Ελλάδα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ελλάδα - Κατάλογος Νομισμάτων

Ελλάδα>Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ)|2002 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Ελλάδα 1 euro cent - obverseΕλλάδα 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2002 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 181
Τιμή: 0.05
Ελλάδα 2 euro cent - obverseΕλλάδα 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2002 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 182
Τιμή: 0.07
Ελλάδα 5 euro cent - obverseΕλλάδα 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2002 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 183
Τιμή: 0.05

Ελλάδα 10 euro cent - obverseΕλλάδα 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2002 - 2006
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 184
Τιμή: 0.1
Ελλάδα 10 euro cent - obverseΕλλάδα 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007 - 2019
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 211
Τιμή: 0.1
Ελλάδα 20 euro cent - obverseΕλλάδα 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2002 - 2006
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 185
Τιμή: 0.2

Ελλάδα 20 euro cent - obverseΕλλάδα 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007 - 2019
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 212
Τιμή: 0.21
Ελλάδα 50 euro cent - obverseΕλλάδα 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2002 - 2006
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 186
Τιμή: 0.5
Ελλάδα 50 euro cent - obverseΕλλάδα 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007 - 2019
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 213
Τιμή: 0.5

Ελλάδα 1 Ευρώ - obverseΕλλάδα 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2002 - 2006
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 187
Τιμή: 1
Ελλάδα 1 Ευρώ - obverseΕλλάδα 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2007 - 2019
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 214
Τιμή: 1
Ελλάδα 2 Ευρώ - obverseΕλλάδα 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2002 - 2006
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 188
Τιμή: 2

Ελλάδα 2 Ευρώ - obverseΕλλάδα 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2007 - 2019
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 215
Τιμή: 2.67

Ελλάδα>ECU (ΕΛΜ ή Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα) |1979 - 1998
 Χρονική Περίοδος

Ελλάδα>Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία|1976 - 2002
 Χρονική Περίοδος

Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1976 - 1978
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 20mm
KM# 113
Τιμή: 0.64
Ελλάδα 20 Λεπτά - obverseΕλλάδα 20 Λεπτά - reverse
20 Λεπτά
1976 - 1978
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 22mm
KM# 114
Τιμή: 0.93
Ελλάδα 50 Λεπτά - obverseΕλλάδα 50 Λεπτά - reverse
50 Λεπτά
1976 - 1986
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.5g, ø 18mm
KM# 115
Τιμή: 0.22

Ελλάδα 1 Δραχμή - obverseΕλλάδα 1 Δραχμή - reverse
1 Δραχμή
1976 - 1986
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.1g, ø 21mm
KM# 116
Τιμή: 0.14
Ελλάδα 1 Δραχμή - obverseΕλλάδα 1 Δραχμή - reverse
1 Δραχμή
1988 - 2000
Χαλκός, 2.75g, ø 18mm
KM# 150
Τιμή: 0.29
Ελλάδα 2 Δραχμές - obverseΕλλάδα 2 Δραχμές - reverse
2 Δραχμές
1976 - 1980
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.1g, ø 24mm
KM# 117
Τιμή: 0.17

Ελλάδα 2 Δραχμές - obverseΕλλάδα 2 Δραχμές - reverse
2 Δραχμές
1982 - 1986
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.1g, ø 24mm
KM# 130
Τιμή: 0.2
Ελλάδα 2 Δραχμές - obverseΕλλάδα 2 Δραχμές - reverse
2 Δραχμές
1988 - 2000
Χαλκός, 3.75g, ø 21mm
KM# 151
Τιμή: 0.25
Ελλάδα 5 Δραχμές - obverseΕλλάδα 5 Δραχμές - reverse
5 Δραχμές
1976 - 1980
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 22.5mm
KM# 118
Τιμή: 0.14

Ελλάδα 5 Δραχμές - obverseΕλλάδα 5 Δραχμές - reverse
5 Δραχμές
1982 - 2000
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 22.5mm
KM# 131
Τιμή: 0.15
Ελλάδα 10 Δραχμές - obverseΕλλάδα 10 Δραχμές - reverse
10 Δραχμές
1976 - 1980
Χαλκονικέλιο, 7.5g, ø 26mm
KM# 119
Τιμή: 0.25
Ελλάδα 10 Δραχμές - obverseΕλλάδα 10 Δραχμές - reverse
10 Δραχμές
1982 - 2000
Χαλκονικέλιο, 7.55g, ø 26mm
KM# 132
Τιμή: 0.2

Ελλάδα 20 Δραχμές - obverseΕλλάδα 20 Δραχμές - reverse
20 Δραχμές
1976 - 1980
Χαλκονικέλιο, 11.5g, ø 29mm
KM# 120
Τιμή: 0.22
Ελλάδα 20 Δραχμές - obverseΕλλάδα 20 Δραχμές - reverse
20 Δραχμές
1982 - 1988
Χαλκονικέλιο, 11.5g, ø 29mm
KM# 133
Τιμή: 0.26
Ελλάδα 20 Δραχμές - obverseΕλλάδα 20 Δραχμές - reverse
20 Δραχμές
1990 - 2000
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 24.5mm
KM# 154
Τιμή: 0.16

Ελλάδα 50 Δραχμές - obverseΕλλάδα 50 Δραχμές - reverse
50 Δραχμές
1980
Χαλκονικέλιο, 12g, ø 31mm
KM# 124
Τιμή: 1.17
Ελλάδα 50 Δραχμές - obverseΕλλάδα 50 Δραχμές - reverse
50 Δραχμές
1982 - 1984
Χαλκονικέλιο, 12g, ø 31mm
KM# 134
Τιμή: 0.93
Ελλάδα 50 Δραχμές - obverseΕλλάδα 50 Δραχμές - reverse
50 Δραχμές
1986 - 2000
Χαλκοαλουμίνιο, 9g, ø 27.5mm
KM# 147
Τιμή: 0.26

Ελλάδα 100 Δραχμές - obverseΕλλάδα 100 Δραχμές - reverse
100 Δραχμές
1990 - 2000
Χαλκοαλουμίνιο, 10g, ø 29.5mm
KM# 159
Τιμή: 0.28

Ελλάδα>Χούντα (1973)|1973 - 1973
 Χρονική Περίοδος

Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1973
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 20mm
KM# 103
Τιμή: 1.33
Ελλάδα 20 Λεπτά - obverseΕλλάδα 20 Λεπτά - reverse
20 Λεπτά
1973
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 22mm
KM# 105
Τιμή: 1.21
Ελλάδα 50 Λεπτά - obverseΕλλάδα 50 Λεπτά - reverse
50 Λεπτά
1973
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.5g, ø 18mm
KM# 106
Τιμή: 0.35

Ελλάδα 1 Δραχμή - obverseΕλλάδα 1 Δραχμή - reverse
1 Δραχμή
1973
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 3.96g, ø 21mm
KM# 107
Τιμή: 0.4
Ελλάδα 2 Δραχμές - obverseΕλλάδα 2 Δραχμές - reverse
2 Δραχμές
1973
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6g, ø 24mm
KM# 108
Τιμή: 0.76
Ελλάδα 5 Δραχμές - obverseΕλλάδα 5 Δραχμές - reverse
5 Δραχμές
1973
Χαλκονικέλιο, 9.1g, ø 25mm
KM# 109
Τιμή: 1.02

Ελλάδα 10 Δραχμές - obverseΕλλάδα 10 Δραχμές - reverse
10 Δραχμές
1973
Χαλκονικέλιο, 7.5g, ø 26mm
KM# 110
Τιμή: 1.02
Ελλάδα 20 Δραχμές - obverseΕλλάδα 20 Δραχμές - reverse
20 Δραχμές
1973
Χαλκονικέλιο, 11.12g, ø 29mm
KM# 112
Τιμή: 1.79

Ελλάδα>Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β'|1966 - 1973
 Χρονική Περίοδος

Ελλάδα 5 Λεπτά - obverseΕλλάδα 5 Λεπτά - reverse
5 Λεπτά
1954 - 1971
Αλουμίνιο, 0.85g, ø 20.5mm
KM# 77
Τιμή: 1.26
Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1954 - 1971
Αλουμίνιο, 1g, ø 22mm
KM# 78
Τιμή: 0.4
Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1973
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 20mm
KM# 102
Τιμή: 1.24

Ελλάδα 20 Λεπτά - obverseΕλλάδα 20 Λεπτά - reverse
20 Λεπτά
1954 - 1971
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 24mm
KM# 79
Τιμή: 0.34
Ελλάδα 20 Λεπτά - obverseΕλλάδα 20 Λεπτά - reverse
20 Λεπτά
1973
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 22mm
KM# 104
Τιμή: 1.2
Ελλάδα 50 Λεπτά - obverseΕλλάδα 50 Λεπτά - reverse
50 Λεπτά
1966 - 1970
Χαλκονικέλιο, 2.25g, ø 18mm
KM# 88
Τιμή: 0.27

Ελλάδα 50 Λεπτά - obverseΕλλάδα 50 Λεπτά - reverse
50 Λεπτά
1971 - 1973
Χαλκονικέλιο, 2.25g, ø 18mm
KM# 97
Τιμή: 0.52
Ελλάδα 1 Δραχμή - obverseΕλλάδα 1 Δραχμή - reverse
1 Δραχμή
1966 - 1970
Χαλκονικέλιο, 3.75g, ø 20.8mm
KM# 89
Τιμή: 0.22
Ελλάδα 1 Δραχμή - obverseΕλλάδα 1 Δραχμή - reverse
1 Δραχμή
1971 - 1973
Χαλκονικέλιο, 3.75g, ø 20.8mm
KM# 98
Τιμή: 0.47

Ελλάδα 2 Δραχμές - obverseΕλλάδα 2 Δραχμές - reverse
2 Δραχμές
1966 - 1970
Χαλκονικέλιο, 6.25g, ø 22.9mm
KM# 90
Τιμή: 0.3
Ελλάδα 2 Δραχμές - obverseΕλλάδα 2 Δραχμές - reverse
2 Δραχμές
1971 - 1973
Χαλκονικέλιο, 6.25g, ø 22.9mm
KM# 99
Τιμή: 0.47
Ελλάδα 5 Δραχμές - obverseΕλλάδα 5 Δραχμές - reverse
5 Δραχμές
1966 - 1970
Χαλκονικέλιο, 9g, ø 27.5mm
KM# 91
Τιμή: 0.44

Ελλάδα 5 Δραχμές - obverseΕλλάδα 5 Δραχμές - reverse
5 Δραχμές
1971 - 1973
Χαλκονικέλιο, 9g, ø 27.5mm
KM# 100
Τιμή: 0.73
Ελλάδα 10 Δραχμές - obverseΕλλάδα 10 Δραχμές - reverse
10 Δραχμές
1968
Χαλκονικέλιο, 10.05g, ø 30mm
KM# 96
Τιμή: 0.45
Ελλάδα 10 Δραχμές - obverseΕλλάδα 10 Δραχμές - reverse
10 Δραχμές
1971 - 1973
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 30mm
KM# 101
Τιμή: 1.96

Ελλάδα 20 Δραχμές - obverseΕλλάδα 20 Δραχμές - reverse
20 Δραχμές
1973
Χαλκονικέλιο, 12g, ø 32mm
KM# 111
Τιμή: 1.71

Ελλάδα>Βασιλιάς Παύλος Α'|1954 - 1965
 Χρονική Περίοδος

Ελλάδα 5 Λεπτά - obverseΕλλάδα 5 Λεπτά - reverse
5 Λεπτά
1954 - 1971
Αλουμίνιο, 0.85g, ø 20.5mm
KM# 77
Τιμή: 1.26
Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1954 - 1971
Αλουμίνιο, 1g, ø 22mm
KM# 78
Τιμή: 0.4
Ελλάδα 20 Λεπτά - obverseΕλλάδα 20 Λεπτά - reverse
20 Λεπτά
1954 - 1971
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 24mm
KM# 79
Τιμή: 0.34

Ελλάδα 50 Λεπτά - obverseΕλλάδα 50 Λεπτά - reverse
50 Λεπτά
1954 - 1965
Χαλκονικέλιο, 2.25g, ø 18mm
KM# 80
Τιμή: 0.28
Ελλάδα 1 Δραχμή - obverseΕλλάδα 1 Δραχμή - reverse
1 Δραχμή
1954 - 1965
Χαλκονικέλιο, 3.75g, ø 20.8mm
KM# 81
Τιμή: 0.26
Ελλάδα 2 Δραχμές - obverseΕλλάδα 2 Δραχμές - reverse
2 Δραχμές
1954 - 1965
Χαλκονικέλιο, 5.8g, ø 23.9mm
KM# 82
Τιμή: 0.33

Ελλάδα 5 Δραχμές - obverseΕλλάδα 5 Δραχμές - reverse
5 Δραχμές
1954 - 1965
Χαλκονικέλιο, 9g, ø 27.5mm
KM# 83
Τιμή: 0.5
Ελλάδα 10 Δραχμές - obverseΕλλάδα 10 Δραχμές - reverse
10 Δραχμές
1959 - 1965
Νικέλιο, 10g, ø 30mm
KM# 84
Τιμή: 1
Ελλάδα 20 Δραχμές - obverseΕλλάδα 20 Δραχμές - reverse
20 Δραχμές
1960 - 1965
Ασήμι 0.835, 7.5g, ø 26.2mm
KM# 85
Τιμή: 5.72

Ελλάδα>Β' Ελληνική Δημοκρατία|1924 - 1935
 Χρονική Περίοδος

Ελλάδα 20 Λεπτά - obverseΕλλάδα 20 Λεπτά - reverse
20 Λεπτά
1926
Χαλκονικέλιο, 1.73g, ø 16mm
KM# 67
Τιμή: 1.5
Ελλάδα 50 Λεπτά - obverseΕλλάδα 50 Λεπτά - reverse
50 Λεπτά
1926
Χαλκονικέλιο, 2.89g, ø 19mm
KM# 68
Τιμή: 1.13
Ελλάδα 1 Δραχμή - obverseΕλλάδα 1 Δραχμή - reverse
1 Δραχμή
1926
Χαλκονικέλιο, 5.03g, ø 23mm
KM# 69
Τιμή: 0.93

Ελλάδα 2 Δραχμές - obverseΕλλάδα 2 Δραχμές - reverse
2 Δραχμές
1926
Χαλκονικέλιο, 7.4g, ø 27mm
KM# 70
Τιμή: 0.92
Ελλάδα 5 Δραχμές - obverseΕλλάδα 5 Δραχμές - reverse
5 Δραχμές
1930
Νικέλιο, 10g, ø 30mm
KM# 71
Τιμή: 1.08
Ελλάδα 10 Δραχμές - obverseΕλλάδα 10 Δραχμές - reverse
10 Δραχμές
1930
Ασήμι 0.500, 7g, ø 25mm
KM# 72
Τιμή: 13.43

Ελλάδα 20 Δραχμές - obverseΕλλάδα 20 Δραχμές - reverse
20 Δραχμές
1930
Ασήμι 0.500, 11.31g, ø 28.43mm
KM# 73
Τιμή: 18.24

Ελλάδα>Βασιλιάς Γεώργιος Α'|1863 - 1922
 Χρονική Περίοδος

Ελλάδα 1 Λεπτό - obverseΕλλάδα 1 Λεπτό - reverse
1 Λεπτό
1869 - 1870
Χαλκός, 1g, ø 15mm
KM# 40
Τιμή: 30.1
Ελλάδα 1 Λεπτό - obverseΕλλάδα 1 Λεπτό - reverse
1 Λεπτό
1878 - 1879
Χαλκός, 1g, ø 15mm
KM# 52
Τιμή: 25.74
Ελλάδα 2 Λεπτά - obverseΕλλάδα 2 Λεπτά - reverse
2 Λεπτά
1869
Χαλκός, 2g, ø 20mm
KM# 41
Τιμή: 22.66

Ελλάδα 2 Λεπτά - obverseΕλλάδα 2 Λεπτά - reverse
2 Λεπτά
1878
Χαλκός, 2g, ø 20mm
KM# 53
Τιμή: 20.14
Ελλάδα 5 Λεπτά - obverseΕλλάδα 5 Λεπτά - reverse
5 Λεπτά
1869 - 1870
Χαλκός, 5g, ø 25mm
KM# 42
Τιμή: 5.17
Ελλάδα 5 Λεπτά - obverseΕλλάδα 5 Λεπτά - reverse
5 Λεπτά
1878 - 1882
Χαλκός, 5g, ø 25mm
KM# 54
Τιμή: 4.13

Ελλάδα 5 Λεπτά - obverseΕλλάδα 5 Λεπτά - reverse
5 Λεπτά
1894 - 1895
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17.3mm
KM# 58
Τιμή: 3.68
Ελλάδα 5 Λεπτά - obverseΕλλάδα 5 Λεπτά - reverse
5 Λεπτά
1912
Νικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 62
Τιμή: 1.67
Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1869 - 1870
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 43
Τιμή: 7.01

Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1878 - 1882
Χαλκός, 9.62g, ø 30.3mm
KM# 55
Τιμή: 3.82
Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1894 - 1895
Χαλκονικέλιο, 2.91g, ø 19mm
KM# 59
Τιμή: 2.52
Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1912
Νικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 63
Τιμή: 1.37

Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1922
Αλουμίνιο, 1.7g, ø 21.2mm
KM# 66
Τιμή: 4.84
Ελλάδα 20 Λεπτά - obverseΕλλάδα 20 Λεπτά - reverse
20 Λεπτά
1874 - 1883
Ασήμι 0.835, 1g, ø 16mm
KM# 44
Τιμή: 17.33
Ελλάδα 20 Λεπτά - obverseΕλλάδα 20 Λεπτά - reverse
20 Λεπτά
1893 - 1895
Χαλκονικέλιο, 3.9g, ø 21mm
KM# 57
Τιμή: 1.34

Ελλάδα 20 Λεπτά - obverseΕλλάδα 20 Λεπτά - reverse
20 Λεπτά
1912
Νικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 64
Τιμή: 1.89
Ελλάδα 50 Λεπτά - obverseΕλλάδα 50 Λεπτά - reverse
50 Λεπτά
1874 - 1883
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 37
Τιμή: 13.36
Ελλάδα 1 Δραχμή - obverseΕλλάδα 1 Δραχμή - reverse
1 Δραχμή
1868 - 1883
Ασήμι 0.835, 5g, ø 22.9mm
KM# 38
Τιμή: 14.98

Ελλάδα 1 Δραχμή - obverseΕλλάδα 1 Δραχμή - reverse
1 Δραχμή
1910 - 1911
Ασήμι 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 60
Τιμή: 12.56
Ελλάδα 2 Δραχμές - obverseΕλλάδα 2 Δραχμές - reverse
2 Δραχμές
1868 - 1883
Ασήμι 0.835, 10g, ø 28mm
KM# 39
Τιμή: 59.3
Ελλάδα 2 Δραχμές - obverseΕλλάδα 2 Δραχμές - reverse
2 Δραχμές
1911
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 61
Τιμή: 30.25

Ελλάδα 5 Δραχμές - obverseΕλλάδα 5 Δραχμές - reverse
5 Δραχμές
1875 - 1876
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 46
Τιμή: 59.26
Ελλάδα 10 Δραχμές - obverseΕλλάδα 10 Δραχμές - reverse
10 Δραχμές
1876
Χρυσός 0.900, 3.225g, ø 19mm
KM# 48
Κοπή
Ελλάδα 20 Δραχμές - obverseΕλλάδα 20 Δραχμές - reverse
20 Δραχμές
1876
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 49
Κοπή

Ελλάδα 20 Δραχμές - obverseΕλλάδα 20 Δραχμές - reverse
20 Δραχμές
1884
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 56
Τιμή: 315

Ελλάδα>Βασιλιάς Όθων Α΄|1832 - 1862
 Χρονική Περίοδος

Ελλάδα 1 Λεπτό - obverseΕλλάδα 1 Λεπτό - reverse
1 Λεπτό
1832 - 1843
Χαλκός, 1g, ø 16.6mm
KM# 13
Τιμή: 52.77
Ελλάδα 1 Λεπτό - obverseΕλλάδα 1 Λεπτό - reverse
1 Λεπτό
1844 - 1846
Χαλκός, 1.3g, ø 16.6mm
KM# 22
Τιμή: 81.18
Ελλάδα 1 Λεπτό - obverseΕλλάδα 1 Λεπτό - reverse
1 Λεπτό
1847 - 1849
Χαλκός, 1.3g, ø 16.6mm
KM# 26
Τιμή: 101.5

Ελλάδα 1 Λεπτό - obverseΕλλάδα 1 Λεπτό - reverse
1 Λεπτό
1851 - 1857
Χαλκός, 1g, ø 15mm
KM# 30
Τιμή: 40.59
Ελλάδα 2 Λεπτά - obverseΕλλάδα 2 Λεπτά - reverse
2 Λεπτά
1832 - 1842
Χαλκός, 2.6g, ø 18.5mm
KM# 14
Τιμή: 29
Ελλάδα 2 Λεπτά - obverseΕλλάδα 2 Λεπτά - reverse
2 Λεπτά
1844 - 1845
Χαλκός, 2.6g, ø 18.5mm
KM# 23
Τιμή: 97.34

Ελλάδα 2 Λεπτά - obverseΕλλάδα 2 Λεπτά - reverse
2 Λεπτά
1847 - 1849
Χαλκός, 2.6g, ø 18.5mm
KM# 27
Τιμή: 68.95
Ελλάδα 2 Λεπτά - obverseΕλλάδα 2 Λεπτά - reverse
2 Λεπτά
1851 - 1857
Χαλκός, 2.6g, ø 17mm
KM# 31
Τιμή: 28.39
Ελλάδα 5 Λεπτά - obverseΕλλάδα 5 Λεπτά - reverse
5 Λεπτά
1833 - 1842
Χαλκός, 6.5g, ø 25mm
KM# 16
Τιμή: 8

Ελλάδα 5 Λεπτά - obverseΕλλάδα 5 Λεπτά - reverse
5 Λεπτά
1844 - 1846
Χαλκός, 6.5g, ø 25mm
KM# 24
Τιμή: 10
Ελλάδα 5 Λεπτά - obverseΕλλάδα 5 Λεπτά - reverse
5 Λεπτά
1847 - 1849
Χαλκός, 6.5g, ø 25mm
KM# 28
Τιμή: 40
Ελλάδα 5 Λεπτά - obverseΕλλάδα 5 Λεπτά - reverse
5 Λεπτά
1851 - 1857
Χαλκός, 6.5g, ø 23mm
KM# 32
Τιμή: 3

Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1833 - 1844
Χαλκός, 12.99g, ø 28mm
KM# 17
Τιμή: 12.64
Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1844 - 1846
Χαλκός, 12.99g, ø 28mm
KM# 25
Τιμή: 2.51
Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1847 - 1857
Χαλκός, 12.99g, ø 28mm
KM# 29
Τιμή: 35

Ελλάδα ¼ Δραχμής - obverseΕλλάδα ¼ Δραχμής - reverse
¼ Δραχμής
1833 - 1846
Ασήμι 0.900, 1.12g, ø 16.6mm
KM# 18
Τιμή: 31.92
Ελλάδα ¼ Δραχμής - obverseΕλλάδα ¼ Δραχμής - reverse
¼ Δραχμής
1851 - 1855
Ασήμι 0.900, 1.12g, ø 15mm
KM# 33
Κοπή
Ελλάδα ½ Δραχμή - obverseΕλλάδα ½ Δραχμή - reverse
½ Δραχμή
1833 - 1847
Ασήμι 0.900, 2.238g, ø 19mm
KM# 19
Τιμή: 20.28

Ελλάδα ½ Δραχμή - obverseΕλλάδα ½ Δραχμή - reverse
½ Δραχμή
1851 - 1855
Ασήμι 0.900, 2.238g, ø 17mm
KM# 34
Κοπή
Ελλάδα 1 Δραχμή - obverseΕλλάδα 1 Δραχμή - reverse
1 Δραχμή
1832 - 1847
Ασήμι 0.900, 4.48g, ø 22.7mm
KM# 15
Τιμή: 45.56
Ελλάδα 1 Δραχμή - obverseΕλλάδα 1 Δραχμή - reverse
1 Δραχμή
1851
Ασήμι 0.900, 4.447g, ø 21mm
KM# 35
Κοπή

Ελλάδα 5 Δραχμές - obverseΕλλάδα 5 Δραχμές - reverse
5 Δραχμές
1833 - 1845
Ασήμι 0.900, 22.38g, ø 38.2mm
KM# 20
Τιμή: 22
Ελλάδα 5 Δραχμές - obverseΕλλάδα 5 Δραχμές - reverse
5 Δραχμές
1851
Ασήμι 0.900, 22.38g, ø 36mm
KM# 36
Κοπή
Ελλάδα 20 Δραχμές - obverseΕλλάδα 20 Δραχμές - reverse
20 Δραχμές
1833
Χρυσός 0.900, 5.776g, ø 21mm
KM# 21
Κοπή

Ελλάδα>Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας|1828 - 1831
 Χρονική Περίοδος

Ελλάδα 1 Λεπτό - obverseΕλλάδα 1 Λεπτό - reverse
1 Λεπτό
1828 - 1830
Χαλκός, 1.6g, ø 17mm
KM# 1
Κοπή
Ελλάδα 1 Λεπτό - obverseΕλλάδα 1 Λεπτό - reverse
1 Λεπτό
1830
Χαλκός, 1.6g, ø 17mm
KM# 5
Τιμή: 120
Ελλάδα 1 Λεπτό - obverseΕλλάδα 1 Λεπτό - reverse
1 Λεπτό
1831
Χαλκός, 1.6g, ø 16mm
KM# 9
Τιμή: 0.01

Ελλάδα 5 Λεπτά - obverseΕλλάδα 5 Λεπτά - reverse
5 Λεπτά
1828 - 1830
Χαλκός, 8g, ø 28mm
KM# 2
Τιμή: 170
Ελλάδα 5 Λεπτά - obverseΕλλάδα 5 Λεπτά - reverse
5 Λεπτά
1830
Χαλκός, 8g, ø 28mm
KM# 6
Κοπή
Ελλάδα 5 Λεπτά - obverseΕλλάδα 5 Λεπτά - reverse
5 Λεπτά
1831
Χαλκός, 8g, ø 26mm
KM# 10
Κοπή

Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1828 - 1830
Χαλκός, 16g, ø 34mm
KM# 3
Κοπή
Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1830
Χαλκός, 16g, ø 34mm
KM# 8
Κοπή
Ελλάδα 10 Λεπτά - obverseΕλλάδα 10 Λεπτά - reverse
10 Λεπτά
1831
Χαλκός, 16g, ø 31mm
KM# 12
Κοπή

Ελλάδα 20 Λεπτά - obverseΕλλάδα 20 Λεπτά - reverse
20 Λεπτά
1831
Χαλκός, 32g, ø 36mm
KM# 11
Κοπή
Ελλάδα 1 Φοίνικας - obverseΕλλάδα 1 Φοίνικας - reverse
1 Φοίνικας
1828
Ασήμι 0.945, 3.87g, ø 22mm
KM# 4
Κοπή

uCoin