - reverse
10 Ντίραμ
2006
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.4g, ø 17.5mm
KM# 3.2
Τιμή: 0.35

Τατζικιστάν 10 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 10 Ντίραμ - reverse
10 Ντίραμ
2011
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3g, ø 20.5mm
KM# 24
Τιμή: 0.42
Τατζικιστάν 10 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 10 Ντίραμ - reverse
10 Ντίραμ
2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3g, ø 20.5mm
UC# 2
Τιμή: 0.53
Τατζικιστάν 10 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 10 Ντίραμ - reverse
10 Ντίραμ
2017 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3g, ø 20.5mm
UC# 10
Τιμή: 0.71

Τατζικιστάν 20 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 20 Ντίραμ - reverse
20 Ντίραμ
2001
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.7g, ø 18.5mm
KM# 4.1
Τιμή: 0.33
Τατζικιστάν 20 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 20 Ντίραμ - reverse
20 Ντίραμ
2006
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.7g, ø 18.5mm
KM# 4.2
Τιμή: 0.5
Τατζικιστάν 20 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 20 Ντίραμ - reverse
20 Ντίραμ
2011
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4.5g, ø 23.5mm
KM# 25
Τιμή: 0.41

Τατζικιστάν 20 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 20 Ντίραμ - reverse
20 Ντίραμ
2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4.5g, ø 23.5mm
UC# 3
Τιμή: 0.44
Τατζικιστάν 20 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 20 Ντίραμ - reverse
20 Ντίραμ
2017 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4.5g, ø 23.5mm
UC# 11
Τιμή: 0.37
Τατζικιστάν 20 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 20 Ντίραμ - reverse
20 Ντίραμ
2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4.5g, ø 23.5mm
UC# 13
Τιμή: 1.3

Τατζικιστάν 25 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 25 Ντίραμ - reverse
25 Ντίραμ
2001
Ορείχαλκος, 2.76g, ø 19mm
KM# 5.1
Τιμή: 0.84
Τατζικιστάν 25 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 25 Ντίραμ - reverse
25 Ντίραμ
2006
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.76g, ø 19mm
KM# 5.2a
Τιμή: 0.67
Τατζικιστάν 25 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 25 Ντίραμ - reverse
25 Ντίραμ
2006
Ορείχαλκος, 2.76g, ø 19mm
KM# 5.2
Τιμή: 0.7

Τατζικιστάν 50 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 50 Ντίραμ - reverse
50 Ντίραμ
2001
Ορείχαλκος, 3.6g, ø 21mm
KM# 6.1
Τιμή: 0.41
Τατζικιστάν 50 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 50 Ντίραμ - reverse
50 Ντίραμ
2006
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3.6g, ø 21mm
KM# 6.2a
Τιμή: 0.76
Τατζικιστάν 50 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 50 Ντίραμ - reverse
50 Ντίραμ
2006
Ορείχαλκος, 3.6g, ø 21mm
KM# 6.2
Τιμή: 0.81

Τατζικιστάν 50 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 50 Ντίραμ - reverse
50 Ντίραμ
2011
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.5g, ø 26mm
KM# 26
Τιμή: 0.51
Τατζικιστάν 50 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 50 Ντίραμ - reverse
50 Ντίραμ
2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.5g, ø 26mm
UC# 4
Τιμή: 0.71
Τατζικιστάν 50 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 50 Ντίραμ - reverse
50 Ντίραμ
2017 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.5g, ø 26mm
UC# 12
Τιμή: 0.68

Τατζικιστάν 50 Ντίραμ - obverseΤατζικιστάν 50 Ντίραμ - reverse
50 Ντίραμ
2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.5g, ø 26mm
UC# 14
Τιμή: 2.04
Τατζικιστάν 1 Σομόνι - obverseΤατζικιστάν 1 Σομόνι - reverse
1 Σομόνι
2001
Χαλκονικέλιο, 5.2g, ø 24mm
KM# 7
Τιμή: 1.67
Τατζικιστάν 1 Σομόνι - obverseΤατζικιστάν 1 Σομόνι - reverse
1 Σομόνι
2011
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 5.2g, ø 27mm
KM# 27
Τιμή: 0.65

Τατζικιστάν 1 Σομόνι - obverseΤατζικιστάν 1 Σομόνι - reverse
1 Σομόνι
2017
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 5.2g, ø 27mm
UC# 5
Τιμή: 0.81
Τατζικιστάν 1 Σομόνι - obverseΤατζικιστάν 1 Σομόνι - reverse
1 Σομόνι
2018
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 5.8g, ø 24.5mm
UC# 6
Τιμή: 1.44
Τατζικιστάν 1 Σομόνι - obverseΤατζικιστάν 1 Σομόνι - reverse
1 Σομόνι
2019
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 5.8g, ø 24.5mm
UC# 15
Τιμή: 2.56

Τατζικιστάν 3 Σομόνι - obverseΤατζικιστάν 3 Σομόνι - reverse
3 Σομόνι
2001
Χαλκονικέλιο, 6.3g, ø 25.5mm
KM# 8
Τιμή: 2.88
Τατζικιστάν 3 Σομόνι - obverseΤατζικιστάν 3 Σομόνι - reverse
3 Σομόνι
2018
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 6.3g, ø 25.5mm
UC# 7
Τιμή: 2
Τατζικιστάν 3 Σομόνι - obverseΤατζικιστάν 3 Σομόνι - reverse
3 Σομόνι
2019
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 6.3g, ø 25.5mm
UC# 16
Τιμή: 3.61

Τατζικιστάν 5 Σομόνι - obverseΤατζικιστάν 5 Σομόνι - reverse
5 Σομόνι
2001
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 26.5mm
KM# 9
Τιμή: 2.37
Τατζικιστάν 5 Σομόνι - obverseΤατζικιστάν 5 Σομόνι - reverse
5 Σομόνι
2018
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 7g, ø 26.5mm
UC# 8
Τιμή: 3.54
Τατζικιστάν 5 Σομόνι - obverseΤατζικιστάν 5 Σομόνι - reverse
5 Σομόνι
2019
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος) , 7g, ø 26.5mm
UC# 17
Τιμή: 6.96

uCoin